Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Merijärvi
Kuukausi
20-paikkaisen palvelukeskuksen rakentaminen etenee Merijärvellä

20-paik­kai­sen pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen etenee Me­ri­jär­vel­lä

01.10.2022 06:00
Marjut ja Esa Pikkumäki kutsuivat väkeä ruokailemaan, kutsu otettiin hyvin vastaan ja seuraava ruokailu järjestetään lokakuussa

Marjut ja Esa Pik­ku­mä­ki kut­sui­vat väkeä ruo­kai­le­maan, kutsu otet­tiin hyvin vastaan ja seu­raa­va ruo­kai­lu jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa

30.09.2022 06:00
Kahen Kahavit: Tartutaan hanakasti Marun ja Esan haastekapulaan, Merijärven Rantaeilolassa on kattilat kuumana

Kahen Ka­ha­vit: Tar­tu­taan ha­na­kas­ti Marun ja Esan haas­te­ka­pu­laan, Me­ri­jär­ven Ran­taei­lo­las­sa on kat­ti­lat kuumana

23.09.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Haastekapula Rantaeilolasta

Kahen Ka­ha­vit: Haas­te­ka­pu­la Ran­taei­lo­las­ta

23.09.2022 14:00
Tilaajille
Ylivieskan seurakuntavaaleissa on 39 ehdokasta

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa on 39 eh­do­kas­ta

20.09.2022 21:00
Kokouksen esityslistalla: Merijärven hallitus päättää, lähteekö kunta mukaan Minun polkuni -hankkeeseen

Ko­kouk­sen esi­tys­lis­tal­la: Me­ri­jär­ven hal­li­tus päät­tää, läh­tee­kö kunta mukaan Minun polkuni -hank­kee­seen

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Juttuvinkki lennätti katsomaan mitä Pyhänkosken nuorisoseuralle kuuluu

Katso video: Jut­tu­vink­ki len­nät­ti kat­so­maan mitä Py­hän­kos­ken nuo­ri­so­seural­le kuuluu

09.09.2022 12:24
Tilaajille
Visiitti Pyhänkosken nuorisoseuralle

Vi­siit­ti Py­hän­kos­ken nuo­ri­so­seural­le

09.09.2022 12:20
Tilaajille
Merijärvellä kunnostetaan vesilaitosta ja Ristivuoren hiihtomajaa, muitakin kohteita löytyy kunnostettavien listalta

Me­ri­jär­vel­lä kun­nos­te­taan ve­si­lai­tos­ta ja Ris­ti­vuo­ren hiih­to­ma­jaa, mui­ta­kin koh­tei­ta löytyy kun­nos­tet­ta­vien lis­tal­ta

05.09.2022 17:00
Tilaajille
Merijärven Lahdenlammen uimaranta kunnostetaan – työ alkaa rantakasvien niitolla

Me­ri­jär­ven Lah­den­lam­men ui­ma­ran­ta kun­nos­te­taan – työ alkaa ran­ta­kas­vien nii­tol­la

04.09.2022 13:30
Tilaajille
Metsämarjojen osto alkaa – 4H Satosankareiden marja-asemat Haapavedellä, Merijärvellä ja Vihannissa

Met­sä­mar­jo­jen osto alkaa – 4H Sa­to­san­ka­rei­den mar­ja-ase­mat Haa­pa­ve­del­lä, Me­ri­jär­vel­lä ja Vi­han­nis­sa

04.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Ensi vuoden talousarviota laaditaan aika "sumeissa" näkymissä"

"Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta laa­di­taan aika "su­meis­sa" nä­ky­mis­sä"

27.08.2022 13:30
Tilaajille
Merijärven teollisuushallin myynti jälleen hallinto-oikeudessa, kunnanhallitukselta lausunto oikeuskäsittelyyn

Me­ri­jär­ven teol­li­suus­hal­lin myynti jälleen hal­lin­to-oi­keu­des­sa, kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta lau­sun­to oi­keus­kä­sit­te­lyyn

24.08.2022 13:30
Tilaajille
Vain Kärsämäki onnistui pienentämään työttömien määrää Pyhäjokialueen kunnista

Vain Kär­sä­mä­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään työt­tö­mien määrää Py­hä­jo­ki­alueen kun­nis­ta

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Taina Palola valittiin kirkkovaltuustoon ja lapsityön johtokuntaan

Taina Palola va­lit­tiin kirk­ko­val­tuus­toon ja lap­si­työn joh­to­kun­taan

22.08.2022 13:30
Tilaajille
Palvelukeskuksen rakentaminen sulkee Koulutien ainakin viikoksi Merijärvellä, kiertotie käytössä autoliikenteelle

Pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen sulkee Kou­lu­tien ainakin vii­kok­si Me­ri­jär­vel­lä, kier­to­tie käy­tös­sä au­to­lii­ken­teel­le

20.08.2022 13:30
Tilaajille
Nyt loppu kipristely Merijärvellä – tekniset vastuut Paavo Hentilän haltuun

Nyt loppu kip­ris­te­ly Me­ri­jär­vel­lä – tek­ni­set vastuut Paavo Hen­ti­län haltuun

04.08.2022 21:00
Tilaajille
Elina Virtanen vuoden virkavapaalle: "Uskon, että virkavapaalla saatua työkokemusta pystyn hyödyntämään päiväkodin johtajan työssä"

Elina Vir­ta­nen vuoden vir­ka­va­paal­le: "Uskon, että vir­ka­va­paal­la saatua työ­ko­ke­mus­ta pystyn hyö­dyn­tä­mään päi­vä­ko­din joh­ta­jan työssä"

04.08.2022 13:30
Tilaajille
Jutun juurta riittää, mutta Merijärven markkinoilla kauppakin käy –Katso video

Jutun juurta riit­tää, mutta Me­ri­jär­ven mark­ki­noil­la kaup­pa­kin käy –Katso video

07.07.2022 13:43
Tilaajille
Merijärven markkinoilla piisaa puhetta, mutta kauppakin käy

Me­ri­jär­ven mark­ki­noil­la piisaa pu­het­ta, mutta kaup­pa­kin käy

07.07.2022 13:31
Tilaajille