50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulainen
Viimeisin 12 tuntia
Haapaveden terveyskeskuksen päiväaikainen päivystys siirtyy Oulaisten terveyskeskukseen

Haa­pa­ve­den ter­veys­kes­kuk­sen päi­vä­ai­kai­nen päi­vys­tys siirtyy Ou­lais­ten ter­veys­kes­kuk­seen

11:08
Viikko
Sitran hankkeeseen mukaanpäässyt Kaija Sepponen kannustaa myönteiseen ajatteluun: "Oulaisissa tarvitaan positiivista tunnetta, että jaksetaan uskoa vaikeuksien olevan voitettavissa"

Sitran hank­kee­seen mu­kaan­pääs­syt Kaija Sep­po­nen kan­nus­taa myön­tei­seen ajat­te­luun: "Ou­lai­sis­sa tar­vi­taan po­si­tii­vis­ta tun­net­ta, että jak­se­taan uskoa vai­keuk­sien olevan voi­tet­ta­vis­sa"

26.02.2024 18:00
Tilaajille
Irtaimistoa kärysi kerrostalossa Oulaisissa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Ir­tai­mis­toa kärysi ker­ros­ta­los­sa Ou­lai­sis­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

25.02.2024 19:26
Tilaajille
Oulaisten kirkon paanukatto saa uuden tervapinnan kesällä – Tervauksen tekee kauhavalainen E-P Tervapinta

Ou­lais­ten kirkon paa­nu­kat­to saa uuden ter­va­pin­nan kesällä – Ter­vauk­sen tekee kau­ha­va­lai­nen E-P Ter­va­pin­ta

23.02.2024 18:00
Tilaajille
Jääsaunalla pyritään ennätystenkirjaan – Piipsjärven jäällä ja ympäristössä tapahtuu taas koko vuorokauden, Mari Rautiola koordinoi kokonaisuutta

Jää­sau­nal­la py­ri­tään en­nä­tys­ten­kir­jaan – Piips­jär­ven jäällä ja ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tuu taas koko vuo­ro­kau­den, Mari Rau­tio­la koor­di­noi ko­ko­nai­suut­ta

22.02.2024 21:10
Tilaajille
Vesijohtoverkossa vuoto Oulaisissa – Vuotokohdan etsintä jatkuu yhä

Ve­si­joh­to­ver­kos­sa vuoto Ou­lai­sis­sa – Vuo­to­koh­dan etsintä jatkuu yhä

22.02.2024 15:33
Näin Jorma Rantala muuntuu amiraali Thitziksi – Katso video ja kuuntele tarina yhdestä oulaistelaisesta merkkihenkilöstä, joka nähdään nyt teatteriesityksessä

Näin Jorma Rantala muuntuu ami­raa­li Thit­zik­si – Katso video ja kuun­te­le tarina yhdestä ou­lais­te­lai­ses­ta merk­ki­hen­ki­lös­tä, joka nähdään nyt teat­te­ri­esi­tyk­ses­sä

22.02.2024 12:11
Tilaajille
Näin Jorma Rantala muuttuu historialliseksi amiraali Thitziksi –Katso video ja kuuntele tarina yhdestä merkityksellisestä oulaistelaisesta vaikuttajasta yli 100 vuoden takaa

Näin Jorma Rantala muuttuu his­to­rial­li­sek­si ami­raa­li Thit­zik­si –Katso video ja kuun­te­le tarina yhdestä mer­ki­tyk­sel­li­ses­tä ou­lais­te­lai­ses­ta vai­kut­ta­jas­ta yli 100 vuoden takaa

22.02.2024 12:00
Tilaajille
Oulaisten rehtoreilla yhteinen ja selkeä näkemys hallinnosta: Jokainen koulu tarvitsee oman johtajan

Ou­lais­ten reh­to­reil­la yh­tei­nen ja selkeä näkemys hal­lin­nos­ta: Jo­kai­nen koulu tar­vit­see oman joh­ta­jan

22.02.2024 06:00
Tilaajille
"Parasta, mitä Oulaisten yrittäjyyspalveluissa on tapahtunut" – Oulaisten uusi Vau!Haus on nyt avattu

"Pa­ras­ta, mitä Ou­lais­ten yrit­tä­jyys­pal­ve­luis­sa on ta­pah­tu­nut" – Ou­lais­ten uusi Vau!­Haus on nyt avattu

21.02.2024 19:42
Tilaajille
"Realiteetit tuppaavat unohtumaan, ellei niistä ole muistuttamassa" – Kansanedustaja Janne Heikkinen on oppinut, että pohjoisen pitkistä etäisyyksistä on pidettävä ääntä

"Rea­li­tee­tit tup­paa­vat unoh­tu­maan, ellei niistä ole muis­tut­ta­mas­sa" – Kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen on op­pi­nut, että poh­joi­sen pit­kis­tä etäi­syyk­sis­tä on pi­det­tä­vä ääntä

21.02.2024 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Keskiviikkona tapahtuu: Oulaisten uusi yrityspalvelupäällikkö Minna Kontro kutsuu VAU!HAUS!-tilojen avajaisiin

Kes­ki­viik­ko­na ta­pah­tuu: Ou­lais­ten uusi yri­tys­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Minna Kontro kutsuu VAU!­HAUS!-ti­lo­jen ava­jai­siin

19.02.2024 15:00
Tilaajille
Oulaisten talous viime vuodelta on valmistumassa: Plussalle meni!

Ou­lais­ten talous viime vuo­del­ta on val­mis­tu­mas­sa: Plus­sal­le meni!

16.02.2024 06:00
Tilaajille
Eläinlääkärivaje sulki Helmen Oulaisten vastaanoton – "Kehittämisajatuksia on, ja kuntien kanssa käydään keskusteluja"

Eläin­lää­kä­ri­va­je sulki Helmen Ou­lais­ten vas­taan­oton – "Ke­hit­tä­mi­sa­ja­tuk­sia on, ja kuntien kanssa käydään kes­kus­te­lu­ja"

15.02.2024 12:00
Tilaajille
Katso video: Oulaisten visuaalisen ilmeen pohjalta tehty taideteos paljastettiin torilla

Katso video: Ou­lais­ten vi­suaa­li­sen ilmeen poh­jal­ta tehty tai­de­teos pal­jas­tet­tiin torilla

14.02.2024 16:28
Tilaajille
Oulaisten uusi visuaalinen ilme taipui taideteokseksi: "Ystävänpäivä voisi olla Oulaisissa vaikka joka päivä", kannustaa kaupunginjohtaja Riikka Moilanen – Katso video toritapahtumasta

Ou­lais­ten uusi vi­suaa­li­nen ilme taipui tai­de­teok­sek­si: "Ys­tä­vän­päi­vä voisi olla Ou­lai­sis­sa vaikka joka päivä", kan­nus­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen – Katso video to­ri­ta­pah­tu­mas­ta

14.02.2024 16:23
Tilaajille
Oulaisten Musiikkiviikkojen suunnitteluryhmä uudistui –Katso nimet, ketkä miettivät syksyn festivaalien ohjelmiston

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen suun­nit­te­lu­ryh­mä uu­dis­tui –Katso nimet, ketkä miet­ti­vät syksyn fes­ti­vaa­lien oh­jel­mis­ton

14.02.2024 15:00
Tilaajille