Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulainen
Kuukausi
Rallisprintiä sunnuntaina Oulaisissa

Ral­lisp­rin­tiä sun­nun­tai­na Ou­lai­sis­sa

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Oulaisissa toimiva Euroopan johtaviin jääkiekkokaukaloiden toimittajiin kuuluva Raita Sport hakeutuu konkurssiin

Ou­lai­sis­sa toimiva Eu­roo­pan joh­ta­viin jää­kiek­ko­kau­ka­loi­den toi­mit­ta­jiin kuuluva Raita Sport ha­keu­tuu kon­kurs­siin

27.01.2023 14:19
Tilaajille
Ihminen pääsee pääosaan Heidi Lauttasen ja Tiina Lämsän yhteisnäyttelyssä

Ihminen pääsee pää­osaan Heidi Laut­ta­sen ja Tiina Lämsän yh­teis­näyt­te­lys­sä

26.01.2023 17:00
Tilaajille
Loimua tukee Oulaisten Huiman jalkapallojaoston toimintaa

Loimua tukee Ou­lais­ten Huiman jal­ka­pal­lo­jaos­ton toi­min­taa

24.01.2023 11:00
Wanhalla Woimalla 30-vuotisjuhlavuosi: "Juhlavuosi näkyy Weteraanikonepäivien lisäksi erilaisina tapahtumina pitkin vuotta"

Wan­hal­la Woi­mal­la 30-vuo­tis­juh­la­vuo­si: "Juh­la­vuo­si näkyy We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien lisäksi eri­lai­si­na ta­pah­tu­mi­na pitkin vuotta"

23.01.2023 13:16
Oulaisten Talvi SM Jokkisracen tulokset lauantailta: 67 kuskia radalla

Ou­lais­ten Talvi SM Jok­kis­ra­cen tu­lok­set lauan­tail­ta: 67 kuskia radalla

23.01.2023 11:00
Tilaajille
Leikkuupuimurin hytissä tulipalo Kivisenkankaalla Oulaisissa

Leik­kuu­pui­mu­rin hytissä tu­li­pa­lo Ki­vi­sen­kan­kaal­la Ou­lai­sis­sa

19.01.2023 13:04
Rottapopulaatio on nyt ongelma Oulaisissa

Rot­ta­po­pu­laa­tio on nyt ongelma Ou­lai­sis­sa

19.01.2023 11:00
Tilaajille
Rekan perävaunu ojassa kantatie 86:lla Raahen puolella, poliisi ohjaa liikennettä

Rekan pe­rä­vau­nu ojassa kan­ta­tie 86:lla Raahen puo­lel­la, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

16.01.2023 10:08
Geologian tutkimuskeskus jatkaa tutkimusprojektia Pyhäjokialueella: "Maanomistajia informoidaan tutkimuksista"

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus jatkaa tut­ki­mus­pro­jek­tia Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Maa­no­mis­ta­jia in­for­moi­daan tut­ki­muk­sis­ta"

14.01.2023 06:00
Janne Anttilan rakentama uniikki, yksipyöräinen Monowheel on yksi moottoripyörämessujen vetonauloista

Janne Ant­ti­lan ra­ken­ta­ma uniik­ki, yk­si­pyö­räi­nen Mo­now­heel on yksi moot­to­ri­pyö­rä­mes­su­jen ve­to­nau­lois­ta

13.01.2023 06:00
Oulaistelainen Marjut Lehtonen valittiin keskustan työvaliokuntaan

Ou­lais­te­lai­nen Marjut Leh­to­nen va­lit­tiin kes­kus­tan työ­va­lio­kun­taan

12.01.2023 17:00
Tilaajille
Oulaisissa toimineen sahan alueelta otettiin maaperänäytteitä, 258 näytteestä odotetaan nyt loppuraporttia

Ou­lai­sis­sa toi­mi­neen sahan alueel­ta otet­tiin maa­pe­rä­näyt­tei­tä, 258 näyt­tees­tä odo­te­taan nyt lop­pu­ra­port­tia

12.01.2023 13:30
Oulaistelaismiehelle 8 kuukautta ehdollista vankeutta huumausainerikoksesta

Ou­lais­te­lais­mie­hel­le 8 kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta van­keut­ta huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

12.01.2023 06:00
7 miljoonaa euroa nuorisotyöhön: Katso miten aluehallintovirasto myönsi avustuksia Pyhäjokialueelle ja Vihantiin

7 mil­joo­naa euroa nuo­ri­so­työ­hön: Katso miten alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi avus­tuk­sia Py­hä­jo­ki­alueel­le ja Vi­han­tiin

11.01.2023 13:30
Arkiston aarteita: Höyryveturi Ukko-Pekka saateltiin Oulaisiin

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Höy­ry­ve­tu­ri Uk­ko-Pek­ka saa­tel­tiin Ou­lai­siin

07.01.2023 21:00
Arkiston aarteita: Vilukon-Aila kannustaa: "Jokainen osaa, kun vain malttaa keskittyä"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Vi­lu­kon-Ai­la kan­nus­taa: "Jo­kai­nen osaa, kun vain malttaa kes­kit­tyä"

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pohde tiivistää lääkekeskusverkkoa, nykyisen neljän sijasta toimintaan jää yksi: Neuvottelut Oulaskankaan lääkekeskuksen toiminnoista ovat kesken

Pohde tii­vis­tää lää­ke­kes­kus­verk­koa, ny­kyi­sen neljän sijasta toi­min­taan jää yksi: Neu­vot­te­lut Ou­las­kan­kaan lää­ke­kes­kuk­sen toi­min­nois­ta ovat kesken

05.01.2023 06:00
Tilaajille
Siltatyömaa sulkee sillan pois käytöstä pariksi päiväksi Oulaisten Likalanperällä

Sil­ta­työ­maa sulkee sillan pois käy­tös­tä pariksi päi­väk­si Ou­lais­ten Li­ka­lan­pe­räl­lä

30.12.2022 17:00
Kolme Siikajoen hallintojohtajan virkaa hakemutta valittiin soveltuvuusarviointiin, yksi valituista on Oulaisten Päivi Rautio

Kolme Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa ha­ke­mut­ta va­lit­tiin so­vel­tu­vuu­sar­vioin­tiin, yksi va­li­tuis­ta on Ou­lais­ten Päivi Rautio

29.12.2022 17:00