Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mirkku Valkola pohtii kir­joi­tuk­ses­saan hy­vin­voin­ti­alueen ku­lut­ta­jan oi­keuk­sia

MIELIPIDE Julkisia palveluja säätelevät sellaiset perusoikeuksista nousevat tavoitteet ja periaatteet, esimerkiksi palveluiden oikea-aikainen saatavuus (milloin palveluiden äärelle pääsee) sekä saavutettavuus (miten palveluiden äärelle pääsee) ja hinnoittelussa (”ilmaisuusperiaate”), joita ei suoraan voi edellyttää yksityisillä markkinoilla toimivilta yrityksiltä. Näistä periaatteista ei ole syytä luopua tai tinkiä julkisissa palveluissa jatkossakaan, vaikka niitä yksityisellä puolella alihankintana tuotettaisiinkin.

Huomioitava on kuitenkin, että kuluttajakaupan säännöksistä löytyy hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa myös julkisiin palveluihin. Tämä on perusteltua, koska monet julkisten palveluiden tuotantotavat muuttavat ne yksityisten palvelujen kaltaisiksi. Kuluttajaoikeuden hyvät käytännöt parantavat asiakkaan eli potilaan asemaa, lisäävät läpinäkyvyyttä, selkeyttävät vastuunjakoa ja ennaltaehkäisevät erimielisyyksiä. Kuluttajansuojalaista ilmeneviä kuluttajaoikeuden periaatteita sovelletaan kuluttajien hankkiessa markkinoilta kulutustavaroita ja –palveluja.  Näitä ovat myös yksityisen puolen terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut. On tärkeää tehdä kuluttajille selväksi, miten ostopalveluina toteutettavien terveyspalveluiden vastuukysymykset poikkeavat julkisella puolella tuotetuista palveluista. Lisäksi on tärkeää huomioida potilaiden asema – onko se eri, jos palvelu tuotetaan julkisella puolella, kuin jos sama palvelu ostettaisiin yksityiseltä puolelta. On myös huomattava, että kuluttajansuojalain ulkopuolelle jää vapaaehtoistoiminta, jonka piirissä myös tuotetaan hyvinvointipalveluihin rinnastettavia asioita. Yksityisiä palveluita voi hyödyntää tarvittaessa hoitotakuun puitteissa palveluseteleitä hyödyntäen. Palveluseteleiden saatavuudesta ja käytön mahdollisuudesta olisi tiedotettava ja niiden käytössä olisi opastettava laajemmin.