Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Haapavesi
Viimeisin 24 tuntia
Haapaveden Eskolanniemen asemakaavalaajennus nähtäville

Haa­pa­ve­den Es­ko­lan­nie­men ase­ma­kaa­va­laa­jen­nus näh­tä­vil­le

11:00
Tilaajille
Kuukausi
Valio siirtyy biopolttoaineella kulkeviin maitoautoihin: "Yksi autoista kulkee paineistetulla lantabiokaasulla ja tankkaa Vuorenmaan maitotilalla Haapavedellä"

Valio siirtyy bio­polt­to­ai­neel­la kul­ke­viin mai­toau­toi­hin: "Yksi au­tois­ta kulkee pai­neis­te­tul­la lan­ta­bio­kaa­sul­la ja tankkaa Vuo­ren­maan mai­to­ti­lal­la Haa­pa­ve­del­lä"

18.01.2022 21:00
Tilaajille
Rekry tuotti tuloksen: Ympäristöpalvelut Helmi palkkasi valvontaeläinlääkäriksi Malmbergin

Rekry tuotti tu­lok­sen: Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palk­ka­si val­von­ta­eläin­lää­kä­rik­si Malm­ber­gin

14.01.2022 11:00
Tilaajille
Postin jakeluauto ajautui ojaan Haapavedellä

Postin ja­ke­lu­au­to ajautui ojaan Haa­pa­ve­del­lä

10.01.2022 13:49
Tilaajille
Ranta-Eskola avaa nettipelaamisen syövereitä: "Joillekin pelit voivat olla suuri mysteeri, ja toisille rakas harrastus tai jopa ammatti"

Ran­ta-Es­ko­la avaa net­ti­pe­laa­mi­sen syö­ve­rei­tä: "Joil­le­kin pelit voivat olla suuri mys­tee­ri, ja toi­sil­le rakas har­ras­tus tai jopa am­mat­ti"

05.01.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: "Ihan huippua ja käsittämätöntä päästä uusiin ja puhtaisiin tiloihin" –Opettaja Piia Aakko kertoo, millaisessa oppimisympäristössä haapavetisille nuorille opetetaan kotitaloustaitoja

Katso video: "Ihan huippua ja kä­sit­tä­mä­tön­tä päästä uusiin ja puh­tai­siin ti­loi­hin" –O­pet­ta­ja Piia Aakko kertoo, mil­lai­ses­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä haa­pa­ve­ti­sil­le nuo­ril­le ope­te­taan ko­ti­ta­lous­tai­to­ja

04.01.2022 16:18
Tilaajille
Haapaveden uusi yläkoulu ja lukio otetaan käyttöön tammikuussa 2022.

Haa­pa­ve­den uusi ylä­kou­lu ja lukio otetaan käyt­töön tam­mi­kuus­sa 2022.

04.01.2022 16:02
Tilaajille
Helmi palkkaa valvontaeläinlääkärin: "Kunnalliselle puolelle eläinlääkäreitä on haastavampi saada"

Helmi palkkaa val­von­tae­läin­lää­kä­rin: "Kun­nal­li­sel­le puo­lel­le eläin­lää­kä­rei­tä on haas­ta­vam­pi saada"

03.01.2022 06:00
Tilaajille
Koronapikatestit käyvät kaupaksi Pyhäjokialueella: "Koronapikatestien kysyntä suorastaan räjähti pari viikkoa sitten"

Ko­ro­na­pi­ka­tes­tit käyvät kau­pak­si Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Ko­ro­na­pi­ka­tes­tien kysyntä suo­ras­taan räjähti pari viikkoa sitten"

28.12.2021 17:00 1
Tilaajille
"Uusittu on, mutta uusittavaakin verkostoa riittää"

"Uu­sit­tu on, mutta uu­sit­ta­vaa­kin ver­kos­toa riit­tää"

22.12.2021 17:00
Tilaajille
Pohjoisen eKirjasto käyttöön: "Kyse on puolen Suomen e-kirjastosta, jossa materiaali on kattavasti kaikkien käytössä"

Poh­joi­sen eKir­jas­to käyt­töön: "Kyse on puolen Suomen e-kir­jas­tos­ta, jossa ma­te­riaa­li on kat­ta­vas­ti kaik­kien käy­tös­sä"

22.12.2021 13:30
Tilaajille
"Pian me muutetaan": Haapaveden yläkoululaiset ja lukiolaiset asettuvat taloksi uuteen kouluun

"Pian me muu­te­taan": Haa­pa­ve­den ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set aset­tu­vat taloksi uuteen kouluun

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ojaan Haapavedellä – matkustajat selvisivät vähin vammoin

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ojaan Haa­pa­ve­del­lä – mat­kus­ta­jat sel­vi­si­vät vähin vammoin

21.12.2021 10:15
Vanhemmat
Allastietä peruskorjataan Haapavedellä: Tietyö vaikuttaa liikkumiseen tietyöalueella, kiertotie käytössä

Al­las­tie­tä pe­rus­kor­ja­taan Haa­pa­ve­del­lä: Tietyö vai­kut­taa liik­ku­mi­seen tie­työa­lueel­la, kier­to­tie käy­tös­sä

16.12.2021 11:00
Tilaajille
Haapavesi Folk julkisti ensi kesän esiintyjiä, yksi heistä on Ellinoora

Haa­pa­ve­si Folk jul­kis­ti ensi kesän esiin­ty­jiä, yksi heistä on El­li­noo­ra

13.12.2021 11:00
Tilaajille
Someron ja Vatjuksen joulukonsertti Haapavedellä: "Joululaulut ovat spesiaalijuttu ihmisille. Monelle joululauluihin liittyy vahvat muistot"

Someron ja Vat­juk­sen jou­lu­kon­sert­ti Haa­pa­ve­del­lä: "Jou­lu­lau­lut ovat spe­siaa­li­jut­tu ih­mi­sil­le. Monelle jou­lu­lau­lui­hin liittyy vahvat muis­tot"

10.12.2021 21:00
Tilaajille
Haapavetinen Outi Pekkala valittiin Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirihallitukseen

Haa­pa­ve­ti­nen Outi Pekkala va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton pii­ri­hal­li­tuk­seen

09.12.2021 06:00
Tilaajille
Viima toi Haapavedelle monipuolisen kiekkokoulutuksen, äiti Leila Jylänki arvostaa nuorten parissa toimivien ohjaajien otetta

Viima toi Haa­pa­ve­del­le mo­ni­puo­li­sen kiek­ko­kou­lu­tuk­sen, äiti Leila Jylänki ar­vos­taa nuorten parissa toi­mi­vien oh­jaa­jien otetta

07.12.2021 16:05
Tilaajille
Ylijohtaja Terttu Savolainen Haapaveden Opiston juhlassa: "Pohjois-Suomessa arvostamme sivistystä ja koulutusta"

Yli­joh­ta­ja Terttu Sa­vo­lai­nen Haa­pa­ve­den Opiston juh­las­sa: "Poh­jois-Suo­mes­sa ar­vos­tam­me si­vis­tys­tä ja kou­lu­tus­ta"

03.12.2021 19:27
Tilaajille
“Tavoite on, että Haapaveden biojalostamo on tuotannossa 2025”

“Ta­voi­te on, että Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo on tuo­tan­nos­sa 2025”

02.12.2021 21:00
Tilaajille