Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Merijärvi
Kuukausi
Putkirikko vaikuttaa vedenjakeluun Merijärvellä

Put­ki­rik­ko vai­kut­taa ve­den­ja­ke­luun Me­ri­jär­vel­lä

31.05.2023 12:55
SPR:n ystävätoiminta käyntiin Merijärvellä: Yhdeksän kouluttautui ystävätoimintaan

SPR:n ys­tä­vä­toi­min­ta käyn­tiin Me­ri­jär­vel­lä: Yh­dek­sän kou­lut­tau­tui ys­tä­vä­toi­min­taan

25.05.2023 11:00
Tilaajille
Algeco toimittaa väistötilat Merijärven Koivupuhdon koululle

Algeco toi­mit­taa väis­tö­ti­lat Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don kou­lul­le

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto puoltaa Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen Janne Isomaan virkavapautta

Kirk­ko­neu­vos­to puoltaa Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen Janne Isomaan vir­ka­va­paut­ta

22.05.2023 13:30
Tilaajille
Vestia rakentaa: Merijärvi ja Alavieska saavat omat lajittelupihat

Vestia ra­ken­taa: Me­ri­jär­vi ja Ala­vies­ka saavat omat la­jit­te­lu­pi­hat

20.05.2023 06:00
Tilaajille
Omaisuusrikostutkinta: Auto, peräkärry ja rengassarjat päätyivät omistajille, poliisilla on vielä omaisuutta jolle etsitään oikeita omistajia

Omai­suus­ri­kos­tut­kin­ta: Auto, pe­rä­kär­ry ja ren­gas­sar­jat pää­tyi­vät omis­ta­jil­le, po­lii­sil­la on vielä omai­suut­ta jolle et­si­tään oikeita omis­ta­jia

15.05.2023 12:07
Tilaajille
Maire Männistö on rento mutsi, joka opetti taloudenpidon, työn ja läsnäolon –Männistö saa sunnuntaina äitienpäiväkunniamerkin Helsingissä

Maire Män­nis­tö on rento mutsi, joka opetti ta­lou­den­pi­don, työn ja läs­nä­olon –Män­nis­tö saa sun­nun­tai­na äi­tien­päi­vä­kun­nia­mer­kin Hel­sin­gis­sä

14.05.2023 09:00
Tilaajille
Postissa tullut kirje toi yllätyksen Marjo Nahkalalle: "Sain seitsemän uutta sisarusta"

Pos­tis­sa tullut kirje toi yl­lä­tyk­sen Marjo Nah­ka­lal­le: "Sain seit­se­män uutta si­sa­rus­ta"

11.05.2023 06:00
Tilaajille
Lautakunta esittää Algeco Oy:tä väistötilojen toimittajaksi Merijärvelle

Lau­ta­kun­ta esittää Algeco Oy:tä väis­tö­ti­lo­jen toi­mit­ta­jak­si Me­ri­jär­vel­le

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Katso video: Tutkija Mikko Salo inventoi kirkkoesineistöä: "Usein ihmisillä on mielikuva, että tämän on eräänlaista aarteen etsintää"

Katso video: Tutkija Mikko Salo in­ven­toi kirk­koe­si­neis­töä: "Usein ih­mi­sil­lä on mie­li­ku­va, että tämän on erään­lais­ta aarteen et­sin­tää"

10.05.2023 13:30
Tilaajille
Merijärvelle valitaan nimikkosukat, kaksi sukkaparia on jo suunniteltu ja valmistettu kisaan

Me­ri­jär­vel­le va­li­taan ni­mik­ko­su­kat, kaksi suk­ka­pa­ria on jo suun­ni­tel­tu ja val­mis­tet­tu kisaan

10.05.2023 06:00
Tilaajille
Merijärven Lahdenlammen uimarantaa kunnostetaan

Me­ri­jär­ven Lah­den­lam­men ui­ma­ran­taa kun­nos­te­taan

08.05.2023 11:00
Tilaajille
Merijärven vapaa-aikalautakunta myönsi avustuksia, avustuksensaajia on kahdeksan

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta myönsi avus­tuk­sia, avus­tuk­sen­saa­jia on kah­dek­san

05.05.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Johannes Alaranta on ahne oppimaan uutta

Jo­han­nes Ala­ran­ta on ahne op­pi­maan uutta

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Merijärven kunta tekee maakaupat

Me­ri­jär­ven kunta tekee maa­kau­pat

19.04.2023 17:00
Tilaajille
Positiivinen haaste: Merijärvi selvittää uuden päiväkotiryhmän perustamista

Po­si­tii­vi­nen haaste: Me­ri­jär­vi sel­vit­tää uuden päi­vä­ko­ti­ryh­män pe­rus­ta­mis­ta

19.04.2023 13:30
Tilaajille
Sirpa Tikkala Koivupuhdon koulun rehtoriksi: "Rehtori on innostaja, kannustaja, mahdollistaja ja tukija"

Sirpa Tikkala Koi­vu­puh­don koulun reh­to­rik­si: "Reh­to­ri on in­nos­ta­ja, kan­nus­ta­ja, mah­dol­lis­ta­ja ja tukija"

12.04.2023 11:00
Tilaajille
Johannes Alaranta vierailee kotiseutunsa kirjastoissa tällä viikolla

Jo­han­nes Ala­ran­ta vie­rai­lee ko­ti­seu­tun­sa kir­jas­tois­sa tällä vii­kol­la

11.04.2023 08:30
Luovalla matkalla –Yleisö voi osallistua yhteisteoksen tekemiseen Merijärven kirjastossa

Luo­val­la mat­kal­la –Yleisö voi osal­lis­tua yh­teis­teok­sen te­ke­mi­seen Me­ri­jär­ven kir­jas­tos­sa

08.04.2023 10:23
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnan viime vuoden tilinpäätös kirjattiin 551 956 euron ylijäämään

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nan viime vuoden ti­lin­pää­tös kir­jat­tiin 551 956 euron yli­jää­mään

30.03.2023 21:00
Tilaajille