Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Kuukausi
Apuvälinemessut tiistaina Oulaisissa –Omaishoitajien virkistyspäivällä on jo 15 vuoden perinne

Apu­vä­li­ne­mes­sut tiis­tai­na Ou­lai­sis­sa –O­mais­hoi­ta­jien vir­kis­tys­päi­väl­lä on jo 15 vuoden perinne

20.03.2023 11:00
Tilaajille
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

19.03.2023 06:00
Tilaajille
Jari Heikkinen kannustaa maalaisjärjen käyttöön, jos joessa on omatekoinen avanto

Jari Heik­ki­nen kan­nus­taa maa­lais­jär­jen käyt­töön, jos joessa on oma­te­koi­nen avanto

13.03.2023 17:00
Tilaajille
Ensi viikolla vietettävän Aivoviikon aikana muistutetaan, miten muistisairauksien riskiä voi vähentää

Ensi vii­kol­la vie­tet­tä­vän Ai­vo­vii­kon aikana muis­tu­te­taan, miten muis­ti­sai­rauk­sien riskiä voi vä­hen­tää

12.03.2023 17:00
Katso kuvagalleria lauantain tunnelmasta: Piipsjärven jäällä ja ranta-alueilla tekemistä riittää sunnuntaiaamuun saakka

Katso ku­va­gal­le­ria lauan­tain tun­nel­mas­ta: Piips­jär­ven jäällä ja ran­ta-alueil­la te­ke­mis­tä riittää sun­nun­tai­aa­muun saakka

11.03.2023 17:22
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön uudenlaisen verkkopalvelun, josta voi olla apua apuvälineiden lainaajalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ottaa käyt­töön uu­den­lai­sen verk­ko­pal­ve­lun, josta voi olla apua apu­vä­li­nei­den lai­naa­jal­le

10.03.2023 15:39
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustusten haku on avattu –Monet talojen ylläpitäjät ovat suuressa ahdingossa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ten haku on avattu –Monet talojen yl­lä­pi­tä­jät ovat suu­res­sa ah­din­gos­sa

06.03.2023 17:00
Tilaajille
Piipsjärvellä tapahtuu 24 tunnin ajan tulevana viikonloppuna –"Pipolätkäturnaukseen omat välineet mukaan", opastaa Elina Piippo

Piips­jär­vel­lä ta­pah­tuu 24 tunnin ajan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na –"­Pi­po­lät­kä­tur­nauk­seen omat vä­li­neet mu­kaan", opastaa Elina Piippo

06.03.2023 15:24
Tilaajille
Ensin tuli leskeys, sitten masennus – Kummityttö läpäisi Pekka Tähkävuoren yksinäisyyden muurin

Ensin tuli les­keys, sitten ma­sen­nus – Kum­mi­tyt­tö läpäisi Pekka Täh­kä­vuo­ren yk­si­näi­syy­den muurin

04.03.2023 21:00
Tilaajille
Rajoitukset poistuvat Haapaveden liikuntahallilta –Puhdistustyöt ovat tuottaneet toivottua tulosta

Ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­lil­ta –Puh­dis­tus­työt ovat tuot­ta­neet toi­vot­tua tulosta

03.03.2023 15:00
Tilaajille
Vanhempi rikoskonstaapeli Keijo Tölli: "Jokilaaksojen huumetilanteesta ei voi puhua mitään hyvää"

Van­hem­pi ri­kos­kons­taa­pe­li Keijo Tölli: "Jo­ki­laak­so­jen huu­me­ti­lan­tees­ta ei voi puhua mitään hyvää"

28.02.2023 11:00
Tilaajille
Vuoden Suomessa asuneille ukrainalaisille oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yhdistelmälomake helpottaa Kela-kortin ja lapsilisän hakemista

Vuoden Suo­mes­sa asu­neil­le uk­rai­na­lai­sil­le oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yh­dis­tel­mä­lo­ma­ke hel­pot­taa Ke­la-kor­tin ja lap­si­li­sän ha­ke­mis­ta

26.02.2023 21:00
"On erilaisia oppijoita, jotka eivät mene samaa latua", hoksauttaa Oulaisten yläkoulun vt. rehtori Anne Törmälä nuorten liikuntatottumuksista

"On eri­lai­sia op­pi­joi­ta, jotka eivät mene samaa latua", hok­saut­taa Ou­lais­ten ylä­kou­lun vt. rehtori Anne Törmälä nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­ta

26.02.2023 06:00
Tilaajille
"Päivä, josta on unelmoitu lapsesta asti" –Oulaisten lukion mediatiimi ikuisti Wanhojen juhlapäivän

"Päivä, josta on unel­moi­tu lap­ses­ta asti" –Ou­lais­ten lukion me­dia­tii­mi ikuisti Wan­ho­jen juh­la­päi­vän

24.02.2023 18:50 3
Kahen Kahavit: Millä välineellä kisälli Helinä Koskela aikoo laskea Perinnekeskuksen mäestä?

Kahen Ka­ha­vit: Millä vä­li­neel­lä kisälli Helinä Koskela aikoo laskea Pe­rin­ne­kes­kuk­sen mäestä?

24.02.2023 14:00
Tilaajille
Oulaisten kirjastossa alkavat vieri­hoidot digitaidoista –Opastajana toimii Mari Limnell

Ou­lais­ten kir­jas­tos­sa alkavat vie­ri­hoi­dot di­gi­tai­dois­ta –O­pas­ta­ja­na toimii Mari Limnell

23.02.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteen asiakasmaksuista voi saada alennusta – Perusteena voi olla lääkekustannuksia, velkajärjestely ja elatusapu

Pohteen asia­kas­mak­suis­ta voi saada alen­nus­ta – Pe­rus­tee­na voi olla lää­ke­kus­tan­nuk­sia, vel­ka­jär­jes­te­ly ja ela­tus­apu

19.02.2023 06:00
Tilaajille
Merijärveltä hyvänmielenhaaste Alavieskaan

Me­ri­jär­vel­tä hy­vän­mie­len­haas­te Ala­vies­kaan

16.02.2023 16:18
Tilaajille
Katso video: Minne singahtaa Merijärven kunnanväen hyvänmielen haastekapula?

Katso video: Minne sin­gah­taa Me­ri­jär­ven kun­nan­väen hy­vän­mie­len haas­te­ka­pu­la?

16.02.2023 13:00
Tilaajille
Pyhäjokiseudun digitunneilla mikään ei ole tyhmä kysymys: Seuraava oppitunti on helmikuun lopussa

Py­hä­jo­ki­seu­dun di­gi­tun­neil­la mikään ei ole tyhmä ky­sy­mys: Seu­raa­va op­pi­tun­ti on hel­mi­kuun lopussa

15.02.2023 21:00
Tilaajille