Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikenne
Kuukausi
Oulaistelainen Ismo Salmu teki aloitteen liikenneturvallisuuden parantamisesta –Kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään

Ou­lais­te­lai­nen Ismo Salmu teki aloit­teen lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­ses­ta –Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tänään

27.03.2023 11:00
Tilaajille
Traktorin tulee näkyä liikenteessä – maanteillä tapahtuvissa traktorikolareissa aiheuttaja on lähes aina traktori

Trak­to­rin tulee näkyä lii­ken­tees­sä – maan­teil­lä ta­pah­tu­vis­sa trak­to­ri­ko­la­reis­sa ai­heut­ta­ja on lähes aina trak­to­ri

24.03.2023 21:00
Tilaajille
Lakko päättyy, junat palaavat liikenteeseen perjantaina aamuyöllä

Lakko päät­tyy, junat pa­laa­vat lii­ken­tee­seen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:29
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikiertueen auto joutui läheltä piti -tilanteeseen Kainuussa – Talvitie, Pitko ja Hänninen selvisivät säikähdyksellä

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den vaa­li­kier­tueen auto joutui läheltä piti -ti­lan­tee­seen Kai­nuus­sa – Tal­vi­tie, Pitko ja Hän­ni­nen sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

14.03.2023 11:00
Tilaajille
Oulun poliisin partiot valvoivat nelostien hiihtolomaliikennettä – lauantaina 58 kuskia sai rapsut ylinopeudesta, viideltä kortti hyllylle

Oulun po­lii­sin partiot val­voi­vat ne­los­tien hiih­to­lo­ma­lii­ken­net­tä – lauan­tai­na 58 kuskia sai rapsut yli­no­peu­des­ta, vii­del­tä kortti hyl­lyl­le

05.03.2023 17:00
Vanhemmat
Kiitelty vuoro Vihantiin – "Hybridillä saadaan tehokas, etenkin kustannustehokas liikenne järjestettyä"

Kii­tel­ty vuoro Vi­han­tiin – "Hyb­ri­dil­lä saadaan te­ho­kas, etenkin kus­tan­nus­te­ho­kas lii­ken­ne jär­jes­tet­tyä"

19.02.2023 13:30
Tilaajille
Nelostie kulkee nykyään Kärsämäen taajaman läpi, mutta ohikulkutien rakentamista väläytellään jälleen – Kunnanjohtaja Esa Jussila: "Emme varsinaisesti odota sitä"

Ne­los­tie kulkee nykyään Kär­sä­mäen taa­ja­man läpi, mutta ohi­kul­ku­tien ra­ken­ta­mis­ta vä­läy­tel­lään jälleen – ­Kun­nan­joh­ta­ja Esa Jus­si­la: "Emme var­si­nai­ses­ti odota sitä"

26.01.2023 11:00
Tilaajille
Suunnitteilla Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi–Pulkkila – yleisötilaisuus keskiviikkona Kärsämäellä. Osallistua voi myös etänä

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

18.01.2023 17:00
Tilaajille
Kotitalouksille ilmaista hiekoitushiekkaa varikoilta Vihannissa ja Raahessa

Ko­ti­ta­louk­sil­le il­mais­ta hie­koi­tus­hiek­kaa va­ri­koil­ta Vi­han­nis­sa ja Raa­hes­sa

18.01.2023 06:00
Rekan perävaunu nostettu ojasta, liikenne kulkee normaalisti kantatie 86:lla

Rekan pe­rä­vau­nu nos­tet­tu ojasta, lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti kan­ta­tie 86:lla

16.01.2023 13:35
Rekan perävaunu ojassa kantatie 86:lla Raahen puolella, poliisi ohjaa liikennettä

Rekan pe­rä­vau­nu ojassa kan­ta­tie 86:lla Raahen puo­lel­la, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

16.01.2023 10:08
Liikenne sujuu taas nelostiellä Rantsilan kohdalla, rekat saatu tieltä pois

Lii­ken­ne sujuu taas ne­los­tiel­lä Rant­si­lan koh­dal­la, rekat saatu tieltä pois

13.01.2023 10:31
Tilaajille
Raahen kaupunki ja ely-keskus lahjoittavat 300 paria liukuesteitä

Raahen kau­pun­ki ja ely-kes­kus lah­joit­ta­vat 300 paria liu­ku­es­tei­tä

10.01.2023 06:00
Ilmatieteen laitos varoittaa kehnosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla, liikenne on toistaiseksi sujunut ilman onnettomuuksia

Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa keh­nos­ta ajo­ke­lis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lii­ken­ne on tois­tai­sek­si sujunut ilman on­net­to­muuk­sia

09.01.2023 17:00
Siltatyömaa sulkee sillan pois käytöstä pariksi päiväksi Oulaisten Likalanperällä

Sil­ta­työ­maa sulkee sillan pois käy­tös­tä pariksi päi­väk­si Ou­lais­ten Li­ka­lan­pe­räl­lä

30.12.2022 17:00
Rekka ajautui ojaan Raahessa Kasitiellä – liikenne kulkee nyt normaalisti

Rekka ajautui ojaan Raa­hes­sa Ka­si­tiel­lä – ­lii­ken­ne kulkee nyt nor­maa­lis­ti

29.12.2022 17:39
Junaliikenne kulkee taas, kalustokierrosta johtuvia myöhästymisiä voi vielä ilmetä

Ju­na­lii­ken­ne kulkee taas, ka­lus­to­kier­ros­ta joh­tu­via myö­häs­ty­mi­siä voi vielä ilmetä

28.12.2022 13:25
Jouluautoilija - ennakoi lähtö ja suunnittele reittisi ajoissa

Jou­lu­au­toi­li­ja - ennakoi lähtö ja suun­nit­te­le reit­ti­si ajoissa

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Ulosajot ja risteyskolari työllistivät pelastuslaitosta

Ulos­ajot ja ris­teys­ko­la­ri työl­lis­ti­vät pe­las­tus­lai­tos­ta

07.12.2022 08:55
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen osit­tai­siin sam­mu­tuk­siin

04.12.2022 21:00
Tilaajille