Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kärsämäki
Viimeisin 12 tuntia
Rakennusmestarin virka hakuun Kärsämäellä: Esko Hämäläinen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Tehdään isot rakennusprojektit ensin valmiiksi"

Ra­ken­nus­mes­ta­rin virka hakuun Kär­sä­mäel­lä: Esko Hä­mä­läi­nen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Teh­dään isot ra­ken­nus­pro­jek­tit ensin val­miik­si"

17:00
Tilaajille
Kärsämäki ratkaisee päivähoitohaastetta: Aleksintielle avataan uusi ryhmis

Kär­sä­mä­ki rat­kai­see päi­vä­hoi­to­haas­tet­ta: Alek­sin­tiel­le avataan uusi ryhmis

13:30
Tilaajille
Vanhemmat
9 lasta odottaa päivähoitopaikkaa: Kärsämäen kunnanhallitus päättää tänään avataanko uusi ryhmis päivähoitopaikaksi

9 lasta odottaa päi­vä­hoi­to­paik­kaa: Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus päättää tänään ava­taan­ko uusi ryhmis päi­vä­hoi­to­pai­kak­si

17.01.2022 13:30
Tilaajille
Vesijohtoverkoston uusiminen jatkuu Kärsämäellä: "Vesimaksujen korotukseen ei ole painetta"

Ve­si­joh­to­ver­kos­ton uu­si­mi­nen jatkuu Kär­sä­mäel­lä: "Ve­si­mak­su­jen ko­ro­tuk­seen ei ole pai­net­ta"

17.01.2022 06:00
Tilaajille
Koronapikatestit käyvät kaupaksi Pyhäjokialueella: "Koronapikatestien kysyntä suorastaan räjähti pari viikkoa sitten"

Ko­ro­na­pi­ka­tes­tit käyvät kau­pak­si Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Ko­ro­na­pi­ka­tes­tien kysyntä suo­ras­taan räjähti pari viikkoa sitten"

28.12.2021 17:00 1
Tilaajille
Kärsämäelle lisää omakoti- ja rivitaloasuntoja, kunta hankkii lisää myös teollisuustontteja

Kär­sä­mäel­le lisää oma­ko­ti- ja ri­vi­ta­loa­sun­to­ja, kunta hankkii lisää myös teol­li­suus­tont­te­ja

13.12.2021 17:00
Tilaajille
Junnikkala ja Loimua laajentavat yhteistyötä: "Investoinnit mahdollistavat Oulaisten sahan kasvun ja parantavat lämmöntoimitusten toimitusvarmuutta"

Jun­nik­ka­la ja Loimua laa­jen­ta­vat yh­teis­työ­tä: "In­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat Ou­lais­ten sahan kasvun ja pa­ran­ta­vat läm­mön­toi­mi­tus­ten toi­mi­tus­var­muut­ta"

01.12.2021 14:44
Tilaajille
Rakennusluvat, ja muut rakennuksiin liittyvät luvitukset, voi hoitaa yhä useammassa kunnassa sähköisesti: Oulaisissa siirrytään parasta aikaa uuteen järjestelmään

Ra­ken­nus­lu­vat, ja muut ra­ken­nuk­siin liit­ty­vät lu­vi­tuk­set, voi hoitaa yhä useam­mas­sa kun­nas­sa säh­köi­ses­ti: Ou­lai­sis­sa siir­ry­tään parasta aikaa uuteen jär­jes­tel­mään

01.12.2021 11:00
Tilaajille
Kärsämäen kunta ostaa entisen Taivalkodin päärakennuksen, Kärsämäen Asunnot Oy puolestaan hieroo kauppoja rivitalosta

Kär­sä­mäen kunta ostaa entisen Tai­val­ko­din pää­ra­ken­nuk­sen, Kär­sä­mäen Asunnot Oy puo­les­taan hieroo kaup­po­ja ri­vi­ta­los­ta

01.12.2021 06:00
Tilaajille
Senioritalosta jätetty valtuustoaloite etenee, maanantaina Kärsämäen kunnanhallitus päätti ostaako kunta Taivalkodin päärakennuksen

Se­nio­ri­ta­los­ta jätetty val­tuus­to­aloi­te etenee, maa­nan­tai­na Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus päätti ostaako kunta Tai­val­ko­din pää­ra­ken­nuk­sen

30.11.2021 06:00
Tilaajille
Kärsämäen tulovero säilyy edelleen 21,50 prosentissa, kiinteistöverotustakaan ei kiristetä

Kär­sä­mäen tu­lo­ve­ro säilyy edel­leen 21,50 pro­sen­tis­sa, kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta­kaan ei ki­ris­te­tä

15.11.2021 13:30
Tilaajille
Kärsämäen kunnanhallitus esittää, ettei verotusta kiristetä

Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus esit­tää, ettei ve­ro­tus­ta ki­ris­te­tä

06.11.2021 12:00
Tilaajille
Liikuntahallin rakennustyöt käynnissä Kärsämäellä, 18-väyläinen frisbeegolfrata suunnittelussa

Lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä Kär­sä­mäel­lä, 18-väy­läi­nen fris­bee­golf­ra­ta suun­nit­te­lus­sa

25.10.2021 15:00
Tilaajille
Palkataanko Kärsämäen kouluille kouluvalmentaja? Kunnanvaltuusto päättää asiasta maanantaina

Pal­ka­taan­ko Kär­sä­mäen kou­luil­le kou­lu­val­men­ta­ja? Kun­nan­val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

25.09.2021 15:00
Tilaajille
4H-yhdistyksen synttärivuodesta se alkoi, ja nyt vietetään Lasten maatalousnäyttelyn kymppijuhlia Kärsämäellä

4H-yh­dis­tyk­sen synt­tä­ri­vuo­des­ta se alkoi, ja nyt vie­te­tään Lasten maa­ta­lous­näyt­te­lyn kymp­pi­juh­lia Kär­sä­mäel­lä

03.09.2021 16:00
Tilaajille
Selänteen johtaja valittiin, Aikkila kunnanjohtajaksi Ranualle

Se­län­teen johtaja va­lit­tiin, Aikkila kun­nan­joh­ta­jak­si Ra­nual­le

31.08.2021 08:59
Tilaajille
Vastoin lakia – Haapavedellä viideltä varavaltuutetulta jäi vaalirahoitusilmoitus tekemättä, ilmoituksia puuttui myös Merijärven, Pyhäjoen ja Kärsämäen kuntapoliitikoilta

Vastoin lakia – Haa­pa­ve­del­lä vii­del­tä va­ra­val­tuu­te­tul­ta jäi vaa­li­ra­hoi­tus­il­moi­tus te­ke­mät­tä, il­moi­tuk­sia puuttui myös Me­ri­jär­ven, Py­hä­joen ja Kär­sä­mäen kun­ta­po­lii­ti­koil­ta

27.08.2021 08:30
Tilaajille
Oona Jukkola valittiin Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi, kärsämäkinen Ossi Ruotsalainen 2. varapuheenjohtajaksi

Oona Jukkola va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, kär­sä­mä­ki­nen Ossi Ruot­sa­lai­nen 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

26.08.2021 14:30
Tilaajille
Huoltamo avataan taas, Kärsämäen Teboil sai uudet yrittäjät

Huol­ta­mo avataan taas, Kär­sä­mäen Teboil sai uudet yrit­tä­jät

25.08.2021 08:08
Tilaajille
Hakuprosessi maaliin, Kangaskokko valittiin kulttuuriosuuskunnan toimitusjohtajaksi

Ha­ku­pro­ses­si maa­liin, Kan­gas­kok­ko va­lit­tiin kult­tuu­ri­osuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

23.08.2021 13:20
Tilaajille