Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Liikenne
Kuukausi
Postin jakeluauto ajautui ojaan Haapavedellä

Postin ja­ke­lu­au­to ajautui ojaan Haa­pa­ve­del­lä

10.01.2022 13:49
Tilaajille
Jokilaaksojen liikenteessä synkkä vuosi 2021, onnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä - päihteet isossa roolissa viime vuoden onnettomuuksissa

Jo­ki­laak­so­jen lii­ken­tees­sä synkkä vuosi 2021, on­net­to­muuk­sis­sa kuoli 14 ihmistä - päih­teet isossa roo­lis­sa viime vuoden on­net­to­muuk­sis­sa

04.01.2022 11:00
Tilaajille
Rekan ulosajo Kopsassa

Rekan ulosajo Kop­sas­sa

03.01.2022 10:21
Tilaajille
Raahen ja Oulun väliseen sekä Raahen seudun sisäiseen joukkoliikenteeseen tulee muutoksia vuoden alusta

Raahen ja Oulun vä­li­seen sekä Raahen seudun si­säi­seen jouk­ko­lii­ken­tee­seen tulee muu­tok­sia vuoden alusta

02.01.2022 08:00
Tilaajille
Rajua karsintaa ajokorttitutkintojen suorituspaikoista – alueen kunnat älähtivät Traficomille

Rajua kar­sin­taa ajo­kort­ti­tut­kin­to­jen suo­ri­tus­pai­kois­ta – alueen kunnat äläh­ti­vät Tra­fi­co­mil­le

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Kokemukset syksyn linja-autoliikenteestä johtivat muutoksiin: Piippolan, Pyhännän ja Pulkkilan suunnilta pääsee Haapavedellä vaihtaen Ylivieskaan

Ko­ke­muk­set syksyn lin­ja-au­to­lii­ken­tees­tä joh­ti­vat muu­tok­siin: Piip­po­lan, Py­hän­nän ja Pulk­ki­lan suun­nil­ta pääsee Haa­pa­ve­del­lä vaih­taen Yli­vies­kaan

30.12.2021 14:26
Tilaajille
Poliisi valvoo joulun menoliikennettä: "Suurimmat liikennemäärät Oulun poliisilaitoksen alueella tulevat olemaan keskiviikkona ja torstaina"

Poliisi valvoo joulun me­no­lii­ken­net­tä: "Suu­rim­mat lii­ken­ne­mää­rät Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la tulevat olemaan kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na"

21.12.2021 11:00
Vanhemmat
Operaatio Lumihiutale turvaa joululiikennettä 53. kerran: " Mukana on oltu monta kymmentä vuotta, ja perinnettä jatketaan"

Ope­raa­tio Lu­mi­hiu­ta­le turvaa jou­lu­lii­ken­net­tä 53. kerran: " Mukana on oltu monta kym­men­tä vuotta, ja pe­rin­net­tä jat­ke­taan"

20.12.2021 11:00
Tilaajille
Allastietä peruskorjataan Haapavedellä: Tietyö vaikuttaa liikkumiseen tietyöalueella, kiertotie käytössä

Al­las­tie­tä pe­rus­kor­ja­taan Haa­pa­ve­del­lä: Tietyö vai­kut­taa liik­ku­mi­seen tie­työa­lueel­la, kier­to­tie käy­tös­sä

16.12.2021 11:00
Tilaajille
Joulupaketit, kortit ja kirjet kannattaa lähettää hyvissä ajoin – tarkista tästä viimeiset mahdolliset postituspäivät

Jou­lu­pa­ke­tit, kortit ja kirjet kan­nat­taa lä­het­tää hyvissä ajoin – tar­kis­ta tästä vii­mei­set mah­dol­li­set pos­ti­tus­päi­vät

12.12.2021 21:00
Tilaajille
Auton moottorin esilämmityksen tärkeys korostuu pakkasilla: "On hyvä muistaa, että esilämmityksellä säästää myös rahaa"

Auton moot­to­rin esi­läm­mi­tyk­sen tärkeys ko­ros­tuu pak­ka­sil­la: "On hyvä muis­taa, että esi­läm­mi­tyk­sel­lä säästää myös rahaa"

07.12.2021 21:00
Tilaajille
Raahen Tilausliikenne saa hoitaakseen Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen

Raahen Ti­laus­lii­ken­ne saa hoi­taak­seen Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen

02.12.2021 11:04
Tilaajille
Vihannin junatärinöille pohdittiin toimenpiteitä – Asukasiltaa suunnitellaan Vihantiin

Vi­han­nin ju­na­tä­ri­nöil­le poh­dit­tiin toi­men­pi­tei­tä – Asu­kas­il­taa suun­ni­tel­laan Vi­han­tiin

25.11.2021 11:00
Tilaajille
Ajokeli muuttui huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Ajokeli muuttui huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

23.11.2021 23:38
Tavarajunien aiheuttama tärinähaitta Vihannissa todentui Väyläviraston teettämissä mittauksissa

Ta­va­ra­ju­nien ai­heut­ta­ma tä­ri­nä­hait­ta Vi­han­nis­sa to­den­tui Väy­lä­vi­ras­ton teet­tä­mis­sä mit­tauk­sis­sa

22.11.2021 06:00
Tilaajille
Matkustajat pääsevät taas bussikyydillä Vihannin asemalle

Mat­kus­ta­jat pää­se­vät taas bus­si­kyy­dil­lä Vi­han­nin ase­mal­le

19.11.2021 11:04
Tilaajille
Onnistuneen äärellä, yhdessä iloiten -Liikenneturvallisuus parani Lehtopäässä vuosikymmenten odotuksen jälkeen
Pääkirjoitus

On­nis­tu­neen ää­rel­lä, yhdessä iloiten -Lii­ken­ne­tur­val­li­suus parani Leh­to­pääs­sä vuo­si­kym­men­ten odo­tuk­sen jälkeen

03.11.2021 15:22
Tilaajille
Lehtopään kevyen liikenteen väylän vihkiäisnauhasta riitti palanen jokaiselle halukkaalle

Leh­to­pään kevyen lii­ken­teen väylän vih­kiäis­nau­has­ta riitti palanen jo­kai­sel­le ha­luk­kaal­le

03.11.2021 12:58
Tilaajille
Ajokeli on monin paikoin edelleen huono tai jopa erittäin huono

Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

21.10.2021 06:47
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

20.10.2021 18:00
Tilaajille