Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Liikenne
Kuukausi
Asiakas on kuningas: Kela-kyytejä ajaa kaksi toimijaa alueellamme, valinnan tekee asiakas –Mitä asiasta miettii kuljettaja?

Asiakas on ku­nin­gas: Ke­la-kyy­te­jä ajaa kaksi toi­mi­jaa alueel­lam­me, va­lin­nan tekee asiakas –Mitä asiasta miettii kul­jet­ta­ja?

29.09.2021 12:35
Tilaajille
Mitä ajattelee kuljettaja Kela-taksikyytien kilpailutuspäätöksen jälkeen?

Mitä ajat­te­lee kul­jet­ta­ja Ke­la-tak­si­kyy­tien kil­pai­lu­tus­pää­tök­sen jäl­keen?

28.09.2021 17:22
Tilaajille
Autoilija pakeni poliisia järjettömällä ylinopeudella Pyhäjoella – ajoneuvosta löytyi neljä alaikäistä, kuskilla ei korttia

Au­toi­li­ja pakeni po­lii­sia jär­jet­tö­mäl­lä yli­no­peu­del­la Py­hä­joel­la – ajo­neu­vos­ta löytyi neljä alai­käis­tä, kus­kil­la ei korttia

26.09.2021 10:00
Tilaajille
Raahe-Ylivieska -alueen talvihoito YIT:lle – hoitourakka muuttuu allianssimalliin, Pekka Toiviainen avaa tilannetta

Raa­he-Yli­vies­ka -alueen tal­vi­hoi­to YIT:lle – hoi­to­urak­ka muuttuu al­lians­si­mal­liin, Pekka Toi­viai­nen avaa ti­lan­net­ta

26.09.2021 09:00
Tilaajille
Poliisi varmistaa Haapavedellä sattuneen harvinaisen onnettomuuden: Koirafleksissä kiinni ollut ulkoilija roikkui pitkähkön matkan auton perässä

Poliisi var­mis­taa Haa­pa­ve­del­lä sat­tu­neen har­vi­nai­sen on­net­to­muu­den: Koi­raf­lek­sis­sä kiinni ollut ul­koi­li­ja roikkui pit­käh­kön matkan auton perässä

23.09.2021 11:49
Tilaajille
Oulaisten kiertoliittymän mallikuvio hahmottui alunperin Sirpan koepaperin taakse: Muistatko, miten ympyräkoristuksen suunnittelukilpailu aikoinaan eteni?

Ou­lais­ten kier­to­liit­ty­män mal­li­ku­vio hah­mot­tui alun­pe­rin Sirpan koe­pa­pe­rin taakse: Muis­tat­ko, miten ym­py­rä­ko­ris­tuk­sen suun­nit­te­lu­kil­pai­lu ai­koi­naan eteni?

22.09.2021 18:00
Tilaajille
Jytiseekö taivaalla? Ilmavoimien pääsotaharjoitus näkyy ja kuuluu Pohjois-Suomessa – mukana on 50 lentokonetta ja 3 300 sotilasta

Jy­ti­see­kö tai­vaal­la? Il­ma­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus näkyy ja kuuluu Poh­jois-Suo­mes­sa – mukana on 50 len­to­ko­net­ta ja 3 300 so­ti­las­ta

22.09.2021 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisin vetoomus Oulaisten Villiperjantai-tapahtumaan: Varovaisuutta liikenteeseen, vaarallista mopoilua tullaan illalla valvomaan

Po­lii­sin ve­too­mus Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai-ta­pah­tu­maan: Va­ro­vai­suut­ta lii­ken­tee­seen, vaa­ral­lis­ta mo­poi­lua tullaan illalla val­vo­maan

17.09.2021 10:07
Tilaajille
Tampere–Oulu-ratahankkeen suunnittelu alkoi – Kokkola–Oulu-rataosan kapasiteetti loppuun käytetty

Tam­pe­re–Ou­lu-ra­ta­hank­keen suun­nit­te­lu alkoi – Kok­ko­la–Ou­lu-ra­tao­san ka­pa­si­teet­ti loppuun käy­tet­ty

15.09.2021 12:44
Tilaajille
Kiertoliittymän keskiosa kunnostetaan, romahtanut tukimuuri korjataan Oulaisissa

Kier­to­liit­ty­män kes­ki­osa kun­nos­te­taan, ro­mah­ta­nut tu­ki­muu­ri kor­ja­taan Ou­lai­sis­sa

11.09.2021 08:00
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa: Näissä ti­lan­teis­sa au­toi­li­jan on väis­tet­tä­vä tien ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää – katso ha­vain­nol­lis­ta­vat videot

02.09.2021 20:00
Poliisi valvoi liikennettä Jokilaaksoissa venetsialaisviikonloppuna – kymmenen kuljettajaa ajokieltoon ylinopeuden vuoksi

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä Jo­ki­laak­sois­sa ve­net­sia­lais­vii­kon­lop­pu­na – kym­me­nen kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon yli­no­peu­den vuoksi

30.08.2021 08:23
Tilaajille
Suojatievalvonnasta sakkoja: "Autoilijoiden suojatiesäännösten noudattamisessa on parantamisen varaa"

Suo­ja­tie­val­von­nas­ta sak­ko­ja: "Au­toi­li­joi­den suo­ja­tie­sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa on pa­ran­ta­mi­sen varaa"

26.08.2021 18:00
Tilaajille
Pyhäjoella asvaltoidaan jalkakäytäviä

Py­hä­joel­la as­val­toi­daan jal­ka­käy­tä­viä

26.08.2021 10:00
Tilaajille
Poliisilla valvontamaraton torstaina

Po­lii­sil­la val­von­ta­ma­ra­ton tors­tai­na

25.08.2021 14:37
Pääradalla sähköratavaurio, vaikuttaa junaliikenteeseen

Pää­ra­dal­la säh­kö­ra­ta­vau­rio, vai­kut­taa ju­na­lii­ken­tee­seen

23.08.2021 08:24
Tilaajille
Koululaisista otettava mallia: osa aikuisista ohittaa tietyömaan hurvattomasti kaahaten

Kou­lu­lai­sis­ta otet­ta­va mallia: osa ai­kui­sis­ta ohittaa tie­työ­maan hur­vat­to­mas­ti kaa­ha­ten

18.08.2021 14:31
Tilaajille
Maakuntahallitus tyrmistyi valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta – kaksoisraide Ylivieskasta Ouluun sekä muut suuret kehittämishankkeet maakunnassa puuttuvat

Maa­kun­ta­hal­li­tus tyr­mis­tyi valtion väy­lä­ver­kon in­ves­toin­ti­oh­jel­man luon­nok­ses­ta – kak­sois­rai­de Yli­vies­kas­ta Ouluun sekä muut suuret ke­hit­tä­mis­hank­keet maa­kun­nas­sa puut­tu­vat

16.08.2021 18:00
Tilaajille
Kännykkä haukkaa sata metriä
Kolumni

Kän­nyk­kä haukkaa sata metriä

11.08.2021 12:42
Tilaajille
Koulut alkavat, pienet ja isommat koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen

Koulut al­ka­vat, pienet ja isommat kou­lu­lai­set tulevat mukaan lii­ken­tee­seen

07.08.2021 15:00
Tilaajille