Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kär­sä­mä­ki ei ole nos­ta­mas­sa tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia - Kiin­teis­tö­ve­roon sen sijaan tulee korotus

Kärsämäki saa ensi vuonna kiinteistöveroa arviolta 26 000 euroa enemmän tulevan korotuksen vuoksi.
Kärsämäki saa ensi vuonna kiinteistöveroa arviolta 26 000 euroa enemmän tulevan korotuksen vuoksi.

Kärsämäellä on lähdetty suunnittelemaan ensi vuoden taloutta siitä lähtökohdasta, että tuloveroprosentti säilyy entisellään. Kärsämäkiset maksavat tuloveroa tällä hetkellä 21,50 prosenttia, ja kunnanhallitus esittää samaa tuloveroprosenttia myös ensi vuodelle. Asiasta päättää kunnanvaltuusto.

Sen sijaan yleiseen kiinteistöveroon on tulossa korotus. Nykyään yleinen kiinteistöveroprosentti on Kärsämäellä 0,93 prosenttia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ensi vuonna se olisi 1,03 prosenttia.

Korotuksen taustalla on maan hallituksen linjaus yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöprosentin ala- ja ylärajojen korottamisesta. Nykyiset vaihteluvälit näille veroprosenteille ovat 0,93 prosentista 1,80 prosenttiin. Uudet vaihteluvälit puolestaan ovat hallituksen esityksen perusteella 1,03 prosentista 2,00 prosenttiin. Kärsämäellä on tarkoitus siis edelleen periä yleistä kiinteistöveroa niin vähän, kuin se on käytännössä mahdollista.

Muiden kiinteistöveroprosenttien Kärsämäen kunnanhallitus esittää pysyvän ennallaan. Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä 0,65 prosenttia, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,10 prosenttia, voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on 2,85 prosenttia ja rakentamattomien tonttien kiinteistöveroprosentti on 3,00 prosenttia. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kiinteistöveroa ei Kärsämäellä peritä lainkaan.

Yleisen kiinteistöveron korotus tuo Kärsämäelle lisää verotuloja noin 26 000 euroa. Yhteensä kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän ensi vuonna 584 000 euroa.

Kärsämäki arvioi ensi vuoden kunnallisveron tilitysten olevan noin 5,625 miljoonaa euroa.