Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Kärsämäki
Kuukausi

4H-yh­dis­tyk­sen synt­tä­ri­vuo­des­ta se alkoi, ja nyt vie­te­tään Lasten maa­ta­lous­näyt­te­lyn kymp­pi­juh­lia Kär­sä­mäel­lä

03.09.2021 16:00
Tilaajille

Se­län­teen johtaja va­lit­tiin, Aikkila kun­nan­joh­ta­jak­si Ra­nual­le

31.08.2021 08:59
Tilaajille

Vastoin lakia – Haa­pa­ve­del­lä vii­del­tä va­ra­val­tuu­te­tul­ta jäi vaa­li­ra­hoi­tus­il­moi­tus te­ke­mät­tä, il­moi­tuk­sia puuttui myös Me­ri­jär­ven, Py­hä­joen ja Kär­sä­mäen kun­ta­po­lii­ti­koil­ta

27.08.2021 08:30
Tilaajille

Oona Jukkola va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, kär­sä­mä­ki­nen Ossi Ruot­sa­lai­nen 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

26.08.2021 14:30
Tilaajille
Vanhemmat

Huol­ta­mo avataan taas, Kär­sä­mäen Teboil sai uudet yrit­tä­jät

25.08.2021 08:08
Tilaajille

Ha­ku­pro­ses­si maa­liin, Kan­gas­kok­ko va­lit­tiin kult­tuu­ri­osuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

23.08.2021 13:20
Tilaajille

Eläk­keen suuruus Ou­lai­sis­sa kes­ki­mää­rin 1 600 euroa – Me­ri­jär­vel­lä 1 900 euroa, mikä on muiden Py­hä­jo­ki­alueen kuntien ti­lan­ne? Lue täältä

20.08.2021 15:00
Tilaajille

Poliisi otti kaa­ha­rei­ta kiinni Kär­sä­mäel­lä ja Ni­va­las­sa, mo­lem­mat mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

06.08.2021 08:13
Tilaajille

Tuttu kak­sik­ko jatkaa Kär­sä­mäen val­tuus­ton ja hal­li­tuk­sen keu­lil­la – lue tästä val­tuus­ton luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat

04.08.2021 17:08
Tilaajille

Mil­lai­sia summia ve­ron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan Py­hä­jo­ki­alueen kun­tiin? Entä mikä on mät­ky­jen ko­ko­nais­sum­ma kun­nis­sa?

04.08.2021 08:00
Tilaajille

Kär­sä­mäel­lä tun­nel­moi­daan 50-lu­vun tyy­lil­lä, luvassa jenk­ki­au­to­ja ja bur­les­kia

22.07.2021 15:00
Tilaajille

Kär­sä­mä­ki­nen Jarmo Sirviö mukana ensi vii­kon­lop­pu­na trak­to­rin­ve­don SM-kil­pai­luis­sa

17.07.2021 18:00
Tilaajille

ARS Kär­sä­mä­ki kä­sit­te­lee tänä vuonna ih­mi­syyt­tä ja ih­mi­se­nä ole­mis­ta – "Heti ei tule mieleen toista eläin­tä, joka säi­lyt­täi­si vauvan jump­pa­pök­sy­jä"

27.06.2021 14:00
Tilaajille

Kär­sä­mäen Pat­te­ri­mäen kun­to­ra­dan laa­jen­nus­töi­hin 27 500 euroa val­tion­avus­tus­ta

18.06.2021 10:40
Tilaajille

ARS Kär­sä­mäen ava­jai­set per­jan­tai­na: "Tai­teen kautta ihmiset voivat kom­mu­ni­koi­da, vaikkei yh­teis­tä kieltä olisi"

16.06.2021 11:00
Tilaajille

Anttila vei ää­ni­po­tin, Kes­kus­ta ja Pe­rus­suo­ma­lai­set saivat val­tuus­toon kaksi li­sä­paik­kaa

13.06.2021 21:15
Tilaajille

Ään­ten­las­ku etenee, Kär­sä­mäel­lä tällä het­kel­lä eniten ääniä Pekka Ant­ti­lal­la, Markku Kos­kel­la ja Tero Yli­ta­lol­la

13.06.2021 20:19
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­tu­los­pal­ve­lu seuraa reaa­li­ajas­sa kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa, katso miten äänet ja­kau­tu­vat kun­nas­sa­si

13.06.2021 19:18
Tilaajille

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52