Päivittyvä nimilista: Kevään 2022 uudet yliop­pi­laat: Katso ni­mi­lis­ta täältä

Radio Kaleva: Täältä voit kuun­nel­la kanavaa netin kautta

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Py­hä­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Metsästys
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

20.10.2021 18:00
Tilaajille
Karhunmetsästys

Kar­hun­met­säs­tys

29.08.2021 18:00
Nuoria metsästäjiä tarvitaan, kirjoittaa Elias Tornberg
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoria met­säs­tä­jiä tar­vi­taan, kir­joit­taa Elias Torn­berg

01.04.2021 13:15
Tilaajille
Siikajoelta löytyi hirviekinokokkia – tauti leviää idästä susien mukana

Sii­ka­joel­ta löytyi hir­vie­ki­no­kok­kia – tauti leviää idästä susien mukana

20.12.2020 07:15
Tilaajille
Komission lyijyhaulirajoitus ei kaatunut Euroopan parlamentissa: "Eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi olla toimivaa ja ymmärrettävää, mutta  nyt hyväksytty ehdotus ei ole sellaista"

Ko­mis­sion lyi­jy­hau­li­ra­joi­tus ei kaa­tu­nut Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa: "Eu­roop­pa­lai­sen lain­sää­dän­nön pitäisi olla toi­mi­vaa ja ym­mär­ret­tä­vää, mutta nyt hy­väk­syt­ty ehdotus ei ole sel­lais­ta"

04.12.2020 09:05
Tilaajille
Susien hampaissa on kuollut  tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kymmeniä poroja

Susien ham­pais­sa on kuollut tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kym­me­niä poroja

05.11.2020 15:19
Tilaajille

Runsas ru­sak­ko­kan­ta johti Ou­lai­sis­sa rau­hoi­tus­alueen muu­tok­seen – fa­saa­ni, pel­to­pyy ja koppelo rau­hoi­tet­tu

19.08.2020 13:40

Kyyh­ky­sen­pyyn­ti aloit­taa met­säs­tys­kau­den maa­nan­tai­na – myös hanhien pel­to­met­säs­tys alkaa samalla

09.08.2020 13:00
Ampuma-aselaki muuttuu: Soveltuvuustesti jää pois ja hankinta-aika pitenee

Am­pu­ma-ase­la­ki muut­tuu: So­vel­tu­vuus­tes­ti jää pois ja han­kin­ta-ai­ka pitenee

01.12.2017 13:00
Väinö kaatoi komean sarvipään - pyynti on jännittävää hommaa

Väinö kaatoi komean sar­vi­pään - pyynti on jän­nit­tä­vää hommaa

21.11.2017 13:00
Hirvisoppaa kaikille, Oulainen mukana Suomen suurimmissa peijaisissa

Hir­vi­sop­paa kai­kil­le, Ou­lai­nen mukana Suomen suu­rim­mis­sa pei­jai­sis­sa

24.10.2017 09:28
Sudet tappoivat hirvikoiran: Nelivuotiaalle käyttövaliolle tuli lähtö keskeltä tiukkaa passia

Sudet tap­poi­vat hir­vi­koi­ran: Ne­li­vuo­tiaal­le käyt­tö­va­liol­le tuli lähtö kes­kel­tä tiukkaa passia

22.10.2017 17:12
Eräkirjailija pohti ja perusteli - Leevi Karsikkaalta ilmestyi kirja

Erä­kir­jai­li­ja pohti ja pe­rus­te­li - Leevi Kar­sik­kaal­ta il­mes­tyi kirja

22.10.2017 17:00
Karsikas metsästää aseella ja kameralla - Ahma juoksutti neljä vuotta

Kar­si­kas met­säs­tää aseella ja ka­me­ral­la - Ahma juok­sut­ti neljä vuotta

22.10.2017 13:00
Matkanivan metsästysseura juhli viisikymppisiään - Metsästäjien käytös aika hyvällä mallilla

Mat­ka­ni­van met­säs­tys­seu­ra juhli vii­si­kymp­pi­siään - Met­säs­tä­jien käytös aika hyvällä mal­lil­la

05.10.2017 13:00
Toisilla oli onnellinen loppu: Kaksi hiehoa palasi takaisin kotiin

Toi­sil­la oli on­nel­li­nen loppu: Kaksi hiehoa palasi ta­kai­sin kotiin

08.09.2017 09:55
Takapuoli ronkittu: Karannut hieho päätyi suden suuhun

Ta­ka­puo­li ron­kit­tu: Ka­ran­nut hieho päätyi suden suuhun

07.09.2017 09:05
Vahtimalla saa metsästää perjantaista lähtien
Lukijalta

Vah­ti­mal­la saa met­säs­tää per­jan­tais­ta lähtien

31.08.2017 17:00
Oulaisten metsästysseura rajoittaa metsäkanalintujen pyyntiä

Ou­lais­ten met­säs­tys­seu­ra ra­joit­taa met­sä­ka­na­lin­tu­jen pyyntiä

07.08.2017 06:00
Hirvieläinten pyyntilupiin selvä lisäys

Hir­vi­eläin­ten pyyn­ti­lu­piin selvä lisäys

06.08.2017 17:00