Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Talous
Kuukausi
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tulee laskuja edelleen metsäpalon sammutustöistä, johtokunta hyväksyi 400 000 euroa lisää euroja

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le tulee laskuja edel­leen met­sä­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä, joh­to­kun­ta hy­väk­syi 400 000 euroa lisää euroja

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta ei ole nostamassa kirkollisveroa, talviaurausurakoitsijaksi valittiin Suvanto Infra

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta ei ole nos­ta­mas­sa kir­kol­lis­ve­roa, tal­vi­au­raus­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Suvanto Infra

16.10.2021 12:00
Tilaajille
Paloranta tekee kouluhankkeeseen kuuluvat piha-alueen ja lähiliikuntapaikan suunnitelmat Pyhäjoelle

Pa­lo­ran­ta tekee kou­lu­hank­kee­seen kuu­lu­vat pi­ha-alueen ja lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan suun­ni­tel­mat Py­hä­joel­le

13.10.2021 08:00
Tilaajille
Jättimäinen puolen Suomen kokoinen lomitusalue tulollaan, maatalouslomittajaa mietityttää: "Pelkona on, että työmatkat vain pitenevät"

Jät­ti­mäi­nen puolen Suomen ko­koi­nen lo­mi­tus­alue tu­lol­laan, maa­ta­lous­lo­mit­ta­jaa mie­ti­tyt­tää: "Pel­ko­na on, että työ­mat­kat vain pi­te­ne­vät"

03.10.2021 12:00
Tilaajille
Turvattomat säästökirjat lopetetaan marraskuuhun mennessä, Osuuspankki ottaa yhteyttä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joilla sellainen vielä on

Tur­vat­to­mat sääs­tö­kir­jat lo­pe­te­taan mar­ras­kuu­hun men­nes­sä, Osuus­pank­ki ottaa yh­teyt­tä kaik­kiin niihin asiak­kai­siin, joilla sel­lai­nen vielä on

21.09.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kultakaivos Raahessa on valmis aloittamaan tuotantonsa, rekrytoinnit ovat päättymässä

Kul­ta­kai­vos Raa­hes­sa on valmis aloit­ta­maan tuo­tan­ton­sa, rek­ry­toin­nit ovat päät­ty­mäs­sä

10.09.2021 08:07
Tilaajille
Pyhäjoki ja Raahe hakivat harkinnanvaraista valtionosuutta

Py­hä­jo­ki ja Raahe hakivat har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuut­ta

07.09.2021 14:24
Tilaajille
Eläkkeen suuruus Oulaisissa keskimäärin 1 600 euroa – Merijärvellä 1 900 euroa, mikä on muiden Pyhäjokialueen kuntien tilanne? Lue täältä

Eläk­keen suuruus Ou­lai­sis­sa kes­ki­mää­rin 1 600 euroa – Me­ri­jär­vel­lä 1 900 euroa, mikä on muiden Py­hä­jo­ki­alueen kuntien ti­lan­ne? Lue täältä

20.08.2021 15:00
Tilaajille
MHY:n Kilpivaara: "Puukauppa on ollut vilkasta koko kesän"

MHY:n Kil­pi­vaa­ra: "Puu­kaup­pa on ollut vil­kas­ta koko kesän"

12.08.2021 15:00
Tilaajille
Poliisi varautuu rajuihin leikkauksiin – "Tämä tuli yllätyksenä", Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta sanoo

Poliisi va­rau­tuu ra­jui­hin leik­kauk­siin – "Tämä tuli yl­lä­tyk­se­nä", Oulun po­lii­si­lai­tok­sen apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta sanoo

12.08.2021 16:27
Tilaajille
Millaisia summia veronpalautuksia maksetaan Pyhäjokialueen kuntiin? Entä mikä on mätkyjen kokonaissumma kunnissa?

Mil­lai­sia summia ve­ron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan Py­hä­jo­ki­alueen kun­tiin? Entä mikä on mät­ky­jen ko­ko­nais­sum­ma kun­nis­sa?

04.08.2021 08:00
Tilaajille
Alpuan mustaa kiveä aletaan louhia, toimintaluvan sai oulaistelainen OK Graniitti

Alpuan mustaa kiveä aletaan louhia, toi­min­ta­lu­van sai ou­lais­te­lai­nen OK Gra­niit­ti

16.07.2021 10:00
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja ja Pyhäjoen kunta allekirjoittivat yli 3 miljoonan euron urakkasopimuksen liikuntahallista

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja ja Py­hä­joen kunta al­le­kir­joit­ti­vat yli 3 mil­joo­nan euron urak­ka­so­pi­muk­sen lii­kun­ta­hal­lis­ta

01.07.2021 18:00
Tilaajille
Tuulivoimaloiden osia kuljetetaan heinäkuussa Raahen sataman kautta Pyhäjoen Polusjärvelle

Tuu­li­voi­ma­loi­den osia kul­je­te­taan hei­nä­kuus­sa Raahen sataman kautta Py­hä­joen Po­lus­jär­vel­le

29.06.2021 08:10
Tilaajille
Oulaisten valtuusto väänsi vastuukysymyksistä – kryptiselle päätökselle saatiin Kuntaliiton selitys

Ou­lais­ten val­tuus­to väänsi vas­tuu­ky­sy­myk­sis­tä – kryp­ti­sel­le pää­tök­sel­le saatiin Kun­ta­lii­ton selitys

24.06.2021 10:15
Tilaajille
Kaupunki myi teollisuushallin 200 000 eurolla – valtuusto hyväksyi kaupan

Kau­pun­ki myi teol­li­suus­hal­lin 200 000 eurolla – val­tuus­to hy­väk­syi kaupan

23.06.2021 21:39
Tilaajille
Kärsämäen Patterimäen kuntoradan laajennustöihin 27 500 euroa valtionavustusta

Kär­sä­mäen Pat­te­ri­mäen kun­to­ra­dan laa­jen­nus­töi­hin 27 500 euroa val­tion­avus­tus­ta

18.06.2021 10:40
Tilaajille
Bergströmin kiinteistön kehittämiselle tuli tukea Oulaisiin

Berg­strö­min kiin­teis­tön ke­hit­tä­mi­sel­le tuli tukea Ou­lai­siin

16.06.2021 13:41
Tilaajille
Jotain hyvää koronapandemiasta - Oulaisten kaupunki teki viime vuonna kelpo tuloksen

Jotain hyvää ko­ro­na­pan­de­mias­ta - Ou­lais­ten kau­pun­ki teki viime vuonna kelpo tu­lok­sen

10.06.2021 15:00
Tilaajille
Rebekka Kangasharju: Palvelusetelin käyttöä on laajennettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rebekka Kan­gas­har­ju: Pal­ve­lusete­lin käyttöä on laa­jen­net­ta­va

09.06.2021 13:41
Tilaajille