Katso vi­deo­ter­veh­dyk­set: Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­lua­vat esit­täy­ty­vät omilla vi­deoil­laan

Ukkonen iski: Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

Tar­vi­taan­ko au­rin­ko­pa­nee­leil­le ja -ke­räi­mil­le toi­men­pi­de­lu­pa, lu­vi­tus­pää­tös etenee val­tuus­tol­le

Aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet yleistyvät. Oulaisten kaupungin rakennusjärjestyksessä ei ole ollut ohjeistusta aurinkopaneeleiden ja -keräinten luvittamisesta, joten kaupungin rakennustarkastaja Veijo Hemmilä valmisteli siitä ehdotuksen.

– Valtakunnallisesti aurinkopaneeleiden lupakäytäntö on hyvin kirjavaa. Aurinkopaneeleiden ja -keräimien yleistyessä on hyvä olla ohjeistus toimenpideluvan tarpeellisuudesta. Toimenpideluvan soveltamisessa pyrkimys oli yhtenäistää käytäntö naapurikuntien kanssa, mutta kuitenkin paikalliset olosuhteet huomioiden, Hemmilä selvittää.

Hemmilän valmisteleva ehdotus on hyväksytty jo valvonta- ja lupalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Seuraavaksi esitys menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

– Aurinkopaneeleita hankkivien kiinteistöjen omistajat ovat olleet jonkin verran yhteydessä rakennusvalvontaa aurinkopaneeleiden hankintavaiheessa. Kuitenkin pääsääntöisesti olemassa olevat aurinkopaneelijärjestelmät ovat kokoluokaltaan sellaisia, että tulevaisuudessakaan toimenpidelupaa ei tarvitse mikäli aurinkopaneelit ja -keräimet ovat katon lappeen suuntaisia, Hemmilä toteaa.

Hemmilän esityksen mukaan aurinkopaneeleille tai -keräimille ei tarvitse hakea toimenpidelupaa, jos niitä on alle 50 neliötä ​ja ne ovat katon lappeen suuntaisia. Jos paneeleiden ja keräimien yhteiskoko on 50 neliöstä 100 neliöön niille on haettava toimenpidelupa, mikäli asennus tehdään asemakaava-alueella. Haja-asutusalueelle tehtävästä asennuksesta tehdään ilmoitus.

Yli 100 neliön kokoluokan paneeli- ja keräin määrälle on haettava toimenpidelupa koko kaupungin alueella.

​Julkisivusta tai katon muodosta poikkeavat aurinkopaneelit tai -keräimet joiden pinta-ala on alle 50 neliöä, niin asemakaava-alueella toimenpidelupa ja muualla ilmoitus ja yli 50 neliön julkisivusta tai katon muodosta poikkeavat aurinkopaneelit tai -keräimet, niin aina toimenpidelupa.

Maahan asennettaville aurinkopaneelirakennelmille ja -järjestelmille on aina haettavat toimenpidelupa.

– Kun asennuksesta tehdään ilmoitus, siihen sisältyy kahden viikon harkinta-aika, tarvitaanko asennusta varten toimenpidelupa. ​Luvituksen tarkoitus on, että aurinkopaneelien ja -keräinten rakentaminen voidaan tehdä turvallisesti ja niiden käyttäminen on turvallista, Hemmilä tarkentaa.