Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Tai­tei­li­jat ideoi­vat yhdessä lii­ke­toi­min­taa ja yh­teis­työ­tä kult­tuu­ri­alal­le

Pohjois-Pohjanmaalle rakentuu kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto.

Pohjois-Pohjanmaalla alkaa ainutlaatuinen hanke, jossa luodaan uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalle.

Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA) -hankkeessa maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat kootaan yhteen ja käynnistetään sektori- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeessa kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa muun muassa matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.

Hankkeessa on vahva kansainvälinen ulottuvuus ja sen pitkän tähtäimen tavoitteena on avata maailmanlaajuisen taiteilijaresidenssien yhteistyöjärjestön ResArtisin arktinen toimisto Iin kuntaan ja siten avata kansainvälisille taidetoimijoille portti pohjoiseen. Arktinen toimisto edistää myös merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan residenssien kansainvälistä toimintaa ja nostaa ne globaalin näkyvyyden ja yhteistyön piiriin.

Toiminnan kehittäminen perustuu maaseutumaisen ympäristön vetovoimalle ja luovien alojen potentiaalin kasvattamiselle Pohjois-Pohjanmaalla. Innovaatioverkoston tavoitteena on saada aikaan pysyviä toimintakenttää tukevia rakenteita alueella ja lisätä toimijoiden osaamista kansainvälisellä taidekentällä. KRIPA -hanke perustuu aiemmin laadittuun Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenssien kehittämissuunnitelmaan, jossa olivat mukana lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota globaalin tilanteen kehittymiseen ja ekologisuuden näkökohtiin ja sen kansainvälistä ulottuvuutta rakennetaan kestävällä tavalla.

Hanketta rahoittaa ELY-keskus / EU:n Maaseuturahasto ja se liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan Hankkeen toteuttajia ovat Iin kunta, Raahen kaupunki sekä Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.  Hankkeeseen rekrytoitavan projektipäällikön työpiste sijaitsee Iin Taidekeskus KulttuuriKauppilassa. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.