Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ou­lais­ten kaikki puo­lueet yh­tei­sen kan­nan­oton takana: "Ou­las­kan­kaan sai­raa­lan toi­min­taa on vah­vis­tet­ta­va"

KANNANOTTO Sote-uudistuksen tavoitteena on luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja (www.stm.fi) Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää, että Suomen sairaalaverkkoa karsitaan ja esimerkiksi Oulaskankaan sairaalan päivystystoimintaa tulisi merkittäviä muutoksia. Virkamiespohjaisen työryhmän esitykset jätettiin erimielisinä.

Sairaalaverkoston karsiminen ja päivystystoiminnan keskittäminen ovat ristiriidassa sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Työryhmän esitykset pohjautuvat muun muassa hyvinvointialueiden johtajien näkemykseen, eikä esityksistä ole tehty vaikuttavuusarvioita eikä taloudellisia laskelmia. Sairaalaverkoston karsiminen voi pahimmillaan pahentaa henkilöstöpulaa, lisätä merkittävästi ensihoidon kustannuksia ja ruuhkauttaa entisestään yliopistollisten sairaaloiden päivystystoimintaa.

Synnytysten merkintätaulu aikoinaan Oulaskankaalta.
Synnytysten merkintätaulu aikoinaan Oulaskankaalta.