Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haapaveden kaupunginhallitus
Hautanevan ja Keson osayleiskaavoille Haapaveden hallituksen hyväksyntä

Hau­ta­ne­van ja Keson osa­yleis­kaa­voil­le Haa­pa­ve­den hal­li­tuk­sen hy­väk­syn­tä

24.05.2023 17:00
Tilaajille
Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto päivitettiin: Heino Vuorenmaa ja Päivi Ollila valittiin yksimielisesti jatkamaan Haapaveden keskeisissä johtajapesteissä

Val­tuus­ton ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­to päi­vi­tet­tiin: Heino Vuo­ren­maa ja Päivi Ollila va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti jat­ka­maan Haa­pa­ve­den kes­kei­sis­sä joh­ta­ja­pes­teis­sä

15.05.2023 18:26
Tilaajille
Haapaveden kaupunginhallitus äänesti: Vauvarahaa ei oteta käyttöön

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus ää­nes­ti: Vau­va­ra­haa ei oteta käyt­töön

02.02.2023 11:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunki tarjoaa 45 nuorelle kesätyöpaikan, kaupunki tukee myös nuoria työllistäviä yrityksiä

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki tarjoaa 45 nuo­rel­le ke­sä­työ­pai­kan, kau­pun­ki tukee myös nuoria työl­lis­tä­viä yri­tyk­siä

18.01.2023 10:00
Tilaajille
Haapaveden Vatjusjärven koulurakennusten käytöstä kuntalaisaloite: Rakennukset monitoimitaloksi

Haa­pa­ve­den Vat­jus­jär­ven kou­lu­ra­ken­nus­ten käy­tös­tä kun­ta­lai­sa­loi­te: Ra­ken­nuk­set mo­ni­toi­mi­ta­lok­si

05.11.2022 13:30
Tilaajille
Haapaveden kaupunginjohtajan valinta etenee: Kaksi saa kutsun haastatteluun

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta etenee: Kaksi saa kutsun haas­tat­te­luun

01.11.2022 13:30
Tilaajille
Haapaveden kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajavalintaa Päivi Ollilan johdolla maanantaina

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­taa Päivi Ollilan joh­dol­la maa­nan­tai­na

31.10.2022 11:00
Tilaajille
Kuusi hakijaa ilmoitti kiinnostuksen Haapaveden yritysasiamiehen pestistä

Kuusi hakijaa il­moit­ti kiin­nos­tuk­sen Haa­pa­ve­den yri­tys­asia­mie­hen pes­tis­tä

24.05.2022 17:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunginhallitus antoi lausunnon Jedun kiinteistöstrategiasta: " Kiinteistöstrategiassa olevat muutokset ovat Haapaveden osalta radikaaleja"

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­non Jedun kiin­teis­töst­ra­te­gias­ta: " Kiin­teis­tö­stra­te­gias­sa olevat muu­tok­set ovat Haa­pa­ve­den osalta ra­di­kaa­le­ja"

26.04.2022 21:00
Tilaajille
Äänestyksen jälkeen: Haapavesi myönsi Folkeille tapahtuma-avustusta ennakkoon 15 000 euroa

Ää­nes­tyk­sen jäl­keen: Haa­pa­ve­si myönsi Fol­keil­le ta­pah­tu­ma-avus­tus­ta en­nak­koon 15 000 euroa

12.04.2022 13:30
Tilaajille
Haapavesi tukee Ukrainaa 6 610 eurolla, ystävyyskuntatoiminta katkolle Venäjän Belomorskiin

Haa­pa­ve­si tukee Uk­rai­naa 6 610 eu­rol­la, ys­tä­vyys­kun­ta­toi­min­ta kat­kol­le Venäjän Be­lo­mors­kiin

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Haapaveden Eskolanniemen asemakaavalaajennus nähtäville

Haa­pa­ve­den Es­ko­lan­nie­men ase­ma­kaa­va­laa­jen­nus näh­tä­vil­le

19.01.2022 11:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunginhallitus päivitti tulot ja menot lisätalousarvioon

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus päi­vit­ti tulot ja menot li­sä­ta­lous­ar­vioon

16.11.2021 17:00
Tilaajille
Triviabus ja Oulaisten Liikenne järjestävät koulukyyditykset elokuusta alkaen Haapavedellä

Tri­via­bus ja Ou­lais­ten Lii­ken­ne jär­jes­tä­vät kou­lu­kyy­di­tyk­set elo­kuus­ta alkaen Haa­pa­ve­del­lä

15.05.2021 15:00
Tilaajille
Haapaveden Anri Kolehmainen: "Toivotaan, että arvokkaammat toimintatavat palaisivat takaisin"

Haa­pa­ve­den Anri Ko­leh­mai­nen: "Toi­vo­taan, että ar­vok­kaam­mat toi­min­ta­ta­vat pa­lai­si­vat ta­kai­sin"

08.04.2021 15:00
Tilaajille