Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Haapavesi
Kuukausi

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

22.09.2021 07:58
Tilaajille

Haa­pa­ve­si on vii­kon­lop­pu­na mu­siik­ki­tar­jon­nan mekka: Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma ja Syys-Fol­kit tar­jol­la

13.09.2021 15:00
Tilaajille

Haa­pa­ve­del­lä syn­ty­nyt­tä Hä­tä­maan tie­tä­jää ei unoh­de­ta, tee­ma­näyt­te­ly esillä syys­kuun Me­ri­jär­vel­lä

05.09.2021 15:00
Tilaajille

Ti­lan­omis­ta­jan al­ku­sam­mu­tus esti to­del­li­sen vaa­ra­ti­lan­teen Lep­pio­jan­tiel­lä Haa­pa­ve­del­lä

03.09.2021 14:08
Tilaajille

"Ahti Pekkala oli hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä, muttei pääs­tä­nyt hel­pos­ti lä­hel­leen"

28.08.2021 15:00
Tilaajille

"Ei se ole niin jus­tiin, an­ne­taan sor­sil­le­kin etu­mat­kaa"

28.08.2021 08:00
Tilaajille

Vastoin lakia – Haa­pa­ve­del­lä vii­del­tä va­ra­val­tuu­te­tul­ta jäi vaa­li­ra­hoi­tus­il­moi­tus te­ke­mät­tä, il­moi­tuk­sia puuttui myös Me­ri­jär­ven, Py­hä­joen ja Kär­sä­mäen kun­ta­po­lii­ti­koil­ta

27.08.2021 08:30
Tilaajille
Vanhemmat

Eläk­keen suuruus Ou­lai­sis­sa kes­ki­mää­rin 1 600 euroa – Me­ri­jär­vel­lä 1 900 euroa, mikä on muiden Py­hä­jo­ki­alueen kuntien ti­lan­ne? Lue täältä

20.08.2021 15:00
Tilaajille

Vuo­ren­maa kau­pun­gin­val­tuus­ton puik­koi­hin Haa­pa­ve­del­lä, hal­li­tus­ta johtaa Ollila

18.08.2021 10:05
Tilaajille

Vuo­ren­maa va­lit­tiin kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si ja Ollila kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen joh­ta­jak­si Haa­pa­ve­del­lä

16.08.2021 18:51
Tilaajille

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki ir­ti­sa­noi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ilkka Revon luo­kan­opet­ta­jan virasta so­me-kir­joi­tus­ten vuoksi – Revon kuu­le­mis­ta ly­kät­tiin neljään ot­tee­seen

13.08.2021 21:20
Tilaajille

Työ­pa­ja­oh­jaa­jak­si va­lit­tiin Tiina Eskola

13.08.2021 15:00
Tilaajille

Haa­pa­ve­den opiston ti­lois­sa opis­ke­le­vien kes­ki-ikä romahti – es­ka­ri­lai­set tulivat taloon

10.08.2021 13:18
Tilaajille

Mil­lai­sia summia ve­ron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan Py­hä­jo­ki­alueen kun­tiin? Entä mikä on mät­ky­jen ko­ko­nais­sum­ma kun­nis­sa?

04.08.2021 08:00
Tilaajille

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä – uusia tar­tun­to­ja muun muassa Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Haa­pa­ve­del­lä

28.07.2021 12:02

Met­säs­sä tehdyt nuotiot ai­heut­ti­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ou­lai­sis­sa ja Ni­va­las­sa – poliisi muis­tut­taa avo­tu­len teon olevan kiel­let­tyä met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana

27.07.2021 19:20

Ou­lais­te­lai­sen Juha Vai­kon­pään pyytämä kuha oli Vat­jus­jär­ven ka­la­ki­san voi­to­kas vonkale

25.07.2021 19:43
Tilaajille

Vat­jus­jär­vel­lä ka­la­kil­pai­lu lauan­tai­na: Ve­to­uis­te­lu­ki­saan voi osal­lis­tua sou­tu­ve­neel­lä

20.07.2021 18:00
Tilaajille

Poh­ja­mas­sas­sa piilee bu­si­ness-mah­dol­li­suus, Haa­pa­ve­den ve­sis­töis­tä nousi laa­tu­ka­lo­jen la­ji­kir­jo, ve­sis­tö­tut­ki­muk­set jat­ku­vat syksyyn saakka

20.07.2021 12:56
Tilaajille

Auto paloi Haa­pa­ve­del­lä

14.07.2021 14:23
Tilaajille