Katso vi­deo­ter­veh­dyk­set: Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­lua­vat esit­täy­ty­vät omilla vi­deoil­laan

Löydätkö perille: Turisti haluaa ha­keu­tua näh­tä­vyyk­sien luokse Ou­lai­sis­sa: Miten helppo koh­tei­ta on löytää? Lue täältä mat­kai­li­jan ko­ke­muk­set

Ukkonen iski: Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

Talous

Alpuan mustaa kiveä aletaan louhia, toi­min­ta­lu­van sai ou­lais­te­lai­nen OK Gra­niit­ti

16.07.2021 10:00
Tilaajille

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja ja Py­hä­joen kunta al­le­kir­joit­ti­vat yli 3 mil­joo­nan euron urak­ka­so­pi­muk­sen lii­kun­ta­hal­lis­ta

01.07.2021 18:00
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­den osia kul­je­te­taan hei­nä­kuus­sa Raahen sataman kautta Py­hä­joen Po­lus­jär­vel­le

29.06.2021 08:10
Tilaajille

Ou­lais­ten val­tuus­to väänsi vas­tuu­ky­sy­myk­sis­tä – kryp­ti­sel­le pää­tök­sel­le saatiin Kun­ta­lii­ton selitys

24.06.2021 10:15
Tilaajille

Kau­pun­ki myi teol­li­suus­hal­lin 200 000 eurolla – val­tuus­to hy­väk­syi kaupan

23.06.2021 21:39
Tilaajille

Kär­sä­mäen Pat­te­ri­mäen kun­to­ra­dan laa­jen­nus­töi­hin 27 500 euroa val­tion­avus­tus­ta

18.06.2021 10:40
Tilaajille

Berg­strö­min kiin­teis­tön ke­hit­tä­mi­sel­le tuli tukea Ou­lai­siin

16.06.2021 13:41
Tilaajille

Jotain hyvää ko­ro­na­pan­de­mias­ta - Ou­lais­ten kau­pun­ki teki viime vuonna kelpo tu­lok­sen

10.06.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rebekka Kan­gas­har­ju: Pal­ve­lusete­lin käyttöä on laa­jen­net­ta­va

09.06.2021 13:41
Tilaajille

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta val­mis­tau­tuu mak­sa­maan kirkon re­mont­tia - viime vuoden tulos mu­ka­vas­ti plus­sal­la

06.06.2021 09:00
Tilaajille

Kaleva Media saa suu­rim­man ko­ro­na­tuen – toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen: "Tämän avulla pys­tym­me yl­lä­pi­tä­mään laa­du­kas­ta jour­na­lis­mia"

21.12.2020 15:58
Tilaajille

Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­van kan­nal­ta tärkeä tur­val­li­suus­se­los­te ha­lu­taan saada val­miik­si kevään aikana – Titan-2 jatkaa eh­dol­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na

21.12.2020 13:41

Py­hä­jo­ki odottaa li­sä­vä­keä, kaa­voi­tus ja kou­lu­han­ke mer­kit­tä­viä koh­tei­ta

22.12.2018 12:00