Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Ylivieskan seurakunta

Kirk­ko­her­ra Eija Nivala: "Kirkko sym­bo­loi syviä arvoja, joita ihmiset kan­ta­vat si­säl­lään"

04.04.2021 08:00
Tilaajille

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nal­la yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös, uuden kirkon ra­ken­ta­mi­nen vuoden pää­tee­ma­na

29.03.2021 13:00
Tilaajille

Yli­vies­kan uusi kirkko sai val­koi­set kirk­ko­teks­tii­lit, kirkko vi­hi­tään käyt­töön pää­siäis­sun­nun­tai­na

22.03.2021 19:21
Tilaajille

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nas­sa ja Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa piis­pan­tar­kas­tus, joka hui­pen­tuu pää­siäi­se­nä uuden kirkon vih­kiäis­mes­suun

11.02.2021 18:00
Tilaajille

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta val­mis­te­lee yli­jää­mäis­tä ta­lous­ar­vio­ta vuo­del­le 2021, uusi kirkko käyt­töön ensi vuonna

22.12.2020 17:00
Tilaajille

Py­häin­päi­vä­nä Me­ri­jär­vel­lä sy­ty­tet­tiin 18 kynt­ti­lää pois­nuk­ku­nei­den muis­tol­le

06.11.2020 18:00
Tilaajille