Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Kolumni
Tilaajille

Kan­sa­lais­tai­to­jen opetus kou­lui­hin?

Oulainen

Kuntavaalit ovat nyt takana ja toivon mukaan sopuisa yhteistyö voi syksyllä alkaa.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja keskustelua, se on sitä myös kunnallisella tasolla. Politiikassa pitäisi pyrkiä aina yhteiseen hyvään, siellä siis ei ajeta yksittäisen kuntalaisen etua.