Kärsämäki
Viimeisin 12 tuntia

Kär­sä­mäen Pat­te­ri­mäen kun­to­ra­dan laa­jen­nus­töi­hin 27 500 euroa val­tion­avus­tus­ta

10:40
Tilaajille
Viikko

ARS Kär­sä­mäen ava­jai­set per­jan­tai­na: "Tai­teen kautta ihmiset voivat kom­mu­ni­koi­da, vaikkei yh­teis­tä kieltä olisi"

16.06.2021 11:00
Tilaajille

Anttila vei ää­ni­po­tin, Kes­kus­ta ja Pe­rus­suo­ma­lai­set saivat val­tuus­toon kaksi li­sä­paik­kaa

13.06.2021 21:15
Tilaajille

Ään­ten­las­ku etenee, Kär­sä­mäel­lä tällä het­kel­lä eniten ääniä Pekka Ant­ti­lal­la, Markku Kos­kel­la ja Tero Yli­ta­lol­la

13.06.2021 20:19
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­tu­los­pal­ve­lu seuraa reaa­li­ajas­sa kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa, katso miten äänet ja­kau­tu­vat kun­nas­sa­si

13.06.2021 19:18
Tilaajille
Kuukausi

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52

Kär­sä­mä­kis­ten juo­ma­ve­den ot­to­paik­ka huo­mioi­ta­va: Ely antoi täy­den­nys­oh­jei­ta Tuu­li­kaar­ron YVA:an – ar­vioin­nin pai­no­pis­tei­siin tulee lisätä muun muassa ih­mis­ten eli­no­lot, luonnon mo­ni­muo­toi­suus, poh­ja­ve­si­vai­ku­tuk­set

30.05.2021 18:00
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lit: "Päät­tä­jien täytyy tietää ja ym­mär­tää mitä he te­ke­vät"

26.05.2021 11:00
Tilaajille

Avat­ta­van kier­rä­tys­kes­kuk­sen yh­tey­teen suun­ni­tel­laan di­gi­pa­jaa Kär­sä­mäel­le

22.05.2021 18:00
Tilaajille

Opet­ta­jia va­lit­tiin, kou­lu­kyy­di­tyk­sis­tä pää­tet­tiin ja lisäksi lau­ta­kun­ta esittää kou­lu­val­men­ta­jan palk­kaa­mis­ta Kär­sä­mäel­le

21.05.2021 16:14
Tilaajille

Kär­sä­mä­ki val­mis­te­lee ri­vi­ta­lon ja teol­li­suus­hal­lin os­ta­mis­ta sekä vuok­ra-asun­to­jen re­mon­toin­tia

20.05.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat

Kär­sä­mäel­le avataan kier­rä­tys­kes­kus Fros­te­ruk­sen­ka­dul­le

19.05.2021 15:55
Tilaajille

Kuor­mu­rin moot­to­ri­ti­las­sa alkoi palaa kesken ajon Kär­sä­mäel­lä, kul­jet­ta­ja hil­lit­si liek­ke­jä pa­lo­kun­nan saa­pu­mi­seen asti

18.05.2021 08:01

Sa­vi­se­län kylälle aletaan tehdä gril­li­laa­vua lea­de­rin myön­tä­mäl­lä tuella

10.05.2021 18:00
Tilaajille

Ruu­mis­huo­neen ra­ken­ta­mi­nen siirtyy Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nas­sa, Löy­tö­pir­tin toi­min­taa käyn­nis­tel­lään kesällä

06.05.2021 14:03
Tilaajille

Kär­sä­mäen täy­den­ty­nyt lista kun­ta­vaa­lei­hin osal­lis­tu­vis­ta eh­dok­kais­ta on valmis

05.05.2021 11:43
Tilaajille

Vii­si­tois­ta tur­ve­rek­kaa nosti kyt­kin­tä Kär­sä­mäel­lä ja aloitti marssin kohti Hel­sin­kiä – kyy­dis­sä tur­ve­yrit­tä­jien viesti päät­tä­jil­le

29.04.2021 12:29
Tilaajille

Rii­ta­maan tuu­li­voi­ma­han­ke etenee Kär­sä­mäel­lä

27.04.2021 15:00
Tilaajille

Loimua ta­voit­te­lee hii­li­neut­raa­lik­si, huk­ka­läm­pöä hyö­ty­käy­te­tään SSAB:n Hä­meen­lin­nan teh­taal­la, Ou­lai­sis­sa yh­teis­työ jatkuu Jun­nik­ka­lan kanssa

21.04.2021 18:00
Tilaajille