Va­rus­mie­het eivät osal­lis­tu ve­te­raa­ni­ke­räyk­seen, pitkä perinne pe­rut­tiin ko­ro­na­ti­lan­teen takia

Koronatilanteesta johtuen varusmiehet eivät tänä syksynä osallistu Sotiemme veteraanit -valtakunnalliseen lipaskeräykseen veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien hyväksi.

Varusmiehet ovat aiemmin osallistuneet joka vuosi Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräykseen. Tänä vuonna sekä kevään että syksyn varusmieskeräykset on peruttu koronatilanteen takia.

– Varusmieskeräysten peruuntuminen tänä vuonna pienentää keräyksen tuottoa merkittävästi, kertoo Veteraanivastuu ry:n puheenjohtaja Matti Niemi.

Sotiemme veteraanit I Sotiemme Naiset -keräys on veteraanijärjestöjen yhteinen keräys, jonka tuotoilla tuetaan sotien 1939-1945 veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään sekä sotaleskiä. Sotiemme veteraaneja on elossa vielä noin 6 500 ja heidän puolisoitaan ja leskiään noin 14 000. Sotaleskiä on elossa enää muutama kymmenen henkilöä.