Tilaajille

Uusi re­hu­la­ki tuli voimaan vuoden alussa – uu­dis­tuk­sel­la mi­ni­moi­daan toi­mi­joil­le ai­heu­tu­vaa hal­lin­nol­lis­ta taakkaa

Tasavallan presidentin vahvistama uusi rehulaki tuli voimaan vuoden 2021 alussa. Lainsäädännöllä lakiin tehtiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset. Uudistuksella minimoidaan toimijoille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa hyvää rehuturvallisuuden tasoa vaarantamatta. Uudistetussa laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista.

Rehulainsäädäntöä päivitettiin uudistuksessa vastaamaan Euroopan unionin valvonta-asetusta, ja säädösten terminologiaa yhdenmukaistettiin EU-lainsäädännön ja elintarvikeketjun muun lainsäädännön kanssa. Uudistetussa laissa otettiin huomioon muun muassa se, että erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista säädetään jatkossa komission asetuksella komission direktiivin sijaan. Uudistuksessa parannettiin myös lain rakennetta ja luettavuutta sekä päivitettiin sen nojalla annettavaa alemman asteista sääntelyä rehualan toiminnanharjoittamisesta.