Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Tilaajille

Alpuan mustaa kiveä aletaan louhia, toi­min­ta­lu­van sai ou­lais­te­lai­nen OK Gra­niit­ti

Alpuassa avautuu kivilouhimo. Kalliokankaan alueelta louhitaan graniittia katujen, pihojen ja aukioiden kivetyksiin. Louhimo on saanut luvan toiminnalleen ja tuo kulmakunnalle alihankintatöitä.

Raahe

Oulaisissa toimiva OK Graniitti Oy on saanut Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- ja maa-ainesluvan louhia koriste- ja rakennuskiveä Alpuassa.

OK Graniitin puolesta asiaa hoitanut Harri Hako-Rita ei ennakoi, koska louhimo avataan.