Itsenäisyyspäivän kuvatunnelmia: Ou­lais­ten juh­las­sa pu­hut­tiin pe­rin­ne­työn mer­ki­tyk­ses­täi­tyk­ses­tä

Katso kylätallenne täältä: "Oletko mistään ko­toi­sin vai yl­peäs­ti ky­lä­läi­nen?"

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Pyhäjokiseudun joulutarjous: Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 3 kk vain 29 euroa, tilaa tästä!

Hyvinvointi
Kuukausi ja vanhemmat
Lotossa osui isohko voitto Oulaisiin –Rahojen pitäisi näkyä tilillä

Lotossa osui isohko voitto Ou­lai­siin –Ra­ho­jen pitäisi näkyä tilillä

05.12.2022 09:26
Tilaajille
Marja-Leena Kärkkäinen johtaa Pohteen vanhusneuvostoa, Pyhäjokialueelta ja Raahesta omat edustajat

Mar­ja-Lee­na Kärk­käi­nen johtaa Pohteen van­hus­neu­vos­toa, Py­hä­jo­ki­alueel­ta ja Raa­hes­ta omat edus­ta­jat

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Timo Hannulan johtama suomalaisen musiikin joulukonsertti kuullaan sunnuntaina Haapavedellä

Timo Han­nu­lan johtama suo­ma­lai­sen mu­sii­kin jou­lu­kon­sert­ti kuul­laan sun­nun­tai­na Haa­pa­ve­del­lä

29.11.2022 21:00
Tilaajille
Aili Nuorala johtaa omaishoitajayhdistystä

Aili Nuorala johtaa omais­hoi­ta­jayh­dis­tys­tä

29.11.2022 11:00
Tilaajille
Tuula Aitto-oja Oulaisista valittin Kotiseutuliiton hallitukseen –"Kotiseututyössä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

Tuula Ait­to-oja Ou­lai­sis­ta va­lit­tin Ko­ti­seu­tu­lii­ton hal­li­tuk­seen –"­Ko­ti­seu­tu­työs­sä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

27.11.2022 09:01
Tilaajille
Joulumaassa maistui riisipuuro ja pukille lähti kirjepostia, kaupunginjohtaja sai yllättäin uuden tittelin –Katso kuvagalleria Oulaisten jouluisesta illasta

Jou­lu­maas­sa maistui rii­si­puu­ro ja pukille lähti kir­je­pos­tia, kau­pun­gin­joh­ta­ja sai yl­lät­täin uuden tit­te­lin –Katso ku­va­gal­le­ria Ou­lais­ten jou­lui­ses­ta illasta

25.11.2022 22:06
Tilaajille
"Hän on halunnut tutustua meihin tavisoulaistelaisiin": Vuoden oulaistelainen 2022 on valittu –Riikka Moilanen on kuntalaisten ja valintaraadin yksimielinen päätös

"Hän on ha­lun­nut tu­tus­tua meihin ta­vi­sou­lais­te­lai­siin": Vuoden ou­lais­te­lai­nen 2022 on valittu –Riikka Moi­la­nen on kun­ta­lais­ten ja va­lin­ta­raa­din yk­si­mie­li­nen päätös

25.11.2022 18:00
Tilaajille
Oulaisten yläkoululla nuuskatilannetta ratkaistaan yhteistyöllä –"Kyllä harjaantunut silmä yleensä huomaa, jos oppilaalla on tunnilla nuuskaa huulessa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

Ou­lais­ten ylä­kou­lul­la nuus­ka­ti­lan­net­ta rat­kais­taan yh­teis­työl­lä –"Kyllä har­jaan­tu­nut silmä yleensä huomaa, jos op­pi­laal­la on tun­nil­la nuuskaa huu­les­sa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

24.11.2022 06:00
Tilaajille
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta pui siirtymää hyvinvointialueisiin – veteraanien palvelut säilyvät

Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asiain neu­vot­te­lu­kun­ta pui siir­ty­mää hy­vin­voin­ti­aluei­siin – ve­te­raa­nien pal­ve­lut säi­ly­vät

22.11.2022 06:00
Tilaajille
Tiedätkö, mikä on Kopsan kolli tai Pyykkärin mökki? –Pyhäjokialueen joululehti on ilmestynyt ja paljastaa alueeltamme mielenkiintoisia asioita

Tie­dät­kö, mikä on Kopsan kolli tai Pyyk­kä­rin mökki? –Py­hä­jo­kia­lueen jou­lu­leh­ti on il­mes­ty­nyt ja pal­jas­taa alueel­tam­me mie­len­kiin­toi­sia asioita

16.11.2022 21:00
Tilaajille
Anssi Kela paljasti olevansa Oulaisten vävypoika –Vaimon suku on Matkanivasta

Anssi Kela pal­jas­ti ole­van­sa Ou­lais­ten vä­vy­poi­ka –Vaimon suku on Mat­ka­ni­vas­ta

16.11.2022 11:00
Tilaajille
Järjestöillä mahdollisuus hakea nyt avustusta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Pohteen haku avautui tiistaina

Jär­jes­töil­lä mah­dol­li­suus hakea nyt avus­tus­ta kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si: Pohteen haku avautui tiis­tai­na

15.11.2022 21:00
Tilaajille
Anssi Kela yhtyeineen esiintyy Oulaisissa tiistai-iltana –Muistatko, missä yhtyeessä Kela soitti ennen soolouraansa?

Anssi Kela yh­tyei­neen esiin­tyy Ou­lai­sis­sa tiis­tai-il­ta­na –Muis­tat­ko, missä yh­tyees­sä Kela soitti ennen soo­lou­raan­sa?

15.11.2022 11:00
Tilaajille
Lapset mukaan töihin -päivää vietetään perjantaina – teemapäivä kannustaa työpaikkoja lapsi- ja perhemyönteisyyteen

Lapset mukaan töihin -päivää vie­te­tään per­jan­tai­na – tee­ma­päi­vä kan­nus­taa työ­paik­ko­ja lapsi- ja per­he­myön­tei­syy­teen

14.11.2022 21:00
Tilaajille
Kärsämäki, Haapavesi, Pyhäjoki ja Raahe mukana: Joulupostia ikäihmisille -kampanja alkaa

Kär­sä­mä­ki, Haa­pa­ve­si, Py­hä­jo­ki ja Raahe mukana: Jou­lu­pos­tia ikä­ih­mi­sil­le -kam­pan­ja alkaa

12.11.2022 13:30
Tilaajille
Kesänäytelmään mahtuu vielä mukaan, mutta muistatko vielä Matkis-Baarin? –Katso kyläkuvauskierroksen tallenteet, mitä kuuluu ja näkyy Matkanivan kylälle

Ke­sä­näy­tel­mään mahtuu vielä mukaan, mutta muis­tat­ko vielä Mat­kis-Baa­rin? –Katso ky­lä­ku­vaus­kier­rok­sen tal­len­teet, mitä kuuluu ja näkyy Mat­ka­ni­van kylälle

09.11.2022 13:35 2
Tilaajille
Savuttomuus rohkeasti puheeksi, hengitysyhdistyksen Aila-Marketta Lapiolahti kannustaa ottamaan asioita rohkeasti esille keuhkoahtaumatautiin sairastuneen kanssa

Sa­vut­to­muus roh­keas­ti pu­heek­si, hen­gi­tys­yh­dis­tyk­sen Ai­la-Mar­ket­ta La­pio­lah­ti kan­nus­taa ot­ta­maan asioita roh­keas­ti esille keuh­ko­ah­tau­ma­tau­tiin sai­ras­tu­neen kanssa

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto palkitsi Luohuan Maaseutuyhdistyksen: "Rajoja rikkovaa toimintaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto pal­kit­si Luohuan Maa­seu­tuyh­dis­tyk­sen: "Rajoja rik­ko­vaa toi­min­taa"

07.11.2022 17:00
Tilaajille