Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haapavesi
Kuukausi
Jenny Karvola osti Minna Luonualta Koti- ja Hoitopalvelu Aadan

Jenny Karvola osti Minna Luo­nual­ta Koti- ja Hoi­to­pal­ve­lu Aadan

03.02.2023 06:00
Legionellabakteeria häädetään edelleen: Haapaveden uimahalli ja liikuntahalli suljetaan maanantaina

Le­gio­nel­la­bak­tee­ria hää­de­tään edel­leen: Haa­pa­ve­den ui­ma­hal­li ja lii­kun­ta­hal­li sul­je­taan maa­nan­tai­na

02.02.2023 11:23
Haapaveden kaupunginhallitus äänesti: Vauvarahaa ei oteta käyttöön

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus ää­nes­ti: Vau­va­ra­haa ei oteta käyt­töön

02.02.2023 11:00
Tilaajille
Poikkeusjärjestelyt jatkuvat legionellabakteerin takia Haapaveden liikuntahallissa

Poik­keus­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat le­gio­nel­la­bak­tee­rin takia Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­lis­sa

26.01.2023 11:47
Tilaajille
Tielle kaatunut rekka tukki Nelostietä Kärsämäellä – Pohjois-Pohjanmaalla sattui illan aikana useita kolareita ja ulosajoja

Tielle kaa­tu­nut rekka tukki Ne­los­tie­tä Kär­sä­mäel­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui illan aikana useita ko­la­rei­ta ja ulos­ajo­ja

26.01.2023 07:01
Haapavedellä järeät toimenpiteet legionellabakteerin taltuttamiseksi

Haa­pa­ve­del­lä järeät toi­men­pi­teet le­gio­nel­la­bak­tee­rin tal­tut­ta­mi­sek­si

20.01.2023 13:15
Haapaveden liikuntahallin vesipisteistä löytyi legionellabakteeria, löytö ei vaikuta uimahallin käyttöön

Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­lin ve­si­pis­teis­tä löytyi le­gio­nel­la­bak­tee­ria, löytö ei vaikuta ui­ma­hal­lin käyt­töön

19.01.2023 14:16
Tilaajille
Rottapopulaatio on nyt ongelma Oulaisissa

Rot­ta­po­pu­laa­tio on nyt ongelma Ou­lai­sis­sa

19.01.2023 11:00
Tilaajille
Haapavetisiltä toivotaan vastauksia asukas- ja turvallisuuskyselyyn

Haa­pa­ve­ti­sil­tä toi­vo­taan vas­tauk­sia asukas- ja tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

18.01.2023 13:30
Haapaveden kaupunki tarjoaa 45 nuorelle kesätyöpaikan, kaupunki tukee myös nuoria työllistäviä yrityksiä

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki tarjoaa 45 nuo­rel­le ke­sä­työ­pai­kan, kau­pun­ki tukee myös nuoria työl­lis­tä­viä yri­tyk­siä

18.01.2023 10:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus jatkaa tutkimusprojektia Pyhäjokialueella: "Maanomistajia informoidaan tutkimuksista"

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus jatkaa tut­ki­mus­pro­jek­tia Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Maa­no­mis­ta­jia in­for­moi­daan tut­ki­muk­sis­ta"

14.01.2023 06:00
7 miljoonaa euroa nuorisotyöhön: Katso miten aluehallintovirasto myönsi avustuksia Pyhäjokialueelle ja Vihantiin

7 mil­joo­naa euroa nuo­ri­so­työ­hön: Katso miten alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi avus­tuk­sia Py­hä­jo­ki­alueel­le ja Vi­han­tiin

11.01.2023 13:30
Poliisi: Haapaveden rivitalopalo sai alkunsa varomattomasta tulenkäsittelystä

Po­lii­si: Haa­pa­ve­den ri­vi­ta­lo­pa­lo sai alkunsa va­ro­mat­to­mas­ta tu­len­kä­sit­te­lys­tä

08.01.2023 11:58
Vanhemmat
Koneurakointi Arto Virta Ay:lle Haapaveden talvikunnossapitourakat

Ko­ne­ura­koin­ti Arto Virta Ay:lle Haa­pa­ve­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to­ura­kat

27.12.2022 13:30
Tilaajille
Haapavesi hyväksyi 1,4 miljoonan euron ylijäämäisen talousarvion: "Sen eteen on tehty paljon töitä"

Haa­pa­ve­si hy­väk­syi 1,4 mil­joo­nan euron yli­jää­mäi­sen ta­lou­sar­vion: "Sen eteen on tehty paljon töitä"

14.12.2022 17:00
Haapaveden kaupunginvaltuuston talousarviokokous iltapäivällä, seuraa kokouksen suoraa lähetystä

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­ton ta­lous­ar­vio­ko­kous il­ta­päi­väl­lä, seuraa ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä

13.12.2022 12:00
Suomenselän Osuuspankin uusi edustajisto valittiin, katso ketkä edustavat jäseniä Pyhäjokialueella

Suo­men­se­län Osuus­pan­kin uusi edus­ta­jis­to va­lit­tiin, katso ketkä edus­ta­vat jäseniä Py­hä­jo­ki­alueel­la

10.12.2022 06:00
Tilaajille
Ulosajot ja risteyskolari työllistivät pelastuslaitosta

Ulos­ajot ja ris­teys­ko­la­ri työl­lis­ti­vät pe­las­tus­lai­tos­ta

07.12.2022 08:55
Tilaajille
Aakonvuoren säilölumilatu on kovassa käytössä: "Kiitokset talkoolaisille, joiden ansiosta on hyvät olosuhteet hiihtää"

Aa­kon­vuo­ren säi­lö­lu­mi­la­tu on kovassa käy­tös­sä: "Kii­tok­set tal­koo­lai­sil­le, joiden an­sios­ta on hyvät olo­suh­teet hiih­tää"

03.12.2022 06:00
Tilaajille
Haapaveden Aakonvuorella hiihdetään säilölumiladulla

Haa­pa­ve­den Aa­kon­vuo­rel­la hiih­de­tään säi­lö­lu­mi­la­dul­la

01.12.2022 14:16
Tilaajille