Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ylivieskan seurakunta
Kirkkoneuvosto puoltaa Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen Janne Isomaan virkavapautta

Kirk­ko­neu­vos­to puoltaa Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen Janne Isomaan vir­ka­va­paut­ta

22.05.2023 13:30
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnan viime vuoden tilinpäätös kirjattiin 551 956 euron ylijäämään

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan viime vuoden ti­lin­pää­tös kir­jat­tiin 551 956 euron yli­jää­mään

30.03.2023 21:00
Tilaajille
Tarja Koutonen johtaa Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustoa

Tarja Kou­to­nen johtaa Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toa

16.02.2023 19:28
Tilaajille
Ylivieskan kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat

Yli­vies­kan kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi ensi vuoden toi­min­nan ja ta­lou­den suun­ni­tel­mat

16.12.2022 21:00
Tilaajille
Uusi toimikausi edessä: Seurakuntavaaleissa valitut Aarne Härö ja Pille Nevala kertovat, millä mielin he luottamustehtävään tarttuvat

Uusi toi­mi­kau­si edessä: Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valitut Aarne Härö ja Pille Nevala ker­to­vat, millä mielin he luot­ta­mus­teh­tä­vään tart­tu­vat

24.11.2022 11:00
Ylivieskan seurakunta ei nosta kirkollisveroa

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta ei nosta kir­kol­lis­ve­roa

16.11.2022 13:30
Tilaajille
"Uurnauksen suosio lisääntyy", Merijärven hautausmaan laajennus ja uurnalehto siunattiin käyttöön

"Uur­nauk­sen suosio li­sään­tyy", Me­ri­jär­ven hau­taus­maan laa­jen­nus ja uur­na­leh­to siu­nat­tiin käyt­töön

10.11.2022 17:00
Tilaajille
Kirkollisvero ei nouse Merijärven kappeliseurakunnassa

Kir­kol­lis­ve­ro ei nouse Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa

16.10.2021 15:00
Tilaajille
Kirkkoherra Eija Nivala: "Kirkko symboloi syviä arvoja, joita ihmiset kantavat sisällään"

Kirk­ko­her­ra Eija Nivala: "Kirkko sym­bo­loi syviä arvoja, joita ihmiset kan­ta­vat si­säl­lään"

04.04.2021 08:00
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnalla ylijäämäinen tilinpäätös, uuden kirkon rakentaminen vuoden pääteemana

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nal­la yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös, uuden kirkon ra­ken­ta­mi­nen vuoden pää­tee­ma­na

29.03.2021 13:00
Tilaajille
Ylivieskan uusi kirkko sai valkoiset kirkkotekstiilit, kirkko vihitään käyttöön pääsiäissunnuntaina

Yli­vies­kan uusi kirkko sai val­koi­set kirk­ko­teks­tii­lit, kirkko vi­hi­tään käyt­töön pää­siäis­sun­nun­tai­na

22.03.2021 19:21
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnassa ja Merijärven kappeliseurakunnassa piispantarkastus, joka huipentuu pääsiäisenä uuden kirkon vihkiäismessuun

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nas­sa ja Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa piis­pan­tar­kas­tus, joka hui­pen­tuu pää­siäi­se­nä uuden kirkon vih­kiäis­mes­suun

11.02.2021 18:00
Tilaajille
Ylivieskan seurakunta valmistelee ylijäämäistä talousarviota vuodelle 2021, uusi kirkko käyttöön ensi vuonna

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta val­mis­te­lee yli­jää­mäis­tä ta­lous­ar­vio­ta vuo­del­le 2021, uusi kirkko käyt­töön ensi vuonna

22.12.2020 17:00
Tilaajille
Pyhäinpäivänä Merijärvellä sytytettiin 18 kynttilää poisnukkuneiden muistolle

Py­häin­päi­vä­nä Me­ri­jär­vel­lä sy­ty­tet­tiin 18 kynt­ti­lää pois­nuk­ku­nei­den muis­tol­le

06.11.2020 18:00
Tilaajille