Katso video: Jää­tans­si­näy­tök­sen kooste Ou­lais­ten esi­tyk­ses­tä

Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Käytä suo­ja­la­se­ja, ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mat sil­mä­vam­mat li­sään­ty­neet vuo­sit­tain

Ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat ovat lisääntyneet viime vuosina.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan, viime vuodenvaihteessa 21 henkilöä sai silmävamman, kun edellisvuonna silmävammoja oli 11 ja vuotta aiemmin vain viisi.

– Silmävammat voitaisiin parhaiten välttää käyttämällä suojalaseja. Suojalasit ovat pakolliset ilotulitteiden ampujille, ja niiden käyttöä suositellaan myös ilotulitusten katsojille. Noin puolet silmävamman saaneista oli viime uutenavuotena ilotulitusten katsojia. Osa vammautuneista oli lapsia ja nuoria, Tukesilta todetaan.

– Suojalasit ovat pakolliset ilotulitteen sytyttäjälle ja niitä suositellaan myös ilotulituksia katsoville. Viime vuonna puolet silmävamman saaneista oli ilotulitusten katsojia. Vammoilta olisi hyvin todennäköisesti vältytty käyttämällä suojalaseja.

Mitkä tahansa lasit eivät suojaa silmiä samalla tavalla kuin oikeat suojalasit. Suojalaseja hankkiessasi kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin: suojalaseissa pitää olla mm. CE-merkintä sekä valmistajan tiedot ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Varmistu myös, että suojalasit on tarkoitettu kipinöiltä, roiskeilta ja sinkoilevilta irtokappaleilta suojautumiseen. Kunnolliset suojalasit asettuvat kasvoille hyvin ja estävät roiskeiden pääsyn silmiin joka suunnalta.

Tukes: "Viranomainen ei tarkasta ilotulitteita ennakkoon"

Tukesin teettämän kyselyn mukaan 87 prosenttia suomalaisista luulee, että viranomaiset tarkastavat ilotulitteet ennakkoon. Tämä ei pidä paikkaansa. Vastuu ilotulitteen turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.

Maahantuojan velvollisuutena on tuoda markkinoille vain sellaisia ilotulitteita, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset. Ilotulitteissa on oltava asianmukaiset merkinnät ja niiden mukana pitää toimittaa tarvittavat asiakirjat. Maahantuojan on ilmoitettava ilotulitteen yhteydessä myös nimensä ja yhteystietonsa. Jakelijan velvollisuutena on laittaa myyntiin vain sellaisia tuotteita, joissa on asianmukaiset merkinnät ja asiakirjat.

Ilotulitteiden on täytettävä laissa säädetyt turvallisuusvaatimukset ja niiden aiheuttaman vaaran tulee olla mahdollisimman vähäinen. Suomessa myytävän ilotulitteen ja muun pyroteknisen tuotteen pitää olla CE-merkitty. Lisäksi tuotteessa pitää olla ohjeet oikeasta käytöstä ja säilytyksestä sekä tuotetiedot suomeksi ja ruotsiksi.