Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tuulivoimalat
Lautakunta luvitti noin 30 tuulivoimalaa: Heikki Hautala pohtii, että laskennallisesti on mahdollista nähdä ensimmäiset Oulaisten tuulivoimalat käytössä vuonna 2024

Lau­ta­kun­ta luvitti noin 30 tuu­li­voi­ma­laa: Heikki Hautala pohtii, että las­ken­nal­li­ses­ti on mah­dol­lis­ta nähdä en­sim­mäi­set Ou­lais­ten tuu­li­voi­ma­lat käy­tös­sä vuonna 2024

23.12.2021 06:00
Tilaajille
Juhani Alavaikko tietää uudesta suomalaiskeksinnöstä: Lopetettava tuulivoimala sataprosenttisesti kierrätykseen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juhani Ala­vaik­ko tietää uudesta suo­ma­lais­kek­sin­nös­tä: Lo­pe­tet­ta­va tuu­li­voi­ma­la sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti kier­rä­tyk­seen?

21.10.2021 08:00
Tilaajille
Oulaistelaisvaltuutettu Mika Antikka avaa näkökulmiaan tuulivoima-asioissa: "En ole nukkunut kokouksessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lais­te­lais­val­tuu­tet­tu Mika Antikka avaa nä­kö­kul­miaan tuu­li­voi­ma-asiois­sa: "En ole nuk­ku­nut ko­kouk­ses­sa"

16.09.2021 08:00
Tilaajille
Tuulivoimaloiden osia kuljetetaan heinäkuussa Raahen sataman kautta Pyhäjoen Polusjärvelle

Tuu­li­voi­ma­loi­den osia kul­je­te­taan hei­nä­kuus­sa Raahen sataman kautta Py­hä­joen Po­lus­jär­vel­le

29.06.2021 08:10
Tilaajille
Raahen satamassa valmistaudutaan projektikuljetusten määrän kasvuun: Riittävien varastokenttien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Kasitielle

Raahen sa­ta­mas­sa val­mis­tau­du­taan pro­jek­ti­kul­je­tus­ten määrän kas­vuun: Riit­tä­vien va­ras­to­kent­tien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Ka­si­tiel­le

14.05.2021 08:13
Tilaajille
Heikki Pitkälä Haapaveden tuulivoimalakaavavalmistelusta: "Viitasammakoitakin on kuultu enemmän kuin paikallista kyläläistä"

Heikki Pitkälä Haa­pa­ve­den tuu­li­voi­ma­la­kaa­va­val­mis­te­lus­ta: "Vii­ta­sam­ma­koi­ta­kin on kuultu enemmän kuin pai­kal­lis­ta ky­lä­läis­tä"

23.02.2021 14:14
Tilaajille
Valtuustopäätös mahdollistaa 25 tuulivoimalan rakentamisen Oulaisiin

Val­tuus­to­pää­tös mah­dol­lis­taa 25 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sen Ou­lai­siin

03.02.2021 19:28
Tilaajille
Tuulivoimaloiden määrä tuplaantuu kertarysäyksellä Raahen seutukunnassa

Tuu­li­voi­ma­loi­den määrä tup­laan­tuu ker­ta­ry­säyk­sel­lä Raahen seu­tu­kun­nas­sa

12.11.2020 10:00
Tilaajille