Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kärsämäki
Ehdokashaastattelu: Jari Ahlholm vaatii metsävarojen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Jari Ahlholm vaatii met­sä­va­ro­jen entistä te­hok­kaam­paa hyö­dyn­tä­mis­tä

26.03.2023 06:00
Tilaajille
Kärsämäellä keskustellaan kouluista tiistaina ja keskiviikkona

Kär­sä­mäel­lä kes­kus­tel­laan kou­luis­ta tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na

22.03.2023 13:30
Tilaajille
"Uniapneasta huolimatta voi elää hyvää elämää", Hengitysliiton kokemustoimija Pentti Kinnunen kertoo uniapneasta Kärsämäellä ja Oulaisissa

"U­niap­neas­ta huo­li­mat­ta voi elää hyvää elä­mää", Hen­gi­tys­lii­ton ko­ke­mus­toi­mi­ja Pentti Kin­nu­nen kertoo uniap­neas­ta Kär­sä­mäel­lä ja Ou­lai­sis­sa

21.02.2023 06:00
Tilaajille
Jenny Karvola osti Minna Luonualta Koti- ja Hoitopalvelu Aadan

Jenny Karvola osti Minna Luo­nual­ta Koti- ja Hoi­to­pal­ve­lu Aadan

03.02.2023 06:00
Nelostie kulkee nykyään Kärsämäen taajaman läpi, mutta ohikulkutien rakentamista väläytellään jälleen – Kunnanjohtaja Esa Jussila: "Emme varsinaisesti odota sitä"

Ne­los­tie kulkee nykyään Kär­sä­mäen taa­ja­man läpi, mutta ohi­kul­ku­tien ra­ken­ta­mis­ta vä­läy­tel­lään jälleen – ­Kun­nan­joh­ta­ja Esa Jus­si­la: "Emme var­si­nai­ses­ti odota sitä"

26.01.2023 11:00
Tilaajille
Janne Raudaskoski valittiin kulttuurijohtajaksi, Ira Toppinen haki myös virkaa

Janne Rau­das­kos­ki va­lit­tiin kult­tuu­ri­joh­ta­jak­si, Ira Top­pi­nen haki myös virkaa

20.01.2023 10:00
Rottapopulaatio on nyt ongelma Oulaisissa

Rot­ta­po­pu­laa­tio on nyt ongelma Ou­lai­sis­sa

19.01.2023 11:00
Tilaajille
Suunnitteilla Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi–Pulkkila – yleisötilaisuus keskiviikkona Kärsämäellä. Osallistua voi myös etänä

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

18.01.2023 17:00
Tilaajille
Raimo Kielenniva johtaa Kärsämäen kirkkovaltuustoa –Katso nimet, ketkä valittiin eri johtokuntiin

Raimo Kie­len­ni­va johtaa Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­toa –Katso nimet, ketkä va­lit­tiin eri joh­to­kun­tiin

14.01.2023 21:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus jatkaa tutkimusprojektia Pyhäjokialueella: "Maanomistajia informoidaan tutkimuksista"

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus jatkaa tut­ki­mus­pro­jek­tia Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Maa­no­mis­ta­jia in­for­moi­daan tut­ki­muk­sis­ta"

14.01.2023 06:00
7 miljoonaa euroa nuorisotyöhön: Katso miten aluehallintovirasto myönsi avustuksia Pyhäjokialueelle ja Vihantiin

7 mil­joo­naa euroa nuo­ri­so­työ­hön: Katso miten alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi avus­tuk­sia Py­hä­jo­ki­alueel­le ja Vi­han­tiin

11.01.2023 13:30
Ylivieska palkkaa uuden kulttuurijohtajan: kuusi hakijoista kutsutaan haastatteluun, mukana Kärsämäen Ira Toppinen

Yli­vies­ka palkkaa uuden kult­tuu­ri­joh­ta­jan: kuusi ha­ki­jois­ta kut­su­taan haas­tat­te­luun, mukana Kär­sä­mäen Ira Top­pi­nen

02.01.2023 11:00
16 haki Ylivieskan kulttuurijohtajan virkaa, Kärsämäen sivistysjohtaja Ira Toppinen on yksi hakijoista

16 haki Yli­vies­kan kult­tuu­ri­joh­ta­jan virkaa, Kär­sä­mäen si­vis­tys­joh­ta­ja Ira Top­pi­nen on yksi ha­ki­jois­ta

20.12.2022 13:30
Tilaajille
70 tuulivoimalan puisto suunnitteilla Kärsämäen Halmemäelle, YVA-menettelystä yleisötilaisuus tammikuussa

70 tuu­li­voi­ma­lan puisto suun­nit­teil­la Kär­sä­mäen Hal­me­mäel­le, YVA-me­net­te­lys­tä ylei­sö­ti­lai­suus tam­mi­kuus­sa

14.12.2022 11:09
Tilaajille
Suomenselän Osuuspankin uusi edustajisto valittiin, katso ketkä edustavat jäseniä Pyhäjokialueella

Suo­men­se­län Osuus­pan­kin uusi edus­ta­jis­to va­lit­tiin, katso ketkä edus­ta­vat jäseniä Py­hä­jo­ki­alueel­la

10.12.2022 06:00
Tilaajille
Korkiakoski ja Karttunen jättivät kuntalaisaloitteen nuorisotalon rakentamisesta Kärsämäelle

Kor­kia­kos­ki ja Kart­tu­nen jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen nuo­ri­so­ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­ta Kär­sä­mäel­le

04.12.2022 06:00
Tilaajille
Savusauna tuhoutui suurelta osin tulipalossa Kärsämäellä

Sa­vu­sau­na tu­hou­tui suu­rel­ta osin tu­li­pa­los­sa Kär­sä­mäel­lä

02.12.2022 21:19
Kirkollisveroa ei nosteta Kärsämäellä: Kirkkoa maalataan ensi vuonna

Kir­kol­lis­ve­roa ei nosteta Kär­sä­mäel­lä: Kirkkoa maa­la­taan ensi vuonna

24.11.2022 17:00
Tilaajille
Lujabetoni aloittaa tuulivoimaloiden tornien valmistamisen Kärsämäellä – Tehtaalle tulossa laajennus ja sata uutta työpaikkaa

Lu­ja­be­to­ni aloit­taa tuu­li­voi­ma­loi­den tornien val­mis­ta­mi­sen Kär­sä­mäel­lä – Teh­taal­le tulossa laa­jen­nus ja sata uutta työ­paik­kaa

17.11.2022 10:59
Tilaajille