Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Näkyvä askel kohti bio­ja­los­ta­moa – Nord­Fuel käyn­nis­tää val­mis­te­le­vat työt Haa­pa­ve­del­lä

Haapavesi

NordFuelin biojalostamo toteutetaan Haapaveden voimalaitoksen alueelle. Biojalostamo hyödyntää nykyisiä rakennuksia ja teollista infrastruktuuria, kuten sähköverkkoliityntää.

NordFuel aloittaa biojalostamoinvestoinnin valmistelevat työt toukokuun lopulla käynnistämällä voimalaitoksen käytöstä poistettavien rakennusten ja laitteiden purkamisen ja niiden on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Purkutöillä tehdään tilaa biojalostamon uudelle energiakeskukselle