Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Koulutus
Kuukausi
Ilmavoimien Ruska 22 -ilmaharjoitus alkaa maanantaina: "Harjoitus näkyy ja kuuluu suuressa osassa maata"

Il­ma­voi­mien Ruska 22 -il­ma­har­joi­tus alkaa maa­nan­tai­na: "Har­joi­tus näkyy ja kuuluu suu­res­sa osassa maata"

01.10.2022 17:00
"Työtä on saanut tehdä omalla persoonalla" –Lukion rehtori Tapio Matinlauri innostui oppilaan aivastuksesta ja siitä lähti syntymään historiallinen näytelmä

"Työtä on saanut tehdä omalla per­soo­nal­la" –Lukion rehtori Tapio Ma­tin­lau­ri in­nos­tui op­pi­laan ai­vas­tuk­ses­ta ja siitä lähti syn­ty­mään his­to­rial­li­nen näy­tel­mä

28.09.2022 14:47
Tilaajille
"Lähtökohta on se, että ihminen alkaa itse miettiä, mitä tarvitsee" –Eeva Ojalehto palasi juurilleen tuomaan hyvää oloa

"Läh­tö­koh­ta on se, että ihminen alkaa itse miet­tiä, mitä tar­vit­see" –Eeva Oja­leh­to palasi juu­ril­leen tuomaan hyvää oloa

25.09.2022 06:00
Merkittävä lahjoitus mikroyrittäjyyden edistämiseen: Osuuspankit ja Nivalan kaupunki rahoittavat uutta professuuria –Mika Korkia-aho vei Suomenselän OP:n osuuden yhteiseen rahasäkkiin

Mer­kit­tä­vä lah­joi­tus mik­ro­yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seen: Osuus­pan­kit ja Nivalan kau­pun­ki ra­hoit­ta­vat uutta pro­fes­suu­ria –Mika Kor­kia-aho vei Suo­men­se­län OP:n osuuden yh­tei­seen ra­ha­säk­kiin

19.09.2022 14:00
Tilaajille
Vuonna 2004 syntyneille kutsunnat menossa, perjantaina jatketaan Haapavedellä ja ensi viikolla vuorossa on Oulainen: "Kutsuntalautakunnan haastattelussa annetaan suunta ja vauhti"

Vuonna 2004 syn­ty­neil­le kut­sun­nat me­nos­sa, per­jan­tai­na jat­ke­taan Haa­pa­ve­del­lä ja ensi vii­kol­la vuo­ros­sa on Ou­lai­nen: "Kut­sun­ta­lau­ta­kun­nan haas­tat­te­lus­sa an­ne­taan suunta ja vauhti"

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Vastuullisuus on yrityselämän kilpailuetu -Kerttu Saalasti Instituutissa tutkitaan mikroyrittäjyyttä
Pääkirjoitus

Vas­tuul­li­suus on yri­tys­elä­män kil­pai­lu­etu -Kerttu Saa­las­ti Ins­ti­tuu­tis­sa tut­ki­taan mik­ro­yrit­tä­jyyt­tä

15.09.2022 15:02
Tilaajille
Oodi Oulaisille: "Tykkään siitä, että puhetyylini eroaa joukosta"
Kolumni

Oodi Ou­lai­sil­le: "Tyk­kään siitä, että pu­he­tyy­li­ni eroaa jou­kos­ta"

15.09.2022 14:58
Tilaajille
Jokihelmen opiston kurssisyksy on käynnissä: Rehtori Anu Hultqvist sanoo osallistumisen olevan vilkasta, mutta vielä ehtii oppimaan uutta

Jo­ki­hel­men opiston kurs­si­syk­sy on käyn­nis­sä: Rehtori Anu Hultq­vist sanoo osal­lis­tu­mi­sen olevan vil­kas­ta, mutta vielä ehtii op­pi­maan uutta

12.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pienten lasten opettajista on uupelo –  peruskoulun opettajakunnastakin uhkaa tulla pula

Pienten lasten opet­ta­jis­ta on uupelo – pe­rus­kou­lun opet­ta­ja­kun­nas­ta­kin uhkaa tulla pula

19.08.2022 06:00
Tilaajille
Mumman silmäterä tuo elämänsisältöä – Jokihelmen Opiston  rehtori Anu Hultqvist täyttää tiistaina 50 vuotta

Mumman sil­mä­te­rä tuo elä­män­si­säl­töä – Jo­ki­hel­men Opiston rehtori Anu Hultq­vist täyttää tiis­tai­na 50 vuotta

14.08.2022 13:30
Tilaajille
Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn
Kolumni

Joskus toi­voi­si, että muu­tos­hi­mo kil­pis­tyi­si huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn

11.08.2022 12:18
Tilaajille
Kännykän räplääminen oppitunneilla on kielletty – teknologia on tullut kouluihin, mutta Aapinen pitää pintansa ainakin Juho Oksan koululla

Kän­ny­kän räp­lää­mi­nen op­pi­tun­neil­la on kiel­let­ty – tek­no­lo­gia on tullut kou­lui­hin, mutta Aapinen pitää pin­tan­sa ainakin Juho Oksan kou­lul­la

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Opettaja haluaa keskittyä työhönsä – nyt aikaa kuluu turhan paljon kaikenlaiseen oheistekemiseen

Opet­ta­ja haluaa kes­kit­tyä työ­hön­sä – nyt aikaa kuluu turhan paljon kai­ken­lai­seen oheis­te­ke­mi­seen

09.08.2022 21:00
Tilaajille
Erkki Juola nimettiin Koulutuskeskus JEDUn rehtoriksi

Erkki Juola ni­met­tiin Kou­lu­tus­kes­kus JEDUn reh­to­rik­si

05.08.2022 12:13
Tilaajille
Lisähaku Centrian ammattikorkeakouluun alkaa, kevään yhteishaussa oli ennätysmäärä hakijoita

Li­sä­ha­ku Cent­rian am­mat­ti­kor­kea­kou­luun alkaa, kevään yh­teis­haus­sa oli en­nä­tys­mää­rä ha­ki­joi­ta

29.07.2022 12:01
Tilaajille
Hilkka Suomalainen kokosi Petäjäskosken nuorisoseuran tarinat ja tiedot kirjaksi –Tiedätkö, mikä aiheutti ensimmäisen toimitalon tulipalon 1900-luvun alussa?

Hilkka Suo­ma­lai­nen kokosi Pe­tä­jäs­kos­ken nuo­ri­so­seuran tarinat ja tiedot kir­jak­si –Tie­dät­kö, mikä ai­heut­ti en­sim­mäi­sen toi­mi­ta­lon tu­li­pa­lon 1900-lu­vun alussa?

27.07.2022 21:00
Tilaajille
Osaatko keittää punamultamaalia? Pyhäjokinen Päivi Pyhäluoto tietää maalinkeitto-ohjeen, joka on peräisin 1700-luvulta

Osaatko keittää pu­na­mul­ta­maa­lia? Py­hä­jo­ki­nen Päivi Py­hä­luo­to tietää maa­lin­keit­to-oh­jeen, joka on pe­räi­sin 1700-lu­vul­ta

11.07.2022 16:49
Tilaajille
Ravureiden valmennus päättyy Ruukin hevoskeskuksessa mutta raviopetus jatkuu – yhteistyö ravivalmentajan kanssa loppuu

Ra­vu­rei­den val­men­nus päättyy Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa mutta ra­vi­ope­tus jatkuu – yh­teis­työ ra­vi­val­men­ta­jan kanssa loppuu

11.06.2022 13:30
Tilaajille
Koulumuseo etsii yhä paikkaansa Oulaisissa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaihtoehtoa tutkitaan seuraavaksi, koska puulukiolle museo ei sovi

Kou­lu­mu­seo etsii yhä paik­kaan­sa Ou­lai­sis­sa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaih­to­eh­toa tut­ki­taan seu­raa­vak­si, koska puu­lu­kiol­le museo ei sovi

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Alueellinen maanpuolustuskurssi alkoi Raahessa – ylijohtaja Savolainen: "Elämme muuttuneessa toimintaympäristössä"

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si alkoi Raa­hes­sa – yli­joh­ta­ja Sa­vo­lai­nen: "Elämme muut­tu­nees­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä"

06.06.2022 21:00
Tilaajille