Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Koulutus
Kuukausi
Ravureiden valmennus päättyy Ruukin hevoskeskuksessa mutta raviopetus jatkuu – yhteistyö ravivalmentajan kanssa loppuu

Ra­vu­rei­den val­men­nus päättyy Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa mutta ra­vi­ope­tus jatkuu – yh­teis­työ ra­vi­val­men­ta­jan kanssa loppuu

11.06.2022 13:30
Tilaajille
Koulumuseo etsii yhä paikkaansa Oulaisissa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaihtoehtoa tutkitaan seuraavaksi, koska puulukiolle museo ei sovi

Kou­lu­mu­seo etsii yhä paik­kaan­sa Ou­lai­sis­sa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaih­to­eh­toa tut­ki­taan seu­raa­vak­si, koska puu­lu­kiol­le museo ei sovi

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Alueellinen maanpuolustuskurssi alkoi Raahessa – ylijohtaja Savolainen: "Elämme muuttuneessa toimintaympäristössä"

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si alkoi Raa­hes­sa – yli­joh­ta­ja Sa­vo­lai­nen: "Elämme muut­tu­nees­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä"

06.06.2022 21:00
Tilaajille
Erika Hurnasti ja Elsa Murto ovat koulukavereita

Erika Hur­nas­ti ja Elsa Murto ovat kou­lu­ka­ve­rei­ta

03.06.2022 08:11
Tilaajille
Matti Väänänen aloitti JEDUn palveluksessa

Matti Vää­nä­nen aloitti JEDUn pal­ve­luk­ses­sa

03.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisten Lehtopään koulussa on opittu jo reippaat sata vuotta

Ou­lais­ten Leh­to­pään kou­lus­sa on opittu jo reip­paat sata vuotta

02.06.2022 13:30
Tilaajille
Lehtopään koulussa

Leh­to­pään kou­lus­sa

01.06.2022 12:29
Tilaajille
Vanhemmat
Koulutuskeskus Jedusta ammattiin valmistui 540 opiskelijaa

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta am­mat­tiin val­mis­tui 540 opis­ke­li­jaa

31.05.2022 13:02
Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"

Vie­rai­lim­me Poh­jois-Poh­jan­maan ai­noas­sa nais­van­ki­las­sa ja ta­pa­sim­me vangin, jonka elämän suunta kääntyi opis­ke­le­mal­la – "Teen per­hee­ni ja lapseni yl­peik­si"

30.05.2022 21:00
Tilaajille
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 21:00
Tilaajille
Pirttikosken koulu

Pirt­ti­kos­ken koulu

28.05.2022 21:09
Tilaajille
"Ainakin 20 kierrosta tavoitteena" –Juho Oksan koulun oppilaat lähtivät innokkaasti kävelemään euroja ukrainalaisten auttamiseksi

"Ai­na­kin 20 kier­ros­ta ta­voit­tee­na" –Juho Oksan koulun op­pi­laat läh­ti­vät in­nok­kaas­ti kä­ve­le­mään euroja uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

27.05.2022 10:23
Tilaajille
Juho Oksan koulun kevätkävelyllä kerättiin varoja Ukrainan hyväksi

Juho Oksan koulun ke­vät­kä­ve­lyl­lä ke­rät­tiin varoja Uk­rai­nan hyväksi

27.05.2022 09:56
Tilaajille
Veikko Rättyän muistikuvia Lehtopäästä ja koulunkäynnistä: "Magnetofonia käytettiin lähinnä englannin kielen tunneilla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Veikko Rättyän muis­ti­ku­via Leh­to­pääs­tä ja kou­lun­käyn­nis­tä: "Mag­ne­to­fo­nia käy­tet­tiin lähinnä eng­lan­nin kielen tun­neil­la"

25.05.2022 12:06
Tilaajille
Kolme SM-hopeaa Haapavedelle ja Oulaisiin: Jedun opiskelijat menestyivät Taitaja-kisassa

Kolme SM-ho­peaa Haa­pa­ve­del­le ja Ou­lai­siin: Jedun opis­ke­li­jat me­nes­tyi­vät Tai­ta­ja-ki­sas­sa

20.05.2022 17:00
Tilaajille
Mitä nuoret ajattelevat? Oulaisten lukiolaiset lupaavat, että uuden runokirjan myötä pääsee kurkistamaan nuorten pään sisälle

Mitä nuoret ajat­te­le­vat? Ou­lais­ten lu­kio­lai­set lu­paa­vat, että uuden ru­no­kir­jan myötä pääsee kur­kis­ta­maan nuorten pään sisälle

17.05.2022 21:00
Tilaajille
Kevään 2022 uudet ylioppilaat: Katso nimilista täältä

Kevään 2022 uudet yliop­pi­laat: Katso ni­mi­lis­ta täältä

17.05.2022 10:04
"On rohkeutta heittäytyä avoimesti luovuuden voiman vietäväksi" –Jokihelmen opiston rehtori Anu Hultqvist kannustaa kevätnäyttelyn myötä opiskelemaan uutta –Katso kuvia Oulaisten näyttelystä

"On roh­keut­ta heit­täy­tyä avoi­mes­ti luo­vuu­den voiman vie­tä­väk­si" –Jo­ki­hel­men opiston rehtori Anu Hultq­vist kan­nus­taa ke­vät­näyt­te­lyn myötä opis­ke­le­maan uutta –Katso kuvia Ou­lais­ten näyt­te­lys­tä

15.05.2022 20:46
Tilaajille
Saarenkoulun liikuntahalli

Saa­ren­kou­lun lii­kun­ta­hal­li

13.05.2022 13:10
Tilaajille
Katso nimet: Oulaisten 4H-yhdistys palkitsi aktiivisia kerholaisia

Katso nimet: Ou­lais­ten 4H-yh­dis­tys pal­kit­si ak­tii­vi­sia ker­ho­lai­sia

10.05.2022 13:30
Tilaajille