Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Haapavesi
Viimeisin 12 tuntia
Ilkka Repo jätti oikaisuvaatimuksen Haapaveden kaupunginhallituksen kokouksesta

Ilkka Repo jätti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­ta

15:00
Tilaajille
Huskit oli Cobria terävämpi kausiavauksessa

Huskit oli Cobria te­rä­väm­pi kau­si­avauk­ses­sa

13:33
Tilaajille
Antti-Jussi Vahtealaa ehdotetaan Raision talousjohtajaksi - kaupunginhallitus päättää asiasta tänään

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­laa eh­do­te­taan Raision ta­lous­joh­ta­jak­si - kau­pun­gin­hal­li­tus päättää asiasta tänään

12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Haapaveden kirjastonjohtaja-informaatikon viransijaiseksi valittiin Nina Sipola

Haa­pa­ve­den kir­jas­ton­joh­ta­ja-in­for­maa­ti­kon vi­ran­si­jai­sek­si va­lit­tiin Nina Sipola

21.09.2023 13:30
Tilaajille
Valtuusto äänesti: Haapaveden kaupungin tytäryhtiölle myönnettiin reippaan miljoonan euron laina

Val­tuus­to ää­nes­ti: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin ty­tär­yh­tiöl­le myön­net­tiin reip­paan mil­joo­nan euron laina

18.09.2023 20:59
Tilaajille
Vuorenmaa johtaa kokousta: Seuraa Haapaveden kaupunginvaltuuston kokouksen suoraa lähetystä, kokous alkaa kello 17

Vuo­ren­maa johtaa ko­kous­ta: Seuraa Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä, kokous alkaa kello 17

18.09.2023 13:30
Haapavedellä toimiva Omega-Keittiöt laajentaa, yrityksen kahdeksas myymälä avataan Kuusamoon

Haa­pa­ve­del­lä toimiva Ome­ga-Keit­tiöt laa­jen­taa, yri­tyk­sen kah­dek­sas myymälä avataan Kuu­sa­moon

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi hakee eläinlääkäri Jenna Wäänäselle kollegaa Oulaisiin, toinen eläinlääkärin viroista on täyttämättä

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi hakee eläin­lää­kä­ri Jenna Wää­nä­sel­le kol­le­gaa Ou­lai­siin, toinen eläin­lää­kä­rin vi­rois­ta on täyt­tä­mät­tä

16.09.2023 06:00
Tilaajille
Haapavesi palkkaa yritysasiantuntijan

Haa­pa­ve­si palkkaa yri­tys­asian­tun­ti­jan

14.09.2023 17:00
Tilaajille
Haapaveden HaSan Allastien teollisuusalueen asemakaavamuutos asetetaan julkisesti nähtäville

Haa­pa­ve­den HaSan Al­las­tien teol­li­suus­alueen ase­ma­kaa­va­muu­tos ase­te­taan jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le

13.09.2023 13:30
Tilaajille
Hallitus äänesti - Haapaveden Koivulannevan ja Haaponevan tuulivoimapuiston kaavoitussopimukset hyväksyttiin äänin 6–2 ja 7–2

Hal­li­tus äänesti - Haa­pa­ve­den Koi­vu­lan­ne­van ja Haa­po­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus­so­pi­muk­set hy­väk­syt­tiin äänin 6–2 ja 7–2

13.09.2023 11:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunki myy teollisuustontin Elenialle ja vuokraa maata Osuuskunta Siikaverkolle

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki myy teol­li­suus­ton­tin Ele­nial­le ja vuokraa maata Osuus­kun­ta Sii­ka­ver­kol­le

12.09.2023 17:00
Tilaajille
Hako konsertoi viikonloppuna - konserteissa kuullaan barokin ajan musiikkia sekä italialaista sellomusiikkia

Hako kon­ser­toi vii­kon­lop­pu­na - kon­ser­teis­sa kuul­laan barokin ajan mu­siik­kia sekä ita­lia­lais­ta sel­lo­mu­siik­kia

12.09.2023 13:30
Tilaajille
Haapaveden Vatjusjärven koulun kiinteistöt myydään, kaupunginhallitus äänesti päätöksestä ja antoi kiinteistökaupalle hintalapun

Haa­pa­ve­den Vat­jus­jär­ven koulun kiin­teis­töt myy­dään, kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti pää­tök­ses­tä ja antoi kiin­teis­tö­kau­pal­le hin­ta­la­pun

12.09.2023 12:04
Tilaajille
Akaa valitsee sivistysjohtajan - Haapaveden Erkki Seitajärvi kutsuttiin haastatteluun

Akaa va­lit­see si­vis­tys­joh­ta­jan - Haa­pa­ve­den Erkki Sei­ta­jär­vi kut­sut­tiin haas­tat­te­luun

11.09.2023 13:27
Tilaajille
Haapaveden Eija Saarela valittiin Ylivieskan hallintojohtajaksi

Haa­pa­ve­den Eija Saarela va­lit­tiin Yli­vies­kan hal­lin­to­joh­ta­jak­si

05.09.2023 09:12
Tilaajille
Erkki Seitajärvi on yksi hakijoista - Akaalla tavoitteena, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistysjohtajan lokakuussa

Erkki Sei­ta­jär­vi on yksi ha­ki­jois­ta - Akaalla ta­voit­tee­na, että kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see si­vis­tys­joh­ta­jan lo­ka­kuus­sa

04.09.2023 17:00
Tilaajille
Valinta tänään - Ylivieskan hallintojohtaja valitaan, kärkiehdokkaina Jokela, Saarela ja Väätäinen

Valinta tänään - Yli­vies­kan hal­lin­to­joh­ta­ja va­li­taan, kär­ki­eh­dok­kai­na Jokela, Saarela ja Vää­täi­nen

04.09.2023 11:00
Tilaajille
Muhoksen kunnanjohtajaksi valittu Kimmo Hinno: "Niin kauan kun menestyviä yrityksiä on Haapavedellä Haapavesikin pärjää kaupunkina. "

Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­jak­si valittu Kimmo Hinno: "Niin kauan kun me­nes­ty­viä yri­tyk­siä on Haa­pa­ve­del­lä Haa­pa­ve­si­kin pärjää kau­pun­ki­na. "

01.09.2023 11:25
Tilaajille
Haapavesi-lehti: Erkki Seitajärvi on hakenut Akaaseen sivistysjohtajaksi

Haa­pa­ve­si-leh­ti: Erkki Sei­ta­jär­vi on hakenut Akaa­seen si­vis­tys­joh­ta­jak­si

01.09.2023 11:00
Tilaajille