Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Oulainen
Kuukausi ja vanhemmat
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

AVIlta Jelp­pi­ver­kon nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Tilaajille
Ensihoitajien muuttorumba on nyt taaksejäänyttä elämää

En­si­hoi­ta­jien muut­to­rum­ba on nyt taak­se­jää­nyt­tä elämää

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulaistelaiset valtasivat mitalikorokkeen: Antti Vikström ampui SM-kultaa ja Erkki Färm pronssia

Ou­lais­te­lai­set val­ta­si­vat mi­ta­li­ko­rok­keen: Antti Vikst­röm ampui SM-kul­taa ja Erkki Färm prons­sia

22.06.2022 17:00
Tilaajille
Aluehallintovirastolta liikuntapaikkojen rakentamiseen rahaa Haapavedelle, Kärsämäelle, Pyhäjoelle ja Oulaisiin

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen rahaa Haa­pa­ve­del­le, Kär­sä­mäel­le, Py­hä­joel­le ja Ou­lai­siin

22.06.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisissa on keskimääräistä parempi työllisyystilanne

Ou­lai­sis­sa on kes­ki­mää­räis­tä parempi työl­li­syys­ti­lan­ne

21.06.2022 13:30
Tilaajille
Jumalan kutsu kävi lopulta vastustamattomaksi – Oulaisten uusi pappi haluaa kirkon keskittyvän perustehtäväänsä.

Jumalan kutsu kävi lopulta vas­tus­ta­mat­to­mak­si – Ou­lais­ten uusi pappi haluaa kirkon kes­kit­ty­vän pe­rus­teh­tä­vään­sä.

21.06.2022 06:01 1
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos ohjeistaa turvalliseen juhannuksen viettoon: Kaveria ei jätetä

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos oh­jeis­taa tur­val­li­seen ju­han­nuk­sen viet­toon: Kaveria ei jätetä

20.06.2022 17:00
Tilaajille
Katso video: Osastonhoitaja Mika Hämeenkorpi ja ensihoitajat Reetta Mehtälä ja Anni Pirttijärvi vievät tutustumiskierrokselle Oulaisten uudelle ensihoitoasemalle

Katso video: Osas­ton­hoi­ta­ja Mika Hä­meen­kor­pi ja en­si­hoi­ta­jat Reetta Mehtälä ja Anni Pirt­ti­jär­vi vievät tu­tus­tu­mis­kier­rok­sel­le Ou­lais­ten uudelle en­si­hoi­toa­se­mal­le

20.06.2022 06:00
Tilaajille
Esitys: Oulaisten kaupunki on korotuspaineista huolimatta nostamassa vain Kivikankaantien kiinteistöjen vuokria, muut pidetään ennallaan

Esitys: Ou­lais­ten kau­pun­ki on ko­ro­tus­pai­neis­ta huo­li­mat­ta nos­ta­mas­sa vain Ki­vi­kan­kaan­tien kiin­teis­tö­jen vuok­ria, muut pi­de­tään en­nal­laan

19.06.2022 13:29
Tilaajille
Pyhäjoen tila huolestuttaa – Oulainen lähdössä muiden kuntien mukana kunnostusyhdistykseen

Py­hä­joen tila huo­les­tut­taa – Ou­lai­nen läh­dös­sä muiden kuntien mukana kun­nos­tu­syh­dis­tyk­seen

19.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisissa järjestetään lauantaina mopomiitti: "Ei sormella heristellen vaan rakentavalla tavalla"

Ou­lai­sis­sa jär­jes­te­tään lauan­tai­na mo­po­miit­ti: "Ei sor­mel­la he­ris­tel­len vaan ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

17.06.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 17.6.2022: "Popkornit pöhiseen, ja torielämä Urjalan malliin"

Kahen Kahavit 17.6.2022: "Pop­kor­nit pö­hi­seen, ja to­rie­lä­mä Urjalan mal­liin"

17.06.2022 14:02
Tilaajille
Tehdään tupatarkastus Oulaisten uudelle ensihoitoasemalle

Tehdään tu­pa­tar­kas­tus Ou­lais­ten uudelle en­si­hoi­toa­se­mal­le

17.06.2022 12:00
Tilaajille
Joni Leskinen ajoi vara-autolla SM-hopeaa

Joni Les­ki­nen ajoi va­ra-au­tol­la SM-ho­peaa

16.06.2022 17:00
Tilaajille
Kokemustietävät omaishoitajat: Avoin kirje Oulaisten kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sairaanhoitopiirille ja alueen kansanedustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­sa­ne­dus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41
Tilaajille
Sorvojan sisaruksille turnausvoitot

Sor­vo­jan si­sa­ruk­sil­le tur­naus­voi­tot

16.06.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisten Petäjäskoski on mukana maisemallisesti arvokkaiden ja kauniiden paikkojen selvityksessä:  Jokivarteen tehdyn pyöräilyreitistön näkymät halutaan avata risukoiden takaa

Ou­lais­ten Pe­tä­jäs­kos­ki on mukana mai­se­mal­li­ses­ti ar­vok­kai­den ja kau­nii­den paik­ko­jen sel­vi­tyk­ses­sä: Jo­ki­var­teen tehdyn pyö­räi­ly­rei­tis­tön näkymät ha­lu­taan avata ri­su­koi­den takaa

16.06.2022 06:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan Riikka Moilasen terveiset Ahvenanmaalta: Oulaisissa voidaan ottaa oppia maakunnasta

Kau­pun­gin­joh­ta­jan Riikka Moi­la­sen ter­vei­set Ah­ve­nan­maal­ta: Ou­lai­sis­sa voidaan ottaa oppia maa­kun­nas­ta

15.06.2022 21:00
Tilaajille
Antti Vikström oli EM-kisoissa sijalla 33

Antti Vikst­röm oli EM-ki­sois­sa sijalla 33

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisissa huhtikuussa tehdystä taposta epäilty vangittiin uudelleen

Ou­lai­sis­sa huh­ti­kuus­sa teh­dys­tä taposta epäilty van­git­tiin uu­del­leen

14.06.2022 17:00