Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kyläkoulut
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – vastaava tutkija Tomi Kiilakoski: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – vas­taa­va tutkija Tomi Kii­la­kos­ki: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 13:30
Tilaajille
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 21:00
Tilaajille
Surutyötä lopetettavien koulujen takia on jo tehty, Pirttikosken ja Parhalahden kouluista loppumassa lapset

Su­ru­työ­tä lo­pe­tet­ta­vien kou­lu­jen takia on jo tehty, Pirt­ti­kos­ken ja Par­ha­lah­den kou­luis­ta lop­pu­mas­sa lapset

13.02.2022 06:00
Tilaajille
Haapaveden kouluasiat esillä MOT: Kunnat kuntoon, konsultti! -ohjelmassa maanantai-iltana.

Haa­pa­ve­den kou­lu­asiat esillä MOT: Kunnat kun­toon, kon­sult­ti! -oh­jel­mas­sa maa­nan­tai-il­ta­na.

23.11.2020 14:32
Tilaajille