Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Am­pu­ma-ase­la­ki muut­tuu: So­vel­tu­vuus­tes­ti jää pois ja han­kin­ta-ai­ka pitenee

Ampuma-aselaki on muuttumassa. Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan joulukuun alussa, seuraavat vuotta myöhemmin.
Ampuma-aselaki on muuttumassa. Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan joulukuun alussa, seuraavat vuotta myöhemmin.

Ampuma-aselaki muuttuu joulukuun alussa. Uudistus tuo useampia muutoksia käytössä olleisiin menettelytapoihin. Asiakkaalle näkyvimmät muutokset ovat soveltuvuustestin sekä kotipaikkasidonnaisuuden poistuminen. Myös aseen hankkimisoikeuden voimassaoloaika pidentyy. Lisäksi asekeräilijöiltä poistuu tiedostonpito-oikeus.

Ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksesta kertoo, että soveltuvuustesteistä on päätetty luopua niiden huonon hyödynnettävyyden takia.

– Henkilön sopivuuden arviointia terävöitetään kehittämällä haastatteluja entistä keskeisempänä osana lupaharkintaa. Aseturvallisuus ei siten heikkene soveltuvuustestin poistamisesta huolimatta, hän sanoo.

Kotipaikkasidonnaisuuden poistuminen sujuvoittaa lupakäsittelyprosessia, koska hakemus voidaan käsitellä ja päätös asiassa tehdä siinä poliisilaitoksessa, johon hakemus on jätetty.

– Käytännössä hakemuksen on voinut jättää muuallekin kuin hakijan kotipaikan poliisilaitokseen, mutta asia on jouduttu siirtämään sinne käsittelyä ja päätöksentekoa varten. Muutoksen jälkeen tällainen vaihe on tarpeeton, Ranta sanoo.

Oikeus ampuma-aseen hankkimiseen tai yksityiseen valmistamiseen on ollut tähän asti voimassa enintään kuusi kuukautta. Nyt aika pitenee yhteen vuoteen, erityisistä syistä jopa kahteen vuoteen. Tämä antaa lisää liikkumavaraa ja aikaa sopivan aseen löytämiseen tai valmistamiseen.

Asekeräilijät tulevat uuden lain myötä aselupamenettelyn piiriin.

– Keräilijöille tullaan laatimaan omat toimintaohjeet tammikuun aikana, Ranta kertoo.

Ampuma-aselain muutoksen toinen vaihe tulee voimaan 1.12.2018, jolloin otetaan käyttöön muun muassa sähköinen asiointi aselupa-asioissa.