Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Merijärvi
Viikko
Törmänen-Lindqvist valittiin Kalajoen hallintojohtajaksi, Merijärven Jokela oli yksi virkaa hakeneista

Tör­mä­nen-Lind­qvist va­lit­tiin Ka­la­joen hal­lin­to­joh­ta­jak­si, Me­ri­jär­ven Jokela oli yksi virkaa ha­ke­neis­ta

18.01.2022 13:30
Tilaajille
Merijärven tekninen johtaja Esa Linnala siirtyy töihin Kalajoelle

Me­ri­jär­ven tek­ni­nen johtaja Esa Linnala siirtyy töihin Ka­la­joel­le

18.01.2022 08:32
Tilaajille
Oona Jukkola jatkaa Merijärven nuorisovaltuuston ruorissa

Oona Jukkola jatkaa Me­ri­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­ton ruo­ris­sa

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Merijärven johtaja-asia kunnanhallitukselle: Hallitus päättää, esittääkö se valtuustolle tilapäisen valiokunnan nimeämistä

Me­ri­jär­ven joh­ta­ja-asia kun­nan­hal­li­tuk­sel­le: Hal­li­tus päät­tää, esit­tää­kö se val­tuus­tol­le ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan ni­meä­mis­tä

14.01.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kalajoen virkojen valintaprosessi etenee: Jokela haastatellaan perjantaina, Sarpola ensi viikolla

Ka­la­joen vir­ko­jen va­lin­ta­pro­ses­si etenee: Jokela haas­ta­tel­laan per­jan­tai­na, Sarpola ensi vii­kol­la

05.01.2022 17:00
Tilaajille
Niilon, Elman, Liisan ja kissapalvelijan joulu

Niilon, Elman, Liisan ja kis­sa­pal­ve­li­jan joulu

23.12.2021 21:00 1
Tilaajille
Mitä lukisin jouluna? Merijärven kirjaston  Tuula ja Riikka antavat lukuvinkit jouluun

Mitä lukisin jou­lu­na? Me­ri­jär­ven kir­jas­ton Tuula ja Riikka antavat lu­ku­vin­kit jouluun

21.12.2021 13:30
Tilaajille
Merijärvisillä nuorilla on into kehittää kotikuntaa: ideoista jätettiin kolme kuntalaisaloitetta

Me­ri­jär­vi­sil­lä nuo­ril­la on into ke­hit­tää ko­ti­kun­taa: ideois­ta jä­tet­tiin kolme kun­ta­lais­aloi­tet­ta

18.12.2021 13:30
Tilaajille
Talous teettää töitä, mutta positiivista on se, että lapsiperheet viihtyvät Merijärvellä

Talous teettää töitä, mutta po­si­tii­vis­ta on se, että lap­si­per­heet viih­ty­vät Me­ri­jär­vel­lä

17.12.2021 06:00
Tilaajille
Merijärvi ja Alavieska ratkaisevat yhdessä nuorisotyöntekijän palkkaamista

Me­ri­jär­vi ja Ala­vies­ka rat­kai­se­vat yhdessä nuo­ri­so­työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta

16.12.2021 13:30
Tilaajille
Merijärvi palkitsi kaksi: Kehittämispalkinnot Rautiolle ja vapaapalokunnalle

Me­ri­jär­vi pal­kit­si kaksi: Ke­hit­tä­mis­pal­kin­not Rau­tiol­le ja va­paa­pa­lo­kun­nal­le

16.12.2021 06:00
Tilaajille
Merijärven vapaa-aikalautakunta jakoi urhelija-apurahat ja avustuksia: Urheilijoista huomioitiin Kyllöstä, Yppärilää ja Takaeilolaa

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta jakoi ur­he­li­ja-apu­ra­hat ja avus­tuk­sia: Ur­hei­li­jois­ta huo­mioi­tiin Kyl­lös­tä, Yp­pä­ri­lää ja Ta­kaei­lo­laa

15.12.2021 17:00
Tilaajille
Neljä valtuutettua vaatii Merijärven kunnanhallituksen puheenjohtajan erottamista

Neljä val­tuu­tet­tua vaatii Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan erot­ta­mis­ta

15.12.2021 12:17
Tilaajille
Merijärvi rakentaa ensi vuonna, investointilistalla palvelukeskuksen ja rivitalon rakentaminen

Me­ri­jär­vi ra­ken­taa ensi vuonna, in­ves­toin­ti­lis­tal­la pal­ve­lu­kes­kuk­sen ja ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen

11.12.2021 13:30
Tilaajille
Merijärven Salmenrannan seuraajan urakoitsijavalinta kesken: "Lautakunta tekee esityksen urakoitsijasta joulukuussa"

Me­ri­jär­ven Sal­men­ran­nan seu­raa­jan ura­koit­si­ja­va­lin­ta kesken: "Lau­ta­kun­ta tekee esi­tyk­sen ura­koit­si­jas­ta jou­lu­kuus­sa"

09.12.2021 17:00
Tilaajille
Rahakulman osakekauppa on muhinut pari vuotta Merijärvellä, saatellaanko kaupat maaliin vuonna 2022?

Ra­ha­kul­man osa­ke­kaup­pa on muhinut pari vuotta Me­ri­jär­vel­lä, saa­tel­laan­ko kaupat maaliin vuonna 2022?

09.12.2021 11:00
Tilaajille
Urakoitsija valittiin Merijärven jääalueiden hoitoon, vastaavasti neuvottelut jatkuvat valaistujen latujen kunnossapitourakasta

Ura­koit­si­ja va­lit­tiin Me­ri­jär­ven jää­aluei­den hoi­toon, vas­taa­vas­ti neu­vot­te­lut jat­ku­vat va­lais­tu­jen latujen kun­nos­sa­pi­to­ura­kas­ta

07.12.2021 13:30
Tilaajille
Titano-harmonikka matkasi Merijärveltä Oulaisiin, soittamatta jäänyt soitin pääsee harmonikkakurssilaisten käyttöön

Ti­ta­no-har­mo­nik­ka matkasi Me­ri­jär­vel­tä Ou­lai­siin, soit­ta­mat­ta jäänyt soitin pääsee har­mo­nik­ka­kurs­si­lais­ten käyt­töön

04.12.2021 13:30
Tilaajille
Markku Jauhiainen vetää uutta Merijärven yrittäjäjaostoa: "Pikkuhiljaa herää yhdessätekemisen meininki"

Markku Jau­hiai­nen vetää uutta Me­ri­jär­ven yrit­tä­jä­jaos­toa: "Pik­ku­hil­jaa herää yh­des­sä­te­ke­mi­sen mei­nin­ki"

02.12.2021 13:30
Tilaajille
Rakennusluvat, ja muut rakennuksiin liittyvät luvitukset, voi hoitaa yhä useammassa kunnassa sähköisesti: Oulaisissa siirrytään parasta aikaa uuteen järjestelmään

Ra­ken­nus­lu­vat, ja muut ra­ken­nuk­siin liit­ty­vät lu­vi­tuk­set, voi hoitaa yhä useam­mas­sa kun­nas­sa säh­köi­ses­ti: Ou­lai­sis­sa siir­ry­tään parasta aikaa uuteen jär­jes­tel­mään

01.12.2021 11:00
Tilaajille