Yhä pie­nem­min euroin kisaan – Jul­kis­ten han­kin­to­jen kyn­nys­ar­vot las­ki­vat vuoden alussa

Julkisissa hankinnoissa käytettäviin kynnysarvoihin on tullut muutoksia. Kyse on EU-tason kynnysarvoista. Kansallisen tason kynnysarvot pysyvät ennallaan.

Tarkistukset on tehnyt Euroopan komissio. Muutokset ovat tulleet käyttöön 1. tammikuuta.

Kynnysarvoja on laskettu. Tavaroita ja palveluja koskeva kynnysarvo on tullut valtion keskushallintoviranomaisten hankintojen osalta 144 000 eurosta alaspäin 139 000 euron tasolle. Muiden hankintaviranomaisten kuten kuntien ja seurakuntien osalta tavaroita ja palveluja koskeva kynnysravo on laskettu puolestaan 214 000 euroon. Rakennusurakoita koskeva kynnysarvo on laskettu 5 548 000 eurosta 5 350 000 euroon.

Kynnysarvo tarkoittaa sitä, että sen ylittävät julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa.