Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikenne
Kuukausi
Nelostie kulkee nykyään Kärsämäen taajaman läpi, mutta ohikulkutien rakentamista väläytellään jälleen – Kunnanjohtaja Esa Jussila: "Emme varsinaisesti odota sitä"

Ne­los­tie kulkee nykyään Kär­sä­mäen taa­ja­man läpi, mutta ohi­kul­ku­tien ra­ken­ta­mis­ta vä­läy­tel­lään jälleen – ­Kun­nan­joh­ta­ja Esa Jus­si­la: "Emme var­si­nai­ses­ti odota sitä"

26.01.2023 11:00
Tilaajille
Suunnitteilla Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi–Pulkkila – yleisötilaisuus keskiviikkona Kärsämäellä. Osallistua voi myös etänä

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

18.01.2023 17:00
Tilaajille
Kotitalouksille ilmaista hiekoitushiekkaa varikoilta Vihannissa ja Raahessa

Ko­ti­ta­louk­sil­le il­mais­ta hie­koi­tus­hiek­kaa va­ri­koil­ta Vi­han­nis­sa ja Raa­hes­sa

18.01.2023 06:00
Rekan perävaunu nostettu ojasta, liikenne kulkee normaalisti kantatie 86:lla

Rekan pe­rä­vau­nu nos­tet­tu ojasta, lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti kan­ta­tie 86:lla

16.01.2023 13:35
Rekan perävaunu ojassa kantatie 86:lla Raahen puolella, poliisi ohjaa liikennettä

Rekan pe­rä­vau­nu ojassa kan­ta­tie 86:lla Raahen puo­lel­la, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

16.01.2023 10:08
Liikenne sujuu taas nelostiellä Rantsilan kohdalla, rekat saatu tieltä pois

Lii­ken­ne sujuu taas ne­los­tiel­lä Rant­si­lan koh­dal­la, rekat saatu tieltä pois

13.01.2023 10:31
Tilaajille
Raahen kaupunki ja ely-keskus lahjoittavat 300 paria liukuesteitä

Raahen kau­pun­ki ja ely-kes­kus lah­joit­ta­vat 300 paria liu­ku­es­tei­tä

10.01.2023 06:00
Ilmatieteen laitos varoittaa kehnosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla, liikenne on toistaiseksi sujunut ilman onnettomuuksia

Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa keh­nos­ta ajo­ke­lis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lii­ken­ne on tois­tai­sek­si sujunut ilman on­net­to­muuk­sia

09.01.2023 17:00
Vanhemmat
Siltatyömaa sulkee sillan pois käytöstä pariksi päiväksi Oulaisten Likalanperällä

Sil­ta­työ­maa sulkee sillan pois käy­tös­tä pariksi päi­väk­si Ou­lais­ten Li­ka­lan­pe­räl­lä

30.12.2022 17:00
Rekka ajautui ojaan Raahessa Kasitiellä – liikenne kulkee nyt normaalisti

Rekka ajautui ojaan Raa­hes­sa Ka­si­tiel­lä – ­lii­ken­ne kulkee nyt nor­maa­lis­ti

29.12.2022 17:39
Junaliikenne kulkee taas, kalustokierrosta johtuvia myöhästymisiä voi vielä ilmetä

Ju­na­lii­ken­ne kulkee taas, ka­lus­to­kier­ros­ta joh­tu­via myö­häs­ty­mi­siä voi vielä ilmetä

28.12.2022 13:25
Jouluautoilija - ennakoi lähtö ja suunnittele reittisi ajoissa

Jou­lu­au­toi­li­ja - ennakoi lähtö ja suun­nit­te­le reit­ti­si ajoissa

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Ulosajot ja risteyskolari työllistivät pelastuslaitosta

Ulos­ajot ja ris­teys­ko­la­ri työl­lis­ti­vät pe­las­tus­lai­tos­ta

07.12.2022 08:55
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen osit­tai­siin sam­mu­tuk­siin

04.12.2022 21:00
Tilaajille
Maantie 807 Siikajoella: Surkein mitä Suomesta löytyy

Maantie 807 Sii­ka­joel­la: Surkein mitä Suo­mes­ta löytyy

27.11.2022 17:00
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus etsii Suomen surkeinta kylätietä – Siikajoentie kahdeksan finalistin joukossa

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus etsii Suomen sur­kein­ta ky­lä­tie­tä – Sii­ka­joen­tie kah­dek­san fi­na­lis­tin jou­kos­sa

17.11.2022 21:00
Tilaajille
Väylävirasto: Vihannin makasiinin korjaaminen alkaa todennäköisesti marraskuun aikana

Väy­lä­vi­ras­to: Vi­han­nin ma­ka­sii­nin kor­jaa­mi­nen alkaa to­den­nä­köi­ses­ti mar­ras­kuun aikana

06.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä koko Pohjois-Suomessa

Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä koko Poh­jois-Suo­mes­sa

06.11.2022 13:30
Liikenteessä siirrytään talvinopeusrajoituksiin

Lii­ken­tees­sä siir­ry­tään tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­siin

19.10.2022 13:30
Tilaajille
Tuulivoimaloiden massiivisten osien kuljettaminen on tarkkaa puuhaa: Nyt valmistui selvitys kuljetuskelpoisimmista erikoiskuljetusreiteistä

Tuu­li­voi­ma­loi­den mas­sii­vis­ten osien kul­jet­ta­mi­nen on tarkkaa puuhaa: Nyt val­mis­tui sel­vi­tys kul­je­tus­kel­poi­sim­mis­ta eri­kois­kul­je­tus­rei­teis­tä

09.10.2022 17:00
Tilaajille