Merijärvi
Viikko

Op­pi­laat loih­ti­vat läk­siäi­sik­si lii­tu­tai­to­ja

16.06.2021 18:00
Tilaajille

Lo­pul­li­nen tulos Me­ri­jär­vel­tä: Esko Nivala piti piik­ki­pai­kan loppuun asti – lue täältä paik­ka­kun­nan muut val­tuus­toon valitut

13.06.2021 21:25
Tilaajille

Kes­kus­tan Esko Nivala nou­se­mas­sa Me­ri­jär­ven ää­ni­ha­ra­vak­si

13.06.2021 20:39
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­tu­los­pal­ve­lu seuraa reaa­li­ajas­sa kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa, katso miten äänet ja­kau­tu­vat kun­nas­sa­si

13.06.2021 19:18
Tilaajille
Kuukausi

Kun­ta­ra­hoi­tus va­lit­tiin lea­sing­ra­hoit­ta­jak­si, uuden pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­sen val­mis­te­lu etenee Me­ri­jär­vel­lä

08.06.2021 15:00
Tilaajille

Ilmo "Imppa" Sal­me­la: "Tein leh­ti­jut­tu­ja Py­hä­jo­ki­var­ren kun­nis­ta, ja seu­raa­va­na kesänä kai­ve­lin hau­to­ja"

05.06.2021 06:00
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus rat­kai­see me­net­te­li­kö Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus oikein hal­li­pää­tök­ses­sä

02.06.2021 18:00
Tilaajille

Ilmo Sal­me­la, Kaisa Saukko ja Emilia Saukko va­lit­tiin teh­tä­viin Me­ri­jär­vel­lä

29.05.2021 15:00
Tilaajille

Kirsti Nivala johtaa Kes­kus­tan Me­ri­jär­ven pai­kal­lis­yh­dis­tys­tä

29.05.2021 09:00
Tilaajille

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus jakoi toi­min­ta-avus­tuk­sia 2 000 euroa

26.05.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat

Me­ri­jär­ven py­hän­kos­ki­set kun­nos­ta­vat suo­sit­tua, hy­vä­ve­tis­tä Py­hän­kos­ken ui­ma­paik­kaa

19.05.2021 13:00
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lit: Uuden kun­ta­lai­sen haaste: "Nyt pitäisi sel­vit­tää, ketä Me­ri­jär­vel­lä on ehdolla kun­ta­vaa­leis­sa"

18.05.2021 18:00
Tilaajille

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta jakoi avus­tuk­sia

15.05.2021 08:01
Tilaajille

Va­paa-ai­ka­oh­jaa­ja Raili Esko: "Ko­ti­seu­tu­vii­kon ja Ait­ta­to­rin jär­jes­te­ly­jä tehdään ko­ro­na­ra­joi­tuk­set huo­mioi­den"

14.05.2021 15:00 1
Tilaajille

Me­ri­jär­ven huol­ta­mol­la ko­koon­tu­vat miehet ideoi­vat: Me­ri­jär­ves­tä oma­va­rai­nen eko­kun­ta, jossa olisi oma ti­la­teu­ras­ta­mo, bio­kaa­su­lai­tos, mylly ja mar­jan­ja­los­ta­mo

05.05.2021 21:19
Tilaajille

Me­ri­jär­ven uusi kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­ta on julki

05.05.2021 09:30
Tilaajille

Vestia jär­jes­tää kier­rä­tys­päi­vät Me­ri­jär­vel­lä tou­ko­kuus­sa

24.04.2021 08:00
Tilaajille

30 vuotta alalla työs­ken­nel­lyt me­ri­jär­vi­nen Iso­kään­tä osal­lis­tuu tur­ve­alan mie­len­osoi­tuk­seen Hel­sin­gis­sä: "Vielä on nyrkit tas­kus­sa, mutta miten kauan, se jää näh­tä­väk­si"

23.04.2021 15:47
Tilaajille

Vä­hä­söy­rin­ki, Korpi, Heik­ku­ri ja Veh­ka­lah­ti va­lit­tiin opet­ta­jak­si, Ahonen las­ten­oh­jaa­jak­si ja Sorvoja ruo­ka­pal­ve­lu­esi­mie­hek­si Me­ri­jär­vel­le

22.04.2021 15:00
Tilaajille