Musiikkimaistiaisia: Kahen Ka­ha­vit: "En kai minä mikään ju­ke­bo­xi ole!" -Toi­mi­tuk­sen mu­siik­ki­ma­ku on melko laaja kä­si­tys, ar­vaat­ko kenen fa­ni­ku­va on Helin työ­pöy­däl­lä?

Yllätys pellossa: "Alkoi tuntua siltä, että ky­sees­sä on jotain pä­re­kat­to­nau­lo­ja suu­rem­paa" Näin kuvaa 115 so­ta-ai­kais­ta kra­naat­tia Ou­lai­sis­ta pel­los­ta löy­tä­nyt Veli Pekka Saari

Kurkistus Papinkadulle: Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

Koulutus
Kuukausi
Hyvää koulua kannattaa vielä odottaa, Saaren kouluun pääsee muuttamaan reilun vuoden päästä

Hyvää koulua kan­nat­taa vielä odot­taa, Saaren kouluun pääsee muut­ta­maan reilun vuoden päästä

10.10.2021 09:17
Tilaajille
Saaren koulukeskus Pyhäjoella 8.10.2020

Saaren kou­lu­kes­kus Py­hä­joel­la 8.10.2020

10.10.2021 09:15
Tilaajille
Saaren koulukeskus

Saaren kou­lu­kes­kus

10.10.2021 09:15
Tilaajille
Saaren koulukeskus Pyhäjoella on edennyt harjakaisvaiheeseen

Saaren kou­lu­kes­kus Py­hä­joel­la on edennyt har­ja­kais­vai­hee­seen

10.10.2021 09:14
Tilaajille
Vanhemmat
Palkataanko Kärsämäen kouluille kouluvalmentaja? Kunnanvaltuusto päättää asiasta maanantaina

Pal­ka­taan­ko Kär­sä­mäen kou­luil­le kou­lu­val­men­ta­ja? Kun­nan­val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

25.09.2021 15:00
Tilaajille
Onnistunut linjaus: Aini Ojala uskoo, että laadukas monimuotoinen hoitajakoulutus hoidetaan Oulaisista koko Suomeen jo lähitulevaisuudessa

On­nis­tu­nut lin­jaus: Aini Ojala uskoo, että laa­du­kas mo­ni­muo­toi­nen hoi­ta­ja­kou­lu­tus hoi­de­taan Ou­lai­sis­ta koko Suomeen jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

16.09.2021 12:00
Tilaajille
Ammattitaidon SM-hopeaa IIro Iso-Junnolle, joka valmistui Jedun Haapaveden toimipisteestä

Am­mat­ti­tai­don SM-ho­peaa IIro Iso-Jun­nol­le, joka val­mis­tui Jedun Haa­pa­ve­den toi­mi­pis­tees­tä

12.09.2021 15:00
Tilaajille
Haapaveden opiston tiloissa opiskelevien keski-ikä romahti – eskarilaiset tulivat taloon

Haa­pa­ve­den opiston ti­lois­sa opis­ke­le­vien kes­ki-ikä romahti – es­ka­ri­lai­set tulivat taloon

10.08.2021 13:18
Tilaajille
Kansalaistaitojen opetus kouluihin?
Kolumni

Kan­sa­lais­tai­to­jen opetus kou­lui­hin?

28.07.2021 15:12
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja ja Pyhäjoen kunta allekirjoittivat yli 3 miljoonan euron urakkasopimuksen liikuntahallista

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja ja Py­hä­joen kunta al­le­kir­joit­ti­vat yli 3 mil­joo­nan euron urak­ka­so­pi­muk­sen lii­kun­ta­hal­lis­ta

01.07.2021 18:00
Tilaajille
Opettajatentissä Pyhäjoen Johanna Karjaluoto-Pisilä: "Kyllä kämmenet hikosivat kun työhaastattelu koitti"

Opet­ta­ja­ten­tis­sä Py­hä­joen Johanna Kar­ja­luo­to-Pi­si­lä: "Kyllä käm­me­net hi­ko­si­vat kun työ­haas­tat­te­lu koitti"

19.06.2021 08:00
Tilaajille
Kotitalousopettaja Tuija Vainionpää: "Otetaan lapset pienestä pitäen mukaan kotitöihin"

Ko­ti­ta­lous­opet­ta­ja Tuija Vai­nion­pää: "O­te­taan lapset pie­nes­tä pitäen mukaan ko­ti­töi­hin"

18.06.2021 13:00
Tilaajille
Oppilaat loihtivat läksiäisiksi liitutaitoja

Op­pi­laat loih­ti­vat läk­siäi­sik­si lii­tu­tai­to­ja

16.06.2021 18:00
Tilaajille
Järvikuona: Toukokuussa perutut Taitaja-finaalit järjestetään JEDUn Kalajoen toimipisteessä syksyllä

Jär­vi­kuo­na: Tou­ko­kuus­sa perutut Tai­ta­ja-fi­naa­lit jär­jes­te­tään JEDUn Ka­la­joen toi­mi­pis­tees­sä syk­syl­lä

14.06.2021 18:00
Tilaajille
Opettajatentissä Aija Haukka: "Viimeisin maitohampaani irtosi kun olin noin 50-vuotias"

Opet­ta­ja­ten­tis­sä Aija Haukka: "Vii­mei­sin mai­to­ham­paa­ni irtosi kun olin noin 50-vuo­tias"

12.06.2021 08:00
Tilaajille
"Seikkailupuistoreissu oli koko vuoden huippujuttu"

"Seik­kai­lu­puis­to­reis­su oli koko vuoden huip­pu­jut­tu"

10.06.2021 09:42
Tilaajille
Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiikkuun?

Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiik­kuun?

10.06.2021 09:06
Tilaajille
Matematiikka on paljon numeroita ja kirjaimia
Kolumni

Ma­te­ma­tiik­ka on paljon nu­me­roi­ta ja kir­jai­mia

09.06.2021 15:30
Tilaajille
Veli Tirilä: Kunnan elinvoimaa luodaan kasvatuksella ja koulutuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Veli Tirilä: Kunnan elin­voi­maa luodaan kas­va­tuk­sel­la ja kou­lu­tuk­sel­la

08.06.2021 15:16
Tilaajille
Sairaanhoitajakoulutus alkaa kahdella 30 oppilaan ryhmällä Raahessa: "On hienoa, että tällä alueella alkava koulutus herättää näin kovaa kiinnostusta"

Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus alkaa kah­del­la 30 op­pi­laan ryh­mäl­lä Raa­hes­sa: "On hienoa, että tällä alueel­la alkava kou­lu­tus he­rät­tää näin kovaa kiin­nos­tus­ta"

26.04.2021 08:18
Tilaajille