Koulutus
Viimeisin 12 tuntia

Ko­ti­ta­lous­opet­ta­ja Tuija Vai­nion­pää: "O­te­taan lapset pie­nes­tä pitäen mukaan ko­ti­töi­hin"

13:00
Tilaajille
Kuukausi

Op­pi­laat loih­ti­vat läk­siäi­sik­si lii­tu­tai­to­ja

16.06.2021 18:00
Tilaajille

Jär­vi­kuo­na: Tou­ko­kuus­sa perutut Tai­ta­ja-fi­naa­lit jär­jes­te­tään JEDUn Ka­la­joen toi­mi­pis­tees­sä syk­syl­lä

14.06.2021 18:00
Tilaajille

Opet­ta­ja­ten­tis­sä Aija Haukka: "Vii­mei­sin mai­to­ham­paa­ni irtosi kun olin noin 50-vuo­tias"

12.06.2021 08:00
Tilaajille

"Seik­kai­lu­puis­to­reis­su oli koko vuoden huip­pu­jut­tu"

10.06.2021 09:42
Tilaajille
Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiikkuun?

Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiik­kuun?

10.06.2021 09:06
Tilaajille
Kolumni

Ma­te­ma­tiik­ka on paljon nu­me­roi­ta ja kir­jai­mia

09.06.2021 15:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Veli Tirilä: Kunnan elin­voi­maa luodaan kas­va­tuk­sel­la ja kou­lu­tuk­sel­la

08.06.2021 15:16
Tilaajille
Vanhemmat

Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus alkaa kah­del­la 30 op­pi­laan ryh­mäl­lä Raa­hes­sa: "On hienoa, että tällä alueel­la alkava kou­lu­tus he­rät­tää näin kovaa kiin­nos­tus­ta"

26.04.2021 08:18
Tilaajille

Haa­pa­ve­del­lä alkaa lä­hi­hoi­ta­jan tut­kin­toon täh­tää­vä op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

17.04.2021 09:00
Tilaajille

JEDU kiin­nos­ti nuoria aiempaa enem­män, kou­lu­tuk­siin oli en­si­si­jai­sia ha­ki­joi­ta 654

11.04.2021 09:00
Tilaajille

Sport­ti­nen Seena Arvio on tyy­ty­väi­nen kolme vuotta sitten te­ke­mäs­tään va­lin­nas­ta – hän val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa lii­kun­ta­neu­vo­jak­si nuorten suo­si­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta

16.02.2021 08:02
Tilaajille
Kolumni

Va­lin­to­jen edessä: Lop­pu­elä­män ammatti

03.02.2021 12:46
Tilaajille

Jedu jatkaa etä­ope­tus­ta ys­tä­vän­päi­vään saakka, mutta lä­hi­ope­tus­ta saa ta­paus­koh­tai­ses­ti

27.01.2021 14:55
Tilaajille

"Pää­tös­tä olisi voinut siirtää vuo­del­la" – op­pi­vel­vol­li­suu­den nosto tuo kun­nil­le uutta te­ke­mis­tä ja uusia kuluja

25.12.2020 12:00
Tilaajille

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kiih­dy­tys­kais­ta laa­je­nee luon­non­va­ra-alal­le, mukana lu­kioi­ta ja am­mat­ti­kou­lu­ja alueel­ta

14.12.2020 10:37
Tilaajille

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus olla ja osal­lis­tua, Riikka Sirkko väit­te­li toh­to­rik­si kou­lu­maail­man in­kluu­sios­ta

10.12.2020 11:00
Tilaajille

Jedussa opis­ke­le­va Hen­riik­ka Mas­to­kan­gas johtaa Suomen Opis­ke­li­ja-Al­lians­sia

29.11.2020 12:00
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

27.11.2020 07:55
Tilaajille

Cent­rial­le eri­tyis­ra­hoi­tus­ta, 475 000 euroa koh­den­ne­taan alueen elin­kei­no­elä­män ke­hit­tä­mi­seen

24.11.2020 16:00
Tilaajille