50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ylivieskan seurakunta
Merijärven kappelineuvosto haastattelee kappalaisen virkaa hakeneen Tapio Karjulan

Me­ri­jär­ven kap­pe­li­neu­vos­to haas­tat­te­lee kap­pa­lai­sen virkaa ha­ke­neen Tapio Kar­ju­lan

21.02.2024 06:00
Tilaajille
Yksi henkilö haki Merijärven kappeliseurakunnan kappalaiseksi

Yksi henkilö haki Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sek­si

20.01.2024 06:00
Tilaajille
Merijärven kappalaisen virka auki ja Viljamaa työskentelee seurakuntamestarin sijaisena

Me­ri­jär­ven kap­pa­lai­sen virka auki ja Vil­ja­maa työs­ken­te­lee seu­ra­kun­ta­mes­ta­rin si­jai­se­na

07.01.2024 12:00
Tilaajille
Sanna-Leena Lavanti hoitaa virkaa vuoden loppuun - Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen virka hakuun

San­na-Lee­na Lavanti hoitaa virkaa vuoden loppuun - Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virka hakuun

16.12.2023 18:00
Tilaajille
Kirkkovaltuustolle päätettäväksi - Merijärven kirkon vesikatto ja lämmitysjärjestelmä kaipaavat remonttia

Kirk­ko­val­tuus­tol­le pää­tet­tä­väk­si - Me­ri­jär­ven kirkon ve­si­kat­to ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä kai­paa­vat re­mont­tia

09.12.2023 12:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto esittää Merijärven kirkon hankesuunnitelman käynnistämistä

Kirk­ko­neu­vos­to esittää Me­ri­jär­ven kirkon han­ke­suun­ni­tel­man käyn­nis­tä­mis­tä

07.12.2023 12:00
Tilaajille
Janne Isomaa irtisanoutui Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen virasta

Janne Isomaa ir­ti­sa­nou­tui Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virasta

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto ei esitä kirkollisveron korottamista

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to ei esitä kir­kol­lis­ve­ron ko­rot­ta­mis­ta

18.10.2023 09:00
Tilaajille
Lavanti toimii loppuvuoden kappalaisena Merijärvellä: "Koen, että kirkon lapsi- ja nuorisotyö ovat meidän työn tärkeintä ydintä."

Lavanti toimii lop­pu­vuo­den kap­pa­lai­se­na Me­ri­jär­vel­lä: "Koen, että kirkon lapsi- ja nuo­ri­so­työ ovat meidän työn tär­kein­tä ydin­tä."

14.09.2023 11:00
Tilaajille
Naiskuoro Välke konsertoi sunnuntaina Ylivieskassa

Nais­kuo­ro Välke kon­ser­toi sun­nun­tai­na Yli­vies­kas­sa

14.08.2023 21:00
Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki oman poikansa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kanteluita, mutta myös viestejä vuosikausia vaienneilta ihmisiltä

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra Eija Nivala vihki oman poi­kan­sa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kan­te­lui­ta, mutta myös vies­te­jä vuo­si­kau­sia vaien­neil­ta ih­mi­sil­tä

02.08.2023 21:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto puoltaa Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen Janne Isomaan virkavapautta

Kirk­ko­neu­vos­to puoltaa Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen Janne Isomaan vir­ka­va­paut­ta

22.05.2023 13:30
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnan viime vuoden tilinpäätös kirjattiin 551 956 euron ylijäämään

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan viime vuoden ti­lin­pää­tös kir­jat­tiin 551 956 euron yli­jää­mään

30.03.2023 21:00
Tilaajille
Tarja Koutonen johtaa Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustoa

Tarja Kou­to­nen johtaa Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toa

16.02.2023 19:28
Tilaajille
Ylivieskan kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat

Yli­vies­kan kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi ensi vuoden toi­min­nan ja ta­lou­den suun­ni­tel­mat

16.12.2022 21:00
Tilaajille
Uusi toimikausi edessä: Seurakuntavaaleissa valitut Aarne Härö ja Pille Nevala kertovat, millä mielin he luottamustehtävään tarttuvat

Uusi toi­mi­kau­si edessä: Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valitut Aarne Härö ja Pille Nevala ker­to­vat, millä mielin he luot­ta­mus­teh­tä­vään tart­tu­vat

24.11.2022 11:00
Ylivieskan seurakunta ei nosta kirkollisveroa

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta ei nosta kir­kol­lis­ve­roa

16.11.2022 13:30
Tilaajille
"Uurnauksen suosio lisääntyy", Merijärven hautausmaan laajennus ja uurnalehto siunattiin käyttöön

"Uur­nauk­sen suosio li­sään­tyy", Me­ri­jär­ven hau­taus­maan laa­jen­nus ja uur­na­leh­to siu­nat­tiin käyt­töön

10.11.2022 17:00
Tilaajille
Kirkollisvero ei nouse Merijärven kappeliseurakunnassa

Kir­kol­lis­ve­ro ei nouse Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa

16.10.2021 15:00
Tilaajille
Kirkkoherra Eija Nivala: "Kirkko symboloi syviä arvoja, joita ihmiset kantavat sisällään"

Kirk­ko­her­ra Eija Nivala: "Kirkko sym­bo­loi syviä arvoja, joita ihmiset kan­ta­vat si­säl­lään"

04.04.2021 08:00
Tilaajille