Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Perhe
Kuukausi
Päivähoitojonoa saatiin purettua Oulaisissa: Pikkulinnan avaamista valmistellaan ja päivähoitopaikkaa odottaa nyt 16 lasta

Päi­vä­hoi­to­jo­noa saatiin pu­ret­tua Ou­lai­sis­sa: Pik­ku­lin­nan avaa­mis­ta val­mis­tel­laan ja päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa nyt 16 lasta

22.11.2021 11:00
Tilaajille
Hannamaija Autio synnytti suunnitellusti kotona: “Sain synnyttää kuin kuningatar”

Han­na­mai­ja Autio syn­nyt­ti suun­ni­tel­lus­ti kotona: “Sain syn­nyt­tää kuin ku­nin­ga­tar”

13.11.2021 21:00
Tilaajille
Pikku-Linnan päiväkoti avataan tammikuussa Oulaisiin: Rakennuksen tutkinut Kääriäinen sai vastattavaksi, veisikö hän lapsen Pikku-Linnaan päivähoitoon

Pik­ku-Lin­nan päi­vä­ko­ti avataan tam­mi­kuus­sa Ou­lai­siin: Ra­ken­nuk­sen tut­ki­nut Kää­riäi­nen sai vas­tat­ta­vak­si, veisikö hän lapsen Pik­ku-Lin­naan päi­vä­hoi­toon

09.11.2021 21:18
Tilaajille
Oulaisten Pikku-Linnan väliaikaiselle päiväkodille toimintalupa, asiasta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina

Ou­lais­ten Pik­ku-Lin­nan vä­li­ai­kai­sel­le päi­vä­ko­dil­le toi­min­ta­lu­pa, asiasta jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus tiis­tai­na

05.11.2021 11:18
Tilaajille
Turvallisuudesta ja terveydestä huoli: Oulaisten varhaiskasvatuspaikoista on tehty kantelu Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Tur­val­li­suu­des­ta ja ter­vey­des­tä huoli: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­pai­kois­ta on tehty kantelu Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon

04.11.2021 16:26
Tilaajille
Vanhemmat
Kun tarve on, siihen vastataan, kirjoittaa Heli Nurkkala päivähoitotilanteesta
Kolumni

Kun tarve on, siihen vas­ta­taan, kir­joit­taa Heli Nurk­ka­la päi­vä­hoi­to­ti­lan­tees­ta

20.10.2021 11:16
Tilaajille
Pikku-Metso avattiin, väliaikainen päiväkoti ei poista päivähoito-ongelmaa Oulaisista

Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

19.10.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten varhaiskasvatusjohtaja sai puheluvyöryn Papinkadun ryhmikseen tutustuneilta: "Huoneisto on terveystarkastajan tarkastama"

Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lu­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

15.10.2021 15:04
Tilaajille
Sudet tappoivat Paavolassa neljä lemmikkilammasta talon viereisessä rannassa – maaseutuasiamies toivoo, että susitilanteeseen herättäisiin

Sudet tap­poi­vat Paa­vo­las­sa neljä lem­mik­ki­lam­mas­ta talon vie­rei­ses­sä ran­nas­sa – maa­seu­tu­asia­mies toivoo, että su­si­ti­lan­tee­seen he­rät­täi­siin

24.09.2021 15:00
Tilaajille
Hänninen: "Myös pienet koululaiset tarvitsevat vuorohoitoa"

Hän­ni­nen: "Myös pienet kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat vuo­ro­hoi­toa"

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Merijärviset arvostavat oman kunnan, yhdessätehdyn, syystapahtuman korkealle

Me­ri­jär­vi­set ar­vos­ta­vat oman kunnan, yh­des­sä­teh­dyn, syys­ta­pah­tu­man kor­keal­le

08.09.2021 15:27
Tilaajille
Päivähoitopaikkaa odottaa 25 lasta Oulaisissa: "Tilanne ei ole uusi, vaan pula päivähoitopaikoista on ollut tiedossa jo kauan, joten todellisia ratkaisuja pitää jo tehdä"

Päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa 25 lasta Ou­lai­sis­sa: "Ti­lan­ne ei ole uusi, vaan pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta on ollut tie­dos­sa jo kauan, joten to­del­li­sia rat­kai­su­ja pitää jo tehdä"

08.09.2021 08:00
Tilaajille
Päivähoitopaikkahaasteeseen yksi ratkaisu: Päiväkoti Pikkulinna otetaan käyttöön Oulaisissa

Päi­vä­hoi­to­paik­ka­haas­tee­seen yksi rat­kai­su: Päi­vä­ko­ti Pik­ku­lin­na otetaan käyt­töön Ou­lai­sis­sa

07.09.2021 10:00
Tilaajille
4H-yhdistyksen synttärivuodesta se alkoi, ja nyt vietetään Lasten maatalousnäyttelyn kymppijuhlia Kärsämäellä

4H-yh­dis­tyk­sen synt­tä­ri­vuo­des­ta se alkoi, ja nyt vie­te­tään Lasten maa­ta­lous­näyt­te­lyn kymp­pi­juh­lia Kär­sä­mäel­lä

03.09.2021 16:00
Tilaajille
Oulaisten varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb kuvailee työtään tulipalojen sammuttamiseksi – paikkakunnalle tarvitaan kolmas päiväkoti

Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tuk­sen johtaja Henna Nabb ku­vai­lee työtään tu­li­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­sek­si – paik­ka­kun­nal­le tar­vi­taan kolmas päi­vä­ko­ti

19.08.2021 09:57
Tilaajille
Oulaisten päivähoidon paikkapula ei ole ainoastaan akuutti, vaan myös krooninen – kestävä ratkaisu on rakentaa uusi päiväkoti
Pääkirjoitus

Ou­lais­ten päi­vä­hoi­don paik­ka­pu­la ei ole ai­noas­taan akuut­ti, vaan myös kroo­ni­nen – kestävä rat­kai­su on ra­ken­taa uusi päi­vä­ko­ti

18.08.2021 09:36
Tilaajille
Yhteisjumppaa ja ohjattuja lajikokeiluja: Oulaisten uudistetun urheilukentän avajaistapahtuma on perheiden yhteinen liikuntapäivä elokuussa

Yh­teis­jump­paa ja oh­jat­tu­ja la­ji­ko­kei­lu­ja: Ou­lais­ten uu­dis­te­tun ur­hei­lu­ken­tän ava­jais­ta­pah­tu­ma on per­hei­den yh­tei­nen lii­kun­ta­päi­vä elo­kuus­sa

01.07.2021 13:39
Tilaajille
Kadonneet lapset
Kolumni

Ka­don­neet lapset

25.08.2019 09:00
Tilaajille
Poliisi puuttuu moporalli-ilmiöön entistä voimakkaammin vielä syksyn aikana

Poliisi puuttuu mo­po­ral­li-il­miöön entistä voi­mak­kaam­min vielä syksyn aikana

13.09.2017 18:09