Oulainen
Viimeisin tunti
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 14 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tau­ti­ta­paus­ta

12:18
Viimeisin 24 tuntia
Henna Röyttä valittiin sijaistajaksi Oulaisten seurakunnan nuorisotyöhön

Henna Röyttä va­lit­tiin si­jais­ta­jak­si Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­hön

24.01.2021 15:00
Tilaajille
Viikko
Oulaisten korona-altistuneiden haastattelut jatkuivat perjantai-iltamyöhään asti, altistuneiden määrä ylitti 40

Ou­lais­ten ko­ro­na-al­tis­tu­nei­den haas­tat­te­lut jat­kui­vat per­jan­tai-il­ta­myö­hään asti, al­tis­tu­nei­den määrä ylitti 40

23.01.2021 10:05
Tilaajille
Nuorten kesätyöpaikat hakuun Oulaisissa

Nuorten ke­sä­työ­pai­kat hakuun Ou­lai­sis­sa

22.01.2021 18:00
Tilaajille
Määrä lisääntyi: Oulaisissa varmistui perjantaina uusi koronavirustartunta, altistuneita nyt 39

Määrä li­sään­tyi: Ou­lai­sis­sa var­mis­tui per­jan­tai­na uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta nyt 39

22.01.2021 20:44
Tilaajille
Oulaisten Yrittäjät saivat maakunnan yrittäjäjärjestöltä kunniamaininnan yrittäjien eteen tekemästä työstä poikkeusaikana

Ou­lais­ten Yrit­tä­jät saivat maa­kun­nan yrit­tä­jä­jär­jes­töl­tä kun­nia­mai­nin­nan yrit­tä­jien eteen te­ke­mäs­tä työstä poik­keus­ai­ka­na

22.01.2021 15:35
Tilaajille
Ruusuisia ja uhkaavia maailmankuvia – Oulaisten KoronaGalleriassa ympäristöaiheinen ikkunanäyttely

Ruu­sui­sia ja uh­kaa­via maail­man­ku­via – Ou­lais­ten Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa ym­pä­ris­tö­ai­hei­nen ik­ku­na­näyt­te­ly

21.01.2021 18:00
Tilaajille
Pekka Heiska: Maakaupan myötä Oulaisten keskusta-alueen kehittäminen helpottuu

Pekka Heiska: Maa­kau­pan myötä Ou­lais­ten kes­kus­ta-alueen ke­hit­tä­mi­nen hel­pot­tuu

21.01.2021 08:18
Tilaajille
Neljä loukkaantui kolarissa Oulaisissa – pelastuslaitos avusti kaksi kuljettajaa pois autoista

Neljä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Ou­lai­sis­sa – pe­las­tus­lai­tos avusti kaksi kul­jet­ta­jaa pois au­tois­ta

20.01.2021 22:33
Tilaajille
Oulaisten johtava lääkäri Harri Pennanen: Koronarokotukset ovat rajoittuneet siihen, kun rokoteaine on loppunut kesken

Ou­lais­ten johtava lääkäri Harri Pen­na­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat ra­joit­tu­neet siihen, kun ro­ko­te­ai­ne on lop­pu­nut kesken

20.01.2021 15:00
Tilaajille
Rekka ja kaksi henkilöautoa kolaroivat Oulaisissa

Rekka ja kaksi hen­ki­lö­au­toa ko­la­roi­vat Ou­lai­sis­sa

20.01.2021 07:31
Kuntosalilla käyneitä pyydetään tarkkailemaan oireita, mutta Juho Oksan koululla ei ole altistumisia

Kun­to­sa­lil­la käy­nei­tä pyy­de­tään tark­kai­le­maan oi­rei­ta, mutta Juho Oksan kou­lul­la ei ole al­tis­tu­mi­sia

19.01.2021 13:33
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus näytti vihreää valoa harrastusryhmille, ryhmät saavat kokoontua koronarajoituksia noudattaen

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus näytti vihreää valoa har­ras­tus­ryh­mil­le, ryhmät saavat ko­koon­tua ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen

19.01.2021 09:56
Tilaajille
Anneli Häkkilän kameraan tallentui harvinainen lintu Oulaisissa

Anneli Häk­ki­län ka­me­raan tal­len­tui har­vi­nai­nen lintu Ou­lai­sis­sa

19.01.2021 08:41
Tilaajille
Oulaistelainen Otto Äijälä hakee ulkoilusta vastapainoa etäopiskelulle

Ou­lais­te­lai­nen Otto Äijälä hakee ul­koi­lus­ta vas­ta­pai­noa etä­opis­ke­lul­le

18.01.2021 18:00
Tilaajille
Kangasniemi: Hyviä hakijoita 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajaksi, valinta tehdään ensi viikolla

Kan­gas­nie­mi: Hyviä ha­ki­joi­ta 4H-yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­jak­si, valinta tehdään ensi vii­kol­la

18.01.2021 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Auto syttyi palamaan Oulaisissa – vuorokauden sisällä Jokilaaksoissa palanut jo kolme lämmityksessä ollutta autoa

Auto syttyi pa­la­maan Ou­lai­sis­sa – vuo­ro­kau­den sisällä Jo­ki­laak­sois­sa palanut jo kolme läm­mi­tyk­ses­sä ollutta autoa

15.01.2021 10:33
Koe Oulainen -asumiskokeilu toi paikkakunnalle noin 30 uutta asukasta, muut kunnat kyselevät jo oppia

Koe Ou­lai­nen -a­su­mis­ko­kei­lu toi paik­ka­kun­nal­le noin 30 uutta asu­kas­ta, muut kunnat ky­se­le­vät jo oppia

15.01.2021 10:19
Tilaajille
Risteysalueen kauppapaikan selvitys katkesi: Toimija perui Oulaisiin tehdyn varauksen

Ris­teys­alueen kaup­pa­pai­kan sel­vi­tys kat­ke­si: Toimija perui Ou­lai­siin tehdyn va­rauk­sen

14.01.2021 11:21
Tilaajille
Oulaistelaisjuoksija Joonas Rajaniemi siirtyi Pyrintöön ja Eetu Rantalan valmennukseen

Ou­lais­te­lais­juok­si­ja Joonas Ra­ja­nie­mi siirtyi Py­rin­töön ja Eetu Ran­ta­lan val­men­nuk­seen

14.01.2021 09:55
Tilaajille