Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Tulipalot

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

22.09.2021 07:58
Tilaajille

Vai­keas­ti sam­mu­tet­ta­va kat­to­ra­ken­tei­den ky­tö­pa­lo työl­lis­ti pa­lo­kun­taa Ou­lai­sis­sa sa­ha­kiin­teis­tön lä­hei­syy­des­sä

03.09.2021 21:47

Ti­lan­omis­ta­jan al­ku­sam­mu­tus esti to­del­li­sen vaa­ra­ti­lan­teen Lep­pio­jan­tiel­lä Haa­pa­ve­del­lä

03.09.2021 14:08
Tilaajille
Kalajoen metsäpaloalueelle saatiin viimein apua taivaalta

Ka­la­joen met­sä­pa­lo­alueel­le saatiin viimein apua tai­vaal­ta

31.07.2021 12:50
Tilaajille

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35

Haa­pa­ve­del­lä syttyi ha­ke­las­tis­sa ollut ajo­neu­vo pa­la­maan, Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na

12.07.2021 23:52

Maa-ai­nek­sen kä­sit­te­ly­seu­la syttyi pa­la­maan Py­hä­joel­la

02.07.2021 14:14
Tilaajille

Män­ty­met­sä­maa­ta paloi Vi­han­nis­sa, sam­mu­tus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön saakka

30.06.2021 06:34

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la kym­me­niä teh­tä­viä myrs­ky­tu­ho­jen vuoksi – ir­ron­nei­ta kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja yksi tu­li­pa­lo

22.06.2021 19:51

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52

Ohi­kul­ki­ja huomasi au­to­ka­tos­pa­lon Ou­lai­sis­sa, pe­las­tus­lai­tos esti tulen le­viä­mi­sen ri­vi­ta­loon

17.05.2021 08:10
Tilaajille

Kahden ison tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syyt edel­leen epä­sel­vät – Py­hä­joen palon epäil­lään al­ka­neen talon ul­ko­puo­lel­ta

16.04.2021 08:20
Tilaajille

Hä­tä­il­moi­tus tehtiin ereh­dyk­ses­sä, ri­vi­ta­los­sa ei ollut tu­li­pa­loa Kär­sä­mäel­lä

15.04.2021 15:00
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – savua levisi asu­tus­alueel­le

11.04.2021 15:22

Rek­ka­hal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Ou­lai­sis­sa – va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

11.04.2021 11:54
Pääsiäiskokon polttaminen johti puuhakekasan palamiseen Oulaisissa. Marko Lindelä kertaa tapahtumien kulkua.

Pää­siäis­ko­kon polt­ta­mi­nen johti puu­ha­ke­ka­san pa­la­mi­seen Ou­lai­sis­sa. Marko Lindelä kertaa ta­pah­tu­mien kulkua.

03.04.2021 21:56
Tilaajille

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti lan­ka­lauan­tai­na Ou­lais­ten Irvassa puu­ka­san, joka ei ollut pää­siäis­kok­ko

03.04.2021 22:13
Tilaajille

Kär­sä­mäel­lä pa­lo­vau­rioi­ta kär­si­nyt talo roi­hah­ti uu­del­leen liek­kei­hin – naa­pu­rin al­ku­sam­mu­tus lumella pelasti isom­mil­ta tu­hoil­ta

11.03.2021 22:51

Läm­mi­tys­put­kien su­lat­ta­mi­sen epäil­lään ai­heut­ta­neen tu­li­pa­lon Kär­sä­mäel­lä

10.03.2021 19:22