Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haapavesi
Kuukausi
Harrastajateatterikesän juhlavuoden ohjelmisto on valittu –Mukana Haapaveden Teatteri Lipstikan Keltainen pallo -esitys

Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ke­sän juh­la­vuo­den oh­jel­mis­to on valittu –Mukana Haa­pa­ve­den Teat­te­ri Lips­ti­kan Kel­tai­nen pallo -esitys

25.05.2023 17:00
Tilaajille
Hautanevan ja Keson osayleiskaavoille Haapaveden hallituksen hyväksyntä

Hau­ta­ne­van ja Keson osay­leis­kaa­voil­le Haa­pa­ve­den hal­li­tuk­sen hy­väk­syn­tä

24.05.2023 17:00
Tilaajille
Suurkonserni vuokralaiseksi Haapavedelle rakennettavaan teollisuushalliin

Suur­kon­ser­ni vuok­ra­lai­sek­si Haa­pa­ve­del­le ra­ken­net­ta­vaan teol­li­suus­hal­liin

20.05.2023 17:00
Tilaajille
Haapavedellä vuokralaisille jaettu moniste voi johtaa harhaan –"Kenenkään ei tarvitse muuttaa pois", painottaa Susanne Mulbah

Haa­pa­ve­del­lä vuok­ra­lai­sil­le jaettu moniste voi johtaa harhaan –"­Ke­nen­kään ei tar­vit­se muuttaa pois", pai­not­taa Susanne Mulbah

19.05.2023 11:35
Tilaajille
Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto päivitettiin: Heino Vuorenmaa ja Päivi Ollila valittiin yksimielisesti jatkamaan Haapaveden keskeisissä johtajapesteissä

Val­tuus­ton ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­to päi­vi­tet­tiin: Heino Vuo­ren­maa ja Päivi Ollila va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti jat­ka­maan Haa­pa­ve­den kes­kei­sis­sä joh­ta­ja­pes­teis­sä

15.05.2023 18:26
Tilaajille
Seuraa kokouksen suoraa lähetystä: Haapaveden kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajiston seuraavalle kahdelle vuodelle

Seuraa ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see pu­heen­joh­ta­jis­ton seu­raa­val­le kah­del­le vuo­del­le

15.05.2023 13:30
Poliisi valvoi liikennettä Haapavedellä, kaksi rattijuopumukseen syyllistynyttä otettiin kiinni

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä Haa­pa­ve­del­lä, kaksi rat­ti­juo­pu­muk­seen syyl­lis­ty­nyt­tä otet­tiin kiinni

14.05.2023 20:27
Tilaajille
Haapaveden seurakunta palkkaa talouspäällikön

Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­ta palkkaa ta­lous­pääl­li­kön

13.05.2023 06:00
Tilaajille
Vihreään boleroon puettu Haapaveden Hiihtäjäpatsas pysäytti kuvaamaan –Katso video, millaista menestystä Piipot povaavat Käärijälle

Vih­reään bo­le­roon puettu Haa­pa­ve­den Hiih­tä­jä­pat­sas py­säyt­ti ku­vaa­maan –Katso video, mil­lais­ta me­nes­tys­tä Piipot po­vaa­vat Kää­ri­jäl­le

12.05.2023 21:49 1
Tilaajille
Haapaveden Hiihtäjäpatsas pukeutui vihreään boleroon –Piipot pohtivat, miten Käärijälle käy

Haa­pa­ve­den Hiih­tä­jä­pat­sas pu­keu­tui vih­reään bo­le­roon –Piipot poh­ti­vat, miten Kää­ri­jäl­le käy

12.05.2023 21:29
Tilaajille
Katso video: Tutkija Mikko Salo inventoi kirkkoesineistöä: "Usein ihmisillä on mielikuva, että tämän on eräänlaista aarteen etsintää"

Katso video: Tutkija Mikko Salo in­ven­toi kirk­koe­si­neis­töä: "Usein ih­mi­sil­lä on mie­li­ku­va, että tämän on erään­lais­ta aarteen et­sin­tää"

10.05.2023 13:30
Tilaajille
Siikaverkko ja Cinia käynnistävät Haapaveden kaupungin kattavan valokuituhankkeen

Sii­ka­verk­ko ja Cinia käyn­nis­tä­vät Haa­pa­ve­den kau­pun­gin kat­ta­van va­lo­kui­tu­hank­keen

10.05.2023 11:00
Tilaajille
Katinkullassa tehdyn henkirikoksen tekniseen tutkintaan odotetaan lausuntoja – niiden saamiseen voi mennä kuukausia

Ka­tin­kul­las­sa tehdyn hen­ki­ri­kok­sen tek­ni­seen tut­kin­taan odo­te­taan lau­sun­to­ja – niiden saa­mi­seen voi mennä kuu­kau­sia

04.05.2023 16:54
Vanhemmat
Katinkullan henkirikoksesta epäilty mies ja surmansa saanut nainen tunsivat toisensa ennestään – mies tunnusti teon tuttavalleen

Ka­tin­kul­lan hen­ki­ri­kok­ses­ta epäilty mies ja sur­man­sa saanut nainen tun­si­vat toi­sen­sa en­nes­tään – mies tun­nus­ti teon tut­ta­val­leen

30.04.2023 09:37
Poliisi epäilee, että mies surmasi naisen Sotkamossa hotelli Katinkullassa ja ajoi sen jälkeen kuolonkolarin Kärsämäellä

Poliisi epäi­lee, että mies surmasi naisen Sot­ka­mos­sa hotelli Ka­tin­kul­las­sa ja ajoi sen jälkeen kuo­lon­ko­la­rin Kär­sä­mäel­lä

29.04.2023 22:27
Tilaajille
Miten tuulivoimarakentaminen hyödynnetään alueella, työllistääkö se väkeä: Lujabetoni alkaa rakentaa tuulivoimalatorneja ja Jedu kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää koulutusta

Miten tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen hyö­dyn­ne­tään alueel­la, työl­lis­tää­kö se väkeä: Lu­ja­be­to­ni alkaa ra­ken­taa tuu­li­voi­ma­la­tor­ne­ja ja Jedu ke­hit­tää uu­siu­tu­vaan ener­giaan liit­ty­vää kou­lu­tus­ta

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Milla Syren ja Tomi Riekki kauppiaiksi Haapavedelle

Milla Syren ja Tomi Riekki kaup­piaik­si Haa­pa­ve­del­le

24.04.2023 12:44
Tilaajille
Miehittämättömillä mäkiautoilla kisataan vappuna Haapavedellä –Mukaan haastetaan kaikki kiinnostuneet naapurikunnistakin

Mie­hit­tä­mät­tö­mil­lä mä­kiau­toil­la ki­sa­taan vappuna Haa­pa­ve­del­lä –Mukaan haas­te­taan kaikki kiin­nos­tu­neet naa­pu­ri­kun­nis­ta­kin

16.04.2023 13:30
Tilaajille
Ilkka Revon virkasuhteen purkamispäätös on kumottava –Näin linjasi hallinto-oikeus Haapaveden tapauksesta

Ilkka Revon vir­ka­suh­teen pur­ka­mis­pää­tös on ku­mot­ta­va –Näin linjasi hal­lin­to-oi­keus Haa­pa­ve­den ta­pauk­ses­ta

05.04.2023 14:25
Tilaajille
Haapavetinen Timo Mehtälä on uusi kansanedustaja

Haa­pa­ve­ti­nen Timo Mehtälä on uusi kan­sa­ne­dus­ta­ja

02.04.2023 23:11
Tilaajille