Liikenne
Kolumni

Lii­ken­teen ve­ro­tuk­sel­le on saatava vas­ti­net­ta

01.06.2021 18:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pyö­räi­li­jä, tun­net­ko lii­ken­tees­sä vel­voit­tee­si?

12.05.2021 09:31
Tilaajille

Opas­koi­ra­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na – ota nämä asiat huo­mioon, kun kohtaat avus­tus­teh­tä­vää hoi­ta­van koiran

27.04.2021 10:29

Te­hos­tet­tu val­von­ta jatkuu, poliisi joutui puut­tu­maan ja­lan­kul­ki­joi­den, pyö­räi­li­jöi­den ja au­toi­li­joi­den vir­heel­li­seen mat­kan­te­koon

12.04.2021 18:00
Tilaajille

Po­lii­si­val­von­nan yhden yön tulos Ou­lais­ten ja lä­hi­kun­tien alueel­la: Rat­ti­juop­po­ja, huu­me­kus­ki ja nuuskan vä­lit­tä­mis­tä

12.04.2021 13:27
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so- ja lin­jas­to­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­nut: Työ­mat­koi­hin pa­rem­min sopivia reit­te­jä suun­ni­tel­laan käyt­töön

03.04.2021 15:00
Tilaajille

Po­ke­lan­mäen tu­li­pa­los­sa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, mutta va­ras­ton lisäksi tu­hou­tui useita koneita

25.02.2021 11:00
Tilaajille

Lu­mi­pöl­lyn takana piilee vaara – Näin hyvin ohit­ta­va auto ja puu­ta­va­ra­rek­ka pii­lou­tu­vat lu­mi­pöl­lyyn

22.02.2021 18:16
Tilaajille

Pe­rä­vau­nu irtosi pa­ket­tiau­ton ve­to­kou­kus­ta ja törmäsi hen­ki­löau­toon Kär­sä­mäel­lä

12.02.2021 22:34
Tilaajille

Po­lii­sin val­von­nan tulos: Ta­pa­nin­päi­vän lii­ken­ne sujui mal­til­li­ses­ti

27.12.2020 09:14
Tilaajille

Vi­han­nis­sa huol­toa­se­mal­ta ajamaan läh­te­nyt päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia

04.11.2020 08:15
Tilaajille

Kär­sä­mä­ki­set ja py­hä­jo­ki­set haas­te­taan vas­taa­maan tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

23.10.2020 15:56
Tilaajille

Merk­ke­jä aletaan vaih­taa: Talvi- ja pimeän ajan no­peus­ra­joi­tuk­set käyt­töön Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

22.10.2020 14:20
Tilaajille

Nyt on aika sanoa mie­li­pi­de: Bensaa ja die­se­liä kor­vaa­val­le bio­polt­toai­neel­le te­keil­lä la­ki­muu­tok­sia

03.08.2020 13:05

Ka­si­tiel­le ha­lu­taan täys­pit­kää aitaa, mutta se saattaa olla pit­käs­sä kuu­ses­sa

28.02.2020 08:40

Savon Kul­je­tus, Kul­je­tus­po­lar ja Kes­ki-Suo­men Kul­je­tus neu­vot­te­le­vat su­lau­tu­mi­ses­ta

03.02.2020 12:10

Poliisi huo­maut­taa: Liikaa puut­tei­ta lasten tur­va­lait­teis­sa

15.03.2019 12:30

Autoja pa­lau­tui viime vuonna kier­rä­tyk­seen en­nä­tyk­sel­li­sen paljon

20.01.2019 14:00

Au­to­liit­to vetoaa liik­ku­mi­sen va­pau­den puo­les­ta

18.01.2019 14:25

Ajo­kort­ti­lain muutos laittaa ope­tuk­sen ja kul­jet­ta­jan­tut­kin­non uusiksi – Ris­ki­ti­lan­tei­den hal­lin­ta ja osaa­mi­sen ko­ko­nai­suus pai­not­tuu

11.05.2018 13:00