Lukijalta

Pylväs ja Savola: Tur­ve­alan työ­paik­ko­jen menetys ja kulut kor­vat­ta­va yrit­tä­jil­le

Keskustan kansanedustajat Juha Pylväs ja Mikko Savola korostavat, että turvealaan sidoksissa oleva toiminta tarvitsee nopean ja konkreettisen suunnitelman, kuinka valtio tarjoaa apuaan yrityksiin.

– Useilla yksityisillä turveyrittäjillä on jopa miljoonia euroja kiinnitettynä turvetuotantoaloihin ja kalustoon, he muistuttavat.

– Turvealalla on välillisiä vaikutuksia esimerkiksi liikenteen tavarankuljetuksiin, varastointiin, kauppaan, konekauppaan, koneiden ja laitteiden valmistukseen sekä huoltoon ja korjaukseen, työvoiman vuokraukseen ja kiinteistö- ja maisemanhoitoon ympäri Suomen. Selvästi merkittävimmät turvetuotantomaakunnat olivat Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaa, joissa kummassakin turvetuotannon työllistävä vaikutus oli yli 450 henkilötyövuotta.

Pylväs ja Savola vetoavat, että turvealan yrityskenttä ja työntekijät tarvitsevat tukea ja ratkaisuja, joilla nopean muutoksen tuomia vaikutuksia torjutaan.

– Murrosvaiheeseen kaivataan reilua ja hallittua siirtymää ja näkymää esimerkiksi uudenlaiseen turpeen hyödyntämiseen tai konekannan monipuoliseen käyttöön.

Edustajat toteavat, että tilanne on työllisyysvaikutuksiltaan samankaltainen kuin Naantalin jalostamon tai Jämsän paperitehtaan sulkemisista johtuvat vaikutukset. Valtio on luvannut tulla aktiiviesti apuun näissä tilanteissa.

EU:n kautta tuleva JTF, eli oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus ei nykysäännöksillä pysty korvaamaan turvealan yrityksille ja alueille aiheutuneita menetyksiä, De Minimis -tuen ehtojen rajatessa tuen käyttöä merkittävästi, edustajat pelkäävät.

Pylväs ja Savola jättivät aiheesta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle keskiviikkona.