Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kela
Lapsilisiin korotuksia tänä vuonna

Lap­si­li­siin ko­ro­tuk­sia tänä vuonna

07.01.2024 06:00
Tilaajille
Nyt huijataan Kelan nimissä – tunnista ja torju huijausviestit

Nyt hui­ja­taan Kelan ni­mis­sä – ­tun­nis­ta ja torju hui­jaus­vies­tit

16.11.2023 09:26
Muistathan hakea koulumatkatukea hyvissä ajoin

Muis­tat­han hakea kou­lu­mat­ka­tu­kea hyvissä ajoin

03.08.2023 17:00
Tilaajille
Vuoden Suomessa asuneille ukrainalaisille oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yhdistelmälomake helpottaa Kela-kortin ja lapsilisän hakemista

Vuoden Suo­mes­sa asu­neil­le uk­rai­na­lai­sil­le oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yh­dis­tel­mä­lo­ma­ke hel­pot­taa Ke­la-kor­tin ja lap­si­li­sän ha­ke­mis­ta

26.02.2023 21:00
Muutoksia Kelan matkakorvauksiin vuoden alusta – Matkakattokortti poistuu käytöstä

Muu­tok­sia Kelan mat­ka­kor­vauk­siin vuoden alusta – Mat­ka­kat­to­kort­ti poistuu käy­tös­tä

18.12.2022 21:00
Tilaajille
Kela-taksien vaikeudet helpottaneet – ongelmia vielä yksittäisissä matkoissa

Ke­la-tak­sien vai­keu­det hel­pot­ta­neet – on­gel­mia vielä yk­sit­täi­sis­sä mat­kois­sa

13.02.2022 13:30
Tilaajille
Kelan palvelupiste muuttaa Oulaisissa - Ryhmäpäällikkö tosin muistuttaa, että harva asia vaatii enää paikan päällä käymistä, puhelinpalvelussa autetaan

Kelan pal­ve­lu­pis­te muuttaa Ou­lai­sis­sa - Ryh­mä­pääl­lik­kö tosin muis­tut­taa, että harva asia vaatii enää paikan päällä käy­mis­tä, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa au­te­taan

22.11.2021 16:22
Tilaajille
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Oulaistelaiset huolestuivat somessa Kelan palveluiden saatavuudesta, Kelan viestintä vastaa huhuihin

Ou­lais­te­lai­set huo­les­tui­vat somessa Kelan pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­ta, Kelan vies­tin­tä vastaa hu­hui­hin

20.10.2021 13:28
Tilaajille
Jos koronavirusinfektioon sairastuneen työkyvyttömyys pitkittyy, hän voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa

Jos ko­ro­na­vi­rus­in­fek­tioon sai­ras­tu­neen työ­ky­vyt­tö­myys pit­kit­tyy, hän voi hakea Kelasta sai­raus­päi­vä­ra­haa

11.09.2021 15:00
Tilaajille
Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia lauantaista lähtien

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia lauan­tais­ta lähtien

26.03.2021 18:00
Tilaajille
Yhä useampi hoitaa Kela-asiat netissä tai puhelimessa Pohjois-Pohjanmaalla

Yhä useampi hoitaa Ke­la-asiat netissä tai pu­he­li­mes­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

12.12.2020 09:00
Tilaajille
Osa työttömyysturvan lakimuutoksista jatkuu maaliskuun loppuun

Osa työt­tö­myys­tur­van la­ki­muu­tok­sis­ta jatkuu maa­lis­kuun loppuun

05.12.2020 20:00
Tilaajille
Elatustuki ja elatusapu nousevat vuoden 2021 alussa

Ela­tus­tu­ki ja ela­tus­apu nou­se­vat vuoden 2021 alussa

03.12.2020 20:00
Tilaajille
Varo huijausyritystä: Kelan nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia ja luottokorttitietoja

Varo hui­jau­sy­ri­tys­tä: Kelan nimissä ka­las­tel­laan verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia ja luot­to­kort­ti­tie­to­ja

22.10.2020 14:37

Sel­vi­tys Kelan han­kin­nois­ta val­mis­tui – Toi­min­ta­ta­po­ja lai­te­taan uusiksi

06.04.2019 13:00
Huoltajakorotus tuo 75 euroa kuussa lisää, jos opiskelijalla on alaikäinen lapsi

Huol­ta­ja­ko­ro­tus tuo 75 euroa kuussa lisää, jos opis­ke­li­jal­la on ala­ikäi­nen lapsi

01.01.2018 11:31