Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Raahen poik­keus­lu­pa­ha­ke­mus lähtee mi­nis­te­riöl­le – "Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sen jat­ku­mi­nen tar­peel­lis­ta vä­hin­tään vuoden 2023 ajan"

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt vuotta 2023 koskevan Raahen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupahakemuksen. Hakemus lähetetään sosiaali- ja terveysministeriölle sekä puoltolausuntoja varten Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin hyvinvointialueiden aluevaltuustoille.

Raahen ympärivuorokautisen päivystyksen nykyinen poikkeuslupa päättyy tämän vuoden lopussa eli samaan aikaan kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Turvallisen siirtymän varmistamiseksi ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen Raahessa ajalla 1.1.–31.12.2023 haetaan nyt uutta lupaa.

Hyvinvointialueen johtajan Ilkka Luoman ja johtajaylilääkäri Terhi Nevalan allekirjoittaman hakemuksen mukaan hyvinvointialue on nähnyt tarpeelliseksi ympärivuorokautisen lääkäripäivystyksen jatkumisen Raahessa vähintään vuoden 2023 ajan.

Lue digiä _1 kk vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.