Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Hyvinvointi
Kuukausi
Merijärvellä järjestetään hyvän mielen ulkoilutapahtuma - Väki haastetaan ulkoilemaan ikäihmisten kanssa

Me­ri­jär­vel­lä jär­jes­te­tään hyvän mielen ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma - Väki haas­te­taan ul­koi­le­maan ikä­ih­mis­ten kanssa

21.09.2023 11:00
Tilaajille
Kylien neuvoston aloite toteutuu: Yhdistykset ja kylät saavat hanketyöhön puskurirahaa Oulaisten kaupungilta

Kylien neu­vos­ton aloite to­teu­tuu: Yh­dis­tyk­set ja kylät saavat han­ke­työ­hön pus­ku­ri­ra­haa Ou­lais­ten kau­pun­gil­ta

20.09.2023 10:26
Tilaajille
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – hoitaja kysyy Sirkan kuulumiset etäyhteydellä aamuin ja illoin

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etä­yh­tey­den avulla – hoitaja kysyy Sirkan kuu­lu­mi­set etä­yh­tey­del­lä aamuin ja illoin

17.09.2023 06:00
Tilaajille
Festarit messuilla nyt ensi kerran – Pyhäjoen lukiolaisten syystapahtumaan odotetaan väkeä läheltä ja kaukaa

Fes­ta­rit mes­suil­la nyt ensi kerran – Py­hä­joen lu­kio­lais­ten syys­ta­pah­tu­maan odo­te­taan väkeä läheltä ja kaukaa

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Mielelle hyvää vointia – Maksuttomat hyvinvointiluennot alkavat Raahessa ensi viikolla

Mie­lel­le hyvää vointia – Mak­sut­to­mat hy­vin­voin­ti­luen­not alkavat Raa­hes­sa ensi vii­kol­la

14.09.2023 21:00
Tilaajille
Näin nousee satavuotias aitta pihalta lavettikuljetukseen

Näin nousee sa­ta­vuo­tias aitta pihalta la­vet­ti­kul­je­tuk­seen

13.09.2023 15:46
Tilaajille
Nälkäpäivä-keräykseen kuulutetaan lipaskerääjiä: "Kerääjät ovat antaneet palautetta, että kerääminen on hauska ja konkreettinen tapa auttaa."

Näl­kä­päi­vä-ke­räyk­seen kuu­lu­te­taan li­pas­ke­rää­jiä: "Ke­rää­jät ovat an­ta­neet pa­lau­tet­ta, että ke­rää­mi­nen on hauska ja konk­reet­ti­nen tapa aut­taa."

06.09.2023 13:30
Pohteella kesällä käyttöön otetun mallin odotetaan vähentävän vanhusten tarvetta päivystyskäynneille ja osastohoidolle

Poh­teel­la kesällä käyt­töön otetun mallin odo­te­taan vä­hen­tä­vän van­hus­ten tar­vet­ta päi­vys­tys­käyn­neil­le ja osas­to­hoi­dol­le

05.09.2023 07:32
Tilaajille
Arkiston aarteita: PT-guru Riku Aalto: Hengailuliikunnalla mieli ja kroppa kuntoon

Ar­kis­ton aar­tei­ta: PT-guru Riku Aalto: Hen­gai­lu­lii­kun­nal­la mieli ja kroppa kuntoon

02.09.2023 21:00
Haapavesi-lehti: Erkki Seitajärvi on hakenut Akaaseen sivistysjohtajaksi

Haa­pa­ve­si-leh­ti: Erkki Sei­ta­jär­vi on hakenut Akaa­seen si­vis­tys­joh­ta­jak­si

01.09.2023 11:00
Tilaajille
Vanhempi rikoskonstaapeli Keijo Tölli: "Jokilaaksojen huumetilanteesta ei voi puhua mitään hyvää"

Van­hem­pi ri­kos­kons­taa­pe­li Keijo Tölli: "Jo­ki­laak­so­jen huu­me­ti­lan­tees­ta ei voi puhua mitään hyvää"

27.08.2023 21:00
Tilaajille
Nadja Bollström: "Olemme ihan tavallinen lapsiperhe"

Nadja Bollst­röm: "Olemme ihan ta­val­li­nen lap­si­per­he"

24.08.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
"He osasivat tehdä alkuelvytyksen niin kuin se pitää tehdä"

"He osa­si­vat tehdä al­ku­el­vy­tyk­sen niin kuin se pitää tehdä"

23.08.2023 21:00
Tilaajille
Katso koulurauhan julistus suorana lähetyksenä - Koulurauha julistetaan kello 12 Ylivieskassa

Katso kou­lu­rau­han ju­lis­tus suorana lä­he­tyk­se­nä - Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan kello 12 Yli­vies­kas­sa

23.08.2023 10:00
Kristillisessä terapiassa rukoilukin on sallittua, jos asiakas niin haluaa

Kris­til­li­ses­sä te­ra­pias­sa ru­koi­lu­kin on sal­lit­tua, jos asiakas niin haluaa

22.08.2023 21:00
Tilaajille
Terveyskylästä voi tulla sinulle tekstiviesti tai sähköposti – palvelu on käytössä Pohjois-Suomen hyvinvointialueilla

Ter­veys­ky­läs­tä voi tulla sinulle teks­ti­vies­ti tai säh­kö­pos­ti – ­pal­ve­lu on käy­tös­sä Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­alueil­la

20.08.2023 21:00
Tilaajille
Saappaat palkinnoksi – Mäyränperällä on huomenna tapahtumaa koko perheelle

Saap­paat pal­kin­nok­si – Mäy­rän­pe­räl­lä on huo­men­na ta­pah­tu­maa koko per­heel­le

18.08.2023 11:00
Tilaajille
90 vuotta täyttänyt oulaistelainen Aune Korkeasaari: "Elämässä pitää olla huumoria"

90 vuotta täyt­tä­nyt ou­lais­te­lai­nen Aune Kor­kea­saa­ri: "E­lä­mäs­sä pitää olla huu­mo­ria"

17.08.2023 21:00
Tilaajille
Härkäjuhlien toteutus vaatii yli 60 yhteistyökumppania – Vihannin tapahtumassa on hiilet kuumina ja härkää tarjolla

Här­kä­juh­lien to­teu­tus vaatii yli 60 yh­teis­työ­kump­pa­nia – Vi­han­nin ta­pah­tu­mas­sa on hiilet kuumina ja härkää tar­jol­la

12.08.2023 06:00
Tilaajille
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan investointiesitys kutistui murto-osaan alkuperäisestä

Si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan in­ves­toin­ti­esi­tys ku­tis­tui mur­to-osaan al­ku­pe­räi­ses­tä

11.08.2023 17:00
Tilaajille