Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Merijärvi
Merijärvellä töitä on yhä useammalle

Me­ri­jär­vel­lä töitä on yhä useam­mal­le

21.06.2022 17:00
Tilaajille
Merijärven talous heikkeni viime vuonna: tilinpäätökseen alijäämää 186 000 euroa

Me­ri­jär­ven talous heik­ke­ni viime vuonna: ti­lin­pää­tök­seen ali­jää­mää 186 000 euroa

14.06.2022 10:39
Oikaisuvaatimus ei muuttanut Merijärven kunnanhallituksen mieltä teollisuushallin myynnistä

Oi­kai­su­vaa­ti­mus ei muut­ta­nut Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen mieltä teol­li­suus­hal­lin myyn­nis­tä

07.06.2022 21:00
Paavo Hentilä valittiin Merijärven tekniseksi johtajaksi

Paavo Hentilä va­lit­tiin Me­ri­jär­ven tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

26.05.2022 13:30
Tilaajille
Katso kuvakooste Maila Rasmuksen läksiäisistä: Pidetty terveydenhoitaja keskittyy nyt mummoiluun

Katso ku­va­koos­te Maila Ras­muk­sen läk­siäi­sis­tä: Pidetty ter­vey­den­hoi­ta­ja kes­kit­tyy nyt mum­moi­luun

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Viime kesänä Merijärvellä ihasteltiin hääpukuja, nyt ovat vuorossa kastemekot

Viime kesänä Me­ri­jär­vel­lä ihas­tel­tiin hää­pu­ku­ja, nyt ovat vuo­ros­sa kas­te­me­kot

24.05.2022 06:00
Tilaajille
Jorma Mikkola julkisti kierrättäjien toiveen: "Merijärvelle tarvitaan myös muovijätteiden keräyspiste, ja kaupan pihalla sille riittäisi tilaa"

Jorma Mikkola jul­kis­ti kier­rät­tä­jien toi­veen: "Me­ri­jär­vel­le tar­vi­taan myös muo­vi­jät­tei­den ke­räys­pis­te, ja kaupan pihalla sille riit­täi­si tilaa"

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Kierrätyskontit täyttyivät Merijärvellä

Kier­rä­tys­kon­tit täyt­tyi­vät Me­ri­jär­vel­lä

19.05.2022 10:00
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus kannattaa Paavo Hentilän valintaa tekniseksi johtajaksi, hallitus ei liputa in-house yhtiöön liittymisen puolesta

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kan­nat­taa Paavo Hen­ti­län va­lin­taa tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si, hal­li­tus ei liputa in-hou­se yhtiöön liit­ty­mi­sen puo­les­ta

18.05.2022 11:00
Tilaajille
Vestian kierrätyspäivät keskiviikkona Merijärvellä: "Kierrätyspäivillä vastaanotetaan tänä vuonna uutena jätelajina poistotekstiilejä"

Vestian kier­rä­tys­päi­vät kes­ki­viik­ko­na Me­ri­jär­vel­lä: "Kier­rä­tys­päi­vil­lä vas­taan­ote­taan tänä vuonna uutena jä­te­la­ji­na pois­to­teks­tii­le­jä"

16.05.2022 13:30
Tilaajille
Kolme haki Merijärven tekniseksi johtajaksi: Kunnanhallitus tekee valinnan tiistaina

Kolme haki Me­ri­jär­ven tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si: Kun­nan­hal­li­tus tekee va­lin­nan tiis­tai­na

14.05.2022 13:30
Tilaajille
Sivistyslautakunta päätti: Heidi Klasila valittiin määräaikaiseen luokanopettajan virkaan Merijärvelle, Merijärven Taksipalvelut liikennöi koululaisten taksikyyditykset

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päätti: Heidi Klasila va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­seen luo­kan­opet­ta­jan virkaan Me­ri­jär­vel­le, Me­ri­jär­ven Tak­si­pal­ve­lut lii­ken­nöi kou­lu­lais­ten tak­si­kyy­di­tyk­set

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Ilmatar suunnittelee 20 voimalan tuulipuistoa Merijärven Kettukankaalle

Ilmatar suun­nit­te­lee 20 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa Me­ri­jär­ven Ket­tu­kan­kaal­le

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Päätöspöydässä moneen kertaan käsitelty teollisuushallikauppa viedään maaliin, Merijärven kunta myy hallin Rantalakeuden Salaojitus Oy:lle

Pää­tös­pöy­däs­sä moneen kertaan kä­si­tel­ty teol­li­suus­hal­li­kaup­pa viedään maa­liin, Me­ri­jär­ven kunta myy hallin Ran­ta­la­keu­den Sa­la­oji­tus Oy:lle

21.04.2022 13:10
Tilaajille
Jälleen päätöspöydässä: Merijärven kunnanhallitus päättää myydäänkö Kalajoentien varressa oleva teollisuushalli Rantalakeuden Salaojitus Oy:lle

Jälleen pää­tös­pöy­däs­sä: Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus päättää myy­dään­kö Ka­la­joen­tien var­res­sa oleva teol­li­suus­hal­li Ran­ta­la­keu­den Sa­la­oji­tus Oy:lle

18.04.2022 06:00
Tilaajille
Merijärven kunnan omistaman teollisuushallin kohtaloa puitiin jälleen kunnanhallituksessa

Me­ri­jär­ven kunnan omis­ta­man teol­li­suus­hal­lin koh­ta­loa puitiin jälleen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

30.03.2022 14:20
Tilaajille
Leader-rahaa Oulaisten Honkamajan ampumaradan laajennukseen ja frisbeegolfradan rakentamiseen Merijärven Ristivuorelle

Lea­der-ra­haa Ou­lais­ten Hon­ka­ma­jan am­pu­ma­ra­dan laa­jen­nuk­seen ja fris­bee­golf­ra­dan ra­ken­ta­mi­seen Me­ri­jär­ven Ris­ti­vuo­rel­le

30.03.2022 13:30
Tilaajille
Ristivuoren laskettelurinteestä otetaan keskiviikkona vielä kerran ilo irti, sitten hissi menee kiinni tältä talvelta

Ris­ti­vuo­ren las­ket­te­lu­rin­tees­tä otetaan kes­ki­viik­ko­na vielä kerran ilo irti, sitten hissi menee kiinni tältä tal­vel­ta

29.03.2022 11:00
Tilaajille
Linnalalle valitaan seuraaja: Merijärven teknisen johtajan virkaan kaksi hakijaa

Lin­na­lal­le va­li­taan seu­raa­ja: Me­ri­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan kaksi hakijaa

29.03.2022 09:05
Tilaajille
Ensimmäinen haku ei tuottanut tulosta: Merijärven teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan

En­sim­mäi­nen haku ei tuot­ta­nut tu­los­ta: Me­ri­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa jat­ke­taan

21.03.2022 11:00
Tilaajille