Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Tulipalot
Lämpeneekö teillä joulusauna? Näillä vinkeillä pidät huolta saunan paloturvallisuudesta

Läm­pe­nee­kö teillä jou­lu­sau­na? Näillä vin­keil­lä pidät huolta saunan pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta

21.12.2021 21:00
Tuhkaluukusta karannut kipinä sytytti seinää tuleen Oulaisissa, paikalla olleiden ripeä alkusammutus pelasti isommilta vahingoilta

Tuh­ka­luu­kus­ta ka­ran­nut kipinä sytytti seinää tuleen Ou­lai­sis­sa, pai­kal­la ol­lei­den ripeä al­ku­sam­mu­tus pelasti isom­mil­ta va­hin­goil­ta

02.10.2021 21:40
Tuntemattomasta syystä syttynyt palo hiipui jo ennen palokunnan saapumista

Tun­te­mat­to­mas­ta syystä syt­ty­nyt palo hiipui jo ennen pa­lo­kun­nan saa­pu­mis­ta

28.09.2021 07:54
Tilaajille
Viljankuivaus vaihtui sammutustöihin Vihannissa

Vil­jan­kui­vaus vaihtui sam­mu­tus­töi­hin Vi­han­nis­sa

27.09.2021 12:32
Tilaajille
Leikkuupuimuri syttyi palamaan kesken peltotöiden Haapavedellä

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

22.09.2021 07:58
Tilaajille
Vaikeasti sammutettava kattorakenteiden kytöpalo työllisti palokuntaa Oulaisissa sahakiinteistön läheisyydessä

Vai­keas­ti sam­mu­tet­ta­va kat­to­ra­ken­tei­den ky­tö­pa­lo työl­lis­ti pa­lo­kun­taa Ou­lai­sis­sa sa­ha­kiin­teis­tön lä­hei­syy­des­sä

03.09.2021 21:47
Tilanomistajan alkusammutus esti todellisen vaaratilanteen Leppiojantiellä Haapavedellä

Ti­lan­omis­ta­jan al­ku­sam­mu­tus esti to­del­li­sen vaa­ra­ti­lan­teen Lep­pio­jan­tiel­lä Haa­pa­ve­del­lä

03.09.2021 14:08
Tilaajille
Kalajoen metsäpaloalueelle saatiin viimein apua taivaalta

Ka­la­joen met­sä­pa­lo­alueel­le saatiin viimein apua tai­vaal­ta

31.07.2021 12:50
Tilaajille
Salama sytytti asumattoman talon palamaan Raahessa – savu ja pelastustyöt haittasivat liikennettä tuntien ajan

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02
Kalajoen maastopalo saatiin rajattua, sammutustöiden arvellaan kestävän kuitenkin päiviä – Video näyttää kymmenien kilometrien päähän levinneen savupilven

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35
Haapavedellä syttyi hakelastissa ollut ajoneuvo palamaan, Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina

Haa­pa­ve­del­lä syttyi ha­ke­las­tis­sa ollut ajo­neu­vo pa­la­maan, Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na

12.07.2021 23:52
Maa-aineksen käsittelyseula syttyi palamaan Pyhäjoella

Maa-ai­nek­sen kä­sit­te­ly­seu­la syttyi pa­la­maan Py­hä­joel­la

02.07.2021 14:14
Tilaajille
Mäntymetsämaata paloi Vihannissa, sammutustyöt jatkuivat aamuyöhön saakka

Män­ty­met­sä­maa­ta paloi Vi­han­nis­sa, sam­mu­tus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön saakka

30.06.2021 06:34
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella kymmeniä tehtäviä myrskytuhojen vuoksi – irronneita kattoja, kaatuneita puita ja yksi tulipalo

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la kym­me­niä teh­tä­viä myrs­ky­tu­ho­jen vuoksi – ir­ron­nei­ta kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja yksi tu­li­pa­lo

22.06.2021 19:51
Hakerekan kuorma syttyi tuleen Kärsämäellä

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52
Ohikulkija huomasi autokatospalon Oulaisissa, pelastuslaitos esti tulen leviämisen rivitaloon

Ohi­kul­ki­ja huomasi au­to­ka­tos­pa­lon Ou­lai­sis­sa, pe­las­tus­lai­tos esti tulen le­viä­mi­sen ri­vi­ta­loon

17.05.2021 08:10
Tilaajille
Kahden ison tulipalon syttymissyyt edelleen epäselvät – Pyhäjoen palon epäillään alkaneen talon ulkopuolelta

Kahden ison tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syyt edel­leen epä­sel­vät – Py­hä­joen palon epäil­lään al­ka­neen talon ul­ko­puo­lel­ta

16.04.2021 08:20
Tilaajille
Hätäilmoitus tehtiin erehdyksessä, rivitalossa ei ollut tulipaloa Kärsämäellä

Hä­tä­il­moi­tus tehtiin ereh­dyk­ses­sä, ri­vi­ta­los­sa ei ollut tu­li­pa­loa Kär­sä­mäel­lä

15.04.2021 15:00
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pyhäjoella – savua levisi asutusalueelle

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – savua levisi asu­tus­alueel­le

11.04.2021 15:22
Rekkahallissa syttyi tulipalo Oulaisissa – vahingot jäivät vähäisiksi

Rek­ka­hal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Ou­lai­sis­sa – va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

11.04.2021 11:54