Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Elintarviketurvallisuus
Sikabaarin Lihatuote Oy:n valmistamat lihatuotteet määrätty hävitettäväksi – tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei voida varmistua

Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te Oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet mää­rät­ty hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

21.06.2022 11:15
Tilaajille