Koulutus
Kuukausi
Jedussa opiskeleva Henriikka Mastokangas johtaa Suomen Opiskelija-Allianssia

Jedussa opis­ke­le­va Hen­riik­ka Mas­to­kan­gas johtaa Suomen Opis­ke­li­ja-Al­lians­sia

29.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

27.11.2020 07:55 0
Tilaajille
Centrialle erityisrahoitusta, 475 000 euroa kohdennetaan alueen elinkeinoelämän kehittämiseen

Cent­rial­le eri­tyis­ra­hoi­tus­ta, 475 000 euroa koh­den­ne­taan alueen elin­kei­no­elä­män ke­hit­tä­mi­seen

24.11.2020 16:00
Tilaajille
Malliesimerkit  rohkaisevat urapoluille
Pääkirjoitus

Mal­li­esi­mer­kit roh­kai­se­vat ura­po­luil­le

13.11.2020 18:38
Tilaajille
Oamk ja Jedu yhteistyöhön: Toisen asteen opiskelijalla mahdollisuus opiskella myös tekniikan alaa

Oamk ja Jedu yh­teis­työ­hön: Toisen asteen opis­ke­li­jal­la mah­dol­li­suus opis­kel­la myös tek­nii­kan alaa

12.11.2020 07:35
Tilaajille
Vanhemmat
Maksuton koulutus on tie ulos koronakriisistä
Kolumni Katja Hänninen

Mak­su­ton kou­lu­tus on tie ulos ko­ro­na­krii­sis­tä

23.10.2020 11:14
Tilaajille

Nyt on rahaa jaossa – Am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen tar­jol­la 49 mil­joo­naa

30.01.2019 17:00
ICT-osaajien pulaan helpotusta: Muuntokoulutus alkaa Oulun yliopiston alaisuudessa

ICT-osaa­jien pulaan hel­po­tus­ta: Muun­to­kou­lu­tus alkaa Oulun yli­opis­ton alai­suu­des­sa

06.01.2018 13:00
Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Centriassa käynnistyy lisähaku

Jäitkö vaille opis­ke­lu­paik­kaa? Cent­rias­sa käyn­nis­tyy li­sä­ha­ku

11.07.2017 14:00