Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Uusiutuvat energialähteet
Raaka-aine ja logistiikka puhuvat biojalostamohankkeen puolesta

Raa­ka-ai­ne ja lo­gis­tiik­ka puhuvat bio­ja­los­ta­mo­hank­keen puo­les­ta

29.08.2017 13:00
Silovuoren tuulivoimapuisto on tuotannossa – Polusjärven tuulipuiston rakentaminen alkaa ensi vuoden aikana

Si­lo­vuo­ren tuu­li­voi­ma­puis­to on tuo­tan­nos­sa – Po­lus­jär­ven tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi vuoden aikana

28.06.2017 17:00