Tilaajille

Laak­so­jen Mai­to­kun­ta ja Paa­vo­lan Osuus­mei­je­ri yhteen – su­lau­tu­mi­nen ta­pah­tuu vii­meis­tään vuoden vaih­tees­sa

Paavolan Osuusmeijeri ja Laaksojen Maitokunta suunnittelevat yhdistymistä vuoden vaihteessa.

Meijereiden hallitukset ovat päättäneet esittää sulautumista kummankin osuuskunnan osuuskuntakokouksille riittävien toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn varmistamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi kiristyvässä kilpailutilanteessa.