Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kärsämäki
Kuukausi
Kevät rakennettiin pienoismallia tallin suojissa: Kärsämäen Engelin kirkon pienoismallia pääsee ihastelemaan liikennepuistossa

Kevät ra­ken­net­tiin pie­nois­mal­lia tallin suo­jis­sa: Kär­sä­mäen Engelin kirkon pie­nois­mal­lia pääsee ihas­te­le­maan lii­ken­ne­puis­tos­sa

26.06.2022 06:00
Tilaajille
Aluehallintovirastolta liikuntapaikkojen rakentamiseen rahaa Haapavedelle, Kärsämäelle, Pyhäjoelle ja Oulaisiin

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen rahaa Haa­pa­ve­del­le, Kär­sä­mäel­le, Py­hä­joel­le ja Ou­lai­siin

22.06.2022 13:30
Tilaajille
Työttömien osuus työllisistä vähenee Kärsämäellä

Työt­tö­mien osuus työl­li­sis­tä vähenee Kär­sä­mäel­lä

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Pullopiilo halkopinossa kertoo todellisuudesta kulissien takana – ARS Kärsämäki viettää juhlavuotta, näyttelyn teemana on Paluu juurille

Pul­lo­pii­lo hal­ko­pi­nos­sa kertoo to­del­li­suu­des­ta ku­lis­sien takana – ARS Kär­sä­mä­ki viettää juh­la­vuot­ta, näyt­te­lyn teemana on Paluu juu­ril­le

20.06.2022 11:00
Tilaajille
Kärsämäen Juustoportille Suomen suurin Teslan latausasema

Kär­sä­mäen Juus­to­por­til­le Suomen suurin Teslan la­tau­sa­se­ma

18.06.2022 13:30
Tilaajille
Kärsämäki teki 9. ylijäämäisen tilinpäätöksen: Hyvästä tuloksesta kiitokset usealle taholle

Kär­sä­mä­ki teki 9. yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen: Hyvästä tu­lok­ses­ta kii­tok­set usealle taholle

09.06.2022 11:04
Vanhemmat
Palolennolla ollut pienkone putosi Kärsämäellä ja osui sähköjohtoihin mennessään, koneessa olleille ei vakavia vammoja

Pa­lo­len­nol­la ollut pien­ko­ne putosi Kär­sä­mäel­lä ja osui säh­kö­joh­toi­hin men­nes­sään, ko­nees­sa ol­leil­le ei vakavia vammoja

26.05.2022 21:55
Tilaajille
Arto Kopola matkaa SM-finaaliin Eelis-tarinan kanssa: "Hän oli poikamies, jota ei vaimo eikä anoppikaan ollut kehumassa, joten miehen piti itse hoitaa kehumispuoli"

Arto Kopola matkaa SM-fi­naa­liin Ee­lis-ta­ri­nan kanssa: "Hän oli poi­ka­mies, jota ei vaimo eikä anop­pi­kaan ollut ke­hu­mas­sa, joten miehen piti itse hoitaa ke­hu­mis­puo­li"

26.05.2022 11:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit marraskuussa: Juha Räisänen johtaa vaalilautakuntaa Kärsämäellä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit mar­ras­kuus­sa: Juha Räi­sä­nen johtaa vaa­li­lau­ta­kun­taa Kär­sä­mäel­lä

13.05.2022 11:00
Tilaajille
SM-tarinaperinne puhalletaan liekkiin: Aluekarsinnat Kärsämäellä tulevalla viikolla

SM-ta­ri­na­pe­rin­ne pu­hal­le­taan liek­kiin: Alue­kar­sin­nat Kär­sä­mäel­lä tu­le­val­la vii­kol­la

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Reilu teko -säkkikeräys alkoi: keräyspaikat Kärsämäellä, Pyhäjoella ja Vihannissa

Reilu teko -säk­ki­ke­räys alkoi: ke­räys­pai­kat Kär­sä­mäel­lä, Py­hä­joel­la ja Vi­han­nis­sa

05.05.2022 13:30
Tilaajille
Kärsämäen kunta avustaa ukrainalaisia 4 000 eurolla

Kär­sä­mäen kunta avustaa uk­rai­na­lai­sia 4 000 eurolla

04.04.2022 17:00
Tilaajille
AVI:lta rahaa: " Aina välillä tulee kyselyjä, että milloin Kärsämäellä voi käydä kirjastossa aukioloaikojen ulkopuolella. Nyt se toive voidaan toteuttaa"

AVI:lta rahaa: " Aina välillä tulee ky­se­ly­jä, että milloin Kär­sä­mäel­lä voi käydä kir­jas­tos­sa au­kio­loai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la. Nyt se toive voidaan to­teut­taa"

02.04.2022 13:30
Tilaajille
4H-Säätiön stipendejä myönnettiin Pyhäjoelle, Kärsämäelle ja Haapavedelle: Eeva Kapakka palkittiin vuoden vapaaehtoisohjaajana

4H-Sää­tiön sti­pen­de­jä myön­net­tiin Py­hä­joel­le, Kär­sä­mäel­le ja Haa­pa­ve­del­le: Eeva Kapakka pal­kit­tiin vuoden va­paa­eh­tois­oh­jaa­ja­na

01.04.2022 11:00
Tilaajille
Esko Hämäläiselle valittiin seuraaja: Janne Autio valittiin Kärsämäen rakennusmestarin virkaan

Esko Hä­mä­läi­sel­le va­lit­tiin seu­raa­ja: Janne Autio va­lit­tiin Kär­sä­mäen ra­ken­nus­mes­ta­rin virkaan

29.03.2022 13:30
Tilaajille
Miia Kopola valittiin Kärsämäen seurakunnan diakonian virkaan

Miia Kopola va­lit­tiin Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nan dia­ko­nian virkaan

25.03.2022 10:00
Tilaajille
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kärsämäellä – yksi vietiin sairaalaan tarkastettavaksi

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kär­sä­mäel­lä – yksi vietiin sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si

19.03.2022 21:29
Runtelevatko kauppojen omat tuotemerkit maataloustuottajat? Kärsämäkisen Jari Ahlholmin mukaan tuottajahintoja olisi nyt välttämätöntä nostaa

Run­te­le­vat­ko kaup­po­jen omat tuo­te­mer­kit maa­ta­lous­tuot­ta­jat? Kär­sä­mä­ki­sen Jari Ahl­hol­min mukaan tuot­ta­ja­hin­to­ja olisi nyt vält­tä­mä­tön­tä nostaa

28.02.2022 06:00
Tilaajille
Kärsämäen kunnalla ja Lujabetonilla yhteistyökampanja: Rekrytointikoulutukseen tuleville luvataan ilmainen asunto, ja koulutuksen suorittaville työpaikka

Kär­sä­mäen kun­nal­la ja Lu­ja­be­to­nil­la yh­teis­työ­kam­pan­ja: Rek­ry­toin­ti­kou­lu­tuk­seen tu­le­vil­le lu­va­taan il­mai­nen asunto, ja kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­vil­le työ­paik­ka

23.02.2022 13:30
Tilaajille
Kärsämäen valtuusto päättää Paanutontun ryhmiksen perustamisesta

Kär­sä­mäen val­tuus­to päättää Paa­nu­ton­tun ryh­mik­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta

22.02.2022 11:00
Tilaajille