Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Py­hä­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Huol­ta­ja­ko­ro­tus tuo 75 euroa kuussa lisää, jos opis­ke­li­jal­la on ala­ikäi­nen lapsi

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Alaikäistä lasta huoltava opiskelija saa vuoden 2018 alusta alkaen opintorahaansa huoltajakorotuksen, joka on 75 euroa kuukaudessa. Lisäksi korkeakouluopiskelija voi saada enimmäistukiajan pidennyksen aiempaa helpommin, kun suorittamatta olevien opintojen määrä ei enää vaikuta pidennyksen saamiseen.

Huoltajakorotus koskee niitä opintorahan saajia, jotka ovat alle 18-vuotiaan lapsen huoltajia. Huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä. Huoltajakorotus voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun opintorahan saajasta on tullut lapsen huoltaja.

Huoltajakorotus on 75 e/kk riippumatta lasten lukumäärästä. Se maksetaan lapsen huoltajalle tai molemmille huoltajille riippumatta siitä, kenen luona lapsi asuu.

Huoltajakorotuksen maksaminen päättyy, kun opintorahan maksaminen loppuu, nuorin lapsi täyttää 18 vuotta tai huoltajuus päättyy muusta syystä.

Mahdollisuus saada pidennystä enimmäistukiaikaan paranee

Jos korkeakouluopiskelijan opintotuen tukikuukaudet loppuvat ennen tutkinnon suorittamista, on mahdollista, että hänen enimmäistukiaikaansa pidennetään. Enintään 9 tukikuukauden mittaisen pidennyksen voi saada, jos opiskelijalla on ollut korkeakouluopintojen aikana sairaus tai muu erityisen painava syy, joka on viivästyttänyt opintoja. Tammikuusta alkaen pidennys voidaan myöntää riippumatta siitä, kuinka paljon opintoja on suorittamatta.

Lisäksi nyt vahvistettiin opintojen päätoimisuutta ja lukuvuoden opintotukiaikoja koskevat lainmuutokset, jotka tulevat voimaan 1.8.2018. Niihin sisältyy esimerkiksi se, että ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintotukiaika on aina 10 kuukautta lukuvuodessa elokuun alusta toukokuun loppuun.

Muista myös muut opintotukeen tulevat muutokset

Jo aiemmin on tiedotettu niin ikään vuoden 2018 alussa voimaan tulevasta lainmuutoksesta, jonka perusteella vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahan määrään. Lisäksi 1.1.2018 alkaen opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan ja opintotuen maksupäivä muuttuu.