Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Liikenne
Viimeisin 24 tuntia
Kahen Kahavit: Kahvittelijat lähtivät laskemaan liikennettä

Kahen Ka­ha­vit: Kah­vit­te­li­jat läh­ti­vät las­ke­maan lii­ken­net­tä

12.08.2022 14:00
Tilaajille
Viikko
Liikenne on yhteispeliä

Lii­ken­ne on yh­teis­pe­liä

11.08.2022 14:41
Tilaajille
Poliisi syynäsi liikennettä: Katso kuvat miten ensimmäisen koulupäivän jälkeen kirmattiin kotiin Oulaisissa

Poliisi syynäsi lii­ken­net­tä: Katso kuvat miten en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän jälkeen kir­mat­tiin kotiin Ou­lai­sis­sa

11.08.2022 13:30
Tilaajille
Tampereen ja Oulun välisen rataosuuden parantamisen suunnittelutyöt käynnistyneet

Tam­pe­reen ja Oulun välisen ra­ta­osuu­den pa­ran­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­työt käyn­nis­ty­neet

10.08.2022 11:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ratahanke etenee, nyt suunnitellaan Kankaan liikennepaikkaa Ylivieskassa

Poh­jois-Poh­jan­maan ra­ta­han­ke etenee, nyt suun­ni­tel­laan Kankaan lii­ken­ne­paik­kaa Yli­vies­kas­sa

09.08.2022 13:30
Tilaajille
Joukkoliikenteessä siirrytään talviaikaan keskiviikkona, kyytien määrä arkipäivänä lisääntyy

Jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään tal­vi­ai­kaan kes­ki­viik­ko­na, kyytien määrä ar­ki­päi­vä­nä li­sään­tyy

09.08.2022 11:00
Tilaajille
Dieselin litrahinta painui nyt Pohjois-Pohjanmaallakin alle kahden euron ­– halvempaa polttoainetta saanut viimeksi helmikuussa

Die­se­lin lit­ra­hin­ta painui nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron – hal­vem­paa polt­to­ai­net­ta saanut vii­mek­si hel­mi­kuus­sa

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Pyöräliiton Matti Koistinen: "Koulumatkojen pyöräileminen on erinomainen tapa lisätä lasten ja nuorten liikkumista"

Pyö­rä­lii­ton Matti Kois­ti­nen: "Kou­lu­mat­ko­jen pyö­räi­le­mi­nen on erin­omai­nen tapa lisätä lasten ja nuorten liik­ku­mis­ta"

06.08.2022 13:30
Tilaajille
Kuukausi
Muistatko väistämissäännöt suojatiellä? Lähes puolella ihmisistä on väärä käsitys kulkujärjestyksestä

Muis­tat­ko väis­tä­mis­sään­nöt suo­ja­tiel­lä? Lähes puo­lel­la ih­mi­sis­tä on väärä käsitys kul­ku­jär­jes­tyk­ses­tä

03.08.2022 06:01
Tilaajille
SEO aikoo miettiä yhteistyötään Teboilin kanssa, toimitusjohtaja sympatisoi yksityisiä polttoainekauppiaita

SEO aikoo miettiä yh­teis­työ­tään Te­boi­lin kanssa, toi­mi­tus­joh­ta­ja sym­pa­ti­soi yk­si­tyi­siä polt­to­ai­ne­kaup­piai­ta

01.08.2022 17:00
Tilaajille
Suomen suurin superlaturi Kärsämäellä avattiin nyt muillekin sähköautomerkeille – Sähköautojen latausverkostoa tarvitaan lisää etenkin kasvukeskusten ulkopuolella

Suomen suurin su­per­la­tu­ri Kär­sä­mäel­lä avat­tiin nyt muil­le­kin säh­kö­au­to­mer­keil­le – Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­toa tar­vi­taan lisää etenkin kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

19.07.2022 11:00
Tilaajille
Poliisi valvoo raskasta liikennettä tehostetusti koko ensi viikon

Poliisi valvoo ras­kas­ta lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti koko ensi viikon

17.07.2022 17:00
Vanhemmat
Oulaisissa järjestetään lauantaina mopomiitti: "Ei sormella heristellen vaan rakentavalla tavalla"

Ou­lai­sis­sa jär­jes­te­tään lauan­tai­na mo­po­miit­ti: "Ei sor­mel­la he­ris­tel­len vaan ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

17.06.2022 17:00
Tilaajille
Väyläviraston ratatyöt vaikuttavat junaliikenteeseen kesän aikana – liikennekatko Tuomiojan ja Oulun välillä lauantaina

Väy­lä­vi­ras­ton ra­ta­työt vai­kut­ta­vat ju­na­lii­ken­tee­seen kesän aikana – lii­ken­ne­kat­ko Tuo­mi­ojan ja Oulun välillä lauan­tai­na

17.06.2022 11:00
Tilaajille
Joukkoliikenteessä siirrytään kesäaikatauluihin maanantaina

Jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään ke­sä­ai­ka­tau­lui­hin maa­nan­tai­na

04.06.2022 13:30
Väylävirasto sanoi sanottavansa Vihannin tärinäongelmista, ja seuraavaksi kaupunki päättää jatkotoimista

Väy­lä­vi­ras­to sanoi sa­not­ta­van­sa Vi­han­nin tä­ri­näon­gel­mis­ta, ja seu­raa­vak­si kau­pun­ki päättää jat­ko­toi­mis­ta

29.05.2022 13:30
Tilaajille
Leudoksi luokitellun jäätalven jäljiltä Perämerellä on vielä ajojäätä

Leu­dok­si luo­ki­tel­lun jää­tal­ven jäl­jil­tä Pe­rä­me­rel­lä on vielä ajo­jää­tä

27.05.2022 21:00
Tilaajille
Sähköauto sopii mainettaan paremmin maaseudulle
Kolumni

Säh­kö­au­to sopii mai­net­taan pa­rem­min maa­seu­dul­le

25.05.2022 12:44
Tilaajille
"Repertuaaria riittää, jokaiselle löytyy kyllä passeli pyörä"

"Re­per­tuaa­ria riit­tää, jo­kai­sel­le löytyy kyllä passeli pyörä"

26.04.2022 06:00
Tilaajille
Nyt pyöräillään

Nyt pyö­räil­lään

25.04.2022 13:09
Tilaajille