50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Haapaveden kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Haapaveden uimahalli Lakkuunista ja Aakonmajasta jätettiin valtuustoaloitteet

Haa­pa­ve­den ui­ma­hal­li Lak­kuu­nis­ta ja Aa­kon­ma­jas­ta jä­tet­tiin val­tuus­to­aloit­teet

13.02.2024 06:00
Tilaajille
Haapavesi mukaan Raahen työllisyysalueeseen – "Uskon, että palvelunlaatu paranee"

Haa­pa­ve­si mukaan Raahen työl­li­syys­aluee­seen – "Uskon, että pal­ve­lun­laa­tu pa­ra­nee"

06.02.2024 21:03
Tilaajille
Seuraa Haapaveden valtuustokokousta netistä – Esityslistalla yhteistyösopimuksia, kaavoitusta ja aloitteita

Seuraa Haa­pa­ve­den val­tuus­to­ko­kous­ta netistä – Esi­tys­lis­tal­la yh­teis­työ­so­pi­muk­sia, kaa­voi­tus­ta ja aloit­tei­ta

06.02.2024 12:00
Valtuustoaloite takana – Haapaveden kaupunginvaltuuston kokouksista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa 13 vuorokautta

Val­tuus­to­aloi­te takana – Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sis­ta tehdään myös tal­len­teet, jotka ovat kat­sot­ta­vis­sa 13 vuo­ro­kaut­ta

05.02.2024 12:00
Vanhemmat
Haapaveden talousarvio niukasti plussalle: "Rakenteellisia muutoksia tarvitaan ripeästi"

Haa­pa­ve­den ta­lous­ar­vio niu­kas­ti plus­sal­le: "Ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia tar­vi­taan ri­peäs­ti"

12.12.2023 14:36
Tilaajille
Esa Jussila valittiin Haapaveden kaupunginjohtajaksi - valtuusto oli valinnasta täysin yksimielinen

Esa Jussila va­lit­tiin Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jak­si - val­tuus­to oli va­lin­nas­ta täysin yk­si­mie­li­nen

11.12.2023 14:16
Tilaajille
Haapavesi ei kiristä verovyötä: Valtuustoa keskustelutti veroja enemmän lisätalousarvio ja yhteistyön onnistuminen

Haa­pa­ve­si ei kiristä ve­ro­vyö­tä: Val­tuus­toa kes­kus­te­lut­ti veroja enemmän li­sä­ta­lous­ar­vio ja yh­teis­työn on­nis­tu­mi­nen

17.10.2023 19:56
Tilaajille
Perussuomalaisten Ari Hannila loikkasi kokoomukseen

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Ari Hannila loik­ka­si ko­koo­muk­seen

17.10.2023 18:22
Tilaajille
Seuraa kokouksen suoraa lähetystä kello 17 alkaen: Haapaveden valtuusto päättää muun muassa tuloverosta ja kiinteistöveroista

Seuraa ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä kello 17 alkaen: Haa­pa­ve­den val­tuus­to päättää muun muassa tu­lo­ve­ros­ta ja kiin­teis­tö­ve­rois­ta

17.10.2023 15:00
Sami Ritola erosi Haapaveden kaupunginhallituksesta

Sami Ritola erosi Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta

11.10.2023 13:00
Tilaajille
Valtuusto äänesti: Haapaveden kaupungin tytäryhtiölle myönnettiin reippaan miljoonan euron laina

Val­tuus­to ää­nes­ti: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin ty­tär­yh­tiöl­le myön­net­tiin reip­paan mil­joo­nan euron laina

18.09.2023 20:59
Tilaajille
Vuorenmaa johtaa kokousta: Seuraa Haapaveden kaupunginvaltuuston kokouksen suoraa lähetystä, kokous alkaa kello 17

Vuo­ren­maa johtaa ko­kous­ta: Seuraa Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä, kokous alkaa kello 17

18.09.2023 13:30
Haapaveden varavaltuutettu Ari Joentakanen vaihtoi valtuustoryhmää

Haa­pa­ve­den va­ra­val­tuu­tet­tu Ari Joen­ta­ka­nen vaihtoi val­tuus­to­ryh­mää

13.06.2023 17:34
Tilaajille
Seuraa Haapaveden valtuuston kokousta - Tilinpäätös ja kaavoituskatsaus esityslistalla

Seuraa Haa­pa­ve­den val­tuus­ton ko­kous­ta - Ti­lin­pää­tös ja kaa­voi­tus­kat­saus esi­tys­lis­tal­la

13.06.2023 14:30
Suurkonserni vuokralaiseksi Haapavedelle rakennettavaan teollisuushalliin

Suur­kon­ser­ni vuok­ra­lai­sek­si Haa­pa­ve­del­le ra­ken­net­ta­vaan teol­li­suus­hal­liin

20.05.2023 17:00
Tilaajille
Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto päivitettiin: Heino Vuorenmaa ja Päivi Ollila valittiin yksimielisesti jatkamaan Haapaveden keskeisissä johtajapesteissä

Val­tuus­ton ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­to päi­vi­tet­tiin: Heino Vuo­ren­maa ja Päivi Ollila va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti jat­ka­maan Haa­pa­ve­den kes­kei­sis­sä joh­ta­ja­pes­teis­sä

15.05.2023 18:26
Tilaajille
Seuraa kokouksen suoraa lähetystä: Haapaveden kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajiston seuraavalle kahdelle vuodelle

Seuraa ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see pu­heen­joh­ta­jis­ton seu­raa­val­le kah­del­le vuo­del­le

15.05.2023 13:30
Seuraa kokouksen suoraa lähetystä tiistaina: Haapaveden kaupungin kiinteistöstrategia valtuuston päätettävänä

Seuraa ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä tiis­tai­na: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin kiin­teis­tö­stra­te­gia val­tuus­ton pää­tet­tä­vä­nä

21.02.2023 13:30
Haapavesi hyväksyi 1,4 miljoonan euron ylijäämäisen talousarvion: "Sen eteen on tehty paljon töitä"

Haa­pa­ve­si hy­väk­syi 1,4 mil­joo­nan euron yli­jää­mäi­sen ta­lou­sar­vion: "Sen eteen on tehty paljon töitä"

14.12.2022 17:00
Haapaveden kaupunginvaltuuston talousarviokokous iltapäivällä, seuraa kokouksen suoraa lähetystä

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­ton ta­lous­ar­vio­ko­kous il­ta­päi­väl­lä, seuraa ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä

13.12.2022 12:00