Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Lau­ta­kun­ta luvitti noin 30 tuu­li­voi­ma­laa: Heikki Hautala pohtii, että las­ken­nal­li­ses­ti on mah­dol­lis­ta nähdä en­sim­mäi­set Ou­lais­ten tuu­li­voi­ma­lat käy­tös­sä vuonna 2024

Oulainen

Oulaisiin on päätöksenteon edetessä avautumassa mahdollisuus noin 30 tuulivoimalan rakentumiselle.  Valvonta- ja lupalautakunta käsitteli ja hyväksyi sekä Maaselänkankaan että Karahkan alueen tuulivoimaloiden rakennuslupahakemukset kokouksessaan.

Lautakunnan puheenjohtaja Heikki Hautala painottaa, että jokaisen tuulivoimalan rakennuslupa käsiteltiin erikseen ja niistä on erilliset kohdat myös pöytäkirjassa. Näin siksi, että osa voimaloista on tulossa sellaisiin paikkoihin, joissa kaava ei ole vielä lainvoimainen ja luvitus on sen vuoksi ehdollinen.