Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haapaveden kaupunginhallitus
Kuukausi
Jussilasta johtaja Haapavedelle? Haapaveden kaupunginhallitus esittää yksimielisesti Jussilan valintaa kaupunginjohtajan virkaan

Jus­si­las­ta johtaja Haa­pa­ve­del­le? Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus esittää yk­si­mie­li­ses­ti Jus­si­lan va­lin­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaan

05.12.2023 11:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunginhallitus päättää tiistaina miten kaupunginjohtajan valinnassa edetään

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus päättää tiis­tai­na miten kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa edetään

04.12.2023 18:00
Tilaajille
Haapavesi myy osakkeita ja omakotitalon

Haa­pa­ve­si myy osak­kei­ta ja oma­ko­ti­ta­lon

28.11.2023 12:00
Tilaajille
Haapaveden johtajavalinta etenee - Neljä kaupunginjohtajan paikkaa hakenutta kutsutaan haastatteluun

Haa­pa­ve­den joh­ta­ja­va­lin­ta etenee - Neljä kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­nut­ta kut­su­taan haas­tat­te­luun

22.11.2023 09:33
Tilaajille
Vanhemmat
Ylijukuri irtisanoi vuokrasopimuksen: Kylpyläsaaren leirintäalueelle halutaan löytää jatkaja

Yli­ju­ku­ri ir­ti­sa­noi vuok­ra­so­pi­muk­sen: Kyl­py­lä­saa­ren lei­rin­tä­alueel­le ha­lu­taan löytää jatkaja

19.10.2023 12:00
Tilaajille
Hallitus päätti: Haapaveden johtajahakua jatketaan, Hinnon tuuraajaksi valittiin Päivi Keisanen

Hal­li­tus päätti: Haa­pa­ve­den joh­ta­ja­ha­kua jat­ke­taan, Hinnon tuu­raa­jak­si va­lit­tiin Päivi Kei­sa­nen

18.10.2023 09:12
Tilaajille
Hinnolle haetaan seuraajaa: Haapaveden kaupunginjohtajan virka kiinnostaa kuutta hakijaa

Hin­nol­le haetaan seu­raa­jaa: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virka kiin­nos­taa kuutta hakijaa

13.10.2023 17:00 1
Tilaajille
Sami Ritola erosi Haapaveden kaupunginhallituksesta

Sami Ritola erosi Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta

11.10.2023 13:00
Tilaajille
Haapaveden hallitus esittää tuloveroksi 9,40 prosenttia, kiinteistöverotusta ei haluta kiristää

Haa­pa­ve­den hal­li­tus esittää tu­lo­ve­rok­si 9,40 pro­sent­tia, kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta ei haluta ki­ris­tää

10.10.2023 15:00
Tilaajille
Seitsemän haki Haapaveden yritysasiantuntijaksi - viisi saa kutsun haastatteluun

Seit­se­män haki Haa­pa­ve­den yri­tys­asian­tun­ti­jak­si - viisi saa kutsun haas­tat­te­luun

10.10.2023 12:00
Tilaajille
Saarela irtisanoutui, hallintojohtajan vakanssi pian hakuun Haapavedellä

Saarela ir­ti­sa­nou­tui, hal­lin­to­joh­ta­jan va­kans­si pian hakuun Haa­pa­ve­del­lä

06.10.2023 18:00
Tilaajille
Kahen Kahavit tenttaa: Miten arki pyörii Haapavedellä, kun keskeisiä viranhaltijoita siirtyy muualle töihin?

Kahen Kahavit tent­taa: Miten arki pyörii Haa­pa­ve­del­lä, kun kes­kei­siä vi­ran­hal­ti­joi­ta siirtyy muualle töihin?

06.10.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit kyselee Haapaveden viranhaltijatilanteesta

Kahen Kahavit kyselee Haa­pa­ve­den vi­ran­hal­ti­ja­ti­lan­tees­ta

06.10.2023 13:59
Tilaajille
Haapaveden hallituksessa maanantaina: Tuloverotukseen esitetään korotusta, mutta kiinteistöverotukseen ei

Haa­pa­ve­den hal­li­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na: Tu­lo­ve­ro­tuk­seen esi­te­tään ko­ro­tus­ta, mutta kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen ei

06.10.2023 12:00
Tilaajille
Haapaveden Sulkakyläntielle halutaan pidempi kevyen liikenteen väylä - kaupunginhallitus päätti omarahoitusosuuden maksimiksi 300 000 euroa

Haa­pa­ve­den Sul­ka­ky­län­tiel­le ha­lu­taan pidempi kevyen lii­ken­teen väylä - kau­pun­gin­hal­li­tus päätti oma­ra­hoi­tus­osuu­den mak­si­mik­si 300 000 euroa

28.09.2023 12:00
Tilaajille
Yrittäjäyhdistys haluaa vuokrata osan Haapaveden torialueesta - kaupunginhallitus haluaa selvittää vuokra-alueen käytön tarkemmin

Yrit­tä­jä­yh­dis­tys haluaa vuok­ra­ta osan Haa­pa­ve­den to­ri­aluees­ta - kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa sel­vit­tää vuok­ra-alueen käytön tar­kem­min

26.09.2023 18:00
Tilaajille
Hallitus ratkaisi äänestämällä - Haapaveden Sikokankaalle laaditaan tuulipuistoa varten osayleiskaava

Hal­li­tus rat­kai­si ää­nes­tä­mäl­lä - Haa­pa­ve­den Si­ko­kan­kaal­le laa­di­taan tuu­li­puis­toa varten osa­yleis­kaa­va

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Ilkka Repo jätti oikaisuvaatimuksen Haapaveden kaupunginhallituksen kokouksesta

Ilkka Repo jätti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­ta

25.09.2023 15:00
Tilaajille
Haapavesi palkkaa yritysasiantuntijan

Haa­pa­ve­si palkkaa yri­tys­asian­tun­ti­jan

14.09.2023 17:00
Tilaajille
Haapaveden HaSan Allastien teollisuusalueen asemakaavamuutos asetetaan julkisesti nähtäville

Haa­pa­ve­den HaSan Al­las­tien teol­li­suus­alueen ase­ma­kaa­va­muu­tos ase­te­taan jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le

13.09.2023 13:30
Tilaajille