Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutus
Viimeisin 24 tuntia
"Motivaatio on ihme voima" –Rehtori Markku Leppäjärvi kannustaa nuoria uskomaan unelmiinsa, Oulaisten lukion lakkiaisjuhlassa mukana myös vuoden 1973 ylioppilaat

"Mo­ti­vaa­tio on ihme voima" –Reh­to­ri Markku Lep­pä­jär­vi kan­nus­taa nuoria us­ko­maan unel­miin­sa, Ou­lais­ten lukion lak­kiais­juh­las­sa mukana myös vuoden 1973 yli­op­pi­laat

03.06.2023 12:43
Tilaajille
"Motivaatio on ihme voima" –Oulaisten lukion rehtori Markku Leppäjärvi kannustaa nuoria uskomaan unelmiinsa

"Mo­ti­vaa­tio on ihme voima" –Ou­lais­ten lukion rehtori Markku Lep­pä­jär­vi kan­nus­taa nuoria us­ko­maan unel­miin­sa

03.06.2023 12:34
Tilaajille
Kuukausi
Törmikoski ja Klemetti opiskelijavaihdossa Saksassa: Nostalginen, vanha Burg Schnellenbergin linna tuli kuukauden aikana tutuksi

Tör­mi­kos­ki ja Kle­met­ti opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Sak­sas­sa: Nos­tal­gi­nen, vanha Burg Schnel­len­ber­gin linna tuli kuu­kau­den aikana tutuksi

01.06.2023 06:00
Tilaajille
Vihannin yhtenäiskoulussa on avoimet ovet torstaina

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lus­sa on avoimet ovet tors­tai­na

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Katso lista: Koulutuskeskus Jedulta ammattiin valmistui 535 opiskelijaa

Katso lista: Kou­lu­tus­kes­kus Jedulta am­mat­tiin val­mis­tui 535 opis­ke­li­jaa

29.05.2023 12:27
Tilaajille
Moottoriurheilumekaanikoksi opiskellut Tuukka Honkala kannustaa pitämään tavoitteista kiinni: "En minäkään nuorena erottanut sytytystulppaa männästä"

Moot­to­ri­ur­hei­lu­me­kaa­ni­kok­si opis­kel­lut Tuukka Honkala kan­nus­taa pi­tä­mään ta­voit­teis­ta kiinni: "En mi­nä­kään nuorena erot­ta­nut sy­ty­tys­tulp­paa män­näs­tä"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

18.05.2023 17:00
Tilaajille
Mira Hanhikorpi inspiroi ja motivoi Oulaisten lukiolaisia omalla uratarinallaan: Keskiverto-opiskelijana lääkikseen

Mira Han­hi­kor­pi ins­pi­roi ja motivoi Ou­lais­ten lu­kio­lai­sia omalla ura­ta­ri­nal­laan: Kes­ki­ver­to-opis­ke­li­ja­na lää­kik­seen

17.05.2023 11:00
Tilaajille
Kevään uudet ylioppilaat –Päivitämme nimilistaa, kun saamme kouluilta tietoja

Kevään uudet yli­op­pi­laat –Päi­vi­täm­me ni­mi­lis­taa, kun saamme kou­luil­ta tietoja

16.05.2023 09:22
Tilaajille
JEDUn opiskelijoille neljä SM-mitalia Espoon Taitaja2023-finaalista

JEDUn opis­ke­li­joil­le neljä SM-mi­ta­lia Espoon Taitaja2023-fi­naa­lis­ta

12.05.2023 12:18
Tilaajille
Kahen Kahavit: Makkaratekniikalla voi tehdä keramiikkaa ja kankaasta kissoja –Kurkistimme Jokihelmen opiston näyttelyviikonlopun antiin

Kahen Ka­ha­vit: Mak­ka­ra­tek­nii­kal­la voi tehdä ke­ra­miik­kaa ja kan­kaas­ta kissoja –Kur­kis­tim­me Jo­ki­hel­men opiston näyt­te­ly­vii­kon­lo­pun antiin

05.05.2023 14:00
Tilaajille
Vanhemmat
Opettajat lomautetaan Oulaisissa viikoksi, muu kaupungin henkilöstö on lomautettuna kaksi viikkoa

Opet­ta­jat lo­mau­te­taan Ou­lai­sis­sa vii­kok­si, muu kau­pun­gin hen­ki­lös­tö on lo­mau­tet­tu­na kaksi viikkoa

25.04.2023 13:30 2
Tilaajille
Marjut Lehtonen voi vetää koko kokouksen: Oulaisten kaupunginhallituksen opettaja-puheenjohtajan jääviys selvitetty ennen kokousta

Marjut Leh­to­nen voi vetää koko ko­kouk­sen: Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen opet­ta­ja-pu­heen­joh­ta­jan jääviys sel­vi­tet­ty ennen ko­kous­ta

24.04.2023 13:12 1
Tilaajille
Oulaisten opettajat ilmaisevat huolensa: Janne Kukkola konkretisoi, miten lomautukset ja tuntikehysleikkaus iskisivät heihin kahta kautta

Ou­lais­ten opet­ta­jat il­mai­se­vat huo­len­sa: Janne Kukkola konk­re­ti­soi, miten lo­mau­tuk­set ja tun­ti­ke­hys­leik­kaus is­ki­si­vät heihin kahta kautta

20.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Vihreät sarkahirvitykset jalassa hiihtäen kouluun, lukijatarinassa palataan menneiden vuosien koulumuistoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät sar­ka­hir­vi­tyk­set jalassa hiih­täen kou­luun, lu­ki­ja­ta­ri­nas­sa pa­la­taan men­nei­den vuosien kou­lu­muis­toi­hin

19.04.2023 15:33
Tilaajille
Raahe kilpailuttamassa lukiolaisille ilmaisen ajo-opetuksen

Raahe kil­pai­lut­ta­mas­sa lu­kio­lai­sil­le il­mai­sen ajo-ope­tuk­sen

18.04.2023 17:00
Tilaajille
Kalajoella pelastuslaitosten ja Pelastusopiston koulutus: "Koulutuksen vuoksi pelastuslaitosten ajoneuvoja on liikkeellä Kalajoen ympäristössä"

Ka­la­joel­la pe­las­tus­lai­tos­ten ja Pe­las­tus­opis­ton kou­lu­tus: "Kou­lu­tuk­sen vuoksi pe­las­tus­lai­tos­ten ajo­neu­vo­ja on liik­keel­lä Ka­la­joen ym­pä­ris­tös­sä"

17.04.2023 14:00
Miehittämättömillä mäkiautoilla kisataan vappuna Haapavedellä –Mukaan haastetaan kaikki kiinnostuneet naapurikunnistakin

Mie­hit­tä­mät­tö­mil­lä mä­ki­au­toil­la ki­sa­taan vappuna Haa­pa­ve­del­lä –Mukaan haas­te­taan kaikki kiin­nos­tu­neet naa­pu­ri­kun­nis­ta­kin

16.04.2023 13:30
Tilaajille