Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Nyt on aika sanoa mie­li­pi­de: Bensaa ja die­se­liä kor­vaa­val­le bio­polt­to­ai­neel­le te­keil­lä la­ki­muu­tok­sia

Liikenteessä käytettävää moottoribensiiniä ja dieselöljyä nousevat korvaamaan biopolttoaineet. Niiden käytön edistämiseen liittyvään lainsäädäntöön on tekeillä muutoksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää parhaillaan asiasta lausuntoja. Niitä voi tehdä 26. elokuuta saakka. Sen jälkeen lakimuutoksien valmistelu jatkuu ministeriössä virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi syyskuussa.

Kyse on siitä, että liikennepolttoaineiden jakelijoiden, eli polttoaineita esimerkiksi huoltoasemille toimittavien yritysten, toimittamasta polttoaineesta tietyn prosenttiosuuden tulee joka vuosi olla biopolttoaineita. Tänä vuonna biopolttoaineiden osuuden on oltava 20 prosenttia jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Biopolttoaineiden osuus kiristyy vähitellen 30 prosenttiin vuonna 2029.

Jos jakeluvelvoite ylittyy jonain vuonna, voidaan ylitys siirtää seuraavaan vuoteen, jonka velvoitteessa ylitys otetaan huomioon. Polttoaineiden jakelijat ovat hyödyntäneet tätä joustoa laajasti, ja velvoitteen huomattavaa ylittämistä on tapahtunut useana vuonna.

Ylityksen siirtoa on aiemmin rajoitettu tämän vuoden osalta 10 prosenttiin. Tällä poikkeussäännöllä haluttiin varmistaa, ettei tältä vuodelta siirtyvä laskennallinen biopolttoaineosuus vähentäisi tarpeettoman paljon ensi vuonna tosiasiallisesti jaeltavaa biopolttoainemäärää ja ensi vuoden päästövähenemää. Koronatilanne on kuitenkin vähentänyt polttoaineen kulutusta niin huomattavasti, ettei sitä ole ennakoitu nykyisessä lainsäädännössä.

Tämän vuoden jakeluvelvoite täyttyy huomattavasti ennakoitua vähemmällä biopolttoainemäärällä. Jakelijoiden viime vuodelta siirtämä osuus tulee todennäköisesti kattamaan tämän vuoden velvoitetta merkittävältä osin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa Suomi ei täytä EU:n uusiutuvan energian direktiivin velvoitetta liikenteen uusiutuvan energian osuudesta.

Ehdotetulla lakimuutoksella jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin tämän vuoden osalta. Ehdotuksen mukaan ensi vuoden jakeluvelvoitteessa huomioon otettava määrä voisi olla 10 prosentin sijasta enintään 30 prosenttia tämän vuoden jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä.

Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi pääsee sille asetettuihin sitoviin liikennesektoria koskeviin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi pyritään varmistamaan, ettei koronatilanteesta aiheutunut liikennemäärän väheneminen kasvata kohtuuttomasti polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannuksia.

Lisäksi lakiluonnoksissa esitetään, että liikenteen jakeluvelvoitteen ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen noudattamisen valvonta siirrettäisiin Verohallinnolta Energiavirastolle ensi vuoden alusta lähtien.

Lausuntopyyntö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi.