Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uusia luon­non­suo­je­lu­aluei­ta pe­rus­tet­tu kym­me­nit­täin - Mukana alueita Haa­pa­ve­del­tä, Ou­lai­sis­ta, Kär­sä­mäel­tä ja Me­ri­jär­vel­tä

Haapavedelle, Oulaisiin, Kärsämäelle ja Merijärvelle on perustettu kaikkiaan 12 uutta luonnonsuojelualuetta. Niiden koot vaihtelevat paristakymmenestä hehtaarista liki 2500 hehtaariin.
Haapavedelle, Oulaisiin, Kärsämäelle ja Merijärvelle on perustettu kaikkiaan 12 uutta luonnonsuojelualuetta. Niiden koot vaihtelevat paristakymmenestä hehtaarista liki 2500 hehtaariin.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin on perustettu kymmenittäin uusia luonnonsuojelualueita. Pyhäjokialueelle niitä on ilmaantunut 12. Alueet sijaitsevat Haapavedellä, Oulaisissa, Kärsämäellä ja Merijärvellä. Kaiken kaikkiaan uusia luonnonsuojelualueita on ilmaantunut Pohjois-Pohjanmaalle 40.

Pyhäjokialueen uudet luonnonsuojelualueet ovat kooltaan sadasta hehtaarista ylöspäin kahta lukuun ottamatta. Ylivoimaisesti suurin alueista on Haapaveden lintuvesien ja soiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on peräti 2457 hehtaaria. Se sijaitsee osittain Haapaveden ja osittain Siikalatvan puolella.

Haapavedellä sijaitsevat myös 122 hehtaarin suuruinen Lamminnevan luonnonsuojelualue sekä 104 hehtaarin suuruinen Mustakorven luonnonsuojelualue. Haapavedelle ja Oulaisiin sijoittuu 200 hehtaarin kokoinen Ison Honkanevan luonnonsuojelualue.

Oulaisiin on tullut myös 212 hehtaarin suuruinen Ohinevan luonnonsuojelualue, 257 hehtaarin suuruinen Piurukkanevan luonnonsuojelualue sekä 19 hehtaarin kokoinen Mustakydön luonnonsuojelualue.

Nurmesjärven luonnonsuojelualue sijoittuu osittain Kärsämäelle ja osittain Pyhäjärvelle. Se on 308 hehtaarin suuruinen. Kärsämäelle on perustettu myös 192 hehtaarin kokoinen Lapinnevan luonnonsuojelualue, 260 hehtaarin kokoinen Lauttanevan luonnonsuojelualue sekä 26 hehtaarin suuruinen Latvakankaan luonnonsuojelualue.

Merijärvelle on tullut 209 hehtaarin suuruinen Hillurahkan luonnonsuojelualue.

Luonnonsuojelualueiden perustamista koskeva valtioneuvoston asetus on tullut voimaan marraskuun alussa. Suojellut alueet omistaa valtio.

Luonnonsuojelualueita on perustettu, koska alueen edustavien soiden, lintuvesien, vanhojen metsien ja niittyjen eliöstö halutaan säilyttää luonnontilaisina. Lisäksi halutaan turvata alueiden ekosysteemien häiriötön kehitys tai ennalleen saattaminen. Luonnonsuojelualueiden myötä myös pidetään yllä perinnemaisemia. Alueita tarvitaan myös retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten.

Alueiden muuttuminen luonnonsuojelualueiksi tulee vaikuttamaan alueiden käyttöön muun muassa metsästyksen osalta. Nyt perustettuja alueita määrittää valtioneuvoston asetus, ja alueilla on metsästys sallittu jossakin muodossa. Sallitut käytännöt vaihtelevat luonnonsuojelualueittain ja riistalajeittain.

Vaikka luonnonsuojelualueet on jo perustettu metsästys alueilla voi jatkua voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukaisesti ensi heinäkuun loppuun saakka. Sen jälkeen ovat voimassa asetuksessa säädetyt rajoitukset. Ne voi tarkistaa seuraavista osoitteista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170644 ja http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170645.