Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sel­le po­liit­ti­nen seu­ran­ta­ryh­mä

-

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina Oulussa. Kokous oli samalla vanhan maakuntahallituksen viimeinen. Uusi maakuntahallitus kokoontuu ensimmäisen kerran lokakuussa.

Maakuntauudistukselle poliittinen seurantaryhmä

Maakuntauudistuksen valmistelun tueksi on alueellisesti sovittu perustettavaksi kaksi poliittista seurantaryhmää. Laajassa seurantaryhmässä ovat edustettuna kaikki alueen kunnat, sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät sidosryhmät sekä henkilöstöjärjestöt. Poliittisen seurantaryhmän kokoonpano perustuu kuntavaalien tulokseen. Ennen kuntavaaleja sovitun kokoonpanorakenteen mukaisesti keskusta saa viisi paikkaa, vasemmistoliitto kaksi paikkaa sekä kokoomus, SDP, vihreät, perussuomalaiset ja KD kukin yhden paikan. Poliittinen seurantaryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä maakuntauudistuksen johtoryhmän (epävirallinen väliaikainen valmistelutoimielin) kanssa. Sen toiminta jatkuu siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu maakunnan valtuusto on aloittanut toimintansa.

Maakuntahallitus valitsi poliittisen seurantaryhmän jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Kyösti Oikarinen, Oulu (Matias Ojalehto, Oulu), Kesk.

Eija-Riitta Niinikoski, Nivala (Raili Myllylä, Kalajoki), Kesk.

Hemmo Heiskanen, Kuusamo (Mari Kälkäjä, Pudasjärvi), Kesk.

Liisa Kylmänen, Liminka (Minna Matinlauri, Tyrnävä), Kesk.

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi (Matti Leiviskä, Pyhäntä), Kesk.

Anne Huotari, Oulu (Olli Kohonen, Oulu), Vas.

Tarja Ollanketo, Raahe (Sari Janatuinen, Kempele), Vas.

Pekka Simonen, Oulu (Jaakko Salovaara, Oulu), Kok.

Pirjo Sirviö, Oulu (Virpi Jääskö, Oulu), SDP

Satu Haapanen, Oulu (Latekoe Lawson Hellu, Oulu), Vihr.

Juha Vuorio, Oulu (Tuomas Okkonen, Liminka), PS

Marja-Leena Kemppainen, Oulu (Juha Pätsi, Oulu), KD

Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Oikarinen ja varapuheenjohtajaksi Tarja Ollanketo.


Pauli Harju palaa maakuntajohtajaksi

Pauli Harju on ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan liitolle, että hänen virkasuhteensa valtiovarainministeriössä maakuntauudistuksen muutosjohtajana päättyy 31.10.2017 ja on samassa yhteydessä todennut olevansa käytettävissä maakuntajohtajan tehtävään 1.11.2017 alkaen.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pauli Harjun virkavapaan peruuttamisen ja toteaa, että Pauli Harju palaa maakuntajohtajan tehtävään 1.11.2017 alkaen.


Pyhäsalmella tutkitaan geoenergiaa

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta Energiakaivos -hankkeen, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta 284 010 euroa. Hankkeen toteuttajana toimii Geologian tutkimuskeskus ja osahakijana Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutti. Hankkeen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia tuottaa maa- ja kallioperän sisältävää lämpöenergiaa. Pyhäsalmen kaivoksen syvyysulottuvuus ja olemassa oleva infrastruktuuri tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ja testata uusia geoenergian hyödyntämisratkaisuja.


Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2018–2020 ja pyytää kuntien lausunnot luonnoksesta 10.10.2017 mennessä, asetti Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 luonnoksen sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen nähtäville ajalle 14.9.–13.10.2017 ja hyväksyi vastineet Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksen palautteeseen ja ehdotetut jatkotoimet alustavan kaavaehdotuksen valmistelussa huomioon otettavaksi.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian sekä seutujen kommentteihin valmistellut vastineet ja jatkotoimenpiteet ja Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnittelun toteuttajaksi Maveplan Oy:n kokonaishinnalla 233 120 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimasta Iijoen otva -hankkeesta katetaan enintään 80 600 euroa sekä hyväksyi Kuntien Tiera Oy:n 89 osakkeen merkitsemisen Pohjois-Pohjanmaan liitolle.