Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Ou­lai­sis­sa kiin­ni­tet­tä­vä va­ka­vas­ti huo­mio­ta las­ten­suo­je­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen –AVI antoi oh­jeis­tus­ta val­von­nan pe­rus­teel­la

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksessa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa vakavia puutteita

Oulainen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoi sosiaalityöntekijöiden lakisääteistä asiakasmitoitusta ja asiakassuunnitelmien laatimista vuonna 2022.

Lastensuojelulain 13 b §:n mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 35 lasta asiakkaana. Mitoitus laskee 30 asiakkaaseen 1.1.2024 alkaen.

Lastensuojelulain 30 §:n mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on viipymättä laadittava asiakassuunnitelma asiakkuuden alettua. Myös huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelman laatiminen on yksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän keskeisemmistä velvollisuuksista, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien asianmukaiseen toteutumiseen.

Aluehallintovirasto havaitsi valvonnassaan, että lastensuojelun sosiaalityöntekijäresurssit olivat useissa kunnissa riittämättömät täyttämään palvelujen järjestämiselle laissa asetettuja velvoitteita, kuten asiakassuunnitelmien laatimisen ajallaan. Riittämättömät resurssit vaarantavat asiakasturvallisuuden lastensuojelussa ja vaikuttavat palvelujen laatuun sekä sisältöön heikentävästi.

Lue digiä _1 kk vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.