Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Koulutuskeskus JEDU

Am­mat­ti­tai­don SM-ho­peaa IIro Iso-Jun­nol­le, joka val­mis­tui Jedun Haa­pa­ve­den toi­mi­pis­tees­tä

12.09.2021 15:00
Tilaajille

JEDUssa jat­ke­taan lä­hi­ope­tus­ta tal­vi­lo­man jälkeen – päätös etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä pe­rut­tiin

07.03.2021 15:00

Kym­me­nen paikkaa rat­ke­si: Kou­lu­tus­kes­kus Jedun uudet joh­ta­jat on valittu

19.10.2017 16:13

Tur­val­li­suus­alan pe­rus­tut­kin­nol­le vihrää valoa - Jedu sai uuden kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­van

11.10.2017 12:37