Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tulipalot
Viimeisin 24 tuntia
Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

Tur­ve­pö­ly lei­mah­ti pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo tuhosi trak­to­rin

02.07.2022 12:22
Vanhemmat
Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la kärähti öl­jy­keit­ti­mes­sä perunan tärk­ke­lys

21.06.2022 15:40
Syyttäjä vaatii ehdollista tai sakkoja miehelle, jonka tupakasta Kalajoen jättimäisen maastopalon epäillään alkaneen – Palonsyyntutkijan mukaan palo saattoi kyteä koko talven yli

Syyt­tä­jä vaatii eh­dol­lis­ta tai sakkoja mie­hel­le, jonka tu­pa­kas­ta Ka­la­joen jät­ti­mäi­sen maas­to­pa­lon epäil­lään al­ka­neen – Pa­lon­syyn­tut­ki­jan mukaan palo saattoi kyteä koko talven yli

16.06.2022 08:43
Tilaajille
Poliisi on aloittanut Kuuselan tulipalon tutkinnan

Poliisi on aloit­ta­nut Kuu­se­lan tu­li­pa­lon tut­kin­nan

30.05.2022 16:14
Tilaajille
Lämpökeskuksen varastosiilossa roihahti Pyhäjoella

Läm­pö­kes­kuk­sen va­ras­to­sii­los­sa roi­hah­ti Py­hä­joel­la

28.05.2022 21:05
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Pyhäjoella

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Py­hä­joel­la

19.04.2022 22:11
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kärsämäellä – yksi vietiin sairaalaan tarkastettavaksi

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kär­sä­mäel­lä – yksi vietiin sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si

19.03.2022 21:29
Palokunta sammutti uhkaavan palon teollisuushallissa Haapavedellä, tulen epäillään syttyneen kipinästä

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti uh­kaa­van palon teol­li­suus­hal­lis­sa Haa­pa­ve­del­lä, tulen epäil­lään syt­ty­neen ki­pi­näs­tä

02.02.2022 16:49
Tilaajille
Lämpeneekö teillä joulusauna? Näillä vinkeillä pidät huolta saunan paloturvallisuudesta

Läm­pe­nee­kö teillä jou­lu­sau­na? Näillä vin­keil­lä pidät huolta saunan pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta

21.12.2021 21:00
Tuhkaluukusta karannut kipinä sytytti seinää tuleen Oulaisissa, paikalla olleiden ripeä alkusammutus pelasti isommilta vahingoilta

Tuh­ka­luu­kus­ta ka­ran­nut kipinä sytytti seinää tuleen Ou­lai­sis­sa, pai­kal­la ol­lei­den ripeä al­ku­sam­mu­tus pelasti isom­mil­ta va­hin­goil­ta

02.10.2021 21:40
Tuntemattomasta syystä syttynyt palo hiipui jo ennen palokunnan saapumista

Tun­te­mat­to­mas­ta syystä syt­ty­nyt palo hiipui jo ennen pa­lo­kun­nan saa­pu­mis­ta

28.09.2021 07:54
Tilaajille
Viljankuivaus vaihtui sammutustöihin Vihannissa

Vil­jan­kui­vaus vaihtui sam­mu­tus­töi­hin Vi­han­nis­sa

27.09.2021 12:32
Tilaajille
Leikkuupuimuri syttyi palamaan kesken peltotöiden Haapavedellä

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

22.09.2021 07:58
Tilaajille
Vaikeasti sammutettava kattorakenteiden kytöpalo työllisti palokuntaa Oulaisissa sahakiinteistön läheisyydessä

Vai­keas­ti sam­mu­tet­ta­va kat­to­ra­ken­tei­den ky­tö­pa­lo työl­lis­ti pa­lo­kun­taa Ou­lai­sis­sa sa­ha­kiin­teis­tön lä­hei­syy­des­sä

03.09.2021 21:47
Tilanomistajan alkusammutus esti todellisen vaaratilanteen Leppiojantiellä Haapavedellä

Ti­lan­omis­ta­jan al­ku­sam­mu­tus esti to­del­li­sen vaa­ra­ti­lan­teen Lep­pio­jan­tiel­lä Haa­pa­ve­del­lä

03.09.2021 14:08
Tilaajille
Kalajoen metsäpaloalueelle saatiin viimein apua taivaalta

Ka­la­joen met­sä­pa­lo­alueel­le saatiin viimein apua tai­vaal­ta

31.07.2021 12:50
Tilaajille
Salama sytytti asumattoman talon palamaan Raahessa – savu ja pelastustyöt haittasivat liikennettä tuntien ajan

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02
Kalajoen maastopalo saatiin rajattua, sammutustöiden arvellaan kestävän kuitenkin päiviä – Video näyttää kymmenien kilometrien päähän levinneen savupilven

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35
Haapavedellä syttyi hakelastissa ollut ajoneuvo palamaan, Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina

Haa­pa­ve­del­lä syttyi ha­ke­las­tis­sa ollut ajo­neu­vo pa­la­maan, Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na

12.07.2021 23:52
Maa-aineksen käsittelyseula syttyi palamaan Pyhäjoella

Maa-ai­nek­sen kä­sit­te­ly­seu­la syttyi pa­la­maan Py­hä­joel­la

02.07.2021 14:14
Tilaajille