Tilaajille

Pak­ka­set li­sää­vät hyy­de­tul­va­ris­kiä jo­ki­var­sil­la, jäillä liik­ku­mi­nen ta­van­omais­ta vaa­ral­li­sem­paa

Hyydetulvat voivat nostaa vedenkorkeuksia nopeasti. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta kehotetaan jokivarsien asukkaita seuraamaan tilannetta ja varautumaan tulvasuojaustoimenpiteisiin. Jäällä liikkuminen on tavanomaista vaarallisempaa suurten virtaamien heikentäessä jääkantta.

–Syksyn runsaiden sateiden ja lämpimien säiden myötä virtaamat ovat olleet normaaliin ajankohtaan verrattuna huomattavan suuria. Tämän vuoksi jokiin ei ole syntynyt normaalia jääkantta. Tammikuussa sää on pakastunut ja jääkannen muodostuminen jokiin on hyvässä vauhdissa, Ely-keskuksesta todetaan.