Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Hyvinvointi
Kuukausi
Elinikäinen ystävä elää lämpimissä muistoissa

Elin­ikäi­nen ystävä elää läm­pi­mis­sä muis­tois­sa

05.08.2022 06:00
Tilaajille
Yli puolet suomalaisista kokee maailmankuvansa muuttuneen – sodan uhka huolien kärjessä

Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta kokee maail­man­ku­van­sa muut­tu­neen – sodan uhka huolien kär­jes­sä

02.08.2022 10:57
Juhannus räjäytti Oulaisten koronatapausten määrän – rokotteita alettiin antaa jo 60 vuotta täyttäneille

Ju­han­nus rä­jäyt­ti Ou­lais­ten ko­ro­na­ta­paus­ten määrän – ro­kot­tei­ta alet­tiin antaa jo 60 vuotta täyt­tä­neil­le

01.08.2022 14:01
Tilaajille
Koulutuskeskus muuttuu tänään konserttitilaksi: Pyhäjoen Hanhikiven alueella koetaan illalla taide-elämyksiä

Kou­lu­tus­kes­kus muuttuu tänään kon­sert­ti­ti­lak­si: Py­hä­joen Han­hi­ki­ven alueel­la koetaan illalla tai­de-elä­myk­siä

01.08.2022 06:00
Tilaajille
NHL-jääkiekkoilijat jakavat nimmareita Kalajoella ensi lauantaina –Jussi Jokisen uransa päätösmietteissä: "On ollut ilo tehdä kotiseudulla hyväntekeväisyystapahtumia lasten ja nuorten hyväksi"

NHL-jää­kiek­koi­li­jat jakavat nim­ma­rei­ta Ka­la­joel­la ensi lauan­tai­na –Jussi Jokisen uransa pää­tös­miet­teis­sä: "On ollut ilo tehdä ko­ti­seu­dul­la hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­mia lasten ja nuorten hy­väk­si"

31.07.2022 13:54
Tilaajille
Katu kiinni ja sähläämään –Oulaisten katusählyturnauksen avasi kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Katu kiinni ja säh­lää­mään –Ou­lais­ten ka­tu­säh­ly­tur­nauk­sen avasi kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen

30.07.2022 16:17
Tilaajille
Hilkka Suomalainen kokosi Petäjäskosken nuorisoseuran tarinat ja tiedot kirjaksi –Tiedätkö, mikä aiheutti ensimmäisen toimitalon tulipalon 1900-luvun alussa?

Hilkka Suo­ma­lai­nen kokosi Pe­tä­jäs­kos­ken nuo­ri­so­seuran tarinat ja tiedot kir­jak­si –Tie­dät­kö, mikä ai­heut­ti en­sim­mäi­sen toi­mi­ta­lon tu­li­pa­lon 1900-lu­vun alussa?

27.07.2022 21:00
Tilaajille
Espanjalaiset asentajat aloittavat Oulaisten padel-hallin sisäkenttien laiton torstaina –Pelikäyttöön halli saatanee elokuun aikana, arvelee yrittäjä Jukka Hanhela

Es­pan­ja­lai­set asen­ta­jat aloit­ta­vat Ou­lais­ten pa­del-hal­lin si­sä­kent­tien laiton tors­tai­na –Pe­li­käyt­töön halli saa­ta­nee elokuun aikana, arvelee yrit­tä­jä Jukka Hanhela

27.07.2022 17:00
Tilaajille
Neljänsien koronarokotusten antaminen aloitetaan Oulaisissa elokuun alussa

Nel­jän­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mi­nen aloi­te­taan Ou­lai­sis­sa elokuun alussa

26.07.2022 11:00
Tilaajille
Vihanti kutsuu Vesihelmiviikolle: Luvassa kirjoittamista, musiikkia ja vedenpyhitys

Vihanti kutsuu Ve­si­hel­mi­vii­kol­le: Luvassa kir­joit­ta­mis­ta, mu­siik­kia ja ve­den­py­hi­tys

25.07.2022 21:00
Tilaajille
Maailman hukkumisten ehkäisyn päivää vietetään tänään

Maail­man huk­ku­mis­ten eh­käi­syn päivää vie­te­tään tänään

25.07.2022 06:05
Tilaajille
Oletko menossa OYSiin? Huomioi sairaalareissullasi maanantaina muuttuvat tiejärjestelyt

Oletko menossa OYSiin? Huomioi sai­raa­la­reis­sul­la­si maa­nan­tai­na muut­tu­vat tie­jär­jes­te­lyt

24.07.2022 17:00
Piipsjärvellä voi tänään koittaa sup-lautailua –Maanantai on mallillaan

Piips­jär­vel­lä voi tänään koittaa sup-lau­tai­lua –Maa­nan­tai on mal­lil­laan

18.07.2022 11:33
Tilaajille
Tarinaniskennän SM-kisat käydään lauantaina Kärsämäellä –Kunta mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeessa

Ta­ri­nan­is­ken­nän SM-ki­sat käydään lauan­tai­na Kär­sä­mäel­lä –Kunta mukana Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kees­sa

15.07.2022 21:00
Tilaajille
Aikuisneuvola tutuksi koko maassa
Kolumni

Ai­kuis­neu­vo­la tutuksi koko maassa

14.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Hellettä ja tuulen huminaa
Kolumni

Hel­let­tä ja tuulen huminaa

14.07.2022 13:59
Tilaajille
Arvokkaan työn tekijät kuvina ja tarinoina –Lähde videomatkalle Oulaskankaan sairaalamuseossa esilläolevaan Meeri Koutaniemen valokuvanäyttelyyn

Ar­vok­kaan työn tekijät kuvina ja ta­ri­noi­na –Lähde vi­deo­mat­kal­le Ou­las­kan­kaan sai­raa­la­mu­seos­sa esil­läo­le­vaan Meeri Kou­ta­nie­men va­lo­ku­va­näyt­te­lyyn

14.07.2022 13:30
"Emme ole kuluerä" –Meeri Koutaniemen koskettavat hoitajakuvat avaavat hoitotyön arkea Oulaskankaan sairaalamuseon näyttelyssä

"Emme ole ku­lue­rä" –Meeri Kou­ta­nie­men kos­ket­ta­vat hoi­ta­ja­ku­vat avaavat hoi­to­työn arkea Ou­las­kan­kaan sai­raa­la­mu­seon näyt­te­lys­sä

14.07.2022 09:02
Tilaajille
Vanhemmat
Entiset nuoret kokoontuvat nyt kolmena päivänä Oulaisissa –Lähetyslentäjä Roy Rissanen vieraana

Entiset nuoret ko­koon­tu­vat nyt kolmena päivänä Ou­lai­sis­sa –Lä­he­tys­len­tä­jä Roy Ris­sa­nen vie­raa­na

12.07.2022 09:09
Tilaajille
Uuden perinteen aloittanut kaupunginjohtaja Riikka Moilanen: "Oulaisista pitää rohkeasti puhua ulospäin"

Uuden pe­rin­teen aloit­ta­nut kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen: "Ou­lai­sis­ta pitää roh­keas­ti puhua ulos­päin"

11.07.2022 14:25
Tilaajille