Katso vi­deo­ter­veh­dyk­set: Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­lua­vat esit­täy­ty­vät omilla vi­deoil­laan

Ukkonen iski: Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

Vestian asiak­kaat tyy­ty­väi­siä hin­toi­hin ja pal­ve­lui­hin

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Vestia Oy:n asiakaspalvelun ammattitaitoon ja ystävällisyyteen.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä Vestia Oy:n asiakaspalvelun ammattitaitoon ja ystävällisyyteen.

Vestia Oy:n asiakkaat pitävät jätehuollon kustannuksia kohtuullisina ja ovat tyytyväisiä jätehuollon toimivuuteen. Tärkein asia jätehuollossa on jäteastian tyhjentäminen sovitun aikataulun mukaisesti. Tiedot käyvät ilmi Vestia Oy:n teettämästä asiakastyytyväisyyskyselystä.

Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 90 prosenttia pitää yrityksen jätehuollon hintoja sopivina ja lähes kaikki vastanneet (98 %) arvoivat asuinkiinteistönsä jätehuollon erittäin toimivaksi. Tärkein asia jätehuollossa on jäteastian sovitun mukainen tyhjentäminen. Tätä mieltä oli lähes 90 % vastaajista. Toiseksi tärkeimpänä asiana jätehuollossa pidetään ekopisteiden riittävää määrää ja niiden tyhjentämistä (75 % vastaajista). Kolmanneksi tärkeimpänä asiana koetaan jätteiden hyötykäyttö (67 % vastaajista).

Vestia Oy:n toiminta koetaan myös vastaajien keskuudessa ammattitaitoisena ja erityisesti asiakaspalvelu sai kiitosta asiantuntevuudestaan ja ystävällisyydestään. Vastauksista kävi myös ilmi, että asiakkaat lajittelevat ja kierrättävät jätteensä hyvin ja kokevat pääsevänsä niistä helposti eroon.

Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ulkopuolisen yrityksen toimesta Vestia Oy:n verkkosivuilla ja lähettämällä kyselylinkki asiakkaiden sähköpostiin. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 1051 asiakkaalta. Vastaajien sukupuolijakauma meni tasan. Suurin osa vastaajista asui omakotitalossa Ylivieskan taajamassa 1–2 henkilön taloudessa. Vestia Oy toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi säännöllisin väliajoin.