Musiikkimaistiaisia: Kahen Ka­ha­vit: "En kai minä mikään ju­ke­bo­xi ole!" -Toi­mi­tuk­sen mu­siik­ki­ma­ku on melko laaja kä­si­tys, ar­vaat­ko kenen fa­ni­ku­va on Helin työ­pöy­däl­lä?

Yllätys pellossa: "Alkoi tuntua siltä, että ky­sees­sä on jotain pä­re­kat­to­nau­lo­ja suu­rem­paa" Näin kuvaa 115 so­ta-ai­kais­ta kra­naat­tia Ou­lai­sis­ta pel­los­ta löy­tä­nyt Veli Pekka Saari

Kurkistus Papinkadulle: Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

Hyvinvointi
Fantastinen vanhustenviikko: Aunekin nousi pyörätuolista tanssimaan

Fan­tas­ti­nen van­hus­ten­viik­ko: Aunekin nousi pyö­rä­tuo­lis­ta tans­si­maan

08.10.2021 08:22
Tilaajille
PPSHP:n hallitus hyväksyi ensihoidon liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille – ensihoito siirtyy pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi

PPSHP:n hal­li­tus hy­väk­syi en­si­hoi­don liik­keen­luo­vu­tuk­sen sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – en­si­hoi­to siirtyy pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi tuo­tan­nok­si

03.10.2021 09:00
Tilaajille
Vesijohtovettä ei tarvitse enää keittää Merijärvellä, kuntalaisille annetaan kiitosta kärsivällisyydestä

Ve­si­joh­to­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Me­ri­jär­vel­lä, kun­ta­lai­sil­le an­ne­taan kii­tos­ta kär­si­väl­li­syy­des­tä

06.09.2021 16:19
Tilaajille
Käyttövesi keitettävä koko Merijärven kunnan alueella, ohje voimassa ainakin keskiviikkoon asti

Käyt­tö­ve­si kei­tet­tä­vä koko Me­ri­jär­ven kunnan alueel­la, ohje voi­mas­sa ainakin kes­ki­viik­koon asti

04.09.2021 15:42
Tilaajille
Marjo Törmikoski hurahti kasveihin – Luonnosta löytyy apua moneen vaivaan

Marjo Tör­mi­kos­ki hurahti kas­vei­hin – Luon­nos­ta löytyy apua moneen vaivaan

03.09.2021 09:00
Tilaajille
Hoitajapulaan vaikuttaa osaltaan myös esihenkilöportaan asenne: ”Ei täällä ole pakko olla töissä”
Kolumni

Hoi­ta­ja­pu­laan vai­kut­taa osal­taan myös esi­hen­ki­lö­por­taan asenne: ”Ei täällä ole pakko olla töissä”

18.08.2021 09:50
Tilaajille
Oulaisten päivähoidon paikkapula ei ole ainoastaan akuutti, vaan myös krooninen – kestävä ratkaisu on rakentaa uusi päiväkoti
Pääkirjoitus

Ou­lais­ten päi­vä­hoi­don paik­ka­pu­la ei ole ai­noas­taan akuut­ti, vaan myös kroo­ni­nen – kestävä rat­kai­su on ra­ken­taa uusi päi­vä­ko­ti

18.08.2021 09:36
Tilaajille
Oulaisten paloasema peruskorjataan – neliöhinta on yli puolet halvempi kuin uuden rakentamisessa

Ou­lais­ten pa­lo­ase­ma pe­rus­kor­ja­taan – ne­liö­hin­ta on yli puolet hal­vem­pi kuin uuden ra­ken­ta­mi­ses­sa

11.08.2021 08:00
Tilaajille
Vesihelmiviikko kutsuu Vihantiin – Perjantaina alkava tapahtumaketju yltää ensi viikon lauantaille

Ve­si­hel­mi­viik­ko kutsuu Vi­han­tiin – Per­jan­tai­na alkava ta­pah­tu­ma­ket­ju yltää ensi viikon lauan­tail­le

16.07.2021 15:00
Tilaajille
Savun väri kertoo palamisen puhtaudesta – tässä viisi vinkkiä vähäpäästöisen juhannuspuusaunan lämmitykseen

Savun väri kertoo pa­la­mi­sen puh­tau­des­ta – tässä viisi vinkkiä vä­hä­pääs­töi­sen ju­han­nus­puu­sau­nan läm­mi­tyk­seen

25.06.2021 21:00
Tilaajille
Koti TV näkyy Pohjois-Pohjanmaalla vuoden loppuun saakka

Koti TV näkyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la vuoden loppuun saakka

15.06.2021 18:59
Tilaajille
Täällä suora linkki: Elä Nyt! -virtuaalitapahtuma järjestetään Oulaisissa torstaina iltapäivällä, mukana 50 näytteilleasettajaa

Täällä suora linkki: Elä Nyt! -vir­tuaa­li­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Ou­lai­sis­sa tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä, mukana 50 näyt­teil­le­aset­ta­jaa

25.03.2021 08:00
Oletko syntynyt vuonna 1966? Oulun yliopiston tutkijat selvittävät, miten koronapandemia vaikuttaa hyvinvointiin

Oletko syn­ty­nyt vuonna 1966? Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat sel­vit­tä­vät, miten ko­ro­na­pan­de­mia vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

05.02.2021 09:19
Tilaajille
Digillä hyvinvointia, Eläkeliiton ohjelmassa on mukana jo 35 osallistujaa Oulaisista

Digillä hy­vin­voin­tia, Elä­ke­lii­ton oh­jel­mas­sa on mukana jo 35 osal­lis­tu­jaa Ou­lai­sis­ta

08.12.2020 08:18
Tilaajille
Ehdotuksia tuli noin 200: NeuvoRassi nousi nimikilpailun voittajaksi

Eh­do­tuk­sia tuli noin 200: Neu­vo­Ras­si nousi ni­mi­kil­pai­lun voit­ta­jak­si

18.01.2018 12:25
Hakuaikaa jatkettu: Hyvinvointialalle voi suorittaa nyt yrittäjätutkinnon

Ha­ku­ai­kaa jat­ket­tu: Hy­vin­voin­ti­alal­le voi suo­rit­taa nyt yrit­tä­jä­tut­kin­non

05.09.2017 09:18
Palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen on tärkein sote-uudistuksen tavoite

Pal­ve­lu­jen yh­den­ver­tai­suu­den ja saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen on tärkein so­te-uu­dis­tuk­sen tavoite

20.08.2017 06:00
Katso video: Personal trainer -guru Riku Aalto evästää koukuttavaan kuntoiluun

Katso video: Per­so­nal trainer -guru Riku Aalto evästää kou­kut­ta­vaan kun­toi­luun

19.08.2017 16:06