Kärsämäki
Viimeisin tunti
Uuden ruumishuoneen rakennuspiirrustukset hyväksyttiin Kärsämäen kirkkovaltuustossa

Uuden ruu­mis­huo­neen ra­ken­nus­piir­rus­tuk­set hy­väk­syt­tiin Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­tos­sa

12:10
Tilaajille
Kuukausi
Liikuntahalli etenee, jos hanke saa avustusta: Kärsämäen valtuuston hyväksymä ensi vuoden budjetti tuo investointeja ja pitää palvelut

Lii­kun­ta­hal­li etenee, jos hanke saa avus­tus­ta: Kär­sä­mäen val­tuus­ton hy­väk­sy­mä ensi vuoden bud­jet­ti tuo in­ves­toin­te­ja ja pitää pal­ve­lut

02.12.2020 08:39
Tilaajille
Kärsämäen kunta kannattaa suden kannanhoidollisen metsästämisen mahdollistamista

Kär­sä­mäen kunta kan­nat­taa suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tä­mi­sen mah­dol­lis­ta­mis­ta

30.11.2020 17:00
Tilaajille
Kärsämäen kunta maksaa osan Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistyksen lainasta

Kär­sä­mäen kunta maksaa osan Kär­sä­mäen Van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen lai­nas­ta

26.11.2020 13:00 0
Tilaajille
Kärsämäen kunta ostaa tanssipaikan tontin,  tontti yritys- tai asuntorakentamiseen

Kär­sä­mäen kunta ostaa tans­si­pai­kan tontin, tontti yritys- tai asun­to­ra­ken­ta­mi­seen

26.11.2020 10:41
Tilaajille
Eino Ylitalo nimettiin lentokentän uudeksi päälliköksi

Eino Ylitalo ni­met­tiin len­to­ken­tän uudeksi pääl­li­kök­si

26.11.2020 09:02
Tilaajille

Säh­kö­kat­ko­ja jo Haa­pa­ve­del­lä ja Kär­sä­mäel­lä, vikojen pai­kan­ta­mi­nen käyn­nis­sä

19.11.2020 15:27
Tilaajille
Vanhemmat
Merijärven ja Kärsämäen päiväkodeissa ja kouluissa opettajat kehittävät kansainvälisyyttä

Me­ri­jär­ven ja Kär­sä­mäen päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa opet­ta­jat ke­hit­tä­vät kan­sain­vä­li­syyt­tä

26.10.2020 07:38
Tilaajille
Kärsämäkiset ja pyhäjokiset haastetaan vastaamaan turvallisuuskyselyyn

Kär­sä­mä­ki­set ja py­hä­jo­ki­set haas­te­taan vas­taa­maan tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

22.10.2020 17:00
Tilaajille
Finnsvala lahjoitti valmistamansa kasvomaskit oppilaille ja opettajille

Finns­va­la lah­joit­ti val­mis­ta­man­sa kas­vo­mas­kit op­pi­lail­le ja opet­ta­jil­le

21.10.2020 17:00

Skeit­taa­jil­le ra­ken­teil­la puu­ha­maa Kär­sä­mäel­lä

20.06.2019 09:00
Samat päättäjät jatkavat johdossa Kärsämäellä: "Lupaamme tehdä parhaamme"

Samat päät­tä­jät jat­ka­vat joh­dos­sa Kär­sä­mäel­lä: "Lu­paam­me tehdä par­haam­me"

18.06.2019 19:50
Surakka johtaa Kärsämäen kirkkovaltuustoa –      Katso muut valinnat

Surakka johtaa Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­toa – Katso muut va­lin­nat

31.01.2019 10:30
Henkilöauton kuljettaja kuoli rekkakolarissa Kärsämäellä

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja kuoli rek­ka­ko­la­ris­sa Kär­sä­mäel­lä

23.01.2018 18:44
Kataja anoo ilmaisia salivuoroja - oma sisäliikuntapaikka murenemassa käsiin

Kataja anoo il­mai­sia sa­li­vuo­ro­ja - oma si­sä­lii­kun­ta­paik­ka mu­re­ne­mas­sa käsiin

23.01.2018 13:00
Aluehallintovirasto jatkaa Kärsämäen kunnan sosiaalipalveluihin kohdistuvaa valvontaa - Resurssien lisäys kunnan mukaan mahdollista

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jatkaa Kär­sä­mäen kunnan so­siaa­li­pal­ve­lui­hin koh­dis­tu­vaa val­von­taa - Re­surs­sien lisäys kunnan mukaan mah­dol­lis­ta

21.01.2018 13:00
Paanukirkko kerää yhä toistuvasti tunnustusta - Kiinnostusta ympäri maailmaa

Paa­nu­kirk­ko kerää yhä tois­tu­vas­ti tun­nus­tus­ta - Kiin­nos­tus­ta ympäri maail­maa

19.01.2018 13:00
Katso video: Hillevi Myllylä lausuu runon uudesta kirjastaan

Katso video: Hillevi Myllylä lausuu runon uudesta kir­jas­taan

08.01.2018 14:10
Katso video: Hillevi Myllylä lausuu runon uudesta kirjastaan

Katso video: Hillevi Myllylä lausuu runon uudesta kir­jas­taan

08.01.2018 14:10
Asuntojen saanti haasteena Kärsämäellä - Työtätekevät halutaan myös paikkakuntalaisiksi

Asun­to­jen saanti haas­tee­na Kär­sä­mäel­lä - Työ­tä­te­ke­vät ha­lu­taan myös paik­ka­kun­ta­lai­sik­si

27.12.2017 17:00