Katso kuvia: Näin tree­na­taan cheer­lea­din­giä

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Merijärvi
Kuukausi
Merijärvellä valitaan uusi nuorisovaltuusto - ehdokkaaksi ehtii ilmoittautua vielä torstaina

Me­ri­jär­vel­lä va­li­taan uusi nuo­ri­so­val­tuus­to - eh­dok­kaak­si ehtii il­moit­tau­tua vielä tors­tai­na

27.11.2023 18:00
Tilaajille
Rakennuspalvelu Kaski ja Tapani Saari Oy:n saivat Merijärven urakat

Ra­ken­nus­pal­ve­lu Kaski ja Tapani Saari Oy:n saivat Me­ri­jär­ven urakat

24.11.2023 06:00
Tilaajille
Merijärven vapaa-aikalautakunta myönsi avustuksia - Urheilija-apurahat Ylikauppilalle ja Salmelalle

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta myönsi avus­tuk­sia - Ur­hei­li­ja-apu­ra­hat Yli­kaup­pi­lal­le ja Sal­me­lal­le

22.11.2023 15:00
Tilaajille
Janne Isomaa irtisanoutui Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen virasta

Janne Isomaa ir­ti­sa­nou­tui Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virasta

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen Huotari: "Kyllä Pohde tekee Merijärven Koivukodista vuokrasopimuksen"

Pohteen Huo­ta­ri: "Kyllä Pohde tekee Me­ri­jär­ven Koi­vu­ko­dis­ta vuok­ra­so­pi­muk­sen"

15.11.2023 18:00
Tilaajille
Jonna Tamminen valittiin Haapajärven kaupunginjohtajaksi, Kari Jokela valittiin virkaan varalle

Jonna Tam­mi­nen va­lit­tiin Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, Kari Jokela va­lit­tiin virkaan varalle

14.11.2023 19:06
Tilaajille
Kehittämispalkintoa ei myönnetä tänä vuonna Merijärvellä

Ke­hit­tä­mis­pal­kin­toa ei myön­ne­tä tänä vuonna Me­ri­jär­vel­lä

08.11.2023 18:00
Tilaajille
Katso videot Heurekan tiedeshowsta: Taipuvatko munaleikkuri ja harja soittimiksi? Mitä tapahtuu kun sähköä on ilmassa? Voiko leikkiautolla soittaa levyjä?

Katso videot Heu­re­kan tie­des­hows­ta: Tai­pu­vat­ko mu­na­leik­ku­ri ja harja soit­ti­mik­si? Mitä ta­pah­tuu kun sähköä on il­mas­sa? Voiko leik­ki­au­tol­la soittaa levyjä?

07.11.2023 15:03
Tilaajille
Heureka Sähköä ilmassa

Heureka Sähköä ilmassa

07.11.2023 15:00
Tilaajille
Heurekan liikkuva tiedeshow "Virta ja piiri"

Heu­re­kan liik­ku­va tie­de­show "Virta ja piiri"

07.11.2023 14:59
Tilaajille
Heurekan liikkuva tiedeshow "Musiikkia"

Heu­re­kan liik­ku­va tie­de­show "Mu­siik­kia"

07.11.2023 14:58
Tilaajille
Johannes Alarannalta kuudes kirja: "Tämä kirja ehkä oli sellainen, joka oli pakko kirjoittaa. Omat kokemukset  nousivat sormien kautta kirjaksi."

Jo­han­nes Ala­ran­nal­ta kuudes kirja: "Tämä kirja ehkä oli sel­lai­nen, joka oli pakko kir­joit­taa. Omat ko­ke­muk­set nou­si­vat sormien kautta kir­jak­si."

06.11.2023 09:00
Tilaajille
Merijärven Koivukoti on edelleen tyhjillään - Vastuuyksikköpäällikkö Päivi Sarpola kertoo tilanteesta

Me­ri­jär­ven Koi­vu­ko­ti on edel­leen tyh­jil­lään - Vas­tuu­yk­sik­kö­pääl­lik­kö Päivi Sarpola kertoo ti­lan­tees­ta

04.11.2023 12:00
Tilaajille
Merijärven 4H:n toiminnanjohtaja Sanna Ollanketo irtisanoutui, Tiina Yppärilä tulee avuksi ja ottaa hallinnon tehtävät vastuulle

Me­ri­jär­ven 4H:n toi­min­nan­joh­ta­ja Sanna Ol­lan­ke­to ir­ti­sa­nou­tui, Tiina Yp­pä­ri­lä tulee avuksi ja ottaa hal­lin­non teh­tä­vät vas­tuul­le

03.11.2023 12:00
Tilaajille
Haapajärvi valitsee johtajan: Kari Jokela ja Jonna Tamminen kutsuttiin soveltuvuusarviointiin

Haa­pa­jär­vi va­lit­see joh­ta­jan: Kari Jokela ja Jonna Tam­mi­nen kut­sut­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

31.10.2023 12:15
Tilaajille
Sudet tappoivat jälleen hirvikoiran Pyhäjoella: "Järeisiin toimiin on ryhdyttävä. Alustavasti on keskusteltu, ettei hirvien kaatolupia anota ensi vuodelle"

Sudet tap­poi­vat jälleen hir­vi­koi­ran Py­hä­joel­la: "Jä­rei­siin toimiin on ryh­dyt­tä­vä. Alus­ta­vas­ti on kes­kus­tel­tu, ettei hirvien kaa­to­lu­pia anota ensi vuo­del­le"

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Haapajärvi valitsee kaupunginjohtajan: Merijärven Kari Jokela on yksi haastatteluun kutsutuista

Haa­pa­jär­vi va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan: Me­ri­jär­ven Kari Jokela on yksi haas­tat­te­luun kut­su­tuis­ta

19.10.2023 12:22
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto ei esitä kirkollisveron korottamista

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to ei esitä kir­kol­lis­ve­ron ko­rot­ta­mis­ta

18.10.2023 09:00
Tilaajille
Tiedeshow tulossa: Pop-up Heurekan liikkuva tiedeshow vierailee Merijärven Koivupuhdon koululla

Tie­de­show tu­los­sa: Pop-up Heu­re­kan liik­ku­va tie­de­show vie­rai­lee Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don kou­lul­la

17.10.2023 06:00
Tilaajille
Metsästyskoira jäi pinteeseen Merijärvellä

Met­säs­tys­koi­ra jäi pin­tee­seen Me­ri­jär­vel­lä

14.10.2023 21:10