Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alue- ja paikallishallinto
Maakuntauudistukselle poliittinen seurantaryhmä

Maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sel­le po­liit­ti­nen seu­ran­ta­ryh­mä

12.09.2017 08:15
Ministerit Vehviläinen ja Saarikko: Hallitus varmisti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen

Mi­nis­te­rit Veh­vi­läi­nen ja Saa­rik­ko: Hal­li­tus var­mis­ti maa­kun­ta- ja sote-uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­sen

02.09.2017 06:00
Yli puolet valtuutetuista suhtautuu myönteisesti siihen, että palveluja tuottavat useat eri tahot

Yli puolet val­tuu­te­tuis­ta suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti siihen, että pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat useat eri tahot

27.08.2017 06:00
Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaavamuutos jäi edelleen pöydälle

Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­puis­ton osa­yleis­kaa­va­muu­tos jäi edel­leen pöy­däl­le

19.08.2017 09:00
Vihreät uskovat kuntansa tulevaisuuteen, kokoomus- ja keskustavaltuutetut uskovat vahvimmin maakuntiensa tulevaisuuteen

Vihreät uskovat kun­tan­sa tu­le­vai­suu­teen, ko­koo­mus- ja kes­kus­ta­val­tuu­te­tut uskovat vah­vim­min maa­kun­tien­sa tu­le­vai­suu­teen

13.08.2017 06:00
Puolet valtuutetuista kannattaa maakuntaveroa

Puolet val­tuu­te­tuis­ta kan­nat­taa maa­kun­ta­ve­roa

07.08.2017 09:00
Päättäjien on kiinnostuttava maakuntauudistuksesta viimeistään nyt

Päät­tä­jien on kiin­nos­tut­ta­va maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta vii­meis­tään nyt

14.05.2017 13:00