Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Liikenne
Kuukausi
Katso video: Puukuljetukset uudelle kuormauspaikalle alkavat loppuvuoden aikana Oulaisissa

Katso video: Puu­kul­je­tuk­set uudelle kuor­maus­pai­kal­le alkavat lop­pu­vuo­den aikana Ou­lai­sis­sa

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Tehovalvonta: Poliisi valvoo tehostetusti turvavöiden käyttöä, myös matkapuhelinten käyttöä liikenteessä valvotaan

Te­ho­val­von­ta: Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tur­va­vöi­den käyt­töä, myös mat­ka­pu­he­lin­ten käyttöä lii­ken­tees­sä val­vo­taan

16.09.2023 13:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla sattui viime vuonna eniten hirvionnettomuuksia koko maassa – kaikkiaan maakunnassa tapahtui 148 hirvikolaria

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui viime vuonna eniten hir­vi­on­net­to­muuk­sia koko maassa – ­kaik­kiaan maa­kun­nas­sa ta­pah­tui 148 hir­vi­ko­la­ria

06.09.2023 21:00
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

06.09.2023 17:00
Tilaajille
Keski-ikäinen nainen jäi Oulaisissa erikoiskuljetusauton alle ja menehtyi

Kes­ki-ikäi­nen nainen jäi Ou­lai­sis­sa eri­kois­kul­je­tus­au­ton alle ja me­neh­tyi

06.09.2023 16:19
Vanhemmat
Kaukolämpötyöt jatkuvat aikataulussa Oulaisissa – Pyhäjoen sillan liikennettä ohjataan ajoittain valoilla

Kau­ko­läm­pö­työt jat­ku­vat ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa – Py­hä­joen sillan lii­ken­net­tä oh­ja­taan ajoit­tain va­loil­la

10.08.2023 17:00
Tilaajille
Poliisi näkee vakuuttamattomia autoja liikenteessä päivittäin – Seurauksena virkavalta vie kilvet, maksettavaa voi tulla tuhansia euroja

Poliisi näkee va­kuut­ta­mat­to­mia autoja lii­ken­tees­sä päi­vit­täin – Seu­rauk­se­na vir­ka­val­ta vie kilvet, mak­set­ta­vaa voi tulla tu­han­sia euroja

05.08.2023 06:00
Tilaajille
Asfalttityöt haittaavat liikennettä Oulaisten keskustassa – Ensi viikolla myös kaukolämpötyöt tuovat valot Pyhäjoen sillalle

As­falt­ti­työt hait­taa­vat lii­ken­net­tä Ou­lais­ten kes­kus­tas­sa – Ensi vii­kol­la myös kau­ko­läm­pö­työt tuovat valot Py­hä­joen sil­lal­le

04.08.2023 17:00
Tilaajille
Muistathan hakea koulumatkatukea hyvissä ajoin

Muis­tat­han hakea kou­lu­mat­ka­tu­kea hyvissä ajoin

03.08.2023 17:00
Tilaajille
Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen talvikausi alkaa

Jo­ki­laak­so­jen kuntien välisen jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­kau­si alkaa

03.08.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisten Liikenne osti Liikenne Huovarin, kaupat tehtiin tiistaina

Ou­lais­ten Lii­ken­ne osti Lii­ken­ne Huo­va­rin, kaupat tehtiin tiis­tai­na

01.08.2023 13:53
Tilaajille
Poliisi tarkasti 69 raskasta ajoneuvoa – "Kehotamme kaikkia kuljetusyrityksiä ja kuljettajia suhtautumaan erittäin vakavasti ajoneuvojen kuntoon"

Poliisi tar­kas­ti 69 ras­kas­ta ajo­neu­voa – "Ke­ho­tam­me kaikkia kul­je­tus­yri­tyk­siä ja kul­jet­ta­jia suh­tau­tu­maan erit­täin va­ka­vas­ti ajo­neu­vo­jen kun­toon"

26.07.2023 06:00
Tilaajille
Hirviluvat on myönnetty – Katso lukemat, montako hirveä alueemme saa kaataa ja missä saa pyytää valkohäntäpeuroja

Hir­vi­lu­vat on myön­net­ty – Katso lu­ke­mat, montako hirveä alueem­me saa kaataa ja missä saa pyytää val­ko­hän­tä­peu­ro­ja

13.07.2023 21:00
Tilaajille
Tie- ja kaukolämpötyöt käynnissä Oulaisissa – Katso, mikä tie voi olla hetkellisesti poikki

Tie- ja kau­ko­läm­pö­työt käyn­nis­sä Ou­lai­sis­sa – ­Kat­so, mikä tie voi olla het­kel­li­ses­ti poikki

10.07.2023 13:50
Ajatus lasten auttamisesta saa tekemään hyvää – Teija ja Mauri Sorvoja ovat menossa kohti Pariisia

Ajatus lasten aut­ta­mi­ses­ta saa te­ke­mään hyvää – Teija ja Mauri Sorvoja ovat menossa kohti Pa­rii­sia

06.07.2023 21:00 1
Tilaajille
Mobiilipeli tallentaa pyöräteiden kunnon – kuntalaiset pääsevät kuvaamaan kohteita

Mo­bii­li­pe­li tal­len­taa pyö­rä­tei­den kunnon – kun­ta­lai­set pää­se­vät ku­vaa­maan koh­tei­ta

03.07.2023 17:00
Tilaajille
Suviseurojen suurimmat ruuhkat ajoittuvat perjantai-illalle

Su­vi­seu­ro­jen suu­rim­mat ruuhkat ajoit­tu­vat per­jan­tai-il­lal­le

30.06.2023 17:00
Tilaajille
Kilpuan aseman kautta kulki aikoinaan tuhansia junamatkustajia vuorokaudessa –Kauko Turula tietää kiskojen uponneen suohon ainakin kolmesti

Kilpuan aseman kautta kulki ai­koi­naan tu­han­sia ju­na­mat­kus­ta­jia vuo­ro­kau­des­sa –Kauko Turula tietää kis­ko­jen upon­neen suohon ainakin kol­mes­ti

22.06.2023 15:32
Tilaajille
Kauko Turula muistelee, kuinka mittava urakka rautatien rakentaminen aikoinaan oli

Kauko Turula muis­te­lee, kuinka mittava urakka rau­ta­tien ra­ken­ta­mi­nen ai­koi­naan oli

22.06.2023 15:22
Tilaajille
Poliisi valvoo juhannuksen juhlintaa myös harvaan asutuilla alueilla

Poliisi valvoo ju­han­nuk­sen juh­lin­taa myös harvaan asu­tuil­la alueil­la

22.06.2023 11:00
Tilaajille