Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Merijärvi
Kuukausi
Ristivuoren rinneprofiilia parannettiin: "Tavoite on pitää laskettelurinne auki viikonloppuisin jo helmikuussa"

Ris­ti­vuo­ren rin­ne­pro­fii­lia pa­ran­net­tiin: "Ta­voi­te on pitää las­ket­te­lu­rin­ne auki vii­kon­lop­puisin jo hel­mi­kuus­sa"

25.01.2023 06:00
Maksamattomat vesilaskut ongelmana Merijärvellä, kunta tehostaa maksujen perintää

Mak­sa­mat­to­mat ve­si­las­kut on­gel­ma­na Me­ri­jär­vel­lä, kunta te­hos­taa mak­su­jen pe­rin­tää

20.01.2023 11:00
Rottapopulaatio on nyt ongelma Oulaisissa

Rot­ta­po­pu­laa­tio on nyt ongelma Ou­lai­sis­sa

19.01.2023 11:00
Tilaajille
Merijärveä piinannut vesivuoto on nyt ohi

Me­ri­jär­veä pii­nan­nut ve­si­vuo­to on nyt ohi

19.01.2023 08:53 1
Tilaajille
7 miljoonaa euroa nuorisotyöhön: Katso miten aluehallintovirasto myönsi avustuksia Pyhäjokialueelle ja Vihantiin

7 mil­joo­naa euroa nuo­ri­so­työ­hön: Katso miten alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi avus­tuk­sia Py­hä­jo­ki­alueel­le ja Vi­han­tiin

11.01.2023 13:30
Hentilä päivittää, että vesijohtoverkossa oleva vuoto piinaa edelleen Merijärvellä

Hentilä päi­vit­tää, että ve­si­joh­to­ver­kos­sa oleva vuoto piinaa edel­leen Me­ri­jär­vel­lä

11.01.2023 11:00
Vanhemmat
Merijärvellä etsitään edelleen vesijohtoverkoston vuotokohtaa, vuotokohdan paikantamiseen johtavasta vinkistä luvataan palkkio

Me­ri­jär­vel­lä et­si­tään edel­leen ve­si­joh­to­ver­kos­ton vuo­to­koh­taa, vuo­to­koh­dan pai­kan­ta­mi­seen joh­ta­vas­ta vin­kis­tä lu­va­taan palkkio

05.01.2023 13:55
Merijärvellä vuoto vesijohtoverkossa, vuotokohtaa paikannetaan

Me­ri­jär­vel­lä vuoto ve­si­joh­to­ver­kos­sa, vuo­to­koh­taa pai­kan­ne­taan

03.01.2023 14:17
Ruut Hirvilammi ja Ulla Lehtola arvostavat sitä, että he saavat työssään kulkea ihmisten rinnalla ilossa ja surussa

Ruut Hir­vi­lam­mi ja Ulla Lehtola ar­vos­ta­vat sitä, että he saavat työs­sään kulkea ih­mis­ten rin­nal­la ilossa ja surussa

23.12.2022 11:00
Tilaajille
Merijärven Koivupuhdon koulun rakenteet tutkitaan joululoman aikana

Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don koulun ra­ken­teet tut­ki­taan jou­lu­lo­man aikana

21.12.2022 06:00
Tilaajille
Merijärvelle halutaan omat nimikkosukat, kudontakilpailu starttaa tammikuussa

Me­ri­jär­vel­le ha­lu­taan omat ni­mik­ko­su­kat, ku­don­ta­kil­pai­lu start­taa tam­mi­kuus­sa

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Ylivieskan kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat

Yli­vies­kan kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi ensi vuoden toi­min­nan ja ta­lou­den suun­ni­tel­mat

16.12.2022 21:00
Tilaajille
Merijärven kunnan kehittämispalkinto MTK Merijärvelle

Me­ri­jär­ven kunnan ke­hit­tä­mis­pal­kin­to MTK Me­ri­jär­vel­le

16.12.2022 06:00
Tilaajille
Laitalan-tila ehti olla tyhjillään kahdeksan vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryhtyivät tilalle yrittäjiksi

Lai­ta­lan-ti­la ehti olla tyh­jil­lään kah­dek­san vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryh­tyi­vät tilalle yrit­tä­jik­si

15.12.2022 17:00
Tilaajille
Tutustutaan Noora ja Mikko Salmun tilaan Merijärvellä

Tu­tus­tu­taan Noora ja Mikko Salmun tilaan Me­ri­jär­vel­lä

15.12.2022 10:33
Tilaajille
Merijärvisille SM-mitalisteille Mika Yppärilälle ja Eila Kyllöselle tunnustusta

Me­ri­jär­vi­sil­le SM-mi­ta­lis­teil­le Mika Yp­pä­ri­läl­le ja Eila Kyl­lö­sel­le tun­nus­tus­ta

08.12.2022 13:30
Tilaajille
Merijärven kunnanjohtaja Kari Jokela haastaa vastaamaan: Kuntalaiskyselyssä kerätään ylös toiveet ja terveiset

Me­ri­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Kari Jokela haastaa vas­taa­maan: Kun­ta­lais­ky­se­lys­sä ke­rä­tään ylös toiveet ja ter­vei­set

07.12.2022 13:30
Tilaajille
Liikunnallisuus sai väen liikkeelle: Katso kuvagalleria Merijärven MLL:n perhekahvilasta

Lii­kun­nal­li­suus sai väen liik­keel­le: Katso ku­va­gal­le­ria Me­ri­jär­ven MLL:n per­he­kah­vi­las­ta

03.12.2022 13:30
Salmela huolehtii latujen kunnossapidosta ja vesijohtoverkostoon satsataan Merijärvellä

Salmela huo­leh­tii latujen kun­nos­sa­pi­dos­ta ja ve­si­joh­to­ver­kos­toon sat­sa­taan Me­ri­jär­vel­lä

02.12.2022 11:00
Tilaajille