Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Haapavesi
Kuukausi
Hätäkeskuspäivystäjäksi opiskellut Tero Vanhatalo kävi ottamassa vauhtia pääkaupunkiseudulta, kunnes palasi takaisin lapsuusmaisemiin

Hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jäk­si opis­kel­lut Tero Van­ha­ta­lo kävi ot­ta­mas­sa vauhtia pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta, kunnes palasi ta­kai­sin lap­suus­mai­se­miin

25.06.2022 06:00
Tilaajille
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

AVIlta Jelp­pi­ver­kon nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Tilaajille
Ensihoitajien muuttorumba on nyt taaksejäänyttä elämää

En­si­hoi­ta­jien muut­to­rum­ba on nyt taak­se­jää­nyt­tä elämää

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Aluehallintovirastolta liikuntapaikkojen rakentamiseen rahaa Haapavedelle, Kärsämäelle, Pyhäjoelle ja Oulaisiin

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen rahaa Haa­pa­ve­del­le, Kär­sä­mäel­le, Py­hä­joel­le ja Ou­lai­siin

22.06.2022 13:30
Tilaajille
Haapavedellä työttömiä maakunnan keskiarvoa vähemmän

Haa­pa­ve­del­lä työt­tö­miä maa­kun­nan kes­ki­ar­voa vä­hem­män

21.06.2022 21:01
Tilaajille
Katso video: Osastonhoitaja Mika Hämeenkorpi ja ensihoitajat Reetta Mehtälä ja Anni Pirttijärvi vievät tutustumiskierrokselle Oulaisten uudelle ensihoitoasemalle

Katso video: Osas­ton­hoi­ta­ja Mika Hä­meen­kor­pi ja en­si­hoi­ta­jat Reetta Mehtälä ja Anni Pirt­ti­jär­vi vievät tu­tus­tu­mis­kier­rok­sel­le Ou­lais­ten uudelle en­si­hoi­to­ase­mal­le

20.06.2022 06:00
Tilaajille
Tehdään tupatarkastus Oulaisten uudelle ensihoitoasemalle

Tehdään tu­pa­tar­kas­tus Ou­lais­ten uudelle en­si­hoi­to­ase­mal­le

17.06.2022 12:00
Tilaajille
Timo Hannulalle palkinto elämäntyöstä: "Luulin ensin huijausviestiksi"

Timo Han­nu­lal­le pal­kin­to elä­män­työs­tä: "Luulin ensin hui­jaus­vies­tik­si"

17.06.2022 06:00
Tilaajille
Kimppakyydit käytössä Haapavesi Folkeilla

Kimp­pa­kyy­dit käy­tös­sä Haa­pa­ve­si Fol­keil­la

11.06.2022 21:00
Seija Satela otti opettajan sanat tosissaan vasta aikuisena –Syntyi elämän ensimmäinen taidenäyttely omista teoksista

Seija Satela otti opet­ta­jan sanat to­sis­saan vasta ai­kui­se­na –Syntyi elämän en­sim­mäi­nen tai­de­näyt­te­ly omista teok­sis­ta

01.06.2022 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koulutuskeskus Jedusta ammattiin valmistui 540 opiskelijaa

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta am­mat­tiin val­mis­tui 540 opis­ke­li­jaa

31.05.2022 13:02
Danchev-Domain julkaisee uutta musiikkia – Yhtyeen toinen album kertoo tarinoita rohkeudesta

Danc­hev-Do­main jul­kai­see uutta mu­siik­kia – Yhtyeen toinen album kertoo ta­ri­noi­ta roh­keu­des­ta

29.05.2022 06:00
Tilaajille
Sähkönsiirtolinjan paikka varmistui Haapavedellä –Tuulivoiman rakentamistöiden odotetaan alkavan vuonna 2025

Säh­kön­siir­to­lin­jan paikka var­mis­tui Haa­pa­ve­del­lä –Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mis­töi­den odo­te­taan alkavan vuonna 2025

28.05.2022 06:00
Tilaajille
Kuusi hakijaa ilmoitti kiinnostuksen Haapaveden yritysasiamiehen pestistä

Kuusi hakijaa il­moit­ti kiin­nos­tuk­sen Haa­pa­ve­den yri­tys­asia­mie­hen pes­tis­tä

24.05.2022 17:00
Tilaajille
Haapaveden talousjohtajan virka uudelleen haussa: Johanna Hurskainen valittiin yksimielisesti talousjohtajaksi

Haa­pa­ve­den ta­lous­joh­ta­jan virka uu­del­leen haussa: Johanna Hurs­kai­nen va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti ta­lous­joh­ta­jak­si

24.05.2022 11:20
Tilaajille
Valokuidun rakentaminen alkaa Haapavedellä, ensimmäiselle vaiheelle yli miljoona euroa tukea

Va­lo­kui­dun ra­ken­ta­mi­nen alkaa Haa­pa­ve­del­lä, en­sim­mäi­sel­le vai­heel­le yli mil­joo­na euroa tukea

19.05.2022 12:47
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi palkkaa eläinlääkäreitä: "Jos eläinlääkäritilanne ei muutu, eläinlääkärit ehtivät hoitaa vain kiireelliset tapaukset"

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palkkaa eläin­lää­kä­rei­tä: "Jos eläin­lää­kä­ri­ti­lan­ne ei muutu, eläin­lää­kä­rit ehtivät hoitaa vain kii­reel­li­set ta­pauk­set"

18.05.2022 13:30
Tilaajille
Timo Mehtälä on Haapaveden Keskustan jäsenvaaliehdokas eduskuntavaaleihin

Timo Mehtälä on Haa­pa­ve­den Kes­kus­tan jä­sen­vaa­li­eh­do­kas edus­kun­ta­vaa­lei­hin

16.05.2022 09:01
Tilaajille
35-vuotisjuhlavuonna tytäryhtiö ja sukupolvenvaihdos: "Minut löytää soitinverstaalta niin pitkään kun vain verstaan oven auki saan"

35-vuo­tis­juh­la­vuon­na ty­tär­yh­tiö ja su­ku­pol­ven­vaih­dos: "Minut löytää soi­tin­vers­taal­ta niin pitkään kun vain vers­taan oven auki saan"

06.05.2022 17:00
Tilaajille
Näkyvä askel kohti biojalostamoa – NordFuel käynnistää valmistelevat työt Haapavedellä

Näkyvä askel kohti bio­ja­los­ta­moa – Nord­Fuel käyn­nis­tää val­mis­te­le­vat työt Haa­pa­ve­del­lä

06.05.2022 09:02
Tilaajille