50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikenne
Kuukausi
Fintraffic vinkkaa: Tämä sovellus kannattaa ottaa mukaan talvilomamatkalle

Fint­raf­fic vink­kaa: Tämä so­vel­lus kan­nat­taa ottaa mukaan tal­vi­lo­ma­mat­kal­le

17.02.2024 18:00
Tilaajille
VR peruu kaikki kaukoliikenteen junavuorot tiistailta – vaunujen pyörissä havaittu radasta tulleita lovia

VR peruu kaikki kau­ko­lii­ken­teen ju­na­vuo­rot tiis­tail­ta – vau­nu­jen pyö­ris­sä ha­vait­tu radasta tul­lei­ta lovia

13.02.2024 09:00
Tilaajille
Junaliikenne pysähtyy maanantaina – tiistaina junat kulkevat normaalisti

Ju­na­lii­ken­ne py­säh­tyy maa­nan­tai­na – tiis­tai­na junat kul­ke­vat nor­maa­lis­ti

10.02.2024 12:00
Tilaajille
Lumimyräkkä aiheuttanut ongelmia Kalevan jakeluun – lehti on voinut jäädä tulematta näillä alueilla, mukana Vihanti

Lu­mi­my­räk­kä ai­heut­ta­nut on­gel­mia Kalevan ja­ke­luun – lehti on voinut jäädä tu­le­mat­ta näillä alueil­la, mukana Vihanti

02.02.2024 10:34
Yöjunat ovat useita tunteja myöhässä aikatauluista sähköratavian vuoksi

Yöjunat ovat useita tunteja myö­häs­sä ai­ka­tau­luis­ta säh­kö­ra­ta­vian vuoksi

02.02.2024 10:33
Vanhemmat
Pyykölässä porataan: Ota liikennemuutokset huomioon maanantaista lähtien Oulaisissa

Pyy­kö­läs­sä po­ra­taan: Ota lii­ken­ne­muu­tok­set huo­mioon maa­nan­tais­ta lähtien Ou­lai­sis­sa

21.01.2024 06:00
Pohjois-Pohjanmaan liikenneinvestoinnit surkeimmat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaativat Väylävirastolta kuutta toimenpidettä

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ken­ne­in­ves­toin­nit sur­keim­mat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaa­ti­vat Väy­lä­vi­ras­tol­ta kuutta toi­men­pi­det­tä

09.01.2024 12:00
Tilaajille
VR peruu alkuviikosta kaukoliikenteen junavuoroja pakkasen takia – kalustoa huolletaan tehostetusti

VR peruu al­ku­vii­kos­ta kau­ko­lii­ken­teen ju­na­vuo­ro­ja pak­ka­sen takia – ka­lus­toa huol­le­taan te­hos­te­tus­ti

08.01.2024 21:00
VR peruu loppuviikolta kymmenittäin kaukoliikenteen junavuoroja pakkasen takia

VR peruu lop­pu­vii­kol­ta kym­me­nit­täin kau­ko­lii­ken­teen ju­na­vuo­ro­ja pak­ka­sen takia

05.01.2024 12:00
Operaatio Lumihiutale turvaa jälleen joululiikennettä

Ope­raa­tio Lu­mi­hiu­ta­le turvaa jälleen jou­lu­lii­ken­net­tä

21.12.2023 09:00
Tilaajille
"Vaadimme kuljettajien koskemattomuuden kunnioittamista" – Taksit pysähtyvät lauantaina koko maassa minuutiksi kunnioittamaan Kuusankoskella surmatun taksinkuljettajan muistoa

"Vaa­dim­me kul­jet­ta­jien kos­ke­mat­to­muu­den kun­nioit­ta­mis­ta" – ­Tak­sit py­säh­ty­vät lauan­tai­na koko maassa mi­nuu­tik­si kun­nioit­ta­maan Kuu­san­kos­kel­la sur­ma­tun tak­sin­kul­jet­ta­jan muistoa

16.12.2023 12:00
Tilaajille
Junabussista tuli menestystarina: "Sunnuntaivuoro kun vielä saataisiin Vihantiin"

Ju­na­bus­sis­ta tuli me­nes­tys­ta­ri­na: "Sun­nun­tai­vuo­ro kun vielä saa­tai­siin Vi­han­tiin"

15.12.2023 18:00
Tilaajille
Huomioithan, että junaradalla on liikennettä, vaikka junaliikenne lakkoilee torstaina

Huo­mioit­han, että ju­na­ra­dal­la on lii­ken­net­tä, vaikka ju­na­lii­ken­ne lak­koi­lee tors­tai­na

14.12.2023 00:00
Tilaajille
Posti lakossa torstaina, vaikuttaa myös Pyhäjokiseudun jakeluun –Lue näköislehteä ilmaiseksi

Posti lakossa tors­tai­na, vai­kut­taa myös Py­hä­jo­ki­seu­dun ja­ke­luun –Lue nä­köis­leh­teä il­mai­sek­si

12.12.2023 11:49
Raahen ja Oulun välille tarjotaan henkilöjunaliikennettä – "Se on kaupunkien omasta tahdosta kiinni"

Raahen ja Oulun välille tar­jo­taan hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­net­tä – "Se on kau­pun­kien omasta tah­dos­ta kiinni"

02.12.2023 12:33
Tilaajille
Huonot tiet lisäävät onnettomuusvaaroja – jopa 95 prosenttia maaseudulla asuvista on huomannut merkkejä huonoista teistä

Huonot tiet li­sää­vät on­net­to­muus­vaa­ro­ja – ­jo­pa 95 pro­sent­tia maa­seu­dul­la asu­vis­ta on huo­man­nut merk­ke­jä huo­nois­ta teistä

14.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohjoispohjalainen erikoisuus: Näillä tieosuuksilla ajetaan 70 km/h talvisin – Koskee Oulaista ja Haapavettä

Poh­jois­poh­ja­lai­nen eri­koi­suus: Näillä tie­osuuk­sil­la ajetaan 70 km/h tal­vi­sin – Koskee Ou­lais­ta ja Haa­pa­vet­tä

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Jokilaaksojen alueella useita liikenneonnettomuuksia lauantai-iltana – palomestarin mukaan tiet ovat nyt huonossa kunnossa

Jo­ki­laak­so­jen alueel­la useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia lauan­tai-il­ta­na – pa­lo­mes­ta­rin mukaan tiet ovat nyt huo­nos­sa kun­nos­sa

05.11.2023 08:00
Tilaajille
Marko Simunaniemi vetää karavaanarialuetta

Marko Si­mu­na­nie­mi vetää ka­ra­vaa­na­ri­aluet­ta

02.11.2023 06:01
Ajokeli muuttuu huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lumisateiden vuoksi keskiviikkona: "Toivottavasti on kaikilla talvirenkaat alla"

Ajokeli muuttuu huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa lu­mi­sa­tei­den vuoksi kes­ki­viik­ko­na: "Toi­vot­ta­vas­ti on kai­kil­la tal­vi­ren­kaat alla"

01.11.2023 15:48