Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Oulainen
Viimeisin 12 tuntia
Mauno Autioahon muistonäyttelyn avajaiset sunnuntai-iltana Oulaisissa

Mauno Au­tio­ahon muis­to­näyt­te­lyn ava­jai­set sun­nun­tai-il­ta­na Ou­lai­sis­sa

15:00
Tilaajille
Kuukausi
Kaleva kysyi Riikka Moilaselta ja muutamalta kunta-alan johtajalta, kiinnostaako Oulun kaupunginjohtajuus –Näin Moilanen vastasi

Kaleva kysyi Riikka Moi­la­sel­ta ja muu­ta­mal­ta kun­ta-alan joh­ta­jal­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­juus –Näin Moi­la­nen vastasi

26.09.2022 19:29
Tilaajille
Sievin Jalkineen toimitusjohtaja Juha Jokinen valittiin Vuoden yritysjohtajaksi

Sievin Jal­ki­neen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jokinen va­lit­tiin Vuoden yri­tys­joh­ta­jak­si

22.09.2022 21:00
Tilaajille
Valokuvaaja Jarmo Tyyskä: "Näyttelyn Suzie Q on mystinen nainen"

Va­lo­ku­vaa­ja Jarmo Tyyskä: "Näyt­te­lyn Suzie Q on mys­ti­nen nainen"

17.09.2022 21:00
Tilaajille
Elokuun Superpesis-pelaaja Saaga-Angelia Raudasoja: "Pesistä paukutan niin kauan kuin intohimoa lajiin riittää"

Elokuun Su­per­pe­sis-pe­laa­ja Saa­ga-An­ge­lia Rau­da­so­ja: "Pe­sis­tä pau­ku­tan niin kauan kuin in­to­hi­moa lajiin riit­tää"

15.09.2022 06:00
Tilaajille
Neljälle oulaistelaiskylälle toiminta-avustusta

Nel­jäl­le ou­lais­te­lais­ky­läl­le toi­min­ta-avus­tus­ta

13.09.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten kuntatekniikan päällikön haku tuotti tulosta: Tekninen lautakunta haastattelee kaksi hakijaa

Ou­lais­ten kun­ta­tek­nii­kan pääl­li­kön haku tuotti tu­los­ta: Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta haas­tat­te­lee kaksi hakijaa

13.09.2022 11:00
Oulaisten Tarun Ruskahölkkä järjestettiin sunnuntaina, katso tulokset

Ou­lais­ten Tarun Rus­ka­hölk­kä jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na, katso tu­lok­set

12.09.2022 19:00
Tilaajille
Eläinlääkäripulaan helpotusta: Paju Tuuri aloitti Helmen eläinlääkärinä

Eläin­lää­kä­ri­pu­laan hel­po­tus­ta: Paju Tuuri aloitti Helmen eläin­lää­kä­ri­nä

08.09.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisten kerrostalokuoleman oikeudenkäynnissä erikoisia yksityiskohtia – Syytetty hävisi vessareissulle, "tähtitodistajalla" suhde sekä uhriin että syytettyyn

Ou­lais­ten ker­ros­ta­lo­kuo­le­man oi­keu­den­käyn­nis­sä eri­koi­sia yk­si­tyis­koh­tia – Syy­tet­ty hävisi ves­sa­reis­sul­le, "täh­ti­to­dis­ta­jal­la" suhde sekä uhriin että syy­tet­tyyn

08.09.2022 08:11
Tilaajille

Ou­lais­ten Tarun kol­man­sien syys­maas­to­juok­su­jen tu­lok­set

06.09.2022 21:00
Tilaajille
Rieska-Leaderilta hanketukea: Honkamajan alueen kehittämiseen 20 500 euroa ja Mäyränperän kyläyhdistykselle 11 000 euroa

Ries­ka-Lea­de­ril­ta han­ke­tu­kea: Hon­ka­ma­jan alueen ke­hit­tä­mi­seen 20 500 euroa ja Mäy­rän­pe­rän ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le 11 000 euroa

05.09.2022 06:00
Tilaajille
Kylätoiminta-aktiiveille tunnustusta – ansiomerkkejä Oulaisiin neljälle henkilölle

Ky­lä­toi­min­ta-ak­tii­veil­le tun­nus­tus­ta – an­sio­merk­ke­jä Ou­lai­siin nel­jäl­le hen­ki­löl­le

04.09.2022 21:00
Tilaajille
"Nenäkin kertoo paljon näissä hommissa"

"Ne­nä­kin kertoo paljon näissä hom­mis­sa"

03.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kahen Kahavit: Otetaan selvää ketkä paistattelevat pehmeässä pohjoisessa valossa

Kahen Ka­ha­vit: Otetaan selvää ketkä pais­tat­te­le­vat peh­meäs­sä poh­joi­ses­sa valossa

02.09.2022 14:00
Tilaajille
Kuvakooste ja tulokset koululaisten aluemestaruuskisoista: "Koronan aiheuttaman tauon jälkeen on ilo nähdä positiivisia ilmeitä, kun päästään taas kisailemaan"

Ku­va­koos­te ja tu­lok­set kou­lu­lais­ten alue­mes­ta­ruus­ki­sois­ta: "Ko­ro­nan ai­heut­ta­man tauon jälkeen on ilo nähdä po­si­tii­vi­sia il­mei­tä, kun pääs­tään taas ki­sai­le­maan"

02.09.2022 11:01
Tilaajille
Oulainen lähtee kehittämään Honkamajan aluetta

Ou­lai­nen lähtee ke­hit­tä­mään Hon­ka­ma­jan aluetta

02.09.2022 06:00
Tilaajille
Anne Törmälä Oulaisten yläkoulun rehtoriksi

Anne Törmälä Ou­lais­ten ylä­kou­lun reh­to­rik­si

01.09.2022 17:00
Tilaajille
OuHun kasvatti Saaga-Angelia Raudasoja valittiin Superpesiksen elokuun pelaajaksi

OuHun kas­vat­ti Saa­ga-An­ge­lia Rau­da­so­ja va­lit­tiin Su­per­pe­sik­sen elokuun pe­laa­jak­si

01.09.2022 13:30
Tilaajille
Koululiikuntaliiton aluemestaruuskilpailut tänään Oulaisissa: "Urheilijoita on kilpailussa 100 ja 200 välillä"

Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut tänään Ou­lai­sis­sa: "Ur­hei­li­joi­ta on kil­pai­lus­sa 100 ja 200 vä­lil­lä"

01.09.2022 08:55
Tilaajille