50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Turvallisuus
Katso koulurauhan julistus suorana lähetyksenä - Koulurauha julistetaan kello 12 Ylivieskassa

Katso kou­lu­rau­han ju­lis­tus suorana lä­he­tyk­se­nä - Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan kello 12 Yli­vies­kas­sa

23.08.2023 10:00
Tukes muistuttaa, ettei pistorasiaan kytkettäviä aurinkopaneeleita saa käyttää – laitteen käytössä sähköiskun ja tulipalon uhka

Tukes muis­tut­taa, ettei pis­to­ra­siaan kyt­ket­tä­viä au­rin­ko­pa­nee­lei­ta saa käyttää – lait­teen käy­tös­sä säh­kö­is­kun ja tu­li­pa­lon uhka

24.07.2023 17:00
Tilaajille
Poliisi valvoo juhannuksen juhlintaa myös harvaan asutuilla alueilla

Poliisi valvoo ju­han­nuk­sen juh­lin­taa myös harvaan asu­tuil­la alueil­la

22.06.2023 11:00
Tilaajille
Kymmenen vinkkiä mökkikauteen – onko puhelimessasi jo 112-sovellus?

Kym­me­nen vinkkiä mök­ki­kau­teen – onko pu­he­li­mes­sa­si jo 112-so­vel­lus?

11.04.2023 21:00
Tilaajille
Haapavetisiltä toivotaan vastauksia asukas- ja turvallisuuskyselyyn

Haa­pa­ve­ti­sil­tä toi­vo­taan vas­tauk­sia asukas- ja tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

18.01.2023 13:30
Käytä suojalaseja, ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat lisääntyneet vuosittain

Käytä suo­ja­la­se­ja, ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mat sil­mä­vam­mat li­sään­ty­neet vuo­sit­tain

30.12.2022 10:00
Voisiko kyläpoliisimalli olla tulevaisuutta? Poliisiylijohtaja kannustaa kuntia tarjoamaan tilojaan poliisin käyttöön

Voisiko ky­lä­po­lii­si­mal­li olla tu­le­vai­suut­ta? Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kan­nus­taa kuntia tar­joa­maan ti­lo­jaan po­lii­sin käyt­töön

23.10.2022 06:00
Tilaajille
Pelastusjohtaja Haapanen: "Toinen palkkavaatimuspaketti on vielä työtuomioistuimen käsittelyssä"

Pe­las­tus­joh­ta­ja Haa­pa­nen: "Toinen palk­ka­vaa­ti­mus­pa­ket­ti on vielä työ­tuo­mio­is­tui­men kä­sit­te­lys­sä"

22.08.2022 17:00
Tilaajille
Juhannuksena hukkuu keskimäärin seitsemän ihmistä – 10 vinkkiä vesiturvalliseen juhannuksen viettoon

Ju­han­nuk­se­na hukkuu kes­ki­mää­rin seit­se­män ihmistä – 10 vinkkiä ve­si­tur­val­li­seen ju­han­nuk­sen viet­toon

23.06.2022 17:00
Päivystävä palomestari muistuttaa: "Ennen kulottamista kansalaisen on tehtävä eräänlainen riskiarviointi"

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa: "Ennen ku­lot­ta­mis­ta kan­sa­lai­sen on tehtävä erään­lai­nen ris­kiar­vioin­ti"

23.04.2022 06:00
Tilaajille
"Uhoaminen ei ole viisasta"

"U­hoa­mi­nen ei ole vii­sas­ta"

21.04.2022 06:00
Tilaajille
Miksi yleinen hälytysääni ei soinut maanantaina Oulaisissa? –Palomestari Jari Arvio vastaa: "Ei toiminut"

Miksi yleinen hä­ly­tys­ää­ni ei soinut maa­nan­tai­na Ou­lai­sis­sa? –Pa­lo­mes­ta­ri Jari Arvio vastaa: "Ei toi­mi­nut"

07.03.2022 16:18
Tilaajille
Lämpeneekö teillä joulusauna? Näillä vinkeillä pidät huolta saunan paloturvallisuudesta

Läm­pe­nee­kö teillä jou­lu­sau­na? Näillä vin­keil­lä pidät huolta saunan pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta

21.12.2021 21:00
Jokilaaksojen pelastuslaitos jakaa 2 000 palovaroitinta

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos jakaa 2 000 pa­lo­va­roi­tin­ta

07.11.2021 11:00
Tilaajille
Kärsämäkiset ja pyhäjokiset haastetaan vastaamaan turvallisuuskyselyyn

Kär­sä­mä­ki­set ja py­hä­jo­ki­set haas­te­taan vas­taa­maan tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

23.10.2020 15:56
Tilaajille