Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Metsästys
Metsästäjiä kannustetaan havainnoimaan suurpetojen jälkiä viikonloppuna

Met­säs­tä­jiä kan­nus­te­taan ha­vain­noi­maan suur­pe­to­jen jälkiä vii­kon­lop­pu­na

27.01.2024 06:00
Hirvipassissa ollut mies ampuikin suden Siikajoella – tuomittiin sakkoihin törkeästä metsästysrikoksesta

Hir­vi­pas­sis­sa ollut mies am­pui­kin suden Sii­ka­joel­la – ­tuo­mit­tiin sak­koi­hin tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta

24.01.2024 06:00
Tilaajille
Oulaisten piipsjärvisillä juhlat - lauantaina tanssitaan Korisevan tahtiin ja sunnuntaina syödään Madetojan hirvisoppaa

Ou­lais­ten piips­jär­vi­sil­lä juhlat - lauan­tai­na tans­si­taan Ko­ri­se­van tahtiin ja sun­nun­tai­na syödään Ma­det­ojan hir­vi­sop­paa

16.11.2023 06:00
Tilaajille
Sudet tappoivat jälleen hirvikoiran Pyhäjoella: "Järeisiin toimiin on ryhdyttävä. Alustavasti on keskusteltu, ettei hirvien kaatolupia anota ensi vuodelle"

Sudet tap­poi­vat jälleen hir­vi­koi­ran Py­hä­joel­la: "Jä­rei­siin toimiin on ryh­dyt­tä­vä. Alus­ta­vas­ti on kes­kus­tel­tu, ettei hirvien kaa­to­lu­pia anota ensi vuo­del­le"

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Sudet raatelivat Taika-jämptin - Jussi Fors: "Susia on niin paljon, että koko homma on riistäytynyt käsistä"

Sudet raa­te­li­vat Tai­ka-jämp­tin - Jussi Fors: "Susia on niin paljon, että koko homma on riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä"

18.10.2023 12:22
Tilaajille
Metsästyskausi käynnistyy huomenna sepelkyyhkyillä – Lyijyhaulien käyttökielto lähellä kosteikkoalueita vaikuttaa metsästykseen

Met­säs­tys­kau­si käyn­nis­tyy huo­men­na se­pel­kyyh­kyil­lä – Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to lähellä kos­teik­ko­aluei­ta vai­kut­taa met­säs­tyk­seen

09.08.2023 10:35
Tilaajille
Vesilintujen hämärämetsästys kielletään

Ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys kiel­le­tään

22.07.2023 13:30
Tilaajille
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

20.10.2021 18:00
Tilaajille
Karhunmetsästys

Kar­hun­met­säs­tys

29.08.2021 18:00
Nuoria metsästäjiä tarvitaan, kirjoittaa Elias Tornberg
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoria met­säs­tä­jiä tar­vi­taan, kir­joit­taa Elias Torn­berg

01.04.2021 13:15
Tilaajille
Siikajoelta löytyi hirviekinokokkia – tauti leviää idästä susien mukana

Sii­ka­joel­ta löytyi hir­vie­ki­no­kok­kia – tauti leviää idästä susien mukana

20.12.2020 07:15
Tilaajille
Komission lyijyhaulirajoitus ei kaatunut Euroopan parlamentissa: "Eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi olla toimivaa ja ymmärrettävää, mutta  nyt hyväksytty ehdotus ei ole sellaista"

Ko­mis­sion lyi­jy­hau­li­ra­joi­tus ei kaa­tu­nut Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa: "Eu­roop­pa­lai­sen lain­sää­dän­nön pitäisi olla toi­mi­vaa ja ym­mär­ret­tä­vää, mutta nyt hy­väk­syt­ty ehdotus ei ole sel­lais­ta"

04.12.2020 09:05
Tilaajille
Susien hampaissa on kuollut  tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kymmeniä poroja

Susien ham­pais­sa on kuollut tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kym­me­niä poroja

05.11.2020 15:19
Tilaajille

Runsas ru­sak­ko­kan­ta johti Ou­lai­sis­sa rau­hoi­tus­alueen muu­tok­seen – fa­saa­ni, pel­to­pyy ja koppelo rau­hoi­tet­tu

19.08.2020 13:40

Kyyh­ky­sen­pyyn­ti aloit­taa met­säs­tys­kau­den maa­nan­tai­na – myös hanhien pel­to­met­säs­tys alkaa samalla

09.08.2020 13:00
Ampuma-aselaki muuttuu: Soveltuvuustesti jää pois ja hankinta-aika pitenee

Am­pu­ma-ase­la­ki muut­tuu: So­vel­tu­vuus­tes­ti jää pois ja han­kin­ta-ai­ka pitenee

01.12.2017 13:00
Väinö kaatoi komean sarvipään - pyynti on jännittävää hommaa

Väinö kaatoi komean sar­vi­pään - pyynti on jän­nit­tä­vää hommaa

21.11.2017 13:00
Hirvisoppaa kaikille, Oulainen mukana Suomen suurimmissa peijaisissa

Hir­vi­sop­paa kai­kil­le, Ou­lai­nen mukana Suomen suu­rim­mis­sa pei­jai­sis­sa

24.10.2017 09:28
Sudet tappoivat hirvikoiran: Nelivuotiaalle käyttövaliolle tuli lähtö keskeltä tiukkaa passia

Sudet tap­poi­vat hir­vi­koi­ran: Ne­li­vuo­tiaal­le käyt­tö­va­liol­le tuli lähtö kes­kel­tä tiukkaa passia

22.10.2017 17:12
Eräkirjailija pohti ja perusteli - Leevi Karsikkaalta ilmestyi kirja

Erä­kir­jai­li­ja pohti ja pe­rus­te­li - Leevi Kar­sik­kaal­ta il­mes­tyi kirja

22.10.2017 17:00