Maatalous

Me­ri­jär­ven huol­ta­mol­la ko­koon­tu­vat miehet ideoi­vat: Me­ri­jär­ves­tä oma­va­rai­nen eko­kun­ta, jossa olisi oma ti­la­teu­ras­ta­mo, bio­kaa­su­lai­tos, mylly ja mar­jan­ja­los­ta­mo

05.05.2021 21:19
Tilaajille

Laak­so­jen Mai­to­kun­ta ja Paa­vo­lan Osuus­mei­je­ri yhteen – su­lau­tu­mi­nen ta­pah­tuu vii­meis­tään vuoden vaih­tees­sa

02.05.2021 18:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nuoren su­ku­pol­ven pehmeä lasku ti­lal­li­sek­si: Vuok­raa­mi­ses­ta maa­ti­lo­jen pe­las­tus?

21.04.2021 12:03
Tilaajille

Lo­mi­tuk­sen pai­kal­lis­yk­si­köt yh­dis­ty­vät: pi­den­ty­vät­kö lo­mit­ta­jien työ­mat­kat? – yk­si­köi­den rajojen pois­tu­mi­nen tar­koit­taa työ­alueen laa­je­ne­mis­ta

02.04.2021 15:00
Tilaajille

Katso video uudesta ro­bot­ti­na­ve­tas­ta: Nyt on leh­mil­lä lääniä

11.01.2019 15:35
Katso video uudesta robottinavetasta:      Nyt on lehmillä lääniä

Katso video uudesta ro­bot­ti­na­ve­tas­ta: Nyt on leh­mil­lä lääniä

11.01.2019 15:35

Maa­nan­tai­na luodaan uskoa tu­le­vaan: Maa­ta­lous esille omassa tee­ma­päi­väs­sä

22.01.2018 09:00

Me­hi­läi­set sääs­tyi­vät - Jouk­ko­kuo­le­mia ei tullut kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta

21.10.2017 17:02

Viljan sie­men­tä talteen - Huol­to­var­muu­des­ta pi­det­tä­vä huolta hei­kos­ta kesästä huo­li­mat­ta

30.09.2017 13:00

Toi­sil­la oli on­nel­li­nen loppu: Kaksi hiehoa palasi ta­kai­sin kotiin

08.09.2017 09:55

Ta­ka­puo­li ron­kit­tu: Ka­ran­nut hieho päätyi suden suuhun

07.09.2017 09:05

MTK-vä­ki koolla Hel­sin­gis­sä: Hy­väk­syt­tä­vä­nä jär­jes­tön tu­le­vai­suus­suun­ni­tel­mat

09.06.2017 10:44