Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
Kuukausi
Kalajoen Hiekkasärkille suunnitteilla uusi kylpylä- ja saunamaailma: Kaupungin tavoitteena yli 200 miljoonan euron investoinnit

Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­le suun­nit­teil­la uusi kyl­py­lä- ja sau­na­maail­ma: Kau­pun­gin ta­voit­tee­na yli 200 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

07.12.2023 15:00
Tilaajille
Raahen valtuustossa on monenlaista näkemystä veroprosentista – osa olisi valmis kiristämään verotusta vielä lisää, osa kipuilee jo päätetyssä 8,8 prosentissa

Raahen val­tuus­tos­sa on mo­nen­lais­ta nä­ke­mys­tä ve­ro­pro­sen­tis­ta – osa olisi valmis ki­ris­tä­mään ve­ro­tus­ta vielä lisää, osa ki­pui­lee jo pää­te­tys­sä 8,8 pro­sen­tis­sa

25.11.2023 12:00
Tilaajille
Raahen SSAB:n tehtaan muutosneuvottelut päättyivät, ketään ei irtisanottu

Raahen SSAB:n tehtaan muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, ketään ei ir­ti­sa­not­tu

22.11.2023 14:40
"Hävikkiruoka on kallein ruokamme" –Miten PPE Köökin ensimmäinen toimintavuosi on mennyt?

"Hä­vik­ki­ruo­ka on kallein ruo­kam­me" –Miten PPE Köökin en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on mennyt?

22.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle kartoitetaan uusia biolaitoskokonaisuuksia

Poh­jois-Poh­jan­maal­le kar­toi­te­taan uusia bio­lai­tos­ko­ko­nai­suuk­sia

14.11.2023 12:46
Tilaajille
Vanhemmat
Veritas karhusi Laiva Goldilta alle sadan tuhannen euron maksuja ja teki lopulta yhtiöstä konkurssihakemuksen

Veritas karhusi Laiva Gol­dil­ta alle sadan tu­han­nen euron maksuja ja teki lopulta yh­tiös­tä kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen

10.11.2023 09:00
Tilaajille
Verokone avautuu keskiviikkona – löydät koneesta yli 100 000 euroa tienanneet pohjoispohjalaiset

Ve­ro­ko­ne avautuu kes­ki­viik­ko­na – ­löy­dät ko­nees­ta yli 100 000 euroa tie­nan­neet poh­jois­poh­ja­lai­set

08.11.2023 08:00
Tilaajille
Nordlab aloittaa muutosneuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

Nordlab aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

03.11.2023 18:00
Tilaajille
Oulaskankaan muutosesitysten lisäksi Merijärven terveyskeskusta esitetään lakkaavaksi, Vihantiin ja Pyhäjoelle liikkuvia terveyspalveluita– Lue Pohteen suunnitteleman keskeiset säästöt

Ou­las­kan­kaan muu­tos­esi­tys­ten lisäksi Me­ri­jär­ven ter­veys­kes­kus­ta esi­te­tään lak­kaa­vak­si, Vi­han­tiin ja Py­hä­joel­le liik­ku­via ter­veys­pal­ve­lui­ta– Lue Pohteen suun­nit­te­le­man kes­kei­set säästöt

24.10.2023 06:44
Tilaajille
Ensi vuoden alusta lähimaksaminen onnistuu myös yli 50 euron ostoksille

Ensi vuoden alusta lä­hi­mak­sa­mi­nen on­nis­tuu myös yli 50 euron os­tok­sil­le

22.10.2023 18:00
Tällainen toimija on Oulaisiin laajentava Leden Group –Uusi toimitusjohtaja Jukka Haapalainen kertoo yrityksen kuulumisista

Täl­lai­nen toimija on Ou­lai­siin laa­jen­ta­va Leden Group –Uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Jukka Haa­pa­lai­nen kertoo yri­tyk­sen kuu­lu­mi­sis­ta

12.10.2023 14:41 1
Tilaajille
Perunaa tulee Vihannin tehtaalle parhaimpina päivinä yli miljoona kiloa

Perunaa tulee Vi­han­nin teh­taal­le par­haim­pi­na päivinä yli mil­joo­na kiloa

07.10.2023 06:00
Tilaajille
Shell katoaa Suomesta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brändinsä alle

Shell katoaa Suo­mes­ta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brän­din­sä alle

28.09.2023 18:00
Tilaajille
"Vaikka euron ylijäämä" –Oulaisten valtuutetut etsivät säästettävää vaikka täikammalla, jotta tulos saadaan plussalle

"Vaikka euron yli­jää­mä" –Ou­lais­ten val­tuu­te­tut etsivät sääs­tet­tä­vää vaikka täi­kam­mal­la, jotta tulos saadaan plus­sal­le

19.09.2023 19:05
Tilaajille
Rakennusalan ahdinko iski nyt Raahessa: Puuelementtejä tekevä LapWall lopettaa yksikön, työntekijät irtisanotaan

Ra­ken­nus­alan ahdinko iski nyt Raa­hes­sa: Puu­ele­ment­te­jä tekevä LapWall lo­pet­taa yk­si­kön, työn­te­ki­jät ir­ti­sa­no­taan

19.09.2023 08:01
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja on huolissaan pohjoisen väylähankkeista, kun valtion budjettia kiristetään

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja on huo­lis­saan poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­ta, kun valtion bud­jet­tia ki­ris­te­tään

30.08.2023 11:00
Tilaajille
Oulaiset kaupungin alkuvuoden talous yllättävän hyvä – Henkilöstökulujen paisuminen  huolena

Ou­lai­set kau­pun­gin al­ku­vuo­den talous yl­lät­tä­vän hyvä – Hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen pai­su­mi­nen huolena

27.08.2023 13:30
Tilaajille
Tarkastuslautakunta huolissaan kaupungin henkilöstön poissaolojen kasvusta – Korona osaltaan selittää rajua lisäystä viime vuonna

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta huo­lis­saan kau­pun­gin hen­ki­lös­tön pois­sa­olo­jen kas­vus­ta – Korona osal­taan se­lit­tää rajua li­säys­tä viime vuonna

13.08.2023 06:00
Tilaajille
Sosiaalinen luotto käyttöön Pohteessa – Tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin

So­siaa­li­nen luotto käyt­töön Poh­tees­sa – Tar­koi­tet­tu hen­ki­löl­le, jolla ei ole mah­dol­li­suut­ta saada koh­tuu­eh­tois­ta luottoa muulla tavoin

06.08.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta varustautuu korkojen nousuun – Maksaa remonttilainat pois pankille

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta va­rus­tau­tuu kor­ko­jen nousuun – Maksaa re­mont­ti­lai­nat pois pan­kil­le

04.08.2023 11:00
Tilaajille