Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutus
Viimeisin tunti
Nyt pitäisi aktivoida vielä korkeakouluopiskelijat liikkumaan

Nyt pitäisi ak­ti­voi­da vielä kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat liik­ku­maan

12:00
Tilaajille
Viikko
Uutta koulutusta suunnitellessa kuunnellaan tarkasti yrityselämää – Raahessa alkaa ensi syksyllä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Uutta kou­lu­tus­ta suun­ni­tel­les­sa kuun­nel­laan tar­kas­ti yri­tys­elä­mää – Raa­hes­sa alkaa ensi syk­syl­lä tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tus

03.02.2023 11:00
Tilaajille
Jedu jatkaa kehitysjohtajan hakua

Jedu jatkaa ke­hi­tys­joh­ta­jan hakua

02.02.2023 13:50
Hiihtävä opettaja on hyvä esimerkki, nassikkapainia tulossa liikuntatunneille –Katso video ja kuvagalleria Petäjäskosken koululta

Hiih­tä­vä opet­ta­ja on hyvä esi­merk­ki, nas­sik­ka­pai­nia tulossa lii­kun­ta­tun­neil­le –Katso video ja ku­va­gal­le­ria Pe­tä­jäs­kos­ken kou­lul­ta

02.02.2023 06:00
Tilaajille
Petäjäskosken koulun 5.-luokkalaisilla on intoa liikuntaan niin paljon, että viikkotunteja voisi olla enemmänkin

Pe­tä­jäs­kos­ken koulun 5.-luok­ka­lai­sil­la on intoa lii­kun­taan niin paljon, että viik­ko­tun­te­ja voisi olla enem­män­kin

01.02.2023 15:48
Tilaajille
Katso tulokset: Oulaisten koululaisten uintikilpailuiden tulokset luokittain

Katso tu­lok­set: Ou­lais­ten kou­lu­lais­ten uin­ti­kil­pai­lui­den tu­lok­set luo­kit­tain

30.01.2023 13:03
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pyhäjokiseudun digitunnit alkoivat

Py­hä­jo­ki­seu­dun di­gi­tun­nit al­koi­vat

27.01.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Digikoulussa kukaan lukija ei jää luokalle, trio pitää siitä huolen

Kahen Ka­ha­vit: Di­gi­kou­lus­sa kukaan lukija ei jää luo­kal­le, trio pitää siitä huolen

27.01.2023 13:59 1
Tilaajille
Kouluverkkoselvityksen etenemistahti on selvillä, ensimmäinen kokous työryhmällä perjantaina –Katso tästä, milloin koulukohtaiset kuulemiset pidetään

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen ete­ne­mis­tah­ti on sel­vil­lä, en­sim­mäi­nen kokous työ­ryh­mäl­lä per­jan­tai­na –Katso tästä, milloin kou­lu­koh­tai­set kuu­le­mi­set pi­de­tään

26.01.2023 10:17
Tilaajille
Mieluisat työhaasteet toivat aikoinaan takaisin Oulaisiin –Suvi Koskenlaine kävi kertomassa työurastaan lukiolaisille

Mie­lui­sat työ­haas­teet toivat ai­koi­naan ta­kai­sin Ou­lai­siin –Suvi Kos­ken­lai­ne kävi ker­to­mas­sa työ­uras­taan lu­kio­lai­sil­le

25.01.2023 11:07
Tilaajille
Jedu lähtee Taitaja-semifinaaleihin 43 kilpailijan voimin: SM-paikoista kilpaillaan Oulaisissa, Ylivieskassa ja Kalajoella

Jedu lähtee Tai­ta­ja-se­mi­fi­naa­lei­hin 43 kil­pai­li­jan voimin: SM-pai­kois­ta kil­pail­laan Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa ja Ka­la­joel­la

24.01.2023 17:00
Tilaajille
Sotkemista yöllä jopa tulen kanssa, rehtori Jarmo Mäkinen kertoo, miten häiriökäyttäytyminen näkyy Juho Oksan koulun pihalla

Sot­ke­mis­ta yöllä jopa tulen kanssa, rehtori Jarmo Mäkinen kertoo, miten häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen näkyy Juho Oksan koulun pihalla

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Jedulle palkataan kehitysjohtaja: Katso ketkä kolme valittiin haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointiin

Jedulle pal­ka­taan ke­hi­tys­joh­ta­ja: Katso ketkä kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

20.01.2023 10:54
Jedun yhtymähallitus käsittelee uuden kehitysjohtajan valintaa torstaiaamuna

Jedun yh­ty­mä­hal­li­tus kä­sit­te­lee uuden ke­hi­tys­joh­ta­jan va­lin­taa tors­tai­aa­mu­na

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisten kouluverkkotyölle nimettiin kaksi taustaryhmää –Katso henkilöt, jotka hallitus niihin valitsi

Ou­lais­ten kou­lu­verk­ko­työl­le ni­met­tiin kaksi taus­ta­ryh­mää –Katso hen­ki­löt, jotka hal­li­tus niihin valitsi

17.01.2023 17:00
Tilaajille
Liminka loi ennätysajassa kaksikielisen opetuspolun eskarista lukioon – ”Kun Limingassa päätetään jotain, se tehdään yhteen hiileen puhaltamalla”
Mainos Limingan kunta

Liminka loi en­nä­tys­ajas­sa kak­si­kie­li­sen ope­tus­po­lun es­ka­ris­ta lukioon – ”Kun Li­min­gas­sa pää­te­tään jotain, se tehdään yhteen hiileen pu­hal­ta­mal­la”

17.01.2023 16:55
Kouluverkon selvitystyötä syvennetään Oulaisissa – Nyt nimetään työryhmiä ja linjataan aikataulusta

Kou­lu­ver­kon sel­vi­tys­työ­tä sy­ven­ne­tään Ou­lai­sis­sa – Nyt ni­me­tään työ­ryh­miä ja lin­ja­taan ai­ka­tau­lus­ta

16.01.2023 06:00
Tilaajille
Eläintenkouluttajaksi voi opiskella Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella

Eläin­ten­kou­lut­ta­jak­si voi opis­kel­la Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­sel­la

14.01.2023 13:30
Tilaajille
Kyösti Rajaniemi aloitti teknisenä johtajana Oulaisissa: "Halusin uusia haasteita"

Kyösti Ra­ja­nie­mi aloitti tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na Ou­lai­sis­sa: "Ha­lu­sin uusia haas­tei­ta"

12.01.2023 11:00
Tilaajille