Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahessa on ollut koronapositiivinen hammaslääkärissä: jos kävit hammaslääkärissä ja sinulle tuli oireita, hakeudu testiin

Raa­hes­sa on ollut ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen ham­mas­lää­kä­ris­sä: jos kävit ham­mas­lää­kä­ris­sä ja sinulle tuli oi­rei­ta, hakeudu testiin

05.10.2021 17:00
Ensi viikolla Raahessa pääsee ottamaan ensimmäisen rokotteen ilman ajanvarausta, Vihannissa ja Pyhäjoella rokottaminen jatkuu elokuussa

Ensi vii­kol­la Raa­hes­sa pääsee ot­ta­maan en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta, Vi­han­nis­sa ja Py­hä­joel­la ro­kot­ta­mi­nen jatkuu elo­kuus­sa

27.07.2021 08:11
Tilaajille
RAS laajentaa rokottamisen 30 vuotta täyttäviin – heinäkuussa ei vastaanottoa infektiopoliklinikalla

RAS laa­jen­taa ro­kot­ta­mi­sen 30 vuotta täyt­tä­viin – hei­nä­kuus­sa ei vas­taan­ot­toa in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la

05.06.2021 15:00
RAS palkitsee henkilöstön koronavuoden uurastuksesta

RAS pal­kit­see hen­ki­lös­tön ko­ro­na­vuo­den uu­ras­tuk­ses­ta

27.05.2021 18:00
Tilaajille
Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin – aikoja nyt varattavissa netissä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 40-vuo­tiai­siin – aikoja nyt va­rat­ta­vis­sa netissä

21.05.2021 19:41
Korona toi RAS:lle 2,6 miljoonan euron lisäkulut

Korona toi RAS:lle 2,6 mil­joo­nan euron li­sä­ku­lut

25.03.2021 08:27
Tilaajille
RAS siirtyy rokottamaan ikäjärjestyksessä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laajenee, takaisinsoitto ajanvaraukseen avautuu jälleen maanantaina

RAS siirtyy ro­kot­ta­maan ikä­jär­jes­tyk­ses­sä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laa­je­nee, ta­kai­sin­soit­to ajan­va­rauk­seen avautuu jälleen maa­nan­tai­na

14.03.2021 09:00
Ras pistää hankintoihin vuodessa 75 miljoonaa euroa

Ras pistää han­kin­toi­hin vuo­des­sa 75 mil­joo­naa euroa

15.02.2021 08:23
Tilaajille
Joukkorokotukset alkavat Raahen alueella ensi viikolla - ensimmäisenä rokotettavien ajanvaraus avautuu huomenna

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set alkavat Raahen alueel­la ensi vii­kol­la - en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tet­ta­vien ajan­va­raus avautuu huo­men­na

10.02.2021 14:50
Kauan odotettua koronarokotetta tuli Raaheen – Rokottajina oli tuttu raahelaispariskunta

Kauan odo­tet­tua ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tuli Raaheen – Ro­kot­ta­ji­na oli tuttu raa­he­lais­pa­ris­kun­ta

08.01.2021 08:05
Tilaajille
Manninen kuntayhtymän viestintäpäällikön valinnasta: Toiselle kierrokselle menee

Man­ni­nen kun­ta­yh­ty­män vies­tin­tä­pääl­li­kön va­lin­nas­ta: Toi­sel­le kier­rok­sel­le menee

05.11.2020 10:00
Tilaajille

Mar­juk­ka Man­ni­nen va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si

28.02.2020 19:50