Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

”Ei kiin­teis­tö­kun­tayh­ty­mää”, päätti Raahen seudun kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus esittää, että kuntayhtymä puretaan. Päätös noudattaa kuntayhtymän omistajakuntien enemmistön tahtoa. Kunnista Siikajoki ja Pyhäjoki olivat esittäneet yhtymähallitukselle kuntayhtymä purkamista. Raahe sen sijaan esitti, että hyvinvointikuntayhtymä olisi muutettu kiinteistökuntayhtymäksi.

Perussopimuksen 24 pykälän mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallituksen tehtävänä on huolehtia loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat muuta sovi. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Omaisuuden arvostuksen perusteena käytetään käypää arvoa.

Kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä sopimuksella, joten kuntayhtymän purkamisesta päättäminen ja mahdollisen purkamissopimuksen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat jäsenkuntien valtuustoille.

Valtuustojen hyväksymässä purkamissopimuksessa voidaan  sopia perussopimusta tarkemmin varojen ja velkojen sekä omaisuuden jakamisesta.

Lue digiä _1 kk vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.