Tilaajille
Saatesanoja oikeuskanslerille lähetetylle susikirjelmälle Siikalatvalta
Susitilanne

Saa­te­sa­no­ja oi­keus­kans­le­ril­le lä­he­te­tyl­le su­si­kir­jel­mäl­le Sii­ka­lat­val­ta

Ilmari Ojakoski ja Alpo Konola kertoivat mietteitään Siikalatvan susitilanteesta.